Online Öğrenci-Mezun Buluşmaları Kapsamında Kemal Aydın'ın 29 Aralık 2020 Tarihinde Yapmış Olduğu (Yansı 72) Akademik Kariyer ve Tasarım Söyleşi Kaydı

Yazar: gsf | Tarih: 4 Ocak 2021

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı "Online Öğrenci-Mezun Buluşmaları" “Yansı”, Kültür, Bilim ve Sanat Söyleşileri kapsamında, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 2019 yılı mezunu olan ve şimdi aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Kemal Aydın, Resim Bölümü öğrencilerine yönelik olarak “Resim Bölümü Mezunları Kariyer Buluşmaları” konulu çevrimiçi söyleşi gerçekleştirdi.

Kemal Aydın yaklaşık bir saat otuz dakika süren online söyleşisinde öğrencilere “Resim Bölümü Mezunları Kariyer Buluşmaları” konusunda ayrıntılı bilgiler verdi ve öğrencilerle öğretim elemanlarının sorularını yanıtladı.

Söyleşi ile ilgili kayıt ekte bulunmaktadır.

Kariyer Söyleşileri-3 (Yansı 72) Canlı Kayıt Bağlantısı için Tıklayınız.

Lisans Eğitimi ve Mezuniyet Süreciyle İlgili Tavsiyeler

Kemal Aydın lisans eğitimi sürecinde ve mezuniyet aşamasında edindiği tecrübeleri paylaşarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Öncelikle küçük yaşlardan itibaren resim alanına olan ilgisinden bahseden Kemal Aydın, öğrencilere ilgi duydukları ve üretirken keyif aldıkları alanlara yönelmelerinin başarıya giden ilk adım olduğunu aktardı. Lisans eğitim süresince gerçekleştirdiği disiplinlerarası kreatif projelere ilişkin detaylar aktaran Aydın, farklı üretim biçimleri ile çalışmanın geliştirdiği gelecekçi bakış açıları ve bu yaklaşımların akademik hayatına sağladığı katkıları bireysel çalışmaları ile örneklendirdi, eğitim hayatında kazandığı kuramsal altyapı ile yeni materyal arayışlarının üretimlerine yön verdiğini, bu süreçte fakültemiz öğretim elemanlarının özveri ve katkılarıyla karşılaştığı güçlüklerin üstesinden geldiğini belirterek, öğrencilere ödevleri bireysel kazanımlar olarak görüp, ilgi alanlarıyla ilişki kurarak oluşturmalarını önerdi. Ayrıca bu noktada ödevlerle sınırlı kalmadan sürekli olarak üretmenin ve yeni alanlar deneyimlemenin sağlayabileceği avantajlara dikkat çekti. Resim Bölümü'nde tamamladığı lisans eğitiminin yanında Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nde çift ana dal programında eğitimi devam eden Aydın, üniversitemizin yan dal ve çift ana dal programlarına ilişkin teknik detaylardan ve bu programlarla hedeflenen kazanımlardan söz ederek bu kazanımların kendi kariyerindeki yansımalarını açıkladı.

Akademik Kariyer ve Muhtelif İstihdam Olanakları

Kariyer gelişiminin henüz lisans aşamasında başladığına dikkat çeken Aydın, öğrencilerin mezuniyet öncesinde de ekonomik kazanç sağlayabileceği kurumsal duvar resmi projeleri, kitap, oyun vb. görsel kültür ürünlerinin resimlendirilmesi, bireysel siparişler gibi çalışmalarla ilgili detaylar paylaştı. Mezuniyet sonrasında ise formasyon ve oryantasyon belgeleri ile devlet kurumlarda öğretmen olarak görev yapılabileceğini alternatif gösterirken, kendi deneyimleri ile birlikte akademik kariyer hedefinin ilk adımı olan araştırma görevlisi pozisyonu için Yüksek Öğretim Kurumu'nun belirlediği koşulları, üniversiteler özelinde aranan şartları ve iş tanımını aktardı.

Başarıyı Yakalamak İçin

Sunumunu, kariyerde başarıyı yakalamak için kişisel ilgi alanlarına yönelerek, net bir hedef doğrultusunda hata yapmaktan korkmadan ilerlemenin önemine vurgu yaparak bitiren Kemal Aydın, sunumu sonrasında öğrencilerin ve öğretim elemanlarının sorularını yanıtladı.

“Resim Bölümü Mezunları Kariyer Buluşmaları” konulu "Online Öğrenci-Mezun Buluşmaları" toplantısına fakülte dekanı Prof. Dr. Ali Tomak, bölüm başkanı Prof. Dr. Metin Eker, bölüm Öğretim Elemanları, Araştırma Görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.