II. TÜSGAD Ankara Sanat BuluşmasıII. TÜSGAD Ankara Sanat Buluşması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri Karma Sergisi,
Çağdaş Sanatlar Merkezi, 2015, Ankara