Koronavirüs COVID-19 Salgın Hastalığı Sürecinde Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Hakkında Alınan Üniversitemiz Senato Kararı

Yazar: gsf | Tarih: 30 Nisan 2020

Koronavirüs (COVID-19) pandemisi sürecinde yaşanan yeni gelişmeler ve alınan YÖK kararları çerçevesinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı ile sınırlı kalmak üzere, eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin konularda Üniversitemiz Senato’sunun aldığı karara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Senato kararı için tıklayınız.

Senato Kararına Göre Öne Çıkan Bazı Ayrıntılar;

Eğitim öğretim süreçlerinde yürürlükte bulunan akademik takvimler uygulanacaktır.

Üniversitemiz ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının öğretim planlarında yer alan uygulamalı dersler (tez yönetimi, seminer, bitirme tezi, mesleki uygulama, özel öğretim yöntemleri, materyal tasarımı, öğretim teknolojileri vb.) sanal sınıflarda senkron ve asenkron olarak uzaktan öğretim yoluyla video konferans, ödev, dosya hazırlığı, simülasyon eğitimi, proje, vaka takdimi vb. gibi dijital çözümlerle yapılacak ve öğrencilerin başarı durumları ile ilgili değerlendirmeler tamamlanarak 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı eğitim öğretimi bitirilecektir. Ara sınıftaki öğrenciler için 2020-2021 eğitim öğretim yılında uygulamalı dersler için ölçme ve değerlendirmeye katılmayacak yoğunlaştırılmış telafi programı uygulanacaktır.

İlgili birim yönetim kurulunun kabul ettiği internet kaynaklı problemler, erişim sıkıntısı, sınav esnası teknik sorunlar vb. gibi mazeretler için, yönetim kurullarının belirlediği tarih ve saatte sanal sınıflar üzerinden öğretim elemanları tarafından mazeret sınavları dijital ortamda yapılacaktır.

Üniversitemiz öğrencileri en geç 30 Nisan 2020 tarihine kadar talep etmeleri halinde 2019-2020 bahar yarıyılı için kayıt dondurma hakkından yararlanabileceklerdir. Kayıt dondurulan bu süre azami süreden sayılmayacaktır.

Öğrencilerimizin derslere devamı konusunda Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğimizin “derslere devam” hükümleri uygulanacaktır. Öğrencilerimizin derslere devamı zorunludur. Sanal sınıfta senkron ve asenkron olarak verilen derslere katılmak, sanal sınıflar ile https://avys.omu.edu.tr/ adresinde paylaşılan eğitim öğretim materyallerini takip etmek, sanal sınıfta gerçekleştirilen dönem içi değerlendirmelerine (ödev, kısa sınav vb.) ve yılsonu/yarıyıl sonu sınavlarına katılmak öğrencinin sorumluluğundadır.

Engelli öğrencilerimizin takip ettikleri derslerde, öğretim elemanlarımız engel durumlarına uygun ders materyalleri ve sınav hazırlamaya özen göstereceklerdir.