Sıkça Sorulan Sorular

DERS KAYDI (KAYIT YENİLEME)

 • Üniversiteyi kazanarak ilk kayıt yaptırdığım yıl ders kaydı yaptırmam gerekir mi? Evet.

 • Ders kayıtlarını hangi tarihler arasında yapmam gerekir? Ders kaydınızı eğitim gördüğünüz birime ait akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapmak zorundasınız. Akademik Takvime Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasından ulaşabilirsiniz.

 • Akademik Takvim nedir ve bütün işlemlerimi akademik takvime göre mi yapmak zorundayım? Akademik Takvim Üniversite Senatolarınca belirlenen ve kayıt yenileme ders ekleme ya da bırakma akademik konular ile ilgili son başvuru tarihleri sınav başlangıç-bitiş tarihleri gibi tüm eğitim-öğretim süreçlerin yer aldığı plandır. Tüm işlemlerinizi Akademik Takvim ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapmak zorundasınız.

 • Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde ders kaydımı yapmazsam ne olur? Belirtilen tarihlerde kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyıl kaydını yenilememiş sayılır ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

 • Birinci sınıf öğrencisiyim. Kaç krediye kadar ders seçebilirim? Birinci sınıf öğrencileri kayıtlı olduğu yarıyıla ait bütün dersleri almakla yükümlüdür Hangi durumda üst sınıftan ders alabilirim? Birinci yarıyıl sonundan itibaren; varsa öncelikle daha önce alıp başarısız olduğunuz dersleri ve öğrenim gördüğünüz yarıyıllarda almadığınız ders veya dersleri aldıktan sonra her yarıyıl sonunda oluşan genel not ortalamasına göre bir üst sınıftan kredi sınırları içerisinde kalarak ders alabilirsiniz.

 • Kayıt yenileme sırasında öncelikle başarısız olunan ders mi alınmalıdır? Evet. Öncelikle başarısız olduğunuz ders/dersler ve kredi sınırları içinde alt yarıyılda almadığınız dersleri alıp seçerek kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

 • Alt yarıyıl/yıllarda olan ve ya dönemimden dersimi bırakarak üst yarıyıl/yıllardan ders alabilir miyim? Hayır. Dersleri alt dönemlerden itibaren sıra ile almak zorundasınız.

 • Seçmeli dersten başarısız oldum. Yerine başka seçmeli ders seçebilir miyim? Evet. Fakat UBS’ den ders seçimi yaparken almak istediğiniz seçmeli dersi seçip yerine değiştirmek istediğiniz diğer seçmeli dersin yerine alıyorum işlemini yapmanız gerekmektedir. Yerine ders seçme işlemini yapmazsanız bir sonraki dönemle sorun yaşayabilirsiniz.

 • Daha önce başarısız olduğum derslere devam zorunluluğum var mı? Hayır. Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse devam koşulu aranmaz. Fakat başarısız olduğunuz seçmeli ders yerine yeni seçtiğiniz seçmeli derse devam şartınız doğacaktır.

 • Ders programında çakışan dersleri alabilir miyim? Hayır. Eğer çakışan derslerden birinin devamından muaf değilseniz alamazsınız. Devam şartı bulunan ve çakışan dersleri alamazsınız.

 • Ders kaydını nerede yapabilirim? İnternet ortamında www.ubs.omu.edu.tr adresine giriş yapmak sureti ile interneti bulunan her yerden yapabilirsiniz.

 • Sistem giriş şifremi unuttuğum için sisteme giriş yapamıyorum. Ne yapmalıyım? Eğitim gördüğünüz birime ait bölüm sekreterine ulaşarak eğer sekreterinize ulaşamıyorsanız 312 19 40 numaralı hattı arayarak şifrenizi sıfırlattıktan sonra www.ubs.omu.edu.tr adresine yer alan İLK ŞİFRE OLUŞTUR linkini tıklayarak yeniden şifrenizi oluşturabilirsiniz.

 • Ders kaydını yaptırmadığımız dönem eğitim süresinden sayılır mı? Evet. Güz yarıyılı ders kaydı yaptırmadım.

 • Bir sonraki yarıyıl (bahar) ders kaydı yaptırabilir miyim? Evet.

 • Bir dönemde ne kadar ders alma hakkım bulunmaktadır? Bir dönemde 30 AKTS’lik ders alma hakkınız bulunmaktadır. Fakat başarı durumunuza göre ilave olarak 5 8 12 ve ya 15 AKTS oranlarında fazla ders alabilirsiniz.

 • Ders seçme ekranında alacağım dersler çıkmıyor ne yapmam gerekiyor? Ders planlarınıza bağlı olarak derslerinizin sistemde gözükmemesi ders kaldırılmış dersin kodu değişmiş ders açılmamış veya eksik açılmış olabilir. Bu durumda danışmanınızla irtibata geçiniz. Fakat sorun çözülmeden ders kaydınızı tamamlamayınız.

 • Derslerde kontenjan dolu uyarısı veriyor dersi seçemiyorum ne yapmalıyım? Öncelikle alabileceğiniz diğer seçmeli veya grup dersini almayı denemelisiniz. Tüm kontenjanların dolu olması halinde danışmanınıza başvurmanız gerekmektedir.

 • Ders kaydımı yaptım ve danışmana onayı için gönderdim. Onaylanma sürecini takip etmeli miyim? Evet. Danışman onayından emin olunuz. Danışman onayı olmayan ders kayıtları geçersizdir ve bu duruma ders ve sınavlara katılamazsınız. Sorumluluk tamamen öğrenciye aittir.

 • Danışmanıma ulaşamaz ve ders kaydımı onaylatamazsam ne yapmam gerekir? Bölüm başkanınıza da ulaşamazsanız Dekan/Müdürünüze durumu bildirmek sureti ile akademik takvimde belirtilen sürede danışman onayını muhakkak yaptırınız. Hiçbir yetkiliye ulaşılmadığı takdirde oidbdestek@omu.edu.tr adresine sistemle ilgili sorununuzu e-mail yoluyla iletebilirsiniz.

