Mezun Anketi

Değerli Mezunlarımız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi mezunu, siz değerli paydaşlarımızın görüşlerinizi almak amacıyla "Mezun Anketi" düzenlenmiştir.

Ankete Katılım Linki: https://survey.omu.edu.tr/914762

İlginize ve katılımınıza teşekkür ederiz.