Öğretim Üyeleri 42. Yıl Karma SergisiOndokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları 42. Yıl Karma Sergisi, OMÜ GSF Sanat Galerisi, 2017, Samsun