 • Ders kayıt aşamasında en çok hangi hususlara dikkat etmem gerekir? Ders kaydında üç önemli hususa dikkat etmeniz gerekir. Eksik ders alarak dönem uzatmamak için her dönem başında müfredat durum kontrolü akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydın tamamlanması ve danışman onayı işlemidir.

 • Müfredat nedir? Müfredat eğitim gördüğünüz programda tamamlamak durumunda olduğunuz dersler yer alır. Müfredatta yer alan derslerden biri veya bir kaçını eksik almanız veya alıp başaramamanız durumunda mezuniyet hakkı elde demezsiniz.

 • Müfredat kontrolü nedir ve ne zaman yapmalıyım? Öğrenci bilgi yönetim sisteminde yer alan müfredat bilgileri ve transkriptinize ulaşarak her kayıt dönemi başında alıp başarılı olduğunuz dersleri müfredatınızla karşılaştırmanız gerekmektedir.

 • Danışman onay bittikten sonra yapmam gereken bir şey var mı? Danışman onayı işlemi tamamlandıktan sonra kayıtlanmış olduğunuz dersleri tek tek kontrol ediniz. Sizin danışman onayına göndermiş olduğunuz derslerden bir veya bir kaçı danışmanınız tarafından listeden çıkartılmış olabilir.

 • Sınıf yoklama listesinde adımız yoksa ne yapmalıyım? Listede adınız yoksa kaydınızda sorun vardır demektir ve derhal danışmanınızla görüşünüz Danışmanın kayıt olmak istediğim derslerde değişiklik yapma hakkı var mıdır? Evet. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10. Maddesi 3. Fıkrası kapsamında danışman bu hakkını kullanabilir.

 • Kayıt olacağım derslere devam şartım yoksa yine de ders kaydı yaptırmalı mıyım? Evet.

 • Ders ekleme/çıkarma nedir? Bu işlemi nasıl yapmalıyım? Seçmiş olduğunuz derslerden açılmayan seçmeli ders olduğunda veya değiştirmek istediğiniz dersler için Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde danışmanınızla irtibata geçerek yapabileceğiniz işlemdir.

 • 5/i derslerini(Türk Dili Yabancı Dil ve Atatürk ilke ve İnkılap Tarihi derslerini) uzaktan eğitim yolu ile alabilir miyim? Evet.

 • 5/i Derslerini uzaktan eğitim yolu ile alabilmek için ne yapmam gerekir? Ders kayıt esnasında dersler UZAKTAN EĞİTİM ve YÜZYÜZE EĞİTİM şeklinde iki alternatifle sunulacaktır. Dilediğiniz eğitim şeklini ilk kayıt aşamasında tercih etmek durumundasınız. Uzaktan eğitimi seçmeniz durumunda ücretini ödemek durumundasınız.

DANIŞMAN AŞAMASI

 • Danışmanı olduğum öğrencilere ne gibi bilgilendirmede bulunmam gerekir ve bilgilendirmeyi nasıl yapabilirim? Öğrenci bilgi yönetim sisteminden öğrenciler toplu ya da bireysel mesaj göndererek yapabilirsiniz. Kayıt dönemi başlamadan transkript/müfredat kontrolünü yaparak akademik takvimde tanımlanan süre içerisinde ders kaydını yapmaları gerektiği derslere başladığında ise sınıf yoklama listesinde adları yoksa danışmanlarına uğramaları gerektiği bilgisi paylaşılmalıdır.

 • Öğrenci daha önce aldığı ve başarısız olduğu seçmeli dersi değiştirebilir mi? Evet değiştirebilir. Fakat ders seçimi aşamasında başarısız olduğu dersin yerine almak istediği dersi belirtmezse sonraki dönemlerde sorun yaşanabilir.

 • Öğrencinin ders programında çakışan dersleri alma hakkı var mı? Hayır. Eğer öğrenci çakışan derslerden birinin devamından muaf değilse kesinlikle almamalıdır.

 • Danışman onayını vermek için öğrencinin şahsen gelmesini zorunlu tutabilir miyim? Öğrenci bilgi yönetim üzerinden internet ortamında ders kaydını yapan öğrenci danışman onayına sistem üzerinden gönderebilmektedir. Danışman onayı için öğrencinin şahsen gelmesi gerektiği yönünde bağlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Danışman onaya gönderilen ders kaydını onaylama veya yine sistem üzerinden iade etme hakkını kullanabilir.

 • Onaylamadığım ve sistem üzerinden iade ettiğim ders kaydını öğrenci takip ederek tamamlamadığı takdirde sorumluluk kime aittir? Her öğrenci ders kaydını yapmak yaptığı kaydı danışman onayına göndermek ve onaya gönderdiği kaydın danışman tarafından kesin kayda dönüşmesini takip etmekle yükümlüdür. Danışman tarafından iade edilen ders kayıt teklifini öğrenci akademik takvimde belirtilen sürede yeniden düzenleyerek danışmanına onaylatmakla yükümlüdür.

 • Danışman olarak öğrenci ile sistem üzerinden iletişime geçebilir miyim? Evet. UBS sistemi üzerinden öğrenciye mesaj gönderebilirsiniz. Öğrencinin almak istediği dersin ders kayıt ekranında çıkmaması durumunda danışman olarak ne yapabilirim?- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve biriminize bakmakla görevlendirilmiş görevlilerine ulaşmanız halinde sorununun çözümlenebilecektir. Yoğunluk nedeni ile kendilerine ulaşamamanız durumunda- 5623 dahili numaralı iletişim birimine ulaşabilirsiniz.

Başkanlık yöneticilerine, öğrenci ve akademik personellere otomasyon sistemine teknik destek vermek amacı ile oluşturulan destekoidb@omu.edu.tr adreslerinden birine ulaşarak yaşadığınız sorunu iletişim numaranızı bırakmanız durumunda sorununuza çözüm üretilecek ve geri dönüş yapılacaktır.

 • Eğer ders kontenjanında dolu uyarısı alırsam ne yapmam gerekir? Öncelikle kontenjan tanımlanmış diğer grup dersleri denemelisiniz. `Tüm grup ders kontenjanların dolu olması halinde durumu bölüm başkanına bildirmeniz gerekmektedir.

