2. Samsun Kültür-Sanat ÇalıştayıOndokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Samsun Kültür ve Sanat Platformu Derneği işbirliğiyle, “2. Samsun Kültür ve Sanat Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştay, OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü, OMÜ Sahnesi’nde yapıldı.

Çalıştayın açılış toplantısına OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Aydın, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Eker, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Necmi Çamaş, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Ömer Pamuk, Samsun Kültür ve Sanat Platformu Derneği Başkanı Emin Kırbıyık ve Samsun Kültür ve Sanat Platformunu Oluşturan 21 Sivil Toplum örgütü ile platformun 6 sanat kurulunun temsilcileri katıldı.

“Samsun’un bir kültür ve sanat kenti olarak gelişim sergilemesine katkı sunmayı amaçlıyoruz”
Toplantının açılış konuşmasını OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Eker yaptı. Prof. Dr. Eker konuşmasında; “İkincisini düzenlediğimiz çalıştayın ana ekseni iki “p” üzerinde oluşmakta olup; “problemler” ve “projeler” başlıklarıyla işlenecektir. Samsun’un bir kültür ve sanat kenti olarak gelişim sergilemesine katkı sunmak amacıyla; yöresel nitelikler, sanatsal ve kültürel kimlik, çağdaş sanat, kentin kültürel, tarihi ve folklorik mirasları, sanatın kamusal ve kentsel yeni anlamları, imaj mühendisliği ve diğer konularda tespit edilen problemlerin işlenmesi, çözüm önerilerinin sunulması üzerinde durulacaktır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi de bu çalıştayın paydaşlarındandır” dedi.

“Sanatçı kendi kültürel coğrafyasıyla kavga etmemelidir”
OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Aydın ise konuşmasında sanatçının tarifini yaparak, “Sanatçı eserini üretirken içinde bulunduğu toplumun kültürünü ve manevi duyarlılıklarını dikkate almalı, yani kendi kültürel coğrafyasının farkında olarak sanat eserini üretmelidir. Sanatçı kendi kültürel coğrafyasıyla kavga etmemelidir” diye konuştu. Konuşmasında Hasan Bülent Karaman’dan bir alıntı yapan Prof. Aydın, “Korkmayın kültürel birikimle barışmadan, onu yok sayarak, onu güncelleştirmeden ve içselleştirmeden bir yere varamayız. Kendi kültürümüzle barışık sanatçılar yetiştirmeyi ve sanat eserleri üretmeyi ümit ediyoruz” dedi.

"Özlemini duyduğumuz kültürel yaşama, kültürel miraslarımızı kayıt altına alarak kavuşabiliriz"
Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Necmi Çamaş ise, “Bizim olan kültürel miraslarımızın hepsini kayıt altına alır ve kültürün getirdiği içselliği yerleştirebilirsek özlemini duyduğumuz kültürel yaşamın özelliklerine kavuşabiliriz. Bunu modern teknolojiyle gerçekleştiremeyiz ancak insanlara geçmişten günümüze büyük birikimlerle aktarılan kültürlerini enjekte ederek başarabiliriz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, OMÜ Güzel sanatlar Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan topluluk katılımcılara mini bir konser verdi. İki gün sürecek çalıştayda 1’i özel olmak üzere; sahne sanatları, plastik sanatlar, müzik, edebiyat ve tarih konularında toplam 5 oturum gerçekleştirildi.