Misyon ve Vizyon

Misyonumuz:

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, bilim ve sanat bileşkesinde geçmişten geleceğe sanatın milli ve evrensel değerlerini önemsemek, yenilikçi ve projektif potansiyelleri tasarımsal kapasiteler ile tümleşik kılıp hayata yansıtmak, kültürel üretimim tüm dinamik unsurlarını kültürel genetik ve toplumsal uzlaşım kalıplarında değerli kılmak görev sorumluluğunda ve donanımında bireyler yetiştirmek ve yönlendirmek amacındadır.
 

 

Vizyonumuz:

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, sanat, tasarım ve kültürel kapsam ve eylem karakterini merkezi kılan, gerekçelerini gerçekçi ve gelecekçi bakış açılarında karakterize eden, temsiliyetini mensubiyetinde olgunlaştıran ve mukaddesat hassasiyetini mühim kılan süreçleri yerelden evrenselliğe tahvil etmek hedefindedir.