 • Öğrencinin aldığı alan dışı veya serbest seçmeli dersler müfredat derslerine intibak ettirilebilir mi? Hayır. Alan dışı veya serbest seçmeli dersler öğrenciye hobi olarak verilir ve başarı notu işlenmez.

 • Ders kayıt onayı aşamasında nelere dikkat etmem gerekir? Öğrenci mezuniyet hakkı elde edebilmesi için tabi olduğu müfredattaki tüm dersleri almak ve başarmak zorundadır. O nedenle her kayıt döneminde müfredat transkript kontrolünün yapılması önemlidir. Ayrıca öncelikle başarısız olduğu ve ya hiç almadığı alt dönem derslerini almak zorundadır.

 • Danışman olarak öğrencinin kayıt olmak istediği derste değişiklik yapma hakkım var mıdır? Evet. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10. Maddesi 3. Fıkrası kapsamında bu hakkı kullanabilirsiniz. Fakat ders değişiklik işlemini öğrenci ile görüşülerek yapılması önemlidir.

 • Öğrencinin kayıt olmak istediği derste değişiklik yaptığımda öğrenciye bilgi vermek zorunda mıyım? Evet. Öğrenci ders kaydının kesin kayda dönüştüğünü görüp dersleri tek tek kontrol etmeyebilir. Bu durumda ise sizin tarafınızdan değiştirilmiş dersi fark etmeme sonucunda seçmemiş olduğu derse devam etme gibi olumsuz durumlar meydana gelmektedir. O nedenle ders değişikliği ile ilgili olarak öğrenci ile bilgi paylaşılması önemlidir.

 • Öğrenci tarafından onaya gönderilen ve tarafımca onayı gerçekleştirilen ders kaydının doğru olup olmadığını öğrenci ile birlikte ne zaman kontrol edebilirim? Akademik takvimde tanımlanan ekle-sil haftasında kontrol edebilir hata varsa düzeltme yoluna gidebilirsiniz.

 • Kesin kayda dönüştürdüğüm fakat değişiklik yapmak istediğim kaydı nasıl açtırabilirim? Biriminizde görevli yetkilendirilmiş personellere ulaşarak kesin kaydı açtırabileceksiniz.

 • Kayıt işlemi bittikten sonra sistem çıktı alarak saklamam gerekir mi? Böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Fakat zaman zaman öğrenciler tarafından dile getirilen haksız iddialar karşısında somut veri sunabilme adına onay sonrası sistem çıktısı alınabilir veya bilgisayarda bir dosya oluşturularak kayıt yoluna gidilebilir. Öğrenci danışmanı ve akademik personele teknik destek vermek amacı ile e-posta adresi alınmıştır. Adres bilgisi OİDB Web’de paylaşılacaktır.

Öğrenci Bilgi Yönetim Sisteminde yaşadığınız sorunlar için; Web Adresi; destekoidb@omu.edu.tr (Verilen adrese birim ad-soyadı öğrenci numarası ve yaşadığınız sorunu belirtir mesaj göndermenizdurumunda en kısa sürede geri dönüş yapılacaktır)

KAYIT DONDURMA

Herhangi bir nedenle öğrenime ara vermek (kayıt dondurma) mümkün müdür? Evet. Öğrencilere kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs staj araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması halinde ilgili yönetim kurulu kararı kayıt dondurabilirler.

 • En fazla ne kadar süre kayıt dondurabilirim? Bir defada iki yarıyıla kadar olmak üzere öğrenim süresi boyunca en fazla dört yarıyıl/iki yıl kaydınızı dondurulabilirsiniz.

 • Sportif faaliyet dolayısıyla maksimum ne kadar izinli sayılabilirim? Üniversite tarafından görevlendirilmiş iseniz görevli olduğunuz sürece izinli sayılırsınız. Ancak izinli sayıldığınız süre de dahil toplam devamsızlık süresi bir dersin o yarıyıldaki/yıldaki toplam saatinin % 50’sini aşamazsınız.

 • II. Öğretim öğrencisiyim. Kayıt dondurmak istediğimde harç ücretimi yatırmak zorunda mıyım? Kayıt dondurma isteğiniz okulunuzun ilgili yönetim kurulunun kabul edilmesi durumunda öğrenim ücretinizi yatırmanıza gerek yoktur.

 • Kayıt dondurma ile kayıt yaptırmamak arasında bir fark var mı? Kayıt dondurduğunuz süreler eğitim-öğretimden sayılmaz.

 • Geçerli mazeretim yoksa kayıt dondurabilir miyim? Evet. Fakat geçerli mazeretiniz olmadığı duruma kayıt dondurduğunuz süreler eğitim öğretim süresinden sayılır.

İLİŞİK KESME

 • Kaydımı sildirmek için ne yapmam gerekir? Kendiniz tarafından doldurulacak ilişik kesme formunu form üzerinde belirtilen merkezlerde onaylattıktan sonra öğrenci işleri daire başkanlığına vermeniz yeterli olacaktır. Kaydınızın silinmesi ile birlikte öğrencilik hakkınız sona erer.

DERS MUAFİYETİ

Daha önceden başardığım derslerden muaf tutulabilmem için ne yapmam gerekir? Fakülteye/yüksekokula/meslek yüksekokuluna ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler eğitim öğretimin başladığı tarihten itibaren üç hafta içinde daha önce öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu dersler için muaf olmak istediği dersleri içeren bir dilekçeye onaylı transkript ve onaylı ders içerikleriyle ile ilgili birime başvurabilirler.

 • Daha önce aldığım ders/dersler için Dekanlığa/Müdürlüğe muafiyet dilekçesi verdim muafiyet başvurum sonuçlanıncaya kadar bu derse kayıt yaptırıp devam etmeli miyim? Birim Yönetim Kurulu’nun muafiyet talebini uygun görmesi ve muaf olunan derslerin sisteme işlenmesi sonrasında danışmanınız ile birlikte alacak olduğunuz derslere kaydınız yapılır. Muafiyet kararının alınması süreci Akademik takvimde belirtilen ders ekleme/çıkarma süresinin sonrasına sarkması durumunda ders kayıt işlemi öğrenci işleri personellerince yerine getirilir. Fakat bu süre zarfında mağdur olmamanız için dönem derslere devam etmeniz önem arz etmektedir.

