Ders Açıklamaları

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
SERAMİK - CAM BÖLÜMÜ
DERS PROGRAMI, KREDİLER, ECTS VE
DERS İÇERİKLERİ


 
BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ YARIYILI)
 
KOD DERS T P K ECTS
GSF 101 Temel Tasarım I 3 3 5 7
GSF 103 Perspektif I 2 2 3 5
GSF 105 Çizim I 2 2 3 5
TDİ 101 Türk Dili I 2 0 2 2
YDİ 101 Yabancı Dil I 2 0 2 2
ATİ 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
GSF 107 Sanat Tarihi I 2 0 2 3
SCA 101 Seramik-Cam Tasarımına Giriş I 2 2 3 4
  Toplam     22 30
 
İKİNCİ YARIYIL (BAHAR YARIYILI)
 
KOD DERS T P K ECTS
GSF 102 Temel Tasarım II 3 3 5 7
GSF 104 Perspektif II 2 2 3 5
GSF 106 Çizim II 2 2 3 5
TDİ 102 Türk Dili II 2 0 2 2
YDİ 102 Yabancı Dil II 2 0 2 2
ATİ 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
GSF 108 Sanat Tarihi II 2 0 2 3
SCA 102 Seramik-Cam Tasarımına Giriş II 2 2 3 4
  Toplam     22 30
 
ÜÇÜNCÜ YARIYIL (GÜZ YARIYILI)
 
KOD DERS T P K ECTS
SCA 201 Seramik-Cam Tasarım I 4 4 6 8
SCA 203 Temel Bilgisayar ve İletişim Teknolojilerine Giriş 2 2 3 4
SCA 205 Seramik-Cam Görselleştirme Teknikleri I 2 2 3 5
SCA 207 Seramik-Cam Kimyası I 2 2 3 4
SCA 209 Seramik Sanatı Tarihi 2 0 2 3
SCA 211 Araç-Gereç Bilgisi 2 0 2 3
GSF 205 Estetik 2 0 2 3
GSS (Seçmeli) 2 0 2 3
  Toplam     21 30
 
DÖRDÜNCÜ YARIYIL (BAHAR YARIYILI)
 
KOD DERS T P K ECTS
SCA 202 Seramik-Cam Tasarım II 4 4 6 8
SCA 204 Bilgisayar Destekli Tasarım II 2 2 3 4
SCA 206 Seramik-Cam Görselleştirme Teknikleri II 2 2 3 5
SCA 208 Seramik-Cam Kimyası II 2 2 3 4
SCA 210 Cam Sanatı Tarihi 2 0 2 3
SCA 212 Model-Kalıp Bilgisi 2 0 2 3
GSF 206 Çağdaş Sanat Estetiği 2 0 2 3
  Toplam     21 30
 
BEŞİNCİ YARIYIL (GÜZ YARIYILI)
 
KOD DERS T P K ECTS
SCA 301 Seramik-Cam Tasarım III 4 4 6 8
SCA 303 Seramik ürün Tasarım 2 2 3 4
SCA 305 Soğuk Cam Şekillendirme 2 2 3 5
SCA 307 Yapı ve Endüstri Seramiği 2 0 2 3
GSF 301 Tasarım Felsefesi 2 0 2 3
GSF 303 Sanat Sosyolojisi 2 0 2 4
GSS (Seçmeli)  2 0 2 3
  Toplam     18+2 30
 
ALTINCI YARIYIL (BAHAR YARIYILI)
 
KOD DERS T P K ECTS
SCA 302 Seramik-Cam Tasarımı IV 4 4 6 8
SCA 304 Seramik Yüzey Uygulamaları 2 2 3 5
SCA 306 Sıcak Cam Şekillendirme 2 2 3 5
SCA 308 Seramikte Dekor Teknikleri 2 0 2 3
GSF 302 Bilgi Felsefesi 2 0 2 4
GSF 304 Araştırma Metodolojisi 2 0 2 3
GSS (Seçmeli) 2 0 2 3
  Toplam     18+2 30
 
YEDİNCİ YARIYIL (GÜZ YARIYILI)
 
KOD DERS T P K ECTS
SCA 401 Seramik-Cam Tasarım V 4 4 6 8
SCA 403 Sır ve Pişirim Uygulamaları 2 2 3 5
SCA 405 Seramik-Cam Teknolojileri Bilgisi 2 0 2 3
SCA 407 Dekor ve Montaj Teknikleri 2 2 3 4
SCA 409 Mezuniyet Proje Geliştirme 2 2 3 4
GSF 403 Kültürel Antropoloji 2 0 2 3
GSS (Seçmeli) 2 0 2 3
  Toplam     19+3 30
 
SEKİZİNCİ YARIYIL (BAHAR YARIYILI)
 
KOD DERS T P K ECTS
SCA 402 Seramik-Cam Tasarım VI 4 4 6 8
SCA 404 Cam Füzyon Teknikleri 2 2 3 4
SCA 406 Seramik-Cam Sanatında Eleştiri 2 0 2 3
SCA 408 Sergi ve Sunum Teknikleri 2 2 3 4
SCA 410 Mezuniyet Proje Uygulama 2 2 3 5
SER 412 Sanat Yönetimi 2 0 2 3
 GSS (Seçmeli) 2 2 3 3
  Toplam     19+2 30
 
Sekiz (8) Yarıyıl Genel Kredi ve ECTS Toplamı                                                                170              240
 1. Zorunlu Dersler:
KOD DERS T P K ECTS
GSF 101 Temel Tasarım I 3 3 5 7
GSF 102 Temel tasarım II 3 3 5 7
GSF 103 Perspektif I 2 2 3 5
GSF 104 Perspektif II 2 2 3 5
GSF 105 Çizim I 2 2 3 5
GSF 106 Çizim II 2 2 3 5
TDİ 101 Türk Dili I 2 0 2 2
TDİ 102 Türk Dili II 2 0 2 2
YDİ 101 Yabancı Dil I 2 0 2 2
YDİ 102 Yabancı Dil II 2 0 2 2
ATİ 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi I 2 0 2 2
ATİ 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
SCA 201 Seramik-Cam Tasarım I 4 4 6 8
SCA 202 Seramik-Cam Tasarım II 4 4 6 8
SCA 301 Seramik-Cam Tasarım III 4 4 6 8
SCA 302 Seramik-Cam Tasarım IV 4 4 6 8
SCA 401 Seramik-Cam Tasarım V 4 4 6 8
SCA 402 Seramik-Cam Tasarım VI 4 4 6 8
SCA 203 Temel Bilgisayar ve İletişim Teknolojilerine Giriş 2 2 3 4
SCA 204 Bilgisayar Destekli Tasarım 2 2 3 4
SCA 303 Seramik Ürün Tasarım 2 2 3 4
SCA 304 Seramik Yüzey Uygulamaları 2 2 3 5
SCA 305 Soğuk Cam Şekillendirme 2 2 3 5
SCA 306 Sıcak Cam Şekillendirme 2 2 3 5
SCA 403 Sır ve Pişirim Uygulamaları 2 2 3 5
SCA 404 Cam Füzyon Teknikleri 2 2 3 4
SCA 101 Seramik-Cam  Tasarımına Giriş I 2 2 3 4
SCA 102 Seramik-Cam  Tasarımına Giriş II 2 2 3 4
GİT 205 Seramik-Cam Görselleştirme Teknikleri I 2 2 3 5
SCA 206 Seramik-Cam Görselleştirme Teknikleri II 2 2 3 5
SCA 207 Seramik-Cam Kimyası I 2 2 3 4
SCA 208 Seramik-Cam Kimyası II 2 2 3 4
SCA 209 Seramik Sanatı Tarihi 2 0 2 3
SCA 210 Cam Sanatı Tarihi 2 0 2 3
SCA 211 Araç –Gereç Bilgisi 2 0 2 3
SCA 212 Model –Kalıp Bilgisi 2 0 2 3
SCA 405 Seramik-Cam Teknolojileri Bilgisi 2 0 2 3
SCA 406 Seramik –Cam Sanatında Eleştiri 2 0 2 3
SCA 407 Dekor ve Montaj Teknikleri 2 0 2 4
SCA 408 Sergi ve Sunum Teknikleri 2 0 2 4
SCA 409 Mezuniyet Proje Geliştirme 2 0 2 4
SCA 410 Mezuniyet Proje Uygulama 2 0 2 5
GSF 107 Sanat Tarihi I 2 0 2 3
GSF 108 Sanat Tarihi II 2 0 2 3
GSF 205 Estetik 2 0 2 3
GSF 206 Çağdaş Sanat Estetiği 2 0 2 3
GSF 301 Tasarım Felsefesi 2 0 2 3
GSF 302 Bilgi Felsefesi 2 0 2 3
GSF 303 Sanat Sosyolojisi 2 0 2 4
GSF 403 Kültürel Antropoloji 2 0 2 3
SCA 412 Sanat Yönetimi 2 0 2 3
SCA 307 Yapı ve Endüstri Seramiği 2 0 2 3
SCA 308 Seramikte Dekor Teknikleri 2 0 2 3
  
KOD     AÇILIM
GSF Güzel Sanatlar Fakültesi
SCA Seramik - Cam
GSS Güzel Sanatlar Seçmeli
TDİ Türk Dili
YDİ Yabancı Dil
ATİ  Atatürk İlkeleri


SERAMİK - CAM BÖLÜMÜ Ders İçerikleri ve Kaynaklar

 GSF 101 Temel Tasarım I 335 ECTS 7
Temel Tasarım I dersi, öğrencileri sanatsal yaratıcılık ve problem çözmede görme ve düşünme alışkanlıklarından sıyrılarak kendi bilişsel ve duyuşsal potansiyellerini tanımaya yönelten bir disiplin kimliği taşır. Algı fizyolojisi, algılama ve anlamlardırma, görsel algı kuramları dersin teorik altyapısını oluşturur. Biçimlenme ve biçimlendirme bağlamında nokta, çizgi, yüzey ve form kavramları, yapı, doku ve renk kavramları, algılama sürecinde devreye giren  hareket/devinim, ritm, denge, uyum gibi görsel etki kategorileri ve bu etkilerin oluşumunda ölçümsel işlevleri yerine getiren tekrar, yön, mesafe, oran-orantı, yoğunluk, şiddet gibi nicel değerler kategorilerinin iki ve üç boyutlu uygulamalar üzerinden tanıtılması ve öğrenmelerin kalıcı hale getirilmesi dersin içerik ve metodolojisini oluşturur.
 
Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Temel Tasarım, Ali SEYLAN, M Kitap Yayınevi, Ankara, 2005.
 • Grafik Tasarım Temelleri (Çev.: Mehmet Emir Uslu), Gavin AMBROSE, Paul HARRIS, Literatür Yayıncılık, 2012.
 • Design Elements A Graphic Style Manual, Timothy SAMARA,  Rockport Publishers, USA, 2007.
 • Görsel İletişimde Temel Tasarım, H. Yakup Öztuna, Tibyan Yayıncılık, İstanbul, 2007.

GSF 102 Temel Tasarım II 335 ECTS 7
Temel Tasarım I dersi, öğrencileri sanatsal yaratıcılık ve problem çözmede görme ve düşünme alışkanlıklarından sıyrılarak kendi bilişsel ve duyuşsal potansiyellerini tanımaya yönelten bir disiplin kimliği taşır. Algı fizyolojisi, algılama ve anlamlardırma, görsel algı kuramları dersin teorik altyapısını oluşturur. Biçimlenme ve biçimlendirme bağlamında nokta, çizgi, yüzey ve form kavramları, yapı, doku ve renk kavramları, algılama sürecinde devreye giren  hareket / devinim, ritm, denge, uyum gibi görsel etki kategorileri ve bu etkilerin oluşumunda ölçümsel işlevleri yerine getiren tekrar, yön, mesafe, oran-orantı, yoğunluk, şiddet gibi nicel değerler kategorilerinin iki ve üç boyutlu uygulamalar üzerinden tanıtılması ve öğrenmelerin kalıcı hale getirilmesi dersin içerik ve metodolojisini oluşturur.
 
Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Temel Tasarım, Ali SEYLAN, M Kitap Yayınevi, Ankara, 2005.
 • Grafik Tasarım Temelleri (Çev.: Mehmet Emir Uslu), Gavin AMBROSE, Paul HARRIS, Literatür Yayıncılık, 2012.
 • Design Elements A Graphic Style Manual, Timothy SAMARA,  Rockport Publishers, USA, 2007.
 • Görsel İletişimde Temel Tasarım, H. Yakup Öztuna, Tibyan Yayıncılık, İstanbul, 2007.
 
GSF 103 Perspektif I 223 ECTS 5
Bu ders öğrencilere, uzayda yer alan ve vektörel açıdan tepe, köşe, kenar (ayrıt), yüzey faktörleriyle ifade edilebilir bir forma sahip üç boyutlu nesnelerin resim düzleminde görünüşlerinin elde edilmesine ilişkin bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, perspektif kavramı, değişik geometriler, tasarı geometri ve perspektif, perspektifin temel unsurları ve belli görme ve imgeleme ilkeleri bağlamında ilişkilendilimelerine göre perspektif türlerinin tanıtılması, parallel ve konik perspektif türleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Descriptive Geometry, Pare, E. G., Loving, R.O., Hill, I.L., Pare, R.C., Macmillan publishing Co., New York, 1982
 • Geometrinin Gizli Dünyası, Wells, David. Çev. Selçuk Alsan, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1998.
 • Matematik Sanatı, King, Jerry. Çev. Nermin Arık, Tübitak, Ankara, 1997.
 • Perspective “a new system for designers”, Doblin, Jay. Whitney Library of Design, New York, 1973
 
GSF 104 Perspektif II 223 ECTS 5
Bu ders öğrencilere, uzayda yer alan ve vektörel açıdan tepe, köşe, kenar (ayrıt), yüzey faktörleriyle ifade edilebilir bir forma sahip üç boyutlu nesnelerin resim düzleminde görünüşlerinin elde edilmesine ilişkin bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, perspektif kavramı, değişik geometriler, tasarı geometri ve perspektif, perspektifin temel unsurları ve belli görme ve imgeleme ilkeleri bağlamında ilişkilendilimelerine göre perspektif türlerinin tanıtılması, parallel ve konik perspektif türleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Descriptive Geometry, Pare, E. G., Loving, R.O., Hill, I.L., Pare, R.C., Macmillan publishing Co., New York, 1982
 • Geometrinin Gizli Dünyası, Wells, David. Çev. Selçuk Alsan, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1998.
 • Matematik Sanatı, King, Jerry. Çev. Nermin Arık, Tübitak, Ankara, 1997.
 • Perspective “a new system for designers”, Doblin, Jay. Whitney Library of Design, New York, 1973
 
GSF 105 Çizim I 223 ECTS 5
Görsel dışavurumda etkili bir araç; esnek, canlı bir yöntem; objektif saptama tekniklerinden öznel yoğunlamalara doğru geliştirilebilir bir pratik olarak çizim (desen) dersi, görüntüsel bütünlüğü görsel çözümleme teknikleri, uzayın nokta-doğru-düzlemlerle analizi, eklemeci-çıkarmacı yöntemler  üzerine yoğunlaşmaktadır. Görsel algılama biçimlerine ilişkin açıklamalar ve yeni metodolojik yaklaşımlar kapsamında bilgi verilerek uygulamalar yaptırılır. Modelden / obje ya da bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler yanında; imgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama yeterlikleri arasındaki karşılıklı ilişkileri kapsayan uygulamalara yer verilir.
Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Design Sketching, Olofsson, Eric., Sjölen, Klara. Keeos Design Books, 2006, İsveç.
 • Sketching, Eissen, Koost., Steur, Roselien. Page One,
 • Sketching the Basics, Steir, Roselien. Eissen, Koost. BIS publishers, 2011, Amsterdam.
 • Rapid Viz, Hanks, Kurt., Belliston, Larry. Thomson, 2006, Boston.
 • Learning Curves, An Inspiring Guide To improve Your Design Sketch Skills, Keeos Design Books, Germany, 2011.
 
