Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde Karma SergiOndokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergisi,
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi, 2017, Nevşehir.