 • Üniversitenize dikey/yatay kayıt yaptırdım. Üniversitenizden muaf olduğum dersleri ve almam gereken dersleri nasıl öğrenebilirim? Üniversitemize bağlı programlara kayıt yaptırıp muafiyet başvurusunda bulunan her öğrenci için ilgili birimlerin muafiyet ve intibak komisyonu tarafından bir muafiyet çizelgesi hazırlanarak yönetim kurulu kararıyla birlikte öğrenciye tebliğ edilir.

 • Üniversitenize dikey geçiş/yatay geçiş/Merkezi Yerleştirme sınavı ile kayıt hakkı kazandım. Kaçıncı sınıftan devam edebilirim? Yatay geçişle gelen öğrenciler başvurdukları; dikey geçişle gelen öğrenciler beşinci yarıyıl; merkezi yerleştirme sınavları ile gelen öğrenciler ise birinci yarıyıla intibak ettirilir.

 • Yapılan muafiyet ve intibak komisyonu kararına itiraz etmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Muafiyet işleminin kesinleşip tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde ilgili birime dilekçe ile itirazda bulunabilirsiniz. Muafiyet talep ettiğim dersin notu en az ne olmadır? Bir dersten muaf olabilmesi için notunun en az CC ve üzeri olması gerekir. Fakat şartlı geçer statüsündeki ve bu derslerden geçmiş olmanız şartı ile daha alt notlardan da muafiyet talep edilebilir.

 • SINAVLAR DEĞERLENDİRME ve MAZERET SINAVLARI Sınav sonuçlarına itiraz edebilir miyim? Nasıl? Evet. Sınav sonuçlarına sonuçların ilan edilmesinden akademik takvimde belirtilen sınav not girişlerinin öğrenci otomasyon sistemine girilmesinin son gününden itibaren beş iş günü içerisinde ilgili birime (Bölüm Başkanlığına )dilekçe vererek itiraz edebilirsiniz.

 • Stajlarda bütünleme sınav hakkı var mıdır? Bütünleme sınav hakkı yoktur. Başarısız olunan staj tekrar alınır. Ara sınavlarda mazeret sınavı yapılıyor mu? Evet. Fakülte yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ara sınavlardan herhangi birine haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılabilir.

 • Yarıyıl sonu/ Bütünleme sınavlarının mazeret sınav hakkı var mı? Hayır.

 • Mazeret sınavına girmek için almış olduğum sağlık raporunu kaç gün içinde nereye vermem gerekir? Öğrenciler mazeretlerine ilişkin isteklerini mazeretin bitiminden bir hafta içerisinde ilgili Dekanlık/Müdürlüklere dilekçe ile bildirirler. Bu süre içinde başvuru yapmayanlar bu haklarını kullanmaktan vazgeçmiş sayılır.

 • Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları ortalama hangi oranlarda etki eder? Üniversitemizde ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının toplamıdır.

 • Devamsızlıktan kaldığım dersin bütünleme sınavına girebilir miyim? Bir dersten devamsızlıktan kalan öğrenci o dersin bütünleme sınavına giremez.

 • Yarıyıl/yılsonu başarı notumun en az kaç olması gerekir? Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınav puanının en az 50 başarı puanının en az 60 olması zorunludur. Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı puanı dönem içi sınavının % 20’si ile yılsonu sınavı puanının veya bütünleme sınavının %80’inin toplamıdır.

 • Önceki dönemlerde başarılı olduğum bir dersi not yükselmek amacıyla tekrar alabilir miyim? Hayır.

 • Tek ders sınavı ne demektir? Müfredatınızdan tanımlı bütün dersleri almış fakat mezuniyetiniz için daha önce devam şartını sağladığınız tek dersinizin kalmış olması durumunda o dersten tek ders sınavına girebilirsiniz.

 • Tek ders sınavına ne zaman başvurmam gerekir? Bütünleme sınavlarını takip eden bir hafta içinde dilekçe ile biriminize başvurmanız ve başvurunuzun uygun görülmesi halinde on gün içinde birimlerce açılacak tek ders sınavına girebileceksiniz.

 • Tek ders sınavı sonucunda hangi not aldığımda başarılı sayılabilirim? Ara sınav şartı aranmaksızın en az CC alırsanız başarılı sayılırsınız.

 • Henüz staj dersimi tamamlamadığım halde tek ders sınavına girebilir miyim? Evet.

 • Tek ders sınavından başarı şartını sağlayamadığım durumlarda bir sonraki dönemlerde tek ders sınavına başvurabilmem için dönem başında ders kaydı yaptırmam zorunlu mudur? Hayır.

 • Tek ders sınavına başvurabilmeniz için o derse kayıt yaptırmış olmanız gerekmez.

 • AKTS KREDİ SİSTEMİ Akts Kredi Sistemi Nedir? AKTS kredisi ders ünitelerini tamamlamak için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren (1 ile 60 arasında) sayısal değerdir. Bu değer bir kurumdaki yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin gerektirdiği iş yükünü gösterir. Bu iş yükü içerisine bir akademik yılda ders kapsamındaki pratik çalışmalar seminerler alan çalışmaları bireysel çalışmalar sınavlar gibi çalışmalar da girer.

 • Üniversitemiz AKTS sistemini uygulamak zorunda mıdır? Evet. Türkiye’de faaliyet gösteren tüm yükseköğretim kurumları AKTS sistemini uygulamak zorundadır.

 • Bir dersin AKTS Kredisi değeri nasıl hesaplanır? Tanımdan da anlaşılacağı üzere bir dersin AKTS değeri o dersin iş yükünün hesaplanması ile oluşur. Örneğin 2 kredilik bir ders için AKTS değerini hesaplama çalışalım. 2 saatlik olan ve 14 haftalık ders için; 28 saatlik derse katılım 1 saat vize 1 saat final sınavı 6 saat sınava hazırlık 14 saat ise ders ve ödev olarak düşünüldüğünde öğrenciye 50 saatlik iş yükü yüklemektedir. 50 saatlik iş yükü de 2 AKTS’lik değer oluşturmaktadır.