GSF 106 Çizim II 223 ACTS 5
Görsel dışavurumda etkili bir araç; esnek, canlı bir yöntem; objektif saptama tekniklerinden öznel yoğunlamalara doğru geliştirilebilir bir pratik olarak çizim (desen) dersi, görüntüsel bütünlüğü görsel çözümleme teknikleri, uzayın nokta-doğru-düzlemlerle analizi, eklemeci-çıkarmacı yöntemler üzerine yoğunlaşmaktadır. Görsel algılama biçimlerine ilişkin açıklamalar ve yeni metodolojik yaklaşımlar kapsamında bilgi verilerek uygulamalar yaptırılır. Modelden / obje ya da bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler yanında; imgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama yeterlikleri arasındaki karşılıklı ilişkileri kapsayan uygulamalara yer verilir.
Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Design Sketching, Olofsson, Eric., Sjölen, Klara. Keeos Design Books, 2006, İsveç.
 • Sketching, Eissen, Koost., Steur, Roselien. Page One,
 • Sketching the Basics, Steir, Roselien. Eissen, Koost. BIS publishers, 2011, Amsterdam.
 • Rapid Viz, Hanks, Kurt., Belliston, Larry. Thomson, 2006, Boston.
 • Learning Curves, An Inspiring Guide To improve Your Design Sketch Skills, Keeos Design Books, Germany, 2011.
 
TDİ 101 Türk Dili I 202  ECTS 2
Öğrencilerin Türkçe okuma ve yazma becerilerini geliştirerek, okuduklarını eleştirel bir bakış açısıyla çözümlemelerini ve düşüncelerini düzgün, anlaşılır ve akıcı bir Türkçe ile ifade etmelerini sağlamaktır. Türkçe’nin tarihsel serüvenine ilişkin bilgi edinerek bu konuda kendi bakış açılarını geliştirecek olan öğrenciler, dönem boyunca kısa paragraflardan uzun makalelere kadar farklı boyutlardaki düşünce yazılarını anlayarak okumayı, okudukları üzerinde yorum üretmeyi ve yorumlarını akademik etik kurallarını dikkate alarak düzgün bir Türkçe’yle ifade etmeyi öğretmektir.
 
Teorik bir ders olup, bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar yazılı biçiminde gerçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Komisyon, Ekin Yayınevi, Bursa 2007.
 • Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, Doğan AKSAN, Ankara, TDK, 2003.
 • Denemeler / Montaigne, Michel de MONTAİGNE (Çev: Sabahattin Eyüboğlu), Türkiye İş Bankası Yayınları, 2012.
 • Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Mustafa ÖZKAN ve Diğerleri, İstanbul, 2001.
 • TDK Türkçe Sözlük I-II, Ankara, 2006.
 
TDİ 102 Türk Dili II 202 ECTS 2
Öğrencilerin edebi türler hakkında bilgilenmesini sağlamak ve bu türlerden bazılarının Türkçe’deki örnekleri üzerinde durmaktır. Derste roman, öykü, şiir gibi türlerin hem Türkçe’deki serüvenleri üzerinde durulmakta hem de bu türlerin  edebi özellikleri hakkında bilgi verilmektedir. Öğrenciler dönem boyunca söz konusu türlerde verilmiş örnekleri okuyarak belli kavramlar etrafında tartışmayı, yorum üretmeyi ve  yorumlarını düzgün bir Türkçe’yle ifade etmeyi öğrenmektedirler.
 
Teorik bir ders olup, bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar yazılı biçiminde gerçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Komisyon, Ekin Yayınevi, Bursa 2007.
 • Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, Doğan Aksan, Ankara, TDK, 2003.
 • Denemeler / Montaigne, Michel de Montaigne (Çev: Sabahattin Eyüboğlu), Türkiye İş Bankası Yayınları, 2012.
 • Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Mustafa Özkan  ve Diğerleri, İstanbul, 2001.
 • TDK Türkçe Sözlük I-II, Ankara, 2006.
 
YDİ 101 Yabancı Dil I 202 ECTS 2
Dersler, İngilizce olarak okuma, yazma, dinleme ve konuşma şeklinde dört temel dil teması çerçevesinde yapılmaktadır. Derslerde eğitsel ve profesyonel görsel-işitsel malzeme aracılığıyla dönem dersleri ile paralel şekilde alana ilişkin ingilizce terminolojisi öğretilmekte, alanla ilgili mevzuat ve yayınlar İngilizce olarak incelenmekte, bu anlamda çeviriler yapılmakta, böylelikle öğrencilerin ulusal yayınların yanı sıra uluslararası yayınları okuma ve takip edebilme becerisi kazanmaları sağlanmaktadır.
 
Teorik bir ders olup, bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar yazılı biçiminde gerçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • Contemporary Topics 2 Listening & Notetaking Skills High-Intermediate, Ellen KİSSLİNGER – Michael ROST, Longman, 2002.
 • NORTHSTAR (Reading &Writing), Laurie Barton- Carolyn Dupaquier Sardinas 2nd ed.  Intermediate North-Star  (Longman)
 
YDİ 102 Yabancı Dil II 202 ECTS 2
Derste akademik yazma becerisinin kazanılması için ödev yazımı, sunum yapma ve  yazma gibi konularda yazılı ifade teknikleri öğretilmekte, örnek belgeler incelenmektedir.Öğrencilerin dinleme becerilerinin geliştirilmesi için ise derslerde işitsel cihazlardan yararlanılmakta, uluslararası seminer ve sempozyumlara katılım teşvik edilmektedir.
 
Teorik bir ders olup, bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar yazılı biçiminde gerçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • Contemporary Topics 2 Listening & Notetaking Skills High-Intermediate, Ellen KİSSLİNGER – Michael ROST, Longman, 2002.
 • NORTHSTAR (Reading &Writing), Laurie Barton- Carolyn Dupaquier Sardinas 2nd ed.  Intermediate North-Star  (Longman)
 
ATİ 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  202 ECTS 2
Derste, Atatürk ilke ve inkılaplarının Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve gelişimindeki önemi vurgulanmaktadır. İlk bölümde, Kurtuluş Savaşı' ndan önceki dönem ele alınarak Osmanlı İmparatorluğu' nun dağılma ve yıkılma nedenleri incelenmekte, I. Dünya Savaşı ve Anadolu' nun işgali dönemleri anlatılmakta, Kuvayı Milliye hareketi ve Misak-ı Milli anlayışı kavramsal ve tarihsel yönleri ile açıklanmaktadır. Dersin ikinci bölümünde ise, Cumhuriyet' in kuruluşu ile birlikte başta eğitim, ekonomi, siyaset ve kültür olmak üzere çeşitli alanlarda gerçekleştirilen devrimler üzerinde durularak Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürk ilke ve inkılapları ve özellikle laiklik ilkesi anlatılmaktadır.
 
Teorik bir ders olup, bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar yazılı biçiminde gerçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • Türk İnkılâp Tarihi, Ali İhsan Gencer,– Sebahattin Özel, İstanbul, 2005.
 • Nutuk-Kemal Atatürk, Atatürk Araştırmaları Merkezi Yayınları, Ankara, 2006.
 • Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, I – II - III, Ankara, 2000.
 
ATİ 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 202 ECTS 2
Dersin amacı, yakın dönem Türkiye tarihinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel olguları hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Öğrencilere tarihi ve tarihle ilgili metinleri sevdirmek, öğrencilerin tarihsel olaylara çok yönlü bir şekilde bakabilmesini sağlamak ve disiplinlerarası bir yaklaşım etrafında, öğrencileri, başta tarih olmak üzere farklı Sosyal Bilimler’in temel kuramsal kavramları, tartışmaları ve düşünce yöntemleri ile tanıştırmaktır.
 
Teorik bir ders olup, bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar yazılı biçiminde gerçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • Türk İnkılâp Tarihi, Ali İhsan Gencer,– Sebahattin Özel, İstanbul, 2005.
 • Nutuk-Kemal Atatürk, Atatürk Araştırmaları Merkezi Yayınları, Ankara, 2006.
 • Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, I – II - III, Ankara, 2000.
 
SCA 201 Seramik-Cam Tasarım I  446 ECTS 8
Seramik-cam bölümünün ilk atelye dersi içinde seramik ve cam materyal bilgilerinin öğrenciye kazandırılması, malzeme  ve malzemeye ilişkin teknik farklılıkların irdelenmesi, belli kategorizasyonlar ve uygulama yönelimleri üzerinde durulması söz konusudur. Seramiğin ve camın sanat olarak kimlik açılımları, teknik detaylar ve araç gereç donanımları arasındaki ilgi ve ilişkiler tartışılır. Belli örneklerin üzerinde küçük çaplı deneyimsel çalışmalar gerçekleştirilir. 
Cam sanatında vitray, indirme, kumlama, cam gravür yapma, pantograf, rodaj, bizote gibi kavramlar ve işlemler incelenir.
 
Bu ders uygulama ağırlıklı bir derstir. Sınavları bir vize, final ve bütünlemeden ibarettir. Sınavlar uygulamalı, proje/ödev çalışması ya da yazılı olabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Bryan Sentance, Ceramics- A Worlg Guide To Traditional Techniques, Thamen & Hudson, London 2004.
 • Robert S. Charleston, World Ceramics, Hamlyn, London-New York 1968.
 • David Whitehouse, Glass:A Pocket Dictionary of Terms Commonly Used to Describe Glass and Glassmaking, Corning Glass Museum, New York 1993.
 
SCA 202 Seramik-Cam Tasarım II  446  ECTS 8
Seramik ve Cam sanatı tarihine ait sanat çalışmalarından kopya çalışmalar gerçekleştirilir.  Seramik çamurundan biçim denemeleri yapılır. Malzeme ile temas, yoğurma, karıştırma, plastik hale getirme, işlemleri uygulanır. Plaka, tablet ve silindir seramik formların üzerinde yüzey hareketlendirme süreçleri gerçekleştirilir. Kopya formlar veya araştırma formlarının biçimlenmesinde eklemeci ve çıkarmacı yöntemlerin kullanılması gerçekleştirilir.
Cam sanatına ait çalışmaları türlerine göre ayırma, tür-materyal-işlem ayrımlarını inceleme, tarihi örneklerin analizi ve örnek kopya çalışmaların gerçekleştirilmesi.
 
Bu ders uygulama ağırlıklı bir derstir. Sınavları bir vize, final ve bütünlemeden ibarettir. Sınavlar uygulamalı, proje/ödev çalışması ya da yazılı olabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Raymond Notley, Pressed Flint Glass, Reprint-Shire Publications, London, 1997.
 • Shar Moorman, Warm Glass, CKE Publications, Washington, 1988.
 • Reino Liefkes, Glass, Victoria&Albert Publications, London 1997.
 • Maureen Mills, Surface Design for Ceramics, A Lark Ceramic Books, New York.
 • Philip Rawson, Ceramics, University of Pennsylvania Prees, New York 1984.
 
SCA 301 Seramik-Cam Tasarım III  446  ECTS 8
Çamur tornasının tanıtımı yapılır. Plastik kırmızı ve beyaz bünye torna çamurları, çamur yoğurma, merkeze çekme, hava alma, silindir çekme, yüzey aşındırma süreçleri tanımlanır ve gösterilir. İş organizasyonu, dip alma, ayak çıkartma, iş ve dış sıvama, şablon forma hazırlama, bisküvi pişirimi gibi aşamalar incelenir. Çamur tornasında kullanılmak üzere torna çamuru hazırlama, elastikiyet kazandırma teknikleri, el torna koordinasyonu, devinim, hareket ve simetri üzerinde deneyim çalışmaları gerçekleştirilir. Basit kullanım eşyaları, tabak, çanak, çömlek vs. yapımı çalışmaları.
Cam form tasarımları, harman hazırlamak, sanatsal şekillendirmeler gerçekleştirmek, yarı otomatik (makine-manuel) çalışmalar gerçekleştirmek, fabrikasyon modeller araştırmak.
 
Bu ders uygulama ağırlıklı bir derstir. Sınavları bir vize, final ve bütünlemeden ibarettir. Sınavlar uygulamalı, proje/ödev çalışması ya da yazılı olabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Raymond Notley, Pressed Flint Glass, Reprint-Shire Publications, London, 1997.
 • Shar Moorman, Warm Glass, CKE Publications, Washington, 1988.
 • Reino Liefkes, Glass, Victoria&Albert Publications, London 1997.
 • Maureen Mills, Surface Design for Ceramics, A Lark Ceramic Books, New York.
 • Philip Rawson, Ceramics, University of Pennsylvania Prees, New York 1984.
 
SCA 302 Seramik-Cam Tasarım IV  446  ECTS 8
Mimari ve sanatsal dekorasyon için seramiğin önemi. Seramik sanatında tasarım süreçlerinin, mimari dekoratif tasarım süreçleri, tuğla, mozaik, seperasyon, ışık ve yüzey etkileri incelenir. Değişik türden mekanların duvarlarına yapılacak tasarımların uygulanmasından önce eskiz, mödülleme, dokulama, desenleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi. Mamül üzerinde yapılan dekorlamalar, sırların hazırlanması, sır pişirimi, sır üstü boyama ve sır üstü pişirimini gerçekleştirme.
Basit cam form tasarımları yaparak harman hazırlayıp, camı şekillendirme, üfleme, cam füzyon teknikleri uygulama ve sanatsal form araştırmalarını gerçekleştirme.
 
