Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat eden adaylar için


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Animasyon Anasanat Dalı ile Endüstriyel Tasarım Bölümü Endüstri Ürünleri Anasanat Dalı'na 17 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazetede ilan edilen Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat ederek dil sınavını başaran, Özlem AYVAZ TUNÇ ve Deniz EKMEKÇİOĞLU isimli adayların “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi” 10. maddesi gereğince Deneme Dersi Sınavı' na tabi tutulacaklardır.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Animasyon Anasanat Dalı Deneme Dersi Sınavı 
25 Ekim 2017 Çarşamba günü 13:00 - 14.00 saatleri arasında 
Doç. Dr. Ali SEYLAN'ın atelyesinde yapılacaktır.

Endüstriyel Tasarım Bölümü Endüstri Ürünleri Anasanat Dalı Deneme Dersi Sınavı 

25 Ekim 2017 Çarşamba günü 15:00 - 16.00 saatleri arasında 
Doç. Dr. Ali SEYLAN'ın atelyesinde yapılacaktır.