 • Bir dönemde alacak olduğumuz derslere neden AKTS olarak sınırlandırılmaktadır? Bir dönemde alınabilecek olduğunuz derslerin 30 AKTS olarak sınırlandırılmasının nedeni; alacak olduğunuz derslerin size yükleyeceği iş yükü ile bağlantılıdır. 1 AKTS’ nin 25 saatlik iş yükünden oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda bir dönemde öğrencinin 30 X 25= 750 saatlik iş yükü ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu da öğrencinin günde 8 saat çalışmasını gerektirmektedir. Verilen örnekten de anlaşılacağı üzere öğrencinin günlük olarak kaç saat iş yükü harcayabileceği göz önünde bulundurulduğundan sınırlamaya gidilmiştir.

 • Üniversitemizde mezun olabilmek için kaç AKTS krediyi tamamlamam gerekmektedir? 5 (i) dersleri dışında dört yıllık öğretim programları 240 AKTS beş yıllık öğretim programları 300 AKTS altı yıllık öğretim programları 360 AKTS ve meslek yüksekokulu programları ise 120 AKTS kredisi olarak almanız gerekir.

ÖĞRENCİ HARÇLARI

 • Öğrenim ücreti/katkı payını hangi hesaba yatırmalıyım? Herhangi bir Akbank şubesinden öğrenci numaranızla harç ücretini yatırabilirsiniz.

 • Yatırdığım dekontu teslim etmek zorunda mıyım? Hayır.

 • Şehit/Gazi çocuğuyum öğrenim ücreti ödememek için ne yapmalıyım? Bu durumdaki öğrenciler öğrenim harcından muaf durumdadır.

 • Üniversitenizde kayıtlı öğrenciyim. Engelli raporum bulunmaktadır. Öğrenim ücretinin ne kadarını yatırmalıyım? Engelli olduğunuza dair sağlık raporunun aslını bir dilekçe ile birlikte okulunuz öğrenci işlerine müracaat etmeniz durumunda engelli oranınız kadar öğrenim ücretinden indirim yapılacaktır.

 • Öğrenci harç iademi nasıl alabilirim? İade gerekçenizi belirtir bir dilekçe ve kendi adınıza açılmış 26 haneli IBAN numaranızı belirtir banka çıktı görüntüsü ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı harç bürosuna başvurmanız ve iade gerekçenizin haklı görülmesi halinde iade alabilirsiniz.

 • UBS’de kayıt ekranında ücret yatırmamam gerekirken borçlu veya yatırmam gereken ücret fazla görünüyor. Ne yapmam gerekir? Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı harç bürosuna başvurmanız gerekmektedir.

 • Kayıtlı olduğum programı uzatmam durumunda katkı payını öder miyim? Evet. Program süresini aşmanız durumunda ilgili dönem katkı payı ücreti ödenir.

MEZUNİYET

 • Mezun olabilme koşulları nelerdir? Kayıtlı olduğunuz öğretim programının ders uygulama staj gibi tüm gereklerini Omu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarıyla tamamlayıp ve GANO’nuz 2.00 veya daha yüksek ise diploma almaya hak kazanırsınız.

 • Lisans öğrencileri hangi durumda ön lisans diploması almaya hak kazanır? Lisans programına kayıtlı bir öğrenci iseniz; ilk dört dönemlik programı başarıyla tamamlamış en az 2 00 genel not ortalamasını sağlamış ve sorumluysa yabancı dil muafiyet sınavını başarmak şartı ile kaydınızı sildirmiş olmak koşuluyla ön lisans diploması alabilirsiniz.

 • Yeni mezun oldum. Diplomamı ne zaman alabilirim? Final Sınavları sonunda mezun olan öğrencilerimiz diplomalarını mezuniyet töreninden sonra; bütünleme tek ders yaz okulu sınavları sonunda mezun olan öğrencilerimiz İlişik kesme işlemlerini yaptıktan sonra ve sistemden mezun edildikten 1 (Bir) hafta sonra; (sağlık programları hariç) anılan tarihlerin dışında mezun olan öğrencilerimiz takvim yılının sona ermesinden 15 (onbeş) gün sonra (Ocak ayının 15’inden sonra) öğrenci kimlik kartı ve nüfus cüzdanı ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Diploma Birimine müracaat etmesi halinde diplomalarını alabilmektedir. Kimliğini kaybeden öğrencilerin kayıp ilanı ile birlikte gelmeleri veya kayıp tutanağı imzalatıldıktan sonra diplomalarını teslim alabilmektedirler.

 • Geçmiş yıllarda mezun oldum. Diplomamı nasıl alabilirim? 2014 yılı ve sonrasında mezun olduysanız geçici mezuniyet belgesi ve öğrenci kimlik kartınız ile birlikte; daha eski yıllarda mezun olmuş iseniz sadece nüfus cüzdanınız ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı diploma birimine müracaat etmeniz halinde diplomanızı alabilirsiniz. Kendiniz gelemiyor iseniz yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte noter vekâleti vererek vekilinize aldırabilir kamu kurumunda çalışıyorsanız resmi yazı ile talep edildiği takdirde kurumunuza resmi yazı ile gönderilmektedir.

 • Üniversitenizden mezun oldum. Diploma ve mezuniyet bilgilerim e-devlette görünmüyor. Ne yapmalıyım? 2002 yılı ve öncesinde mezun olan öğrencilerimizin mezuniyet bilgilerinde T.C. Kimlik Numarası bulunmadığı için mezuniyet bilgileri YÖKSİS veri tabanına aktarılamamıştır. Mezuniyet bilginiz e-devlette görünmüyor ise aşağıda bildirilen internet adresinde ki duyuruda yer alan formun eksiksiz doldurularak ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte 0 362 457 60 12 numaralı faks numarasına göndermeniz gerekmektedir. Sisteme girilen bilgilerinizin e-devlette görüntülenebilmesi için kişinin kendi ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ sayfasında yer alan eğitim durum bilgileri kısmından bilgilerini güncellemesi gerekmektedir.