Bu ders uygulama ağırlıklı bir derstir. Sınavları bir vize, final ve bütünlemeden ibarettir. Sınavlar uygulamalı, proje/ödev çalışması ya da yazılı olabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Raymond Notley, Pressed Flint Glass, Reprint-Shire Publications, London, 1997.
 • Shar Moorman, Warm Glass, CKE Publications, Washington, 1988.
 • Reino Liefkes, Glass, Victoria&Albert Publications, London 1997.
 • Maureen Mills, Surface Design for Ceramics, A Lark Ceramic Books, New York.
 • Philip Rawson, Ceramics, University of Pennsylvania Prees, New York 1984.
 
SCA 401 Seramik-Cam Tasarım V  446  ECTS 8
Mimari yüzey uygulamalarının yanında açık alan seramik heykelleri, enstalasyon çalışmaları vb. uygulamalara dönük projeler hazırlama. Teknik farklılıkların zorlanması, seramik fiziği ile seramik kimyası arasındaki değişken denemelerin ön plana çıkarılması sağlanır. Sanatsal çalışmaların özgünlük, orijinallik kriterleri sanat yapıtı kavramı üzerinden hareketle çalışmalara yansıtılır.
Cam sanatında tasarımın önemi ve önceliğine paralel yapıtlar gerçekleştirmek. Tekil sanatsal çalışmaların yanında grup nesnel düzenlemeler ve değişik cam işleme tekniklerinin homojen formlarda entegre düşünülmesi.
 
Bu ders uygulama ağırlıklı bir derstir. Sınavları bir vize, final ve bütünlemeden ibarettir. Sınavlar uygulamalı, proje/ödev çalışması ya da yazılı olabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Raymond Notley, Pressed Flint Glass, Reprint-Shire Publications, London, 1997.
 • Shar Moorman, Warm Glass, CKE Publications, Washington, 1988.
 • Reino Liefkes, Glass, Victoria&Albert Publications, London 1997.
 • Maureen Mills, Surface Design for Ceramics, A Lark Ceramic Books, New York.
 • Philip Rawson, Ceramics, University of Pennsylvania Prees, New York 1984.
 
SCA 402 Seramik-Cam Tasarım VI 446 ECTS 8
Sanatsal uygulamalar gerçekleştirilir. İnterdisipliner ve deneysel sanat araştırmalarına yönelim sergilenir. Seramik materyal karakteristiğine ilave başka türden malzemeler (cam, metal, mermer vb. )  birbirine montajlı ya da birlikte sunumları gerçekleştirebilecek eklemli çalışmalar gerçekleştirmek.
Cam sanatı ile entegre başka materyallerin sanatsal tasarımlarda bir arada düşünülmesinin sağlanması. Cam sanatı ile interdisiplinel ve deneysel sanat araştırmalarına yönelim sergilenmesi.
Özellikle seramik ve camın birlikte sanatsal tasarımlarda değişken tekniklerle uygulanması.
 
Bu ders uygulama ağırlıklı bir derstir. Sınavları bir vize, final ve bütünlemeden ibarettir. Sınavlar uygulamalı, proje/ödev çalışması ya da yazılı olabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Raymond Notley, Pressed Flint Glass, Reprint-Shire Publications, London, 1997.
 • Shar Moorman, Warm Glass, CKE Publications, Washington, 1988.
 • Reino Liefkes, Glass, Victoria&Albert Publications, London 1997.
 • Maureen Mills, Surface Design for Ceramics, A Lark Ceramic Books, New York.
 • Philip Rawson, Ceramics, University of Pennsylvania Prees, New York 1984.
 
SCA 203 Temel Bilgisayar ve İletişim Teknolojilerine Giriş  223 ECTS 4
Çağın bir gerektirmesi ve teknolojinin olanaklarını içermesi açısından tüm öğrencilerin ve tüm sanat ve tasarım bölümlerinin muhatap olması gereken bir araç ve entegre bir sistem olarak bilgisayar teknolojileri, temel eğitim düzeyinde öğrencilerin alana dönük tasarımlama, görselleştirme ve analiz çalışmalarında kolaylıklar sunabilmektedir.  Bu derste öğrenciler özellikle bilgisayarı tanıma, alan için avantajlarını görme ve tasarımsal temeller ve ilkeleri destekleyebilecek programları öğrenmeye çalışırlar.
 
Bu ders uygulama ağırlıklı bir derstir. Sınavları bir vize, final ve bütünlemeden ibarettir. Sınavlar uygulamalı, proje/ödev çalışması ya da yazılı olabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Adım Adım Microsoft Office Professional 2010, Curtis FRYE, Joyce COX, Joan LAMBERT, Arkadaş Yayınları, Ankara, 2011.
 • Photoshop CS 6, Özge MARDİ BAYAR, KodLab Yayınevi, İstanbul, 2012.
 • The Adobe Photoshop CS6 Book for Digital Photographers, Scott KELBY, Peachpit Press, USA, 2012.
 • Illustrator CS 6, Yavuz GÜMÜŞTEPE, KodLab Yayınevi, İstanbul, 2012.
 
SCA 204  Bilgisayar Destekli Tasarım 223 ECTS 4
Bilgisayar destekli tasarımın temel amacı olarak bilgisayar programlarının alan ile uyumlarının incelenmesi. CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) içerikli programlar, I-DEAS programının tanıtımı ve değerlendirilmesi. Bu programların kullanılması ile eskiz, tasarım ve konstrüksiyon çalışmaları gerçekleştirme.
 
Bu ders uygulama ağırlıklı bir derstir. Sınavları bir vize, final ve bütünlemeden ibarettir. Sınavlar uygulamalı, proje/ödev çalışması ya da yazılı olabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Inside Rhinoceros 4, Ron K. C. Cheng, Thomson/Delmar Learning, 2007
 • Advanced Animation and Rendering Techniques, Alan Watt, Mark Watt, Addison Wesley Professional, 1992
 • Digital Lighting and Rendering, Jeremy BIRN, New Rider Publishing, USA, 2000.
 • 3-D Human Modeling and Animation, Peter RATNER, John Wiley &Sons, Inc., 2012.
 • 3d Modeling and Animation: Synthesis and Analysis Techniques for the Human Body, Nikos SARRIS, Michael G. STRINTZIS, Irm Press, United Kingdom, 2005.
 
SCA 303 Seramik Ürün Tasarım 223 ECTS 4
Seramik ürün tasarımı dersi, seramik ürünler ve bu ürünlere ilişkin standartların belirlenmesi, endüstriyel tasarımın ve üretimlerin temel gerekçelerinin işlenmesi, seramikte ürün tanımı ile sanatsal tasarım arasındaki temel ayrılıkların değerlendirilmesi söz konusudur. Ayrıca ürün tasarımı, seramikte endüstriyel üretimi ön plana çıkarmayı, fabrikasyonu, işlevsel ürünleri, yararcılığı merkeze alan uygulamaların temelleri olarak sunulmaktadır. Çekirdek ve model hazırlama, plaka ve şablon hazırlama, kalıplama, teksir ve teksir kalıpları hazırlama, ürün çıkarma, taşıma ceketi, pomze, döküm, aplikasyon, montaj, rötuş, kurutma sır üstü boyama işlemlerinin aşamalı ve kategorik olarak uygulanması.
 
Bu ders uygulama ağırlıklı bir derstir. Sınavları bir vize, final ve bütünlemeden ibarettir. Sınavlar uygulamalı, proje/ödev çalışması ya da yazılı olabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Dolors Ros Frigola, Seramik, (Çev.Sema Diker), İnkılap Kitabevi, İstanbul 2006.
 • Deniz Ayda, Seramik Tasarımı, Ya-pa Yayınları, İstanbul 2000.
 • Murat Bengisu, Seramik Bilimi ve Mühendisliği, Nobel Kitap Dağıtım, İstanbul 2006.
 • Ayfer karamani, Seramik Dolu Bir Dünyadan Yaşama Dair Notlar, Türkiye İş Bankası yayınları, 2007.
 
SCA 304  Seramik Yüzey Uygulamaları 223 ECTS 5
Seramik malzemenin yüzey uygulamaları için avantajları ve teknik özelliklerin detaylandırılması. Yüzeyin formal belirleyenleri ve formun yüzey ile tümleşik yapısının ayarlanması. Seramikte boyut olgusunun değişkenliklerinin irdelenmesi. Soyut, geometrik ya da figüratif yüzey çalışmalarına geçişten önce dokusal, strüktürel araştırmalar gerçekleştirme. Küçük yüzey uygulamalarından büyük yüzey uygulamalarına geçiş. Seramikte rölyef tekniğinin önemli özellikleri. Duvar-dekorasyon ve yüzey çalışmaları arasındaki korelasyonun projelerle uygulamalara dönüştürülmesinin araştırılması.
 
Bu ders uygulama ağırlıklı bir derstir. Sınavları bir vize, final ve bütünlemeden ibarettir. Sınavlar uygulamalı, proje/ödev çalışması ya da yazılı olabilir.
.
Ders Kitapları:
 • Richard Zakin, Ceramics-Ways of Creation, Krause Publications, 1999.
 • Charles F. Binns, The Potters Craft, D. Van Nostrand Company, 1992.
 • The Figure in Clay: Contemporary Sculpting Techniques by Master Artist’s, Lark Books, New York 2007.
 
SCA 305 Soğuk Cam Şekillendirme 223  ECTS 5
Cam çeşitlerinin incelenmesi. Düz, flotal, mimari camlar, dokulu camlar, antik camlar, boncuk bilye camlar, boru camlar, granül, frit ya da konfeti camlar gibi türlerin incelenmesi. Cam kesme çalışmaları, kırarak şekillendirme çalışmaları, taşlama, aşındırma, kumlama tekniklerinin gösterilmesi. Cam boyama tekniklerinin işlenmesi. Cam altı resim, vitray uygulamaları. Soğuk yapıştırma tekniklerinin uygulanması.
 
Bu ders uygulama ağırlıklı bir derstir. Sınavları bir vize, final ve bütünlemeden ibarettir. Sınavlar uygulamalı, proje/ödev çalışması ya da yazılı olabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Michael Wiggington, Glas in Architecture, Phaidon Press, London 1996.
 • Gustav Weiss, The Book of Glass, Pall Mall Press, London 1971.
 • H. Scholze, Glas, Springer Verlag, 1988.
 
SCA 306  Sıcak Cam Şekillendirme 223 ECTS 5
Sıcak cam tekniklerinin evrelerinin incelenmesi. Çökertme işlemi; ısı ile şekillendirmede eritme, bükme, sarkıtma, damla veya çökme teknikleri ile söz konusudur. Çökertme tekniği ile rölyef uygulamaları gerçekleştirmek. Isı düşürülerek boyama ve lüster uygulamarı gerçekleştirilebilir. Çökertme, kalıba ısıtma (pate De Verre) ve kaynatma  çalışmalarına uygun formlar geliştirilir. Ayrıca sıcak camı şekillendirme teknikleri içinde döküm ve üfleme dikkat çeken uygulamalardır. Kalıba üfleme, serbest üfleme tekniklerine uygun çalışmalar gerçekleştirilir.
 
Bu ders uygulama ağırlıklı bir derstir. Sınavları bir vize, final ve bütünlemeden ibarettir. Sınavlar uygulamalı, proje/ödev çalışması ya da yazılı olabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Boyce Lundstrom, Advanced Fusing Techniques Glass Fusing Book Two, Vitreous Group/Camp Colton, Oregon 1991.
 • Lucartha Kohler, Glass an Artist’s Medium, Krause Publications, USA 1998.
 • Peter Layton, Glass Art,  University of Vashington Press, Washington 1996.
 • Dan Klien-Margaret Bishop, Decorative Art 1880-1980, Phaidon-Christie’s, Oxford 1986.
 • Llyod Herman, Clearly Art Pilchuck’s Glass Legacy, Whatcom Museum of History and Art, USA 1992.
 
SCA 403  Sır ve Pişirim Uygulamaları 223 ECTS 5
Seramikte sır ve pişirim uygulamalarının teknik, kimyasal ve materyal niteliklerine göre değişkenlikler sergileyebilecek maddi belirleyenleri söz konusudur. Sırlar ve oksitler, seramik kimyasının sanatsal üretimlerdeki yerini ve önemini sergilemektedir. Kurşun oksit, potasyum ve sodyum oksit, kalsiyum oksit, silusyum, bor oksit çeşitleri incelenir. Sırlama işi ise püskürtme, daldırma, akıtma, tozlama, tamponlama ile uygulama çalışmaları. Sır hesaplamalarında seger reçete işlemleri, gerilim ve genleşmenin yüzeye etkisi söz konusudur.  Özel karışım sırların hazırlanması, ısı ile ve değişik materyallerle sırların uyumu üzerine denemeler yapılması. Sanatsal tasarımların, projelerin gerçekleştirilmesi.
 
Bu ders uygulama ağırlıklı bir derstir. Sınavları bir vize, final ve bütünlemeden ibarettir. Sınavlar uygulamalı, proje/ödev çalışması ya da yazılı olabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Ali Kartal, Sır ve Sırlama Tekniği, Çizgi Matbaacılık, Ankara 1998.
 • Güner Sümer, Seramik Sırları, Ak Ofset Matbaacılık, Eskişehir 2002.
 
SCA 404  Cam Füzyon Teknikleri 223 ECTS 4
Şeffaf ya da renkli camların soğukken istenilen ya da tasarımlanan formalarına ait ölçülerde kesildikten sonra cam boyaları ile boyanması, kalıplara yerleştirilmesi ve sonrasında cam füzyon fırınlarında gerekli ısı derecelerinde ısıtılıp cama yeniden şekil verme işlemleri söz konusudur. Genel olarak manuel teknikler kullanılır ve spontan etkiler araştırılabilir.  Cam füzyon tekniği ile tasarımlanan cam çalışmaları sanatsal veya dekoratif amaçlı formlar olabilir. Kapılarda, pencerelerde, mobilya sektörlerinde, mimari dekorasyonlarda büyük ve küçük ölçekli çalışmalar için projeler geliştirilebilir.
 
Bu ders uygulama ağırlıklı bir derstir. Sınavları bir vize, final ve bütünlemeden ibarettir. Sınavlar uygulamalı, proje/ödev çalışması ya da yazılı olabilir.
 
