Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar için "Deneme Dersi Sınavı" duyurusudur.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Seramik Cam Bölümlerine 28 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazetede ilan edilen Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat ederek dil sınavını başaran, Engin GÜNEY, Fidan TONZA ve Emre ÇELİKKOL isimli adayların “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi” 10.maddesi gereğince “Deneme Dersi Sınavına” tabi tutulacaklardır.

Deneme sınavına girecek adayların 08 Şubat 2017 tarihinde saat 10:00’da Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığında hazır bulanmaları gerekmektedir.