Demokrasi Şöleni Uluslararası Karma Sergisi


Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları eğitim Projesi kapsamında gerçekleştirilen
“Demokrasi Şöleni Uluslararası Karma Sergisi”, OMÜ GSF Sanat Galerisi, 2015, Samsun.