Genel Bilgiler

Batı, Doğu ve Orta Karadeniz bölgesinin en önemli ve yaygın üniversitesi iken bünyesinden iki üniversite daha çıkaran Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin sahip olduğu 20 fakülteden biri olan Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kurulması için ilk adımın atılması 1999 yılı olarak gösterilebilir.  1999 yılında ilki yapılan ve 2000 yılında yenilenen başvurusuna rağmen OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nin açılışı 2012 yılında ancak mümkün olabilmiştir. Güzel sanatlar anlamında önemli potansiyeli haiz bir şehir ve üniversite için oldukça geciktirilmiş bir kuruluşun ardından Güzel sanatlar Fakültesi, 2017 yılında ilk mezunlarını vermiştir.
 
Resim Bölümü, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Seramik-Cam Bölümü, Endüstriyel Tasarım Bölümü ve Heykel Bölümü olarak beş bölüm, Resim Anasanat Dalı, Grafik Anasanat Dalı, Animasyon Anasanat Dalı, Seramik-Cam Anasanat Dalı, Endüstri Ürünleri Tasarımı Anasanat Dalı ve Heykel Anasanat Dalı olarak altı anasanat dalına sahip Güzel Sanatlar Fakültesi, 2017 Haziran ayı itibariyle 13 öğretim üyesi, 9 araştırma görevlisi ve bir görevlendirme öğretim görvelisi ile birlikte 25 öğretim elemanına sahiptir.
 
OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, üniversitemizin ana yerleşkesi olan Kurupelit yerleşkesine 11 km mesafede İlkadım İlçesi sınırları içinde, şehrin iki ana yerleşim bloğunun da ortasında bulunmaktadır. Karayolu ve tramvay ile ulaşıma son derece elverişli ve şehrimizin kültürel, sanatsal ve sosyal diğer etkileşim ortamlarına doğrudan ve dolaylı teması mümkün kılmaktadır. Güzel Sanatlar Fakültesi, ayrıca, Türkiye’nin ilk ve tek Güzel Sanatlar Kampüsü içinde, Mimarlık Fakültesi, Eğitim Fakültesi’nin Sanat Eğitimi bölümleri, OMÜ Devlet Konservatuvarı, Samsun Meslek Yüksekokulu ve Güzel Sanatlar Enstitüsü ile komşudur.
 
Kurulduğu andan itibaren, Fakülte kurulma girişimlerinin başladığı tarih ile kuruluşu arasındaki 12 yıllık boşluğu kapatabilecek performans, etkinlikler, projeler, yapılanmalar, akademik ve idari kalite, ulusal ve uluslararası başarılar, diğer fakülteler ile işbirlikleri, şehre fiziki katkılar ve üniversitemizin gelişimi ve kalitesine yönelik çalışmaları başarıyla  gerçekleştirmiştir.
 
Güzel Sanatlar Fakültesi’nin geleceğe dönük yatay ve dikey gelişmesine zemin oluşturacak hedefleri de söz konusudur. Bunlardan ilki, Güzel Sanatlar Kampüsü’nde ve yaklaşık 10 Bin metrekarelik bir yeni fakülte binası projesini hayata geçirecek girişimleri gerçekleştirmektir. Bunun dışında, çağdaş ve gelecekçi akademik yapılanma kapsamında yeni bölüm ve anasanat dallarının açılması, akademik kadronun nicel ve nitel olarak büyümesi hedeflenmektedir. Ulusal ve uluslararası etkinlik, proje, uygulama ve yayınlar kalitesi ile üniversitemizin kültürel ve sanatsal kalitesini de geliştirmek niyetini hep taze tutmak ve üniversitemizin, şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin sanatsal ve tasarımsal kapsamlı önemli referansı olmak, önceliğimizdir.