2. Yansı Paneli: Geleneksel Sanatın Günümüz Sanatına Etkileri