Güzel Sanatlar Fakültesi Çift Anadal ve Yandal Programı Başvuru SonuçlarıSonuçlar için Tıklayınız... 

Hak kazanan öğrenciler şahsen Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, hak kazandıkları bölümde ÇAP yapmayı kabul ettiklerine dair dilekçe ile başvurmalıdırlar.