Yarışma ve Sergiler


 

 2. ULUSLARARASI ORGAN BAĞIŞI AFİŞ YARIŞMASI


YARIŞMANIN ARKA PLANI
Türkiye’nin ulusal ve uluslararası alandaki birçok sanatsal etkinliğine ev sahipliği yapmış olan Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, paydaş kuruluş olan “Türkiye Organ Nakli Vakfı” ile “1.Uluslararası Organ Bağışı Konulu Afiş Yarışması”nı 2015 yılında gerçekleştirmiştir. 

Dünyanın dört bir tarafından başarılı tasarımcı ve sanatçılar yarışmanın teması olan organ bağışının önemini hazırladıkları etkili çalışmalarla göstermişlerdir. Yarışma, teması itibariyle dünyada bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Yarışma sonrası hazırlanan eser kataloğu Türkiye Organ Nakli Vakfı tarafından koordine edilen International Transplant Network (ITN) projesi çerçevesinde yurtdışında yapılan bilimsel etkinliklerde binlerce yabancı katılımcıya dağıtılmıştır. Ayrıca katalog, Türkiye’deki sanat ve tasarımla ilgili tüm kurumlara gönderilmiştir. Bunun dışında, ilk 100 afiş sosyal medya ortamlarında da paylaşılmıştır. Gerek tasarımlar gerekse yarışma fikri uluslararası alanda ve organ nakli camiasında oldukça beğeni toplamıştır. 

Ayrıca, bu proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler ve sonrasında ortaya çıkan tasarımlar, sergiler ve eser kataloğu; afiş tasarımında kullanılan iletişimin gücünü uluslararası mecrada bir kez daha göstermiştir. Yarışmaya ilişkin haberler, ayrıntılı bilgi ve eser kataloğu http://www.posterland.org sitesinden incelenebilir. 

Yarışmadan elde edilen geri bildirimler, "Organ bağışının küresel birsorun olduğu günümüzde, uluslararası planda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla" bu ve benzeri çalışmaların devam ettirilmesi gerektiğini göstermiştir. Bu noktadan hareketle 2015 yılında “Türkiye Organ Nakli Vakfı” ile birlikte başlattığımız bu çalışmanın devamı niteliğinde “2.Uluslararası Organ Bağışı Afiş Yarışması”nı gerçekleştiriyoruz.

Söz konusu yarışmanın ödül töreni 6-9 Eylül 2017 tarihlerinde Cenevre'de düzenlenecek olan Dünya Organ Bağışı Kongresi'nde yapılacak olup ilk 100'e giren tasarımlar kongre fuayesinde sergilenecektir.

 
YARIŞMANIN AMACI

Yarışma, “Organ Bağışı” konusunda uluslararası alanda toplumsal farkındalığı arttırmayı ve organ nakli ile hayata dönmeyi bekleyen daha fazla hastaya fırsat sunmayı amaçlamaktadır. 


Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlan Edilmesi: 12 Nisan 2017 
Eserlerin Son Gönderim Tarihi : 10Temmuz 2017
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 13 - 20 Temmuz 2017
İlk 100 Afişin Askıya Çıkması : 20 - 25 Temmuz 2017
İlk 100 Eserin İlan Edilmesi : 31 Temmuz 2017
Ödül Töreni ve Sergi: 6 - 9 Eylül 2017

Link 1