 • Diplomamı kaybettim. Ne yapmalıyım? Diplomasını kaybeden mezun öğrencilerimize 2.Nüsha diploma düzenlenmektedir. 2.nüsha diploma düzenlenmesi için;

 1. Diplomasını kaybettiğine dair yerel veya ulusal gazetede kayıp ilanı vererek kayıp ilanının çıktığı gazete küpürü
 2. 40 TL diploma ücretini T.C. Ziraat Bankası OMÜ şubesi 1479 9712382-5017 IBAN: TR 37 000 100 1479 0971 23 82 5017 hesap numarasına yatırdığına dair dekont
 3. Nüfus cüzdan fotokopisi
 4. Dilekçe ile birlikte üniversitemiz öğrenci işleri daire başkanlığına şahsen veya post yolu ile başvurmaları gerekmektedir.
 • Transkript belgemi nasıl alabilirim? Okuyan öğrencilerimiz transkript belgelerini bölüm/program sekreterliklerine başvurarak veya saat kulesi yanında bulunan öğrenci işleri bürosundan alabilmektedirler. Mezun olan öğrencilerimiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı diploma birimine şahsen müracaat ederek alabilir kendisi gelip alamıyor ise bir dilekçe ile adresine gönderilmesini isteyebilir. Transkript belgesi 1 (bir) adedi ücretsiz olup birden fazla talep edilmesi durumunda T.C. Ziraat Bankası OMÜ şubesi 1479 9712382-5017 IBAN: TR 37 000 100 1479 0971 23 82 5017 hesap numarasına 10 TL yatırdığına dair dekont göndermesi halinde 3 (üç) adet transkript alabilir.

YAZ DÖNEMİ

Yaz dönemi uygulamasına yönelik ilkeler her dönem başında değiştirildiğinden yaz dönemine dair duyuru ve ilanları takip ediniz.

BELGE İSTEME (ÖĞRENCİ BELGESİ TRANSKRİPT DERS İÇERİĞİ)

 • Öğrenci belgesi ve transkripti nereden alabilir? Eğitim gördüğünüz birim bölüm sekreterliklerinden veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alabilirsiniz. Fakat öğrenci belgesini e-devlet üzerinden elektronik imzalı olarak dilediğiniz yerden alabilirsiniz.

 • Arkadaşım il dışında onun adına öğrenci belgesi veya transkript nasıl alabilirim? Öğrenci belgesi transkript ve yatay geçiş başvurusu için kullanılan diğer belgeleri ya öğrencinin kendisinin bizzat alması ya da noterden vekâlet verdiği kişinin vekâlet belgesi ve kendi nüfus cüzdan fotokopisi ile alması mümkündür.

DİPLOMA EKİ

 • Diploma eki nedir? Diploma Eki (Diploma Supplement: DS) uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yeti ve becerilerin ve de bunların ifade edildiği diploma derece sertifika gibi belgelerin akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik bir yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen belgedir.

 • Diploma eki neden verilir? Kişinin takip edip başarıyla tamamladığı öğrenimin yapı düzey bağlam içerik ve statüsünü tarif etmek üzere verilir Diploma ekinin Avrupa’daki tanınırlığı nedir? Ulusal kurumlar tarafından Avrupa Komisyonu Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir. Bu üç kurumun organize ettiği bir ortak kurul tarafından denenmiş ve geliştirilmiş olan bu şablon Avrupa Birliğinin tüm resmî dillerinde düzenlenmiştir

 • Diploma ekinde neler bulunur? Diploma Ekini hak etmiş olan kişinin kimliği kazanılmış yeti kazanılmış yetinin düzeyi kazanılmış yetinin içerik ve sonuçları kazanılmış yetinin işlevi ek bilgiler ulusal yükseköğrenim sistemi hakkında bilgiler yer almaktadır.

 • Diploma ekini transkript yerine kullanabilir miyim? Transkript (not çizelgesi) veya diploma yerine geçmez. Diploma eki ile hangi kazanımları elde edebilirim? Yurtdışında daha okunabilir ve mukayese edilebilir bir diploma akademik güzergâhının ve yurtiçinde ve yurtdışında edindiği yeti ve becerilerin tam bir tarifi başarı ve yetilerinin nesnel ve âdil değerlendirmesi geleceğe yönelik olarak yurtdışında iş ve eğitim imkânlarına daha rahat ulaşma olanağı İş bulma olanaklarını artırma kazanımlarını elde edebilirsiniz.

 • Diploma eki neden gereklidir? Bugün tüm dünyada yeni diploma ve sertifikasyon şekilleri gelişmekte hızla değişen iktisadî siyasal ve teknolojik gelişmeler karşısında ülkeler öğrenci başarısını değerlendirme tarzlarını ve eğitim sistemlerini sürekli olarak değiştirmektedir. Sayıları hızla artan hareketli yurttaşlar yeti ve becerilerinin âdil değerlendirmesini talep etmektedir. Yeti ve becerilerin tanınmaması ya da yanlış veya eksik değerlendirilmesi küresel bir sorun haline gelmiştir. Orijinal diploma ve diğer belgeler kendi başlarına yeterli açıklayıcı bilgi arz etmediklerinden dolayı ayrıntılı ek açıklama tedarik etmeden bir diplomanın düzey ve işlevini kabul ettirmek son derece güç bir hal almıştır.

 • BAĞIL DEĞERLENDİRME Bağıl değerlendirme nedir? Öğrencilerin yarıyıl içi çalışmaları (laboratuvar kısa sınav ödev vb.) ile ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı katkı paylarına göre hesaplanan ağırlıklı ortalamasını o dersi alan diğer öğrencilerin puanlarını dikkate alarak başarı düzeyini belirleyen bir sistemdir.

 • Bağıl değerlendirmeye dahil edilmek için alt sınır not var mıdır? Evet. Ham başarı puanı 20’nin altında ise bağıl değerlendirmeye dahil edilmez ve FF notu alır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı Alt Limiti var mıdır? Evet. 100 puan üzerinden 50’nin altında not alan öğrenciler başarısız sayılır fakat bağıl değerlendirmeye dahil edilirler. Öğrenci sayısına göre değerlendirmelerde farklılık var mıdır? Evet. Öğrenci sayısı 10 ve altında ise öğrenciler mutlak değerlendirmeye tabi tutulur.11-29 arası farklı 30 ve üstü ise farklı kriterlere göre değerlendirilir.

