2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet İşlemleri ve Diploma Teslim Tarihleri

Yazar: gsf | Tarih: 20 Haziran 2020

Fakültemiz Mezuniyet İşlemleri

Fakültemizden 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı sonu itibariyle mezun olabilecek öğrencilerin mezuniyeti ve diploma işlemleri aşağıdaki gibi yürütülecektir;

Yarıyıl Sonu Sınavı (Final) Sonuçlarına Göre Mezuniyet İşlemleri:

  1. Yarıyıl Sonu Sınavları sonuçlarına göre mezun olabilecek durumdaki öğrencilerin transkriptleri danışmanlar tarafından incelenerek isimleri Fakültemiz Öğrenci İşleri birimi tarafından Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilecek ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı öğrencilerin çıkış işlemlerini başlatarak diplomalarını/mezuniyet belgelerini hazırlayacaktır.
  2. Mezun öğrenciler DİPLOMA'larını alırken öğrenci kimliklerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim etmek zorundadırlar. (Mezuniyet işlemleri tamamlanan öğrenciler E-Devlet üzerinden Diploma yerine geçecek Mezuniyet Belgelirini alabilecek, öğnenci kimliklerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslimi Mezuniyet Belgelerini alırken değil, orijinal Diploma'larını Koronaviris pandemisi sonrasında şahsen ya da posta yoluyla alırken teslim etmek zorundadırlar.)
  3. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na diplomalarını/mezuniyet belgelerini almak için müracaat eden mezun öğrenciler, Mezun Bilgi Sistemine üye olduktan sonra sistemden üye olduğuna dair “PP1.3.FR.0058-OMÜ Mezun Bilgi Sistemi Üyelik Formu’’ çıktısını alarak teslim etmeleri gerekmektedir.
  4. Mezun bilgi sistemine üye olma sorunu yaşayan öğrencilerimiz Fakültemiz web sayfasındaki (https://mbs.omu.edu.tr/mbs-uyelik-bilgi-formu.pdf) bağlantısında sunulan “PP1.3.FR.0058-OMÜ Mezun Bilgi Sistemi Üyelik Formu"nu doldurarak (mezunlar@omu.edu.tr) e-posta adresine göndereceklerdir. Üyelikleri ile ilgili gerekli işlemler yapılarak kendileri bilgilendirilecektir.
  5. Yarıyıl Sonu (Final) sonuçlarına göre mezun olabilecek durumdaki öğrenciler Mezuniyet Belgelerini 20 Temmuz 2020 Tarihi ve sonrasında E-Devlet üzerinden alabilirler. (E-Devlet üzerinden Orijinal Diploma değil, diploma yerine geçecek Mezuniyet Belgesi verilecektir).
  6. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı mezunları diploma teslim tarihlerine Üniversitemiz web sayfasındaki (http://oidb.omu.edu.tr/2020/06/15/2019-2020-egitim-ogretim-yili-mezunlari-diploma-teslim-tarihleri/) bağlantıdan ulaşılabilir.

Bütünleme Sonuçlarına Göre Mezuniyet İşlemleri:

  1. Bütünleme sonuçlarına göre mezun olabilecek durumdaki öğrencilerin transkriptleri danışmanlar tarafından incelenerek isimleri Fakültemiz öğrenci işleri birimi tarafından Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Bütünleme Sonuçları ilan edildikten sonra bildirilecek ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı öğrencilerin çıkış işlemlerini başlatarak diplomalarını/ mezuniyet belgelerini hazırlayacaktır.
  2. Diğer işlemler yukarıda Yarıyıl Sonu Sınavı (Final) Sonuçlarına Göre Mezuniyet İşlemleri’ nde belirtildiği gibi yürütülecektir.
  3. Bütünleme sonuçlarına göre mezun olabilecek durumdaki öğrenciler Mezuniyet Belgelerini 10 Ağustos 2020 Tarihi ve sonrasında E-Devlet üzerinden alabilirler.

Tek Ders Sınavı Sonuçlarına Göre Mezuniyet İşlemleri:

  1. Tek ders sınavları 26 Haziran 2020 tarihinde yapılacaktır. Bu tarihten sonra notlar sisteme aktarıldığında yukarıda belirtildiği gibi mezuniyet işlemleri başlatılacaktır. Tek ders sınavı sonucuna göre mezun olabilecek durumdaki öğrencilerin mezuniyet belgelerini alabilecekleri bir tarih Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından henüz bildirilmemiştir. Ancak, mezuniyet işlemleri tamamlanan Tek Dersi olan öğrenciler de daha sonra aynı şekilde Mezuniyet Belgelerini E-Devlet üzerinden alabilecekler.

Üniversitemiz Mezuniyet İşlemleri ve Diploma Teslim Tarihleri Duyurusu için Tıklayınız.