Ders Kitapları:
 • R.W Douglas-Susan Frank, A History of Glassmaking, The Whitefriars Press, London 1972.
 • Roger Dodsworth, Glass and Glassmaking, Shire Publications, London1996.
 • Keith Cummings, Techniques of Kiln Formed Glass, A&C Black Limited, London 1997.
 • Keith Cummings, The Technique of Glass Forming, B&T Batsford, London 1980.
 
SCA 101 Seramik-Cam  Tasarımına Giriş I 223 ECTS 4
Temel seramik eğitimi kapsamında seramik malzeme tanıtımı, seramik sanatının geçmişi ve türlerinin incelenmesi, çamur hazırlama, basit şekillendirme çalışmaları, plaka yöntemi, sucuk yöntemi, serbest geometrik formlar hazırlama.
 
Bu ders uygulama ağırlıklı bir derstir. Sınavları bir vize, final ve bütünlemeden ibarettir. Sınavlar uygulamalı, proje/ödev çalışması ya da yazılı olabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Petra Keiser, Fuse It: A Continuing Jorney in Kiln Worked Glass, Wardel Publications, 2007.
 • Kay Bein Weiner, Contemporary Glass Enameling, Eastman Publications, 205.
 • Pelin Batu, Glass:Cam, Yapı-Kredi Yayınları, İstanbul 2003.
 • Rauf Tuncer, Witray Steined Glass, Sır Yayıncılık, İstanbul 2001.
 • Susan Peterson, The Craft and Art of Clay, Lawrence King Publications, London 2003.
 • C.Barry Carter-M.Grant Norton, Ceramic Materials, Springer , New York 2007.
 • Phillippo Boch-Jean Claude Niepce, Ceramic Materials, ISTE Ltd. Publ. USA 2007.
 • Dena Rosslere, Developments in Ceramic Material Research, Nova, New York 2007.
 
SCA 102 Seramik-Cam Tasarımına Giriş II 223 ECTS 4
Seramik temel çalışma deneyimlerinde çizimler, taslak çıkarımlar, teknik çizim temelleri, çizim ile çamur görselleştirmelerinde temel yaklaşımlar. Malzemenin plastik karakteristiğinin sağlanması, deneme çalışmalar.
 
Bu ders uygulama ağırlıklı bir derstir. Sınavları bir vize, final ve bütünlemeden ibarettir. Sınavlar uygulamalı, proje/ödev çalışması ya da yazılı olabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Petra Keiser, Fuse It: A Continuing Jorney in Kiln Worked Glass, Wardel Publications, 2007.
 • Kay Bein Weiner, Contemporary Glass Enameling, Eastman Publications, 205.
 • Pelin Batu, Glass:Cam, Yapı-Kredi Yayınları, İstanbul 2003.
 • Rauf Tuncer, Witray Steined Glass, Sır Yayıncılık, İstanbul 2001.
 • Susan Peterson, The Craft and Art of Clay, Lawrence King Publications, London 2003.
 • C.Barry Carter-M.Grant Norton, Ceramic Materials, Springer , New York 2007.
 • Phillippo Boch-Jean Claude Niepce, Ceramic Materials, ISTE Ltd. Publ. USA 2007.
 • Dena Rosslere, Developments in Ceramic Material Research, Nova, New York 2007.
 
SCA 205  Seramik-Cam Görselleştirme Teknikleri I 223 ECTS 5
Birinci sınıftaki temel çizim dersinin dışında seramik ve cam sanat atelye derslerinde söz konusu olacak form araştırmalarının çizimlerini içermektedir. Bu kapsamda seramik ve cam malzemenin iki boyutlu formal çözümlemeleri, kurgunun, devingenliğin, aktarma seçeneklerinin ve çizim üsluplarının, çizim yöntemlerinin ve tekniklerinin genel anlatım biçimleri olarak kullanılması.
 
Bu ders uygulama ağırlıklı bir derstir. Sınavları bir vize, final ve bütünlemeden ibarettir. Sınavlar uygulamalı, proje/ödev çalışması ya da yazılı olabilir.
 
Ders Kitapları:
 • R.W Douglas-Susan Frank, A History of Glassmaking, The Whitefriars Press, London 1972.
 • Roger Dodsworth, Glass and Glassmaking, Shire Publications, London1996.
 • Keith Cummings, Techniques of Kiln Formed Glass, A&C Black Limited, London 1997.
 • Keith Cummings, The Technique of Glass Forming, B&T Batsford, London 1980.
 • Marak Cousins, Twentieth Century Glass, Shoting Star Press, New York 1996.
 • Roberts Charleston, Masterpieces of Glass, Harry N. Abrams, New York 1990.
 • James F. Shackelford,-Robert H. Doremus, Ceramic and Glass Materials, Springer, New York 2008.
 
SCA 206  Seramik-Cam Görselleştirme Teknikleri II 223 ECTS 5
Sanatsal ve dekoratif yüzey araştırmalarında, mimari yapı için etüdlerde, proje taslaklarının hazırlanmasında, form araştırmalarının sunum alternatiflerinde kullanılacak görselleştirme çalışmaları olarak çizimin yanında boyama, renklendirme çalışmalarının da gerçekleştirilmesi.
 
Bu ders uygulama ağırlıklı bir derstir. Sınavları bir vize, final ve bütünlemeden ibarettir. Sınavlar uygulamalı, proje/ödev çalışması ya da yazılı olabilir.
 
Ders Kitapları:
 • R.W Douglas-Susan Frank, A History of Glassmaking, The Whitefriars Press, London 1972.
 • Roger Dodsworth, Glass and Glassmaking, Shire Publications, London1996.
 • Keith Cummings, Techniques of Kiln Formed Glass, A&C Black Limited, London 1997.
 • Keith Cummings, The Technique of Glass Forming, B&T Batsford, London 1980.
 • Marak Cousins, Twentieth Century Glass, Shoting Star Press, New York 1996.
 • Roberts Charleston, Masterpieces of Glass, Harry N. Abrams, New York 1990.
 • James F. Shackelford,-Robert H. Doremus, Ceramic and Glass Materials, Springer, New York 2008.
 • Steve Mattison, The Complete Potter, Apple Press, London 2003.
 • Gönül Öney, Anadoluda Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2007.
 • Sıdıka Sibel Sevim, Seramik Dekorlar ve Uygulama Teknikleri, Yorum Sanat Yayınları, İstanbul 2007.
 
SCA 207  Seramik-Cam Kimyası I 223 ECTS 4
Seramik sanatı ile kimya arasındaki maddesel ilişki tanımlanır. Genel kimya konularından başlayarak seger formüllerinin çözümlenmesi, sır çalışmaları için seger reçetesinin hazırlanması gerçekleştirilir. Bu işlemler için temel kavramların ve kimyasal formüllerin bilinmesinin yanında mol kavramı, mol ile kimyasal bağlamlar, seramik hammaddelerinin kimyasal özellikleri irdelenir.
 
Bu ders uygulama ağırlıklı bir derstir. Sınavları bir vize, final ve bütünlemeden ibarettir. Sınavlar uygulamalı, proje/ödev çalışması ya da yazılı olabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Ahmet Sürücü-Mehmet Tuncel, Genel Kimya, Pegem Yayıncılık, Ankara 2006.
 • Ateş Arcasoy, Seramik Teknolojisi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, İstanbul 1983.
 • Ali Kartal, Sır ve Sırlama Tekniği, Çizgi Matbaacılık, Ankara 1998.
 • Güner Sümer, Seramik Sırları, Ak Ofset Matbaacılık, Eskişehir 2002.
 • Steve Mattison, The Complete Potter, Apple Press, London 2003.
 • Gönül Öney, Anadoluda Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2007.
 • Sıdıka Sibel Sevim, Seramik Dekorlar ve Uygulama Teknikleri, Yorum Sanat Yayınları, İstanbul 2007.
 
SCA 208  Seramik-Cam Kimyası II 223 ECTS 4
Camın ana maddesi olan silisyumun incelenmesi.  Cam, erimiş haldeke amorf yapısını koruyarak katılaşan bir inorganik madde olarak tanımlanır. Bu durumun dışında ısı ile çcamın temasından sonraki kriştal yapı ve amorf dönüşümün incelenmesi.  Cam kimyasında söz konusu olan oksitler, eriticiler ve stabilizatörlerin madde özelliklerinin incelenmesi.
Silisyum dioksite ait atom dizilişleri, oksidyen özellikler, kuvars madde özellikleri değerlendirilir. Bir takım uygulamalar gerçekleştirilir.
 
Bu ders uygulama ağırlıklı bir derstir. Sınavları bir vize, final ve bütünlemeden ibarettir. Sınavlar uygulamalı, proje/ödev çalışması ya da yazılı olabilir.
 
Ders Kitapları:
 • C.Barry Carter-M.Grant Norton, Ceramic Materials, Springer , New York 2007.
 • Phillippo Boch-Jean Claude Niepce, Ceramic Materials, ISTE Ltd. Publ. USA 2007.
 • Dena Rosslere, Developments in Ceramic Material Research, Nova, New York 2007.
 • Llyod Herman, Clearly Art Pilchuck’s Glass Legacy, Whatcom Museum of History and Art, USA 1992.
 • David Frederick Grose, Early Ancient Glass, Hudson Hills Press, New York 1989.
 • Philippe Garner, Contemporary Decorative Arts from 1940 to the Present, Facts on File, New York 1985.
 
SCA 209  Seramik Sanatı Tarihi 202 ECTS 3
Başlangıcından günümüze kadar seramik uygulamaların tarihi ile sanatsal seramik uygulamalarının tarihi arasında bir korelasyonun sağlanması.  Uzak doğu, Anadolu, Avrupa ve diğer coğrafyalarda, medeniyetlerde seramik sanatının toplumsal, ekonomik ve sanatsal işlev ve değerlerinin incelenmesi. Sanat tarihi içinde seramik sanatının yerinin araştırılması. Seramik sanatı ile çağdaş sanat anlayışlarının uyumu incelenmektedir.
 
Bu ders teorik bir ders olup, bir vize final ve bütünleme sınavları yapılır. Sınavlar yazılı olarak yapılır.
 
Ders Kitapları:
 • Gönül Öney, Anadoluda Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2007.
 • Joaquim Chavarria, The Big Book of Ceramics, Watson Cuptill Publications, New York 1994.
 • Robert S. Charleston, World Ceramics, Hamlyn, London-New York 1968.
 
SCA 210  Cam Sanatı Tarihi 202 ECTS 3
Başlangıcından günümüze kadar cam uygulamaların tarihi ile cama sanatı uygulamalarının tarihi arasında bir korelasyonun sağlanması.  Uzak doğu, Anadolu, Avrupa ve diğer coğrafyalarda, medeniyetlerde cam sanatı, cam işleme teknikleri ve üretimimin incelenmesi. Cam sanatının toplumsal, ekonomik ve sanatsal işlev ve değerlerinin incelenmesi. Sanat tarihi içinde Cam sanatının yerinin araştırılması. Cam  sanatı ile çağdaş sanat anlayışlarının uyumu incelenmektedir.
 
Bu ders teorik bir ders olup, bir vize final ve bütünleme sınavları yapılır. Sınavlar yazılı olarak yapılır.
 
Ders Kitapları:
 • Helmut Ricke, Glaskunst:Reflex Der Jahrhunderte, Prestel Verlag, München, 1995.
 • Chloe Zerwick, A Short History of Glass, Pall mall Press, London, 1971.
 • R.W Douglas-Susan Frank, A History of Glassmaking, The Whitefriars Press, London 1972.
 
SCA 211  Araç –Gereç Bilgisi 202 ECTS 3
Seramik ve cam bölümü içinde yürütülmekte olan tüm dersler için gerekli olan teknikler için araçların, gereçlerin, teknolojik aparatların incelenmesi. Kullanım yerleri ve işlevlerinin incelenmesi. Senamik ve cam işlemeye dönük atelye donanımlarına dahil olan büyük makinalar, fırınlar, boyama makinaları, kompresörler, füzyon fırınları vs. çalışma usul ve esaslarının kavratılması. Seramik –cam teknolojisinin bilgisayar destekli süreçlerde de paralel kullanılmasının sağlanması.
 
Bu ders teorik bir ders olup, bir vize final ve bütünleme sınavları yapılır. Sınavlar yazılı olarak yapılır.
 
Ders Kitapları:
 • C.Barry Carter-M.Grant Norton, Ceramic Materials, Springer , New York 2007.
 • Phillippo Boch-Jean Claude Niepce, Ceramic Materials, ISTE Ltd. Publ. USA 2007.
 • Dena Rosslere, Developments in Ceramic Material Research, Nova, New York 2007.
 • Keith Cummings, Techniques of Kiln Formed Glass, A&C Black Limited, London 1997.
 • Keith Cummings, The Technique of Glass Forming, B&T Batsford, London 1980.
 
SCA 212  Model –Kalıp Bilgisi 202 ECTS 3
Özellikle seramik çamurunun form araştırmaları veya final çalışmalarında kullanılmasında söz konusu olan kalıp çalışmaları, cam sanatı için de geçerlidir. Sıcak camın kalıplarda işlem görmesi. Seramik heykel, figür, veya çoğaltım çalışmalarında kalıp, kalıp modelleri çalışmalarının gerçekleştirilmesi.
 
Bu ders teorik bir ders olup, bir vize final ve bütünleme sınavları yapılır. Sınavlar yazılı olarak yapılır.
 
Ders Kitapları:
 • Paul Scott, Ceramics and Print, A&C Black Publications, London 2002.
 • Susan Peterson, The Craft and Art of Clay, Lawrence King Publications, London 2003.
 • Susan Peterson, The Craft and Art of Clay, Lawrence King Publications, London 2003.
 
SCA 405  Seramik-Cam Teknolojileri Bilgisi 202 ECTS 3

Seramik cam teknolojilerinin geleneksel teknik ve araç gereç bilgilerinin devamında çağdaş, modern teknolojilerin incelenmesi. Seramik ve cam sanatında yeni teknolojilerin avantajlarının değerlendirilmesi. Teknolojinin sanatsal yeni yönelimlere ve alternatif tasarım ve kurgulama çalışmalarına etkisinin incelenmesi.
 
Bu ders teorik bir ders olup, bir vize final ve bütünleme sınavları yapılır. Sınavlar yazılı olarak yapılır.
 
Ders Kitapları:
 • C.Barry Carter-M.Grant Norton, Ceramic Materials, Springer , New York 2007.
 • Phillippo Boch-Jean Claude Niepce, Ceramic Materials, ISTE Ltd. Publ. USA 2007.
 • Dena Rosslere, Developments in Ceramic Material Research, Nova, New York 2007.
 • David Frederick Grose, Early Ancient Glass, Hudson Hills Press, New York 1989.
 • Philippe Garner, Contemporary Decorative Arts from 1940 to the Present, Facts on File, New York 1985.
 
