OMÜ GSF Seramik – Cam Bölümü Atelye Çalışmaları SergisiOndokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik – Cam Bölümü Atelye Çalışmaları Sergisi, OMÜ GSF Sanat Galerisi, 2017, Samsun