Öğretim Üyeleri Karma SergisiOndokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyeleri Karma Sergisi,
Poppy Galeri, 2013, İstanbul