 
SCA 406  Seramik –Cam Sanatında Eleştiri ECTS 3
Genel olarak sanat eleştirisi formasyonunun hakim olduğu, yapıt çözümlemeleri, sanatçı üslup incelemeleri, dönem ya da anlayış değerlendirmeleri, geleneksel ya da çağdaş sanat kriteryumlarının ortaya çıkarılması, sanat yapıtlarının üzerinde sanatsal okuma ve yazma altyapısının sağlanması, sanat eleştirisinin hem yorum ve kanaat eksenli işlenmesi hem de iyi-kötü ayırdını sağlamanın pedagojik gerekçeleri ön plana alınır.
 
Bu ders teorik bir ders olup, bir vize final ve bütünleme sınavları yapılır. Sınavlar yazılı olarak yapılır.
 
Ders Kitapları:
 • A.Tuba Ökse, Arkeolojik Çalışmalarda seramik Değerlendirme ve yöntemleri,  Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2002.
 • Joaquim Chavarria, The Big Book of Ceramics, Watson Cuptill Publications, New York 1994.
 • Anthony Quin, Ceramic Design Course, Quarto Publications, New York 2007.
 • Marak Cousins, Twentieth Century Glass, Shoting Star Press, New York 1996.
 • Roberts Charleston, Masterpieces of Glass, Harry N. Abrams, New York 1990.
 
SCA 407  Dekor  ve Montaj Teknikleri 223 ECTS 4
Burada seramik ve cam sanat eserlerinin, projelerin, büyük ve küçük ölçekli uygulamaların kendi fiziksel varlığının dışında, ait olduğu ortam, mekan ve uzay içindeki pozisyonları araştırılır. Rölyef, heykel, büyük duvar projeleri, vitrin içi sergilemeleri, koruma yöntemlerinin ve altyapılarının incelenmesi. Eğer montaj gerektiriyorsa montaj tekniklerinin ve malzemelerinin incelenmesi söz konusudur. Yapıt tasarımında demonte-monte özelliklerin de değerlendirilmesi esastır.
 
Bu ders uygulama ağırlıklı bir derstir. Sınavları bir vize, final ve bütünlemeden ibarettir. Sınavlar uygulamalı, proje/ödev çalışması ya da yazılı olabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Sıdıka Sibel Sevim, Seramik Dekorlar ve Uygulama Teknikleri, Yorum Sanat Yayınları, İstanbul 2007.
 
SCA 408  Sergi ve Sunum Teknikleri ECTS 4
Son sınıf öğrencilerinin gerek mezuniyet projelerinin gerekse özel sanatsal tasarımlarının sergilenmesi ve bunların değişik materyal ve dosyalama çalışmalarının incelenmesi söz konusudur. Sergilemenin eserin yapısına, mesajına, algısal ve çevresel değişkenliklere göre ayarlanması, mekan içi unsurların sergilenecek eserler ile olan uyumunun araştırılması ve sorunların giderilmesi, sağlıklı ve estetik ortam ve sunum biçimlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin esaslar söz konusudur.
 
Bu ders uygulama ağırlıklı bir derstir. Sınavları bir vize, final ve bütünlemeden ibarettir. Sınavlar uygulamalı, proje/ödev çalışması ya da yazılı olabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Sıdıka Sibel Sevim, Seramik Dekorlar ve Uygulama Teknikleri, Yorum Sanat Yayınları, İstanbul 2007.
 
SCA 409  Mezuniyet Proje Geliştirme  223 ECTS 4
Öğrenci, aldığı sanat eğitiminin son aşamasında mezuniyet tezi, bitirme çalışması ya da sergisi gibi başlıklarda hazırlayacağı bir çalışma sürecini tanımlar ve aşamalarını, planlarını, taksonomik gelişim doğrultularını, modele ilişkin profilleri, eyleme ilişkin kuramsal araştırmaları ve temelleri oluşturmaya çalışır. Kişisel, içsel, anlayış ve kavrayış bütünlüğü sergileyen bilişsel ve duyuşsal dengeleri gözeten bir projenin sanatsal ve gelişimsel orijinalliğini de sağlayarak belirginleştirmeye çalışır.
 
Dersin sınavları bir vize ve bir final ve gerektiğinde bütünleme olmak üzere uygulamalı ve teorik biçimde gerçekleştirilebilir.
 
SCA 410  Mezuniyet Proje Uygulama  223 ECTS 5
Bir önceki yarıyıl içinde altyapısını hazırladığı kuramsal ya da eylemsel projeyi uygulamaya geçer. Bu süreç içinde tüm detaylarını bir portfolyo içinde sunan öğrenci, mezuniyet aşamasında bu çalışma ile mezun olma durumuna gelmiş olur. Çalışma bölüm içi ve dışı en az üç öğretim üyesinin onayını alarak bu projeyi bitirmiyş ve mezun olabilir duruma gelmiş olur.
 
Dersin sınavları bir vize ve bir final ve gerektiğinde bütünleme olmak üzere uygulamalı ve teorik biçimde gerçekleştirilebilir.
 
GSF 107  Sanat Tarihi I  202 ECTS 3

Dünyada sanatın tarihi üzerine geliştirilen inceleme perspektifleri olarak çağlar, dönemler, akımlar ve anlayışlar biçiminde bir kategorizasyon ile sanatın gelişim grafiği incelenecektir. Primitif halk sanatlarından, Mısır, Yunan, Mezopotamya, Helenistik, Roma, Bizans sanatı, İslam sanatı, Asya sanatı, Uzak doğu sanatı merkezli müfredat takip edilmektedir. Sanatın Klasik, Modern öncesi, modern ve postmodern evrelerinin sanat eserleri referanslarında incelenmesi sağlanmaktadır.
 
Teorik bir ders olup bir vize sınavı, final ve bütünleme sınavı ile ölçüm yapılmaktadır.
 
Ders Kitapları:
 • Adnan Turani, DÜNYA SANATI TARİHİ, Remzi Kitabevi, İstanbul 1992.
 • Donald Preziosi, THE ART OF ART HISTORY, Oxford University Press, New York 2009.
 • Jonathan Harris, ART HISTORY (The Key Consept), Routledge, London-New York 2006.
 
GSF 108  Sanat Tarihi II  202 ECTS 3

Türk sanatının İslamiyetten önce ve sonra olmak üzere iki bölümde incelenmesi söz konusudur.  Hun, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Osmanlı sanatı biçiminde müfredat takip edilmektedir. Söz konusu dönemlerin resim, mimari, heykel ve süsleme sanatları detaylı incelenmektedir.
 
Teorik bir ders olup bir vize sınavı, final ve bütünleme sınavı ile ölçüm yapılmaktadır.
 
Ders Kitapları:
 • Oktay Aslanapa, TÜRK SANATI TARİHİ, Remzi Kitabevi, İstanbul 1989.
 • Türk Plastik Sanatçıları Ansiklopedisi, Ankara Sanat Yayınları, 1969(Cilt I,II,III)
 • Serpil Bağcı-Filiz Çağman-Günsel Renda-Zeren Tandı, OSMANLI RESİM SANATI,  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları İst.2006
 
GSF 205  Estetik 202 ECTS 3

Estetik biliminin geleneksel anlamda gelişim süreçlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Beğeninin, değerin ve güzelliğin insan duygularındaki yansımalarını merkeze alan bir disiplin olarak estetik, insanın kendisini, çevresini ve dünyayı estetik açıdan özümsemesini, çözümlemesini ve değerlendirmesini içeren bir açılım içinde etik (iyi), lojik (doğru) ve pragmatik (yararlı) biçimlendirme süreçlerini de karakterize etmektedir. Estetiğin sanat ve sanat dışı olgular ile olan ilintisini sanat tarihsel süreçler içinde incelemek amacında olan bu ders, kişinin estetik gelişimine de katkı sunmaktadır.
 
Teorik bir ders olup bir vize sınavı, final ve bütünleme sınavı ile ölçüm yapılmaktadır.
 
Ders Kitapları:
 • Moissej Kagan, ESTETİK VE SANAT NOTLARI, (çev. Aziz Çalışlar), Karakalem Kitabevi, İzmir 2008.
 • İsmail Tunalı, ESTETİK, Remzi Kitabevi, İstanbul 1989.
 • Benedetto Croce, ESTETİK (ifade bilimi ve Genel Linguistik Olarak), Remzi Kitabevi, İstanbul 1989.
 
GSF 206  Çağdaş Sanat Estetiği 202 ECTS 3

Primitif ve klasik dönemlerden modern sanatın sonlarına kadar genel estetik teorilerin ve geleneksel estetik bağlamların irdelendiği bir estetik disiplin anlayışının giderek dönüştüğü bir çağdaş sanat ve kültür çevresi içinde, bu dönüşümün irdelenmesi söz konusudur. Özellikle 1950’lerden sonraki kültür ve sanat gelişimi ile paralel postmodern bir estetik yaygınlaşmanın incelenmesi. Çağdaş sanat estetiğinin klasik estetik argümantasyonunun dışında daha parçalı ve çoklu niteliklerinin araştırılması. Meta estetik, anti-estetik, tüketim estetiği, veri estetiği, kitch estetiği ve benzer yeni estetik türlerin incelenmesi.
 
Teorik bir ders olup bir vize sınavı, final ve bütünleme sınavı ile ölçüm yapılmaktadır.
 
Ders Kitapları:
 • Bradford P. Keeney, Aesthetics of Change, Guilford Press, New York 1983.
 • Edt. Kathleen Stock-Katherine Thomson-Jones, New Waves in Aesthetics, Pallgrave Macmillan, New York 2008.
 • Herbert Grabes, Making Strange-Beauty, Sublimity, and the (Post)modern Third Aesthetic, Rodopi, Amsterdam-New York 2008.
 • Paul Mattick, Art in Its Time, Routledge, London-New York 2003.
 
GSF 301  Tasarım Felsefesi  202  ECTS 3

Sanatın olanakları içinde bireyi ve diğer bireyleri çözümlemenin yöntemlerinden biri olarak; sanat-bilim arasındaki homojeniteyi sağlayan bir disiplin olarak;  yaşantı fenomenleri, deneyimleri ve motivasyonlarını sanat ile entegre düşünmenin dayanaklarını mantıksal kılmanın vasıtası olarak; ve insan gerçeği ile doğal örüntüleri arasındaki ilginin sanat ila olan temasını anlamlı kılmanın anlayışı olarak felsefenin varlığı, sanatın daha iyi paylaşılmasını, anlaşılmasını, tüketilmesini sağlamaktadır diyebiliriz. Bu bağlamda sanat felsefesi, sanat çevresini, sanatsal yeni olanakları, medeniyet sanat ilişkisini, sanatı çözümlemenin yöntemlerini, sanat, sanatçı, izleyici  ve yapıt etkileşimlerini aktif kılmanın esas alındığı bir derstir.
 
Teorik bir ders olup bir vize sınavı, final ve bütünleme sınavı ile ölçüm yapılmaktadır.
 
Ders Kitapları:
 • Georg LUCAS, Estetik I (Çev.: Ahmet Cemal), Payel Yayınları, İstanbul, 1999.
 • Sanatın Felsefesi Felsefenin Sanatı, Mehmet YILMAZ, Ütopya Yayınevi, İstanbul, 2004.
 • Felsefe Eğitim Sanat, Saffet Bilhan Armağanı, Hece Yayınları, Ankara, 2006.
 • Sanatın Gerekliliği, Ernst FISCHER, (Çev.: Cevat Çapan), Payel Yayınevi, İstanbul, 1995.
 • Sanatın Gerekliliği, Jean Paul WEBER, (Çev.: İlhan Cem Erseven), Ürün Yayınları, 1995
 • Sanat Felsefesi, İhsan TURGUT, Akademi Kitabevi, İzmir, 1993.
 • Sanat Felsefesi Üzerine, Cevad Memduh ALTAR, YKY, İstanbul, 1996.
 
GSF 302 Bilgi Felsefesi  202  ECTS 3

Dersin amacı, tasarım felsefesini alan olarak tanıtmak, tasarım ve tasarım kipleri hakkında bilgi vermek; endüstriyel tasarım ve görsel iletişim tasarımında tasarım ürününü sosyolojik, kültürel ve teknolojik yaklaşımlarla hem varlık bilimsel hem de estetik ve biçimsel açıdan eleştirel düşünce yapısıyla sorgulama becerisi edindirmeyi kapsamaktadır.
 
Teorik bir ders olup bir vize sınavı, final ve bütünleme sınavı ile ölçüm yapılmaktadır.
 
Ders Kitapları:
 • Tasarım Felsefesine Giriş, İsmail TUNALI, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 2002.
 • The Philosophy of Sustainable Design, Jason MCLENNAN, Ecotone Publishing Company, USA, 2004. 
 
GSF 304  Araştırma Metodolojisi 202 ECTS 3

Akademik anlamda araştırma temelleri, anlayışları ve yönelimlerinin yenilikçi, özgün, çağdaş nitelikleri ve yaratıcılık, buluş, keşif özelliklerini merkeze alan bu ders, bilimsel araştırmanın nasıl yapılacağının yanı sıra bu araştırma çalışmalarında ne yapılacağını ve niçin yapılacağını içeren sorulara da cevaplar aramaktadır. Nitel ve nicel araştırma türleri, araştırma yöntemleri ve taksonomik süreçleri işlenir.
 
Teorik bir ders olup bir vize sınavı, final ve bütünleme sınavı ile ölçüm yapılmaktadır.
 

Ders Kitapları:
 • Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Kitap Dağıtım, Ankara 2009.
 • Orhan Türkdoğan, Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi, MEB Yayınları, Ankara 1989.
 • Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Yayınları, İstanbul 1995.
 
GSF 303  Sanat Sosyolojisi 202 ECTS 4

Tarihsel dönemlerde yer alan çeşitli sanat etkinliklerini, hareketlerini ve yapıtlarını, sanat ve toplum ilişkilerini, sanat yapıtının üretildiği tarihsel, kültürel, sosyolojik ve toplumsal koşullarla onların ideolojileri arasındaki bağıntıları araştırarak her tarihsel döneme özgü süreçleri dikakte alarak çözümleyici ve anlamlandırıcı yaklaşımlarla incelemeyi konu edinir.
 
Ders Kitapları:
 • Sanat Sosyolojisine Giriş, M. Sıtkı ERİNÇ, Ütopya Yayınevi, Ankara, 2009.
 • Sanat Sosyolojisi Kuram ve Uygulama, Ömer Naci SOYKAN, Dönence Yayınları, İstanbul, 2009.
 • Sanat Sosyolojisi, Mahmut TEZCAN, Anı Yayıncılık, Ankara, 2011. 
 
