Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci Konseyi Seçimi ve Takvimi