Staj ve Öğretmenlik Uygulaması Konusunda Senato Kararı

Yazar: gsf | Tarih: 30 Nisan 2020

Staj ile ilgili olarak Senato kararı aşağıdaki gibidir;

Müfredatında staj bulunan birimlerde öğrenim gören ve mezun durumundaki öğrenciler stajdan muaf sayılacaklardır. Ara sınıftaki öğrenciler stajlarını 2020-2021 eğitim-öğretim yılında tamamlayacaklardır.

Öğretmenlik Uygulaması ile ilgili Senato kararı aşağıdaki gibidir;

Öğretmenlik uygulaması dersleri için yapılacak ölçme değerlendirmede öğrencilerin şu ana kadar devam ettiği 5 haftalık süredeki performansı ve öğrencilerin ilan edilen formata uygun bir şekilde hazırlayıp, en geç 5 Mayıs 2020 tarihine kadar sorumlu öğretim elemanına ileteceği günlük ders gözlem raporları dikkate alınacaktır. MEBSİS veri girişleri 15 Mayıs 2020’den sonra MEB öğretmenleri ile koordineli bir şekilde yapılacaktır.

Pedagojik formasyon kapsamında verilen Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersleri sanal sınıf uygulaması kullanılarak senkron ve asenkron olarak uzaktan öğretim yoluyla mikro öğretim uygulamaları ve materyaller, video konferans, ödev, proje, dosya hazırlığı vb. gibi dijital çözümlerle tamamlanacaktır.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı ile sınırlı kalmak üzere, eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin konularda alınan Senato kararına ulaşmak için tıklayınız.