GSF 403  Kültürel Antropoloji 202 ECTS 3


Klasik antropolojinin insan kökenlerine, etnik köjkenlerine ilişkin araştırmalarına dönük perspektiflerden kültürel anatomilerin incelenmesi. Kültürel formlar içinde etnik unsurların nitelikleri, dil, inanç ve sanatsal üretimleri, kültür-ırk bağlamının detaylandırılması ve çeşitlendirilmesi. Din, siyaset, iktisadi hayat, sosyal kurumlar, dil, sanat, folklor, müzik gibi etkileşim doğrultularındaki biliş ve duyuş bağlamlarının irdelenmesi, kültürel harç ve bileşkelerin irdelenmesi.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.

Ders Kitapları:
 • Bunny Mcbride-Dena Walrath-Harald Prins-William Haviland, Kültürel Antropoloji, (Çev. İnan Deniz),Kaknüs yayınları, İstanbul 2008.
 • Sherry B. Ortner, Anthropology and Social Theory, Duke University Press, 2006.
 • Charles Lindholm, Culture and Identity, Oneworld Press, 2007.
 
SCA 412  Sanat Yönetimi 202 ECTS 3

Sanat Yönetimi, çeşitli sanat ve kültür kurumlarının (müzeler, vakıflar, galeriler, festivaller, müzayede evleri), ulusal ve uluslararası kültürel kuruluşların ya da sanat ile ilgili kültürel pazarların (sigorta şirketleri, sanat fuarı ve bankacılık kurumları,  bienaller vb.) sanatsal etkinliklerinin gerçekleştirilme sürecinde kurumsal, finansal ve eğitim boyutlarıyla planlamayı; yöneticilik, iletişim, sponsorluk, sergileme, sunum ve program geliştirme kapsamında tüm bu kavramların organizasyonu üzerine disiplinlerarası işbirliğini kapsamaktadır.
 
Teorik bir ders olup bir vize sınavı, final ve bütünleme sınavı ile ölçüm yapılmaktadır.
 
Ders Kitapları:
 • Sanat Yönetiminin Boyutları, Fethiye ERBAY, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2009.
 • Arts Management, Derrick CHONG, Routledge Taylor & Francis Group, USA, 2010.
 • The Arts Management Handbook: New Directions for Students and Practitioners, Meg BRİNDLE, M.E. Sharpe Inc., USA, 2011.
 
SCA 307  Yapı ve Endüstri Seramiği  202 ECTS 3
 
 
SCA 308  Seramikte Dekor Teknikleri  202 ECTS 3
 
 
 1. Seçmeli Dersler:
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Genel Seçmeli Dersler
 
  KOD DERS T P K ECTS
GSS 301 Bilgi Felsefesi 2 0 2 3
GSS 302 Sanat Sosyolojisi 2 0 2 3
GSS 303 Sanat Psikolojisi 2 0 2 3
GSS 304 Sanat ve Tasarım Terminolojisi 2 0 2 3
GSS 201 Uygarlık tarihi 2 0 2 3
GSS 202 Kültür Tarihi 2 0 2 3
GSS 203 Mitoloji ve Sanat 2 0 2 3
GSS 204 Türk Mitolojisi 2 0 2 3
GSS 401 Sanat ve Çevre 2 0 2 3
GSS 402 Görsel Algı 2 0 2 3
GSS 403 Sanatsal Okuryazarlıklar 2 0 2 3
GSS 404 Teknoloji Okuryazarlıkları 2 0 2 3
GSS 305 Medya ve Sanat 2 0 2 3
GSS 306 Yeni Medya 2 0 2 3
GSS 307 Sanat Yönetimi 2 0 2 3
GSS 308 Kültürel Antropoloji 2 0 2 3
GSS 405 Tüketim Estetiği 2 0 2 3
GSS 406 Anti-Estetik 2 0 2 3
GSS 309 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 2 3
GSS 310 Sanatsal Araştırma Yöntemleri 2 0 2 3
GSS 205 Üç Boyutlu Modelleme 2 0 2 3
GSS 206 Fotoğraf 2 0 2 3
GSS 407 Sanat Felsefesi 2 0 2 3
GSS 408 Renk Teorileri 2 0 2 3
GSS 311 Sanat Eğitimi Kuramları 2 0 2 3
GSS 312 Sanat Eğitiminde Çağdaş Modeller 2 0 2 3
GSS 313 Görsel Kültür Eğitimi 2 0 2 3
GSS 314 Eleştirel Sanat Pedagojisi 2 0 2 3
GSS 409 Yaratıcılık 2 0 2 3
GSS 410 Endüstriyel Tasarım Atelye 2 2 3 3
GSS 411 Görsel İletişim Tasarım Atelye 2 2 3 3
GSS 412 Heykel Atelye 2 2 3 3
GSS 413 Resim Atelye 2 2 3 3
GSS 414 Seramik-Cam Atelye 2 2 3 3
GSS 415 Sanat ve Tasarımda Aktüalite 2 0 2 3
GSS 416 İç Mekan Tasarımı 2 2 3 3
GSS 417 Ambalaj Tasarımı 2 2 3 3
GSS 418 Engelliler İçin Sanat ve Tasarım 2 2 3 3
 
 
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Genel Seçmeli Dersler
 
DERS
 
GSS 301 Bilgi Felsefesi 202 ECTS 3
Bilginin doğası ve kaynaklarının araştırılması.  Algı, imgelem, zihin, zihniyet, bilinç kavramlarının irdelenmesi. Bilgi, bilme, bilim kavramlarının çözümlenmesi. Bilim ve sanat arasındaki ilişkinin betimlenmesi.  Öznellik ve nesnellik, özne-nesne ilişkisi, bilginin anatomisi.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • Alparslan Açıkgenç, Bilgi Felsefesi, İnsan Yayınları, İstanbul 1992.
 • Vehbi Hacıkadiroğlu, Bilgi Felsegesi, Metis Yayınları, İstanbul 1985.
 • Metin İnceoğlu, Tutum Algı İletişim, V Yayınları, Ankara 1993.
 
GSS 302 Sanat Sosyolojisi 202 ECTS 3
Tarihsel dönemlerde yer alan çeşitli sanat etkinliklerini, hareketlerini ve yapıtlarını, sanat ve toplum ilişkilerini, sanat yapıtının üretildiği tarihsel, kültürel, sosyolojik ve toplumsal koşullarla onların ideolojileri arasındaki bağıntıları araştırarak her tarihsel döneme özgü süreçleri dikakte alarak çözümleyici ve anlamlandırıcı yaklaşımlarla incelemeyi konu edinir.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Ders Kitapları:
 • Sanat Sosyolojisine Giriş, M. Sıtkı ERİNÇ, Ütopya Yayınevi, Ankara, 2009.
 • Sanat Sosyolojisi Kuram ve Uygulama, Ömer Naci SOYKAN, Dönence Yayınları, İstanbul, 2009.
 • Sanat Sosyolojisi, Mahmut TEZCAN, Anı Yayıncılık, Ankara, 2011.
 
GSS 303 Sanat Psikolojisi 202 ECTS 3
Sanatta yaratıcılık, dışavurum, sezgi, duygu ve etki kavramlarının analizi. Bireyin ruhsal dünyası ile ruhsal dünyasının sanat yoluyla dışavurumunun psikoanalitik yöntemleri. Bireyler arası etkileşimin dinamik formları içinde sanat yapıtının rolü.  Sanatı terapi odaklı olarak nasıl faydalı kılabiliriz.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Ders Kitapları:Sıtkı M. Erinç, sanat Psikolojisine Giriş, Ütopya Yayınları, İstanbul 1998.
 • Jean Paul Weber, Sanat Psikolojisi,(Çev. İ.Cem Erseven), Ürün Yayınları, Ankara
 • Arl Gustav Jung, Analitik Psikoloji, Payel Yayınları, İstanbul 1997.
 
GSS 304 Sanat ve Tasarım Terminolojisi 202 ECTS 3
Bu dersle, öğrencilerin tüm sanat/tasarım disiplinleriyle temel düzeyde iletişim kurabilecekleri alan terminolojisine sahip olmaları, aynı zamanda kavramları incelemelerinde farklı metodları araç olarak kazanmaları amaçlanmaktadır.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Ders Kitapları:
 • Reklam Terimleri ve Kavramları Sözlüğü, Tansel GÜLSOY, Adam Yayınları, İstanbul, 1999.
 • Felsefe Sözlüğü, Orhan HANÇERLİOĞLU, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999.
 • Felsefe Sözlüğü, Baki GÜÇLÜ ve Diğerleri, Bilim ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2002.
 • Sosyoloji Sözlüğü, Gordon MARSHALL (Çev.: Osman Akınhay/ Derya Kömürcü), Bilim ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2003.
 
GSS 201 Uygarlık Tarihi 202 ECTS 3
Medeniyetlerin kültür ve sanat eksenli tasvirleriyle incelenmesi.  Dünya medeniyetleri tarihi olarak Mısır, Yunan, Anadolu Medeniyetleri, Uzak Doğu, Afrika, Avrupa ve Amerika kıta medeniyetleri üzerinde durulması. Türklerin uygarık tarihinin iincelenmesi. Bu süreçlerin ve yaşanan dönüşümlerin siyası, kültürel, dini ve sanatsal açıdan detaylandırılarılarak incelenmesi.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Ders Kitapları:
 • Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Adam Yayınları, İstanbul 1999.
 • Edt. İsmail Güven, Uygarlık Tarihi, Pegem Yayınları, Ankara 2012.
 • Bernard Lewis-P.M. Holt-Ann K.S. Lambton, İslam Tarihi Kültürü ve Medeniyetleri 1-2-3-4-, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1997.
 
GSS 202 Kültür Tarihi 202 ECTS 3
Kültürel tarih üzerine düşünce formlarının ve araştırma formlarının belirlenmesi. Tarih içinde kültürel çeşitliliklerin irdelenmesi. Kültürel üretim, yerel kültürler, kültürel antropoloji bağlamlarının incelenmesi. Kültürel üretim süreçlerine dinamik olarak sanatın kültürel kimliklere ve gelişimlere tesirlerinin incelenmesi.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Ders Kitapları:
 • Kieren Flenagan, Seen and Unseen (Visual Culture, Sociology and Theology), Palgrave Macmillan 2004.
 • Edt. James Lul, Culture in Communication Age, Routledge, London-New York 2001.
 
GSS 203 Mitoloji ve Sanat 202 ECTS 3
Mit, mitos, efsane, söylence, ritüel kavramlarının çözümlenmesi. Sanatın tarihi ile sanat mitolojisinin kesişme noktalarının uincelenmesi. Antikçağların psikolojik, antropolojik, sosyolojik ve dinsel söylemlerinin sanat içinde ve /veya sanat yoluyla nasıl hikayeleştirildiklerinin irdelenmesi.  Sanatın kaynakları ile mitolojinin temas noktalarının araştırılması.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Ders Kitapları:
 • İsmail Gezgin, Sanatın Mitolojisi, Sel Yayınları, İstanbul 2011.
 • Thomas H. Carpente, Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji, (Çev. BensenB.M. Ünlüoğlu), Homer Kitabevi ve Yayınları, İstanbul 2002.
 • Roberto Carvalho De Maga, Antikçağdan Günümüze Sanatta Mitoloji, Alfa yayınları, İstanbul 2007.
 
GSS 204 Türk Mitolojisi 202 ECTS 3
Orta Asya’dan Anadolou’ya kadar Türk Mitolojisinin gelişiminin incelenmesi.  Türk mitolojisinde inançlar, ritüeller, antropolojik delliller, yaratılış efsaneleri, Şamanızm, Animizm, Naturizm dini inanç söylenceleri, Bozkurt Destanı, Ergenekon Destanı, Oğuz Destanı, Manas Destanı, Dedekorkut Hikayeleri gibi Ortaasya mitolojik araştırmaların incelenmesi. Ayrıca Anadolu’da ve Osmanlı’da Türk mitolojisinin araştırılması.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Ders Kitapları:
 • Celal Beydili, Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, Yurt Kitap Yayın, 2005.
 • Emel Esin, Türk Kozmolojisine Giriş, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2001.
 • Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2010.
 • Bayram Erdoğan, Sorularla Türk Mitolojisi, Pozitif Yayınları, 2007.
 
GSS 401 Sanat ve Çevre 202 ECTS 3
Sanatın sosyolojik, kültürel, politik, ideolojik, ekonomik ve teolojik yansı alanlarının irdelenmesi. Kültürel üretim ve tüketim süreçlerinin incelenmesi.  Müzeler, galeriler ve sanatsal tüketim ortamlarının yeni anlamları. Sanat ve çevre etkileşimlerinde yeni doğrultular. Yeni sanat uzayları, etkileşim mekanları ve yönelimleri. Kamusal alan içinde sanat. Kent ve sanat. Sanatın çevre duyarlıklarına olan ilgisi ve kültürel üretim süreçlerine katkısının irdelenmesi.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Ders Kitapları:
 • Paul Johnson, Art A New History, Harpercollins Publishers, New York 2003.
 • Edt. Blake Stimson-Gregory Sholette, The Art of Social İmagination After 1945, University of Minnesota Press, Minneapolis-London 2007.
 • David V. Galenson, Conceptual Revolution in Twentieht-Century Art, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
 
 
GSS 402 Görsel Algı 202 ECTS 3
Duyum, izlenimden algıya zihinsel süreçler ve onları yöneten donatılar, bilinç olgusu, biliş-duyuş-düşünme ve yaratıcılık kavramları hakkında açıklayıcı bilgiler verilir. Görsel algı fizyolojisi, binoküler system ve derinlik algısı, algısal organizasyon-tanımlama ve dikkat mekanizması, uzayın kavranmasında ışık-gölge ilişkisi, renk duyumu, renk teorileri, anlamlandırma sürecinde algı psikolojisi konularıyla ilgili işleyişlere ilişkin kuramsal bilgiler dersin içeriğini oluşturur.
Dersin amacı, öğrencilere algılamada etken olan görsel uyaranların anlamlandırılma süreçleri ile bir iletişim aracı olarak ortaya çıkan görsel dil arasında ilişki kurabilecekleri bir kavrayış düzeyi kazandırmaktır.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Ders Kitapları:
 • Görsel Düşünme (Çev.: Rahmi Öğdül) Rudolf ARNHEIM, Metis Yayınları, İstanbul, 2005.
 • Görsel Algılama “Sanatta Yaratıcı Süreç”, Adem GENÇ, Ahmet SİPAHİOĞLU, Sergi Yayınevi, İzmir, 1990.
 • Visual Perception: Physiology, Psychology and Ecology, Vicki BRUCE, Psychology Press, 2003.
 • Visual perception: New research, Isak L. NİLSSON, William V. LİNDBERG, Nova Science Publishers, Inc., 2008.
 • Temel Tasarım, Ali SEYLAN, M Kitap Yayınevi, Ankara, 2005.
 
