İdari Personel

 
Fakülte Sekreteri
 
Selahattin SAĞLAM
0 362 312 19 19 - 4824
selahattin.saglam@omu.edu.tr
   
   
Dekanlık Sekreteri
 
Hülya SÜSLÜ
0 362 312 19 19 - 4820 
hulya.suslu@omu.edu.tr
   
   
Öğrenci İşleri
 
Nurhan BİÇER
0 362 312 19 19 - 4823
nbicer@omu.edu.tr
   
   
Muhasebe ve Mali İşler
 
Hakan ÇAKA
0 362 312 19 19 - 4826
hakan.caka@omu.edu.tr
   
   
Personel İşleri
 
Sündüz KOYUNCU
0 362 312 19 19 - 4827
sunduz.koyuncu@omu.edu.tr
   
   
Destek Hizmetleri
 
Hamide AYMAZ
0 362 312 19 19 - 4828