 • BURSLAR Burs başvuruları hangi tarihte yapılır ? Burs başvuruları genellikle 01-30 Eylül tarihleri arasında yapılmaktadır. Nasıl başvuru yapabilirim ? Burs verecek her kurumun WEB adresinden Başvuru Bilgi Formunu doldurarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

ÖRNEĞİN; Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurusu için “kyk.gov.tr-burs başvuruları” adresinden Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvurusu için “tev.org.tr-burslar” adresinden Vehbi Koç Vakfı burs başvurusu için “vkv.org.tr-burslar” adresinden Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı bursu için “omu.edu.tr-burs duyuruları” adresinden ulaşarak kayıtlı bulunduğunuz Enstitü/Fakülte/Yüksekokulunuza başvuru yapabilirsiniz. Burs ücretleri ve diğer bilgiler hakkında yine bahsi geçen WEB adreslerinden bilgi alabilirsiniz.

*Hangi şartlarda bursum kesilir? Kredi Yurtlar Kurumu bursu için yıllık toplam kredinin % 60’ını tamamlayamadığınız takdirde Ondokuzmayıs Üniversitesi Vakfı bursu için 1 dersten fazla dersten başarısız olduğunuz takdirde diğer vakıflar için alttan dersinizin bulunması halinde bursunuz kesilir. Kayıtlı olduğunuz üniversiteden başka bir üniversiteye geçiş yaptığınız takdirde bursunuz kesilir. Bursunuzun devam etmesi için üniversite değişikliğini bildirir dilekçe ile kayıt yaptırdığınız üniversiteye ait öğrenci belgesini burs aldığınız kuruma mutlaka bildiriniz.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER

 • Uluslararası öğrenciler İle ilgili güncel gelişmeleri nasıl takip edebilirim? Üniversitemizin web sayfasından ve Yükseköğretim Kurulu web sayfasından güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz.

 • Uluslararası öğrencilerin üniversitenize kabulü nasıl gerçekleşir? Giriş koşulları nelerdir? İnternet sayfamızda 19 Mayıs Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Başvuru Ve Kayıt Kabul Yönergesi’nde yer alan koşulları sağlayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınır.

 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi YÖS sınavı uyguluyor mu? Üniversitemiz YÖS sınavı uygulamaktadır. Üniversitemizin yapmış olduğu Uluslararası Öğrenci Sınavı hakkında ayrıntılı Bilgi İçin: http://ise.omu.edu.tr/tr/s%C4%B1nav/sinav-hakkinda-bilgiler

 • Üniversiteniz Hangi Sınavların sonuçlarına göre öğrenci kabul etmektedir? Üniversitemizin yapmış olduğu OMÜ-YÖS sınav sonucunu tanıyan Üniversitelerin sınav sonuçları ve Yönergede adı geçen Uluslararası sınavlar kabul edilmektedir. Diploma Puanımla Başvuru Yapabilir miyim? Evet başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapacak adaylardaki önceliğimiz kendi Üniversitemizin yapmış olduğu OMÜ-YÖS Sınav sonucuna sahip olan adayların yaptığı başvurular dikkate alınmaktadır. Boş kontenjan kaldığında diğer ulusal ve uluslararası sınav sonuç belgesine sahip olan adaylar tekrar boş kontenjan kaldığında diploma ile yapılan başvurular sırası ile dikkate alınmaktadır.

 • Henüz liseden mezun olmadığım için lise diplomamı alamadım. Bu durumdaki adayların ne yapması gerekiyor? Liseden henüz mezun olmamış adayların liselerinden diploma puanını ve diploma tarihini içeren mezun olabileceklerine dair resmi bir yazı (geçici mezuniyet belgesi) sunmaları gerekmektedir.

 • Programların öğrenim süresi nedir? Ön lisans: 2 Lisans: 4 Yüksek Lisans: 2 Doktora: 4 Yıl (Tıp Fakültesi: 6 Diş Hekimliği:5 Veteriner Fakültesi:5 ) yıl sürmektedir. Üniversitenizin eğitim-öğretim dili nedir? Üniversitemizin Eğitim-Öğretim Dili Türkçe’dir.

 • Türkçe bilmiyorum. Bu konuda nasıl yardımcı olabilirsiniz? Üniversitemizin Türkçe Düzeyi C1 olan diploma düzeyidir. Türkçe bilmeyen ya da dil muafiyet sınavlarında başarılı olamayan öğrencilerimiz Üniversitemiz Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine ya da farklı bir Türkçe Eğitim Merkezine yönlendirilmektedirler. Diploma Düzeyi Seviyesine ulaştıktan sonra kayıtlı oldukları programda akademik eğitimlerine devam edebilirler. Ayrıntılı bilgi için: http://omuturkce.omu.edu.tr/

 • Uluslararası Öğrenci kontenjanlarına başvuru tarihleri ne zamandır? Başvuru tarihleri Üniversitemizin web sayfasından ilan edilmektedir. Lütfen sitemiz üzerinden yayınlanan kurumsal bildirimleri düzenli olarak takip ediniz.

 • Başvuru programını kullanmakta sorun yaşıyorum ne yapmalıyım? Başvuru programının içerisinde yer alan e-posta adresine e-posta gönderirseniz en kısa zamanda sorununuz çözülmeye çalışılır.

 • Birden fazla başvuruda bulunup her başvuru için farklı sonuç belgesi kullanmak istiyorum. Bu mümkün mü? Hayır. Bir aday bir başvuru döneminde bir kere başvuru yapabilir. Birden fazla başvuru yapan adayların başvurusu direkt olarak reddedilmektedir. Üniversitemizin önceliği OMÜ-YÖS Sınav Sonuç Belgesidir. Lütfen tercih başvurusu yaparken kesinlikle bunu unutmayınız.