GSS 403 Sanatsal Okuryazarlıklar 202 ECTS 3
Çağdaş sanat eğitimi için önemli metodolojik özellikler sunan sanatsal okuryazarlıklar dersi, yapıt çözümlemeleri, sanat tarihinin, estetik ve sanat eleştirisini homojen bir eylem karakterinde müfredata taşımaktadır. Özellikle sanat, sanatçı ve sanat eserinin kültürel, sosyal, pedagojik, politik ve ekonomik yansıları üzerinde bireyin/öğrencinin görme, anlama, kavrama, çözümleme, yorumlama ve kurgulama süreçlerine yönelik eğilimler söz konusudur. Çağdaş sanat, estetik ve eleştiri kavramlarının okuryazarlık çatısı altında ele alınması söz konusudur.
 
Teorik bir ders olup bir vize sınavı, final ve bütünleme sınavı ile ölçüm yapılmaktadır.
 
Ders Kitapları:
 • W.J.T. Mitchell, THE LANGUAGE OF IMAGES, The University of Chicago Press, Chicago-London  1980.
 • Jonathan E. Schroeder, VISUAL  CONSUMPTION, Routledge, London-New York 2002.
 • Tony Schirato-Jen Webb, READING THE VISUAL, Allen and Unwin, Australia 2004.
 
GSS 404 Teknoloji Okuryazarlıkları 202 ECTS 3
Sanat eğitiminde teknolojinin ve multimedyanın önemi. Teknolojinin sanatsal üretim süreçlerinde ve tasarımsal yönelimlerdeki etkisinin ve gücünün irdelenmesi.
Teknolojinin avantajları ve dezavantajları. Sanat, yaratıcılık ve tasarım içinde teknolojinin konumu. Teknolojinin dinamik içerikleri ile değişken niteliklerine uyumun irdelenmesi. Teknoloji okuryazarı olmada teknolojik hakimiyet, teknolojinin dili ve kullanımı adaptasyonlarına yönelim.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Ders Kitapları:
 • Peter R.N. Childs, Mechanical Design, elsevier Butterworth Heinemann, Oxford 2004.
 • Marget Lavejoy, Art In The Electronic Age, Routledge, London-New York 2006.
 • J. Curran-D. Morley, Media and Cultural Theory, Routledge, London-NewYork 2006.
GSS 305 Medya ve Sanat 202 ECTS 3
1950’lerden itibaren medya ile sanat arasındaki ilginin giderek büyümesi. Medya üretimlerinin sanata dönüşmüşe sanat üretimlerinin medyatik kılınması süreçlerinin irdelenmesi. Reklam endüstrisi ve tüketim estetiğinin medya ve sanat eksenli süreçler olarak tahlil edilmesi. Yeni medyanın ve medya teknolojilerinin sanata doğrudat müdahaleleri. Yaratıcılık ve medyanın arasındaki yeni bağlar ve tartışmalar
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • David Giles,  Media Psychology, Lawrence erlbaum Ass. Press., New Jersey  2003.
 • D.N. Rodowick, Reading The Figural (Or The Philosophy after The New Media), Duke University Press, Durhan-London 2001.
 • Andrew Devdney-Peter Ride, The New Media Handbook, Routledge, London-New York 2006.
 
GSS 306 Yeni Medya 202 ECTS 3
Yeni medya ve yeni teknolojiler ilişkisi. Teknolojik değişimler ve adaptasyon birliği. Yeni medya ve görsel kültür, sanal ve gerçek imgeler, dijital yaratım olanakları, netwörk, kullanıcılar. Yeni medya ve günlük yaşamda yeni standartlar ve alışkanlıklar.  Siber kültür, teknoloji-doğa-kütür ilişkisi ve insan.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Ders Kitapları:
 • Martin Lister-J. Dovey-S. Giddings-I. Grant-K. Kelly, New Media A Critical İntroduction, Routledge, London-New York 2003.
 • Lew Monowich, The Language of New Media, Thi MIT Press, Cambridge-London 2001.
 • Kim H. Weltman, Understanding New Media, University of Calgary Press, Calgary 2006.
 
GSS 307 Sanat Yönetimi 202 ECTS 3
Sanat Yönetimi, çeşitli sanat ve kültür kurumlarının (müzeler, vakıflar, galeriler, festivaller, müzayede evleri), ulusal ve uluslararası kültürel kuruluşların ya da sanat ile ilgili kültürel pazarların (sigorta şirketleri, sanat fuarı ve bankacılık kurumları,  bienaller vb.) sanatsal etkinliklerinin gerçekleştirilme sürecinde kurumsal, finansal ve eğitim boyutlarıyla planlamayı; yöneticilik, iletişim, sponsorluk, sergileme, sunum ve program geliştirme kapsamında tüm bu kavramların organizasyonu üzerine disiplinlerarası işbirliğini kapsamaktadır.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Ders Kitapları:
 • Sanat Yönetiminin Boyutları, Fethiye ERBAY, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2009.
 • Arts Management, Derrick CHONG, Routledge Taylor & Francis Group, USA, 2010.
 • The Arts Management Handbook: New Directions for Students and Practitioners, Meg BRİNDLE, M.E. Sharpe Inc., USA, 2011.
 
GSS 308 Kültürel Antropoloji 202 ECTS 3
Klasik antropolojinin insan kökenlerine, etnik köjkenlerine ilişkin araştırmalarına dönük perspektiflerden kültürel anatomilerin incelenmesi. Kültürel formlar içinde etnik unsurların nitelikleri, dil, inanç ve sanatsal üretimleri, kültür-ırk bağlamının detaylandırılması ve çeşitlendirilmesi. Din, siyaset, iktisadi hayat, sosyal kurumlar, dil, sanat, folklor, müzik gibi etkileşim doğrultularındaki biliş ve duyuş bağlamlarının irdelenmesi, kültürel harç ve bileşkelerin irdelenmesi.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Ders Kitapları:
 • Bunny Mcbride-Dena Walrath-Harald Prins-William Haviland, Kültürel Antropoloji, (Çev. İnan Deniz), Kaknüs yayınları, İstanbul 2008.
 • Sherry B. Ortner, Anthropology and Social Theory, Duke University Press, 2006.
 • Charles Lindholm, Culture and Identity, Oneworld Press, 2007.
 
GSS 405 Tüketim Estetiği 202 ECTS 3
Tüketimin bir kültüre dönüştüğü çağımızda itle kültürü egemenliğine atıfta bulunan tüketim kültürü ve ona ait estetik yapının analizi yapılmalıdır.  Tüketim pratiklerinin tüketim motivasyonlarının ve tüketim yönsemelerinin büyük oranda sanat ve reklam aracı kılınarak sağlanması söz konusu olduğundan tüketim estetiğinin sanat ve estetik diğer bağlamlar ile temas noktalarının incelenmesi. Tüketim estetiğinin medya, ekonomi ve pazarlama ile ilgileri ön plana alınmalı.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • M. Featherstone, Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, (Çev.Mehmet Küçük), Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2005.
 • W.F. Haug, Meta Estetiğinin Eleştirisi, (Çev. Metin Toprak), Felsefe logos Yayınları, İstanbul 2007.
 • Katya Mondaki, Everyday Aesthetics, Ashgate Publisheng, Hempshire 2007.
 
GSS 406 Anti-Estetik 202 ECTS 3
Sanat epistemolojise ve yapıt espistelolojileri üzerindeki dönüşümlerin estetik dönüşümlerdeki etkisinin irdelenmesi. Sanat ontolojisi ile yeni estetik ilgisi, sanatın sonu tezi ile ilgisinde anti-estetik. Meta estetik ile ilgisinde anti-estetik. Estetik postmodernizm ve anti-estetik ilgilerin analizi.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Ders Kitapları:
 • Hal Foster, The Anti-Aesthetic, The New Press, New York 1998.
 • Yuriko Saito, Everyday Aesthetics, Oxford University Press, New York 2007.
 • Edt.  Kathleen Stock-Katherina Thomson Johnes, New Waves in Aesthetics, Palgrawe macmillan, New York 2008.
 
GSS 309 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 202 ECTS 3
Akademik anlamda araştırma temelleri, anlayışları ve yönelimlerinin yenilikçi, özgün, çağdaş nitelikleri ve yaratıcılık, buluş, keşif özelliklerini merkeze alan bu ders, bilimsel araştırmanın nasıl yapılacağının yanı sıra bu araştırma çalışmalarında ne yapılacağını ve niçin yapılacağını içeren sorulara da cevaplar aramaktadır. Nitel ve nicel araştırma türleri, araştırma yöntemleri ve taksonomik süreçleri işlenir.
 
Teorik bir ders olup bir vize sınavı, final ve bütünleme sınavı ile ölçüm yapılmaktadır.
 
Kaynaklar:
 • Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Kitap Dağıtım, Ankara 2009.
 • Orhan Türkdoğan, Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi, MEB Yayınları, Ankara 1989.
 • Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Yayınları, İstanbul 1995.
 
GSS 310 Sanatsal Araştırma Yöntemleri 202 ECTS 3
Sanatın kökeni araştırmalarından sanatın bugününe kadar sanat tarihsel anatominin serimlenmesi. Sanat ve bilim arasındaki homojenitenin gerekliliklerinin irdelenmesi. Sanatın metodolojik yönelimlerine gereksinimin kaynaklarının irdelenmesi. Özne-nesne ilişkisinden sanatsal etkileşimin tüm dinamiklerine dair kavram ve aktörlerin betimlenmesi. Geleneksel sanat ve çağdaş sanat ayırımların, modern ve postmodern karşıtlığı, sanat epistemolojisi, sanat psikolojisi, sanat sosyolojisi ve devamında sanat felsefesinin sanatsal araştırma metodolojisinin temelleri olarak irdelenmesi. Model, kuram, paradigma, bildirge, manifesto, tarz, üslup, anlayış ve kavrayış karektarizasyonlarının tüm değişkenliklerin bilim-sanat ilişkisi içende betimlenmesi
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Kaynaklar:
 • Edt. Matthev Kieran-Dominic Mciverlopes, Knowing Art, Springer, New York 2006.
 • Edt. Charles Harrison-Paul Wood, Art in Theory 1900-1990, Blackwell Publishers, Oxford 1992.
 • William Deasmond, Art, Origins, Otherness, State University of New York Press, Abany 2003.
 
GSS 205 Üç Boyutlu Modelleme 202 ECTS 3
Üç boyutlu modellenmiş hareketsiz görüntü ve animasyon oluşturmaya olanak sağlayan profesyonel programlarla ilgili modelleme ve canlandırma teknikleri, program arayüzünde yer alan çeşitli araçların ve komutların işlevleri; doku atama, aydınlatma efektleri ve kamera sistemleri dışında, render alma gibi birçok teorik ve teknik özelliğin anlatımları ile çeşitli ve farklı uygulamaları sanal ortamlarda oluşturabilme becerisini kapsamaktadır.
 
Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.
Ders Kitapları:
 • Cinema 4D R13 Cookbook, Michael SZABO, Packt Publishing Limited, United Kingdom, 2012.
 • Digital Lighting and Rendering, Jeremy BIRN, New Rider Publishing, USA, 2000.
 • 3-D Human Modeling and Animation, Peter RATNER, John Wiley &Sons, Inc., 2012.
 • 3-D Modeling and Animation: Synthesis and Analysis Techniques for the Human Body, Nikos SARRIS, Michael G. STRINTZIS, Irm Press, United Kingdom, 2005.
 
GSS 206 Fotoğraf 202 ECTS 3
Derste, fotografı etkili bir görsel anlatım dili olarak kullanmak isteyen ögrencilere yönelik teknik, teorik ve estetik bilgilerin, belirlenmiş amaca uygun görsel ifadelere dönüşmesini sağlamak amacıyla, bir kavram kapsamında konsept belirlemek ve o eksende bir dizi çekimler gerçekleştirmek, onları hem manuel olarak karanlık odada hem de dijital ortamlarda ilgili yazılımlarla manipule ederek görselleştirmek, daha sonra çekilen fotografların yorumlanması hedeflenmektedir.
 
Bu ders hem teorik hem uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.
Ders Kitapları:
 • Yaratıcı Fotoğrafçılık, Michael LANGFORD, (Çev.: Ali Fazıl Durmuşoğulları), İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1998.
 • Sözde Fotoğraf, Çerkes KARADAĞ, İmge Kitabevi, Ankara, 2000.
 • Fotoğraf Üzerine, Susan SONTAG, Altıkırkbeş Yayın, İstanbul, 1999.
 • Doğada Dijital Fotoğrafçılık, James MARTİN, Homer Kitabevi, Ankara, 2007.
 
GSS 407 Sanat Felsefesi 202 ECTS 3
Sanat Felsefesi, sanatı, sanat eserini, sanatçıyı ve onlarla ilgili kavram ve problemleri sorgular, sanatsal yaratımların, hazların, sanat beğenilerinin, sanat biçimlerinin özünü ve anlamlarını konu edinir. Estetik değerlendirmeye uygun olan nesne ve fenomenleri felsefi olarak irdeler. Sanat felsefesinin temel kavramlarını ve temel problemlerini yanıtlar.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Ders Kitapları:
 • Georg LUCAS, Estetik I (Çev.: Ahmet Cemal), Payel Yayınları, İstanbul, 1999.
 • Sanatın Felsefesi Felsefenin Sanatı, Mehmet YILMAZ, Ütopya Yayınevi, İstanbul, 2004.
 • Felsefe Eğitim Sanat, Saffet Bilhan Armağanı, Hece Yayınları, Ankara, 2006.
 • Sanatın Gerekliliği, Ernst FISCHER, (Çev.: Cevat Çapan), Payel Yayınevi, İstanbul, 1995.
 • Sanatın Gerekliliği, Jean Paul WEBER, (Çev.: İlhan Cem Erseven), Ürün Yayınları, 1995
 • Sanat Felsefesi, İhsan TURGUT, Akademi Kitabevi, İzmir, 1993.
 • Sanat Felsefesi Üzerine, Cevad Memduh ALTAR, YKY, İstanbul, 1996.
 