 • Evraklarımı e-posta olarak gönderebilir miyim? E-posta ile gönderilen belgelerde tarafımıza ulaşmama ya da yaşanacak herhangi bir problemde sorumluluk sizlere ait olacaktır. Evrakların eksikliği ya da ulaşamama gibi bir problem yaşanmaması için bizimle iletişime geçerek belge kontrolünü sağlamanız gerekmektedir.

 • Uluslararası Öğrenci alım sonuçlarına ve kazanan adayların listesine nasıl ulaşabilirim? Başvuru sonuçları üniversitemizin http://oidb.omu.edu.tr/internet sayfasında duyurulur.

 • Kesin kayıtlar ne zaman ve nasıl yapılır? Öğrencilik hakkı kazanan adaylar akademik takvimde belirtilen tarih aralığında Ondokuzmayıs Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesinde yer alan kesin kayıt belgelerini teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar.

 • Kesin kayıt sırasında lise diplomamı ve transkriptimi teslim etmek zorunda mıyım? Kesin kayıt yaptıran öğrenciler lise diplomaları ve/veya transkriptlerini alarak diğer başvuru belgeleriyle birlikte teslim etmelidirler.

 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi uluslararası öğrencilerin vize işlemlerinde destek sağlıyor mu? Rektörlüğümüz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Öğrenci Birimi yerleştirmelerden sonra talebiniz doğrultusunda kabul mektubu düzenleyerek belirttiğiniz adrese bu mektubu gönderir. Size ulaşan kabul mektubuyla öğrenim vizesi başvurunuzu şahsen yaparak süreci kendinizin tamamlaması beklenmektedir.

 • Uluslararası Öğrenci Öğrenim Ücretleri Nasıldır? Öğrenim Ücretleri Akademik Takvimde belirlenen tarih aralığında her dönemin başında ödenmektedir Ücretler hakkında ayrıntılı bilgi İçin: http://oidb.omu.edu.tr/harc-islemleri

 • Uluslararası öğrenciler için öğrenim ücreti nasıl belirlenir? Her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen “öğrenci cari hizmet bedeli maliyeti” üst sınırını aşmamak üzere Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek internet sayfamızda yayınlanır.

 • Ondokuzmayıs Üniversitesi konaklama imkanı sağlıyor mu? Uluslararası öğrenciler yurtlara başvurabilir mi? Başvuru şartları ve olanaklar nelerdir? Üniversitemiz kampüs içinde uzun süreli konaklama imkanı sunmamaktadır. Konaklamadan öğrencinin kendisi sorumludur. Yurtlar hakkında ayrıntılı bilgi için: http://international.omu.edu.tr/kampuste-yasam/barinma/

 • Uluslararası öğrenciler değişim programından yararlanabilirler mi? Uluslararası öğrenciler değişim programlarından (Mevlana Erasmus Farabi) yararlanabilirler. Ayrıntılı Bilgi İçin: http://uib.omu.edu.tr/tr Başvuru süreci ile ilgili sorularınız için Uluslararası Öğrenci Birimine ulaşabilirsiniz. İletişim için: http://oidb.omu.edu.tr/uluslararasi-ogrenci

ÖZEL ÖĞRENCİ

 • Üniversitenize Özel Öğrenci olarak başvuru yapabilmem için kendi üniversitemde ne kadar süre eğitim almış olmam gerekmektedir? Önlisans programlarının en az bir yarıyılını lisans programlarının en az iki yarıyılını tamamlamış olmanız gerekmektedir. Özel Öğrenci olarak ne zaman gelebilirim? Eğitim-öğretim yarıyılı başlamadan (15) gün öncesine kadar Üniversitemizin ilgili birimine başvuru yapmalıdır.

 • Özel Öğrenci statüsünde Üniversitenizden eğitim almam için hangi belgelerle başvuru yapmam gerekir? Üniversitemize bağlı birimden alacağı dersleri de gösterir kayıtlı olduğu birim yönetim kurulunun olumlu kararı disiplin durumunu gösterir belge not çizelgesi (transkript) ve dilekçe ile başvuru yapmanız gerekir. Ayrıca sağlık/aile/can güvenliği sorunları nedeniyle başvuran öğrencilerin aşağıda belirtilen belgeleri temin etmeleri gerekir: a) Üniversite veya Kamu Hastanelerinden son 6 ay içerisinde alınmış hayati tehlikeyi belgeleyen sağlık raporu b) Ailesine bakmakla yükümlü olduğunu gösterir ilgili makamlardan alınan belgeler c) Bağımsız yaşamı engelleyen nörolojik ve kas-iskelet sorunu olan öğrenciler ç) Üniversite veya Kamu Hastanelerinden alınmış ve Başhekim tarafından onaylanmış sağlık raporu ile ailesi yanında kalması gerekli görülen öğrenciler d) Resmî olarak belgelenmek kaydıyla can ve mal güvenliğini tehdit eden bir riskin ortaya çıkması.

 • Özel Öğrenci Olarak Nasıl Başvuru Yapabilirim? Üniversitemiz Özel Öğrenci Yönergesi ‘nde istenen belgelerle ilgili Fakülte/Yüksekokula dilekçe ile başvuru yapmanız gerekir. Üniversitenize Özel Öğrenci olarak kabul edildim ne yapmalıyım? Özel öğrenci olarak kabul edildiğiniz birime (Merkez Kampüste ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Merkez Kampüs Dışında İse Birimlerin Kendilerine)müracaat ederek kesin kaydınızı yaptırmanız gerekmektedir.

 • Özel Öğrenci olarak kesin kayıt işlemlerinden sonra nasıl yol izlemeliyim? Fakülte/Yüksekokulunuza giderek danışmanınızı bulmanız ve ders kayıt işlemlerinizi tamamlamanız gerekmektedir.

 • Özel Öğrenci statüsünde kalan eğitimimi Üniversitenizde tamamlayabilir miyim? Özel öğrencilik süresi bir defada en fazla 1 yıl olarak belirlenir. Ancak özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının devam etmesi durumunda ilgili birim yönetim kurulu önerisi Üniversite senatosunca özel öğrenciliğin devamı yönünde karara bağlanabilir.