GSS 408 Renk Teorileri 202 ECTS 3
Renk kavramı felsefi ve algısal yaklaşımlardan bilimsel yöntemlere dayanan teorilere uzanan bir perspektifte etraflı bir şekilde açıklanır. Renk duyumu, renk teorileri, renk modelleri, renkte görecelik ve anlamlandırma süreci olarak renk algısı ve psikolojik etkileri ve tüm bu konuların sanat/tasarım kavramlarıyla ilişkilendirilmesi dersin içeriğini oluşturur.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Ders Kitapları:
 • The Elements of Color: A Treatise on the Color System of Johannes Itten Based on His Book the Art of Color, Johannes ITTEN, Library of Congress Catolog, Germany, 1961.
 • Designer's Color Manual: The Complete Guide to Color Theory and Application, Tom FRASER, Adam BANKS, Chronical Books, Canada, 2004.
 • Introduction to Color Imaging Science, Hsien Che Lee, Cambridge University Press, Great Britain.
 
GSS 311 Sanat Eğitimi Kuramları 202 ECTS 3
Sanat eğitiminin modernizm içindeki gelişim grafiği. Art and Crafts türünden hareketler. Endüstrileşme ve sanat eğitimi, sanat ve yaratıcılık eğitimi, sanat ve tasarım eğitimi, disiplin temelli sanat eğitimi ve postmodernist dönem içindeki sanat eğitimi hareketleri, kuramlar, paradigmalar ve modeller.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • İnci San, Sanat Eğitimi Kuramları, Ütopya yayınları, Ankara 2003.
 • Edt. Eliot W. Eisner-Michael D. Day, Handbook of Research and Policy in Art Education, Lawrence Erlbaum Ass. Publ. London-New Jersey 2004.
 • Edt. Mervyn Romas, Histories of Art and Design Education, Intelect, Bristol-Portland 2005.
 
GSS 312 Sanat Eğitiminde Çağdaş Modeller 202 ECTS 3
1950’lerden sonraki dönemlerden günümüze kadar sanat eğitimin çağdaş gelişim doğrultularının, yönelimlerinin ve paradigmalarının incelenmesi. Disiplin temelli sanat eğitimi, proje zero, uluslararası sanat eğitimi biryliklerinin modelleri, eleştirel sanat pedagojisi, görsel kültür eğitimi ve okuryazarlık eğitimi gibi sanat eğitimsel çağdaş yaklaşım ve tartışmaların incelenmesi.
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • Edt. Palmer Burnard-Sarah Hennessy, Reflective Practicesin arts Education, Springer, Dordrecht 2006.
 • Edt. Roy Prentice, Teaching Art and Design, Continuum, London-new York 1995.
 • Dennis Atkinson, Art Education: Identity and Practice, Kluwer Academic Publisher, London-New York-Dordrecht 2002.
 
 
GSS 313 Görsel Kültür Eğitimi 202 ECTS 3
Sanat eğitiminin bugününe ve geleceğe ilişkin projeksiyonların en gerçekçisi ve üzerinde tartışmaların ve arayışların söz konusu olduğu görsel kültür ve eğitiminin incelenmesi. İletişimin, etkileşimin ve kültürel yönsemelerin büyük oranda görselleştiği çağımızda sanat eğitiminin yeni anlam ve içerikleri üzerinde odaklanma. Görsel kültür eğitiminin kültürel, sanatsal, çevresel ve hepsinden önemlisi günlük yaşam deneyimleri ile bireyin yeniden biçimlenmesine sunduğu olanaklar üzerinde durmak.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • Patrick Fuery-Kelli Fuery, Visual Cultures and Critical Theory, Arnold Publishers, London 2003.
 • Edt. Teresa Eça-Rachel Masın, International Dialoques About Visual Culture, Education and Art, Intelect, Bristol-Chicago 2008.
 • Kerry Freedman, Teaching Visual Culture, Teacher Colloge Press, New york-London 2003.
 
GSS 314 Eleştirel Sanat Pedagojisi 202 ECTS 3
Sanat eleştirisi dersinden farklı olarak eleştirel sanat pedagojisi, sanatın ve sanatçının dünyaya, olaylara, olgulara sorgulayıcı, eleştirel bir gözle bakmasını öngören anlayışları pedagojik ortam ve tartışmalara konu etmektedir. Genel olarak eleştirel pedagojinin yöntemlerini ve içeriklerini sanat eğitimine adapte etmenin yolları araştırılmaktadır. Birey, breyler arası iiletişim, sanatsal üretim ve sanatsal tüketimin estetik temelleri ve yaşam deneyimleri ile sanatın temas noktalarındaki yeni pedagojik içeriklerin eleştirel bakış ve yaklaşımlar ile değerlendirilmesi söz konusudur.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • M.Castells-M.Flecha-P.Freire-H.Giroux-D.Macedo-P.Wills, Critical Education In The New Information Age, Rowman and Littlefield Publ. 1999.
 • J.L. Kincheloe, Knowledge and Critical Pedagogy, Springer, New Jersey 2008.
 • A. Yıldırım, Eleştirel Pedagoji, Anı yayıncılık, Ankara 2010.
 
GSS 409 Yaratıcılık 202 ECTS 3
Çağımızın teknolojik gelişimleri, sanatın yeniden epistemolojik tartışmalara maruz kalması, çevresel etkiler, bireyin yeniden inşasının ideolojik, politik, küresel etkileşim doğrultuları yaratıcılığın yeniden tanımlamaya zemin oluşturmaktadır. Dolayısıyla yeni sanat, yeni medya, dijital teknolojiler, postmodern birey kavramlarının içinde yaratıcılığında “yeni” niteliklere sahip olması söz konusudur. Bu ders yeni yaratıcılığın yaratıcılık göstergelerine kattığı yeni anlamlar, bireyin yaratıcık performansının gözlemlenme yerleri, yaratıcılık potansiyellerinin teknolojik kılınması incelenmektedir.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • Edt. James Lul, Culture in the Communication Age, Routledge, London-New York 2001.
 • Edt. Gavöin Carver-colin Beardon, New Visions in Performance. The Impact of Digital Technologies, Swets&Zeitlinger Publ., Lisse 2005.
 • Michael Heim, Virtual Realism, Oxford University Press, New York-Oxford 1998.
 
GSS 410 Endüstriyel Tasarım Atelye 223 ECTS Bu dersin amacı, öğrencilerin endüstriyel tasarım pratiği hakkındaki bilgi ve becerilerini arttırmaktır. Bu amaçla; sosyal, kültürel, ekonomik ve politik bağlamların göz önüne alındığı bir veya birden fazla proje yapılacaktır. Öğrenciler, tasarım odaklı iş stratejileri geliştirmede ileri düzeyde malzeme ve görsel kültür öğelerinden yararlanmayı keşfedeceklerdir.
Projenin amacı, araç olarak seçilen daha karmaşık ve kapsamlı konular çerçevesinde tüm tasarlama süreçleri ile ilgili bilgilerin aktarılmasıdır. Konunun tanımlanması, mevcut örneklerin incelenmesi ve işlev analizi, ürün analizi, ürün pazar araştırması, ürün eleştirisi, kullanım/kullanıcı profili tayini ve analizi, malzeme ve üretim yöntemi, araştırmaları sonucunda tasarım konsepti oluşturulur.
Endüstriyel tasarımın pratiği hakkında tecrübe sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Öğrencilere teknik ayrıntı, şirket kimliği ve yeni teknolojiler üstünde duran projeler verilmektedir.
 
Bu dersin, bir vize, final ve bütünleme sınavları uygulamalı, ödev ya da yazılı sınav biçiminde yapılabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Design for Environment, Joseph Fiksel, McGraw-Hill, 2009
 • Universal Design Handbook, Wolfgang P.E. Preiser, Korydon H. Smith, McGraw-Hill, 2011
 • Creating Breakthrough Products: Innovation from Product Planning to Program Approval, FT Press. Keinonen, Turkka and Roope Takala. 2006.
 
GSS 411 Görsel İletişim Tasarımı Atelye 223 ECTS 3
Çeşitli flora ve fauna alanlarında yaşayan canlı türlerine yönelik belirli sayıda stilizasyon çalışmalarından sonra işlevsel özelliği olan, açık ya da kapalı kamusal alanlarda kullanılan görsel bildirişim simgelerine ve ardından bir kurum adına biçimsel ve içeriksel açıdan farklılık ortaya koyan, eğitmen eşliğinde gerçekleştirilen yaratıcı stratejiler doğrultusunda logo tasarımına geçilir.
Kurumsal kimlik rehberinde temel düzeyde yer alan seçenekler doğrultusunda anlatım ve uygulamalarla sonuçlandırılır.
Yayın grafiği kapsamında kitap, dergi, gazete, katalog, broşür, mönü, ansiklopedi gibi süreli ve süresiz yayınların tasarımına ilişkin teorik ve uygulamalı bir süreç izlenir. Uygulamalar, hem kapak tasarımı, hem çok sayfalı iç sayfa tasarım bütünlüğü hem de tasarımcı, yayıncı, yayınevi, yazar ve okuyucu ilişkilerini açısından dikkate alınrak gerçekleştirilir.
Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir
Ders Kitapları:
 • Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, Tevfik Fikret UÇAR, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2004.
 • İletişim ve Grafik Tasarım, Emre BECER, Dost Kitabevi, Ankara, 2008.
 • Grafik Tasarım Ne İçindir? Alice TWEMLOW (Çev.: Dalsu Özgen), Yapı Endüstri Merkezi Yayınları,
İstanbul, 2011.
 • Grafik Tasarım, Alain WEILL (Çev.: Orçun Türkay), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2009.
 • Grafik Tasarım Görsel İletişim Kültür Dergisi, GRAFİK TASARIM YAYINCILIK SANAYİ LİMİTED   ŞİRKETİ, Ege Basım Matbaa ve Reklam Sanatları Ltd. Şti., İstanbul.
 • Logo Lounge 7, Bill GARDNER,  Anne HELLMAN,  Rockport Publishers, 2012.
 
GSS 412 Heykel Atelye 223 ECTS 3
Heykel atelye öğrencileri, öncelikli olarak kil malzeme üzerinde kopya etüd çalışmaları gerçekleştirirler. Söz konusu çalışmalarda malzemeye ilişkin deneyimin yanında profesyonel anlamda örnek çalışmaları üzerinde teknik çözümlemeler gerçekleştirilir. Çamur malzeme üzerinde eklemeci  (addidative) ve çıkarmacı (subraective) yöntemler kullanılarak biçimlendirmeye ilişkin tespitler ve yöntemsel alternatifler sınanmış olur.
 
Atelye öğrencileri, doğal formlar, doğal materyaller, doğal yapılaşma ilkeleri üzerinde bir takım çalışmalar için incelemelerde bulunur. Doğal formlardan somut anlatım biçimlerine, soyut kurgulara yönelimler sergiler. Araştırma formları ile tasarımlama formları arasındaki ilgiyi kurmaya çalışır. Ayrıca doğal formların üzerine çeşitli müdahale biçimleri ile üretimlere, tasarımlara dönüştürmeyi gerçekleştirirler.
 
Dersin sınavları bir vize ve bir final ve gerektiğinde bütünleme olmak üzere uygulamalı ve teorik biçimde gerçekleştirilebilir.
 
Ders Kitapları:
 • Body In Sculpture : Art Library, Tom FLYNN, Weidenfeld, 1999.
 • Resim Heykel ve Plastik Ögeler, Sadettin ÇAĞLARCA,  İnkilap Yay, İstanbul 2006.
 • Modern Sculpture, Herbert READ, Thames&Hudson,  1964
 • Heykel Sanatı, Mehmet Yılmaz, İmge Kitabevi, İstanbul 1999.
 • Modern Ve Soyut Heykelin Doğuşu, Nilgün BİLGE, Boğaziçi Üniversitesi  Yay. İstanbul 2000.
 • Sculpture: Principles and Practice, Louis SLOBUDKIN, Corier Dover, 1972.
 • Methods for Modern Sculptors, Ronald D YOUNG, Robert A FENNELL, Sculpt Nouveau, 2000.
 
GSS 413 Resim  Atelye 223 ECTS 3
Dördüncü yarıyıl resim atelye uygulamaları kapsamında optik/objektif yansıtma, ekspresif (dışavurumcu yansıtma), deformatif (biçim bozucu) yansıtma ve transformasyon (biçimden biçime geçiş) çalışması veya transmisyon (görev değişimi) çalışması gerçekleştirilmektedir.
Bu çalışmalar, resim sanatının anlatım, teknik ve üslup varyasyonlarını  öğrencinin kazanımlarına dönüştürmek amacındadır.
Bu ders uygulamalı ders olup, bir vize final ve bütünleme sınavları yapılır. Sınavlar uygulamalı, proje çalışması ya da yazılı olarak gerçekleştirilebilir.
 
Ders Kitapları:
 • Gilbert Clark-Enra zimmerman, Teaching Talented Art Students, teacher Colloge Press, New York 2004.
 • K.S.Fleckenstein-L.T.Calendrillo-D.A. Worley, Language and Image Into Reading-Writing Clüssroom: Teaching Vision, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey-Mahwah-London 2002.
 • Christian leborg, Visual Grammar, Princeton architechtural Press, New York 2004.
 • Michael Leyton, The Structure of Painting, Springer, Vien-New York 2006.
 
GSS 414 Seramik-Cam Atelye 223 ECTS 3
Çamur tornasının tanıtımı yapılır. Plastik kırmızı ve beyaz bünye torna çamurları, çamur yoğurma, merkeze çekme, hava alma, silindir çekme, yüzey aşındırma süreçleri tanımlanır ve gösterilir. İş organizasyonu, dip alma, ayak çıkartma, iş ve dış sıvama, şablon forma hazırlama, bisküvi pişirimi gibi aşamalar incelenir. Çamur tornasında kullanılmak üzere torna çamuru hazırlama, elastikiyet kazandırma teknikleri, el torna koordinasyonu, devinim, hareket ve simetri üzerinde deneyim çalışmaları gerçekleştirilir. Basit kullanım eşyaları, tabak, çanak, çömlek vs. yapımı çalışmaları.
Cam form tasarımları, harman hazırlamak, sanatsal şekillendirmeler gerçekleştirmek, yarı otomatik (makine-manuel) çalışmalar gerçekleştirmek, fabrikasyon modeller araştırmak.
 
Bu ders uygulamalı ders olup, bir vize final ve bütünleme sınavları yapılır. Sınavlar uygulamalı, proje çalışması ya da yazılı olarak gerçekleştirilebilir.
 
Ders Kitapları:
 • R.W Douglas-Susan Frank, A History of Glassmaking, The Whitefriars Press, London 1972.
 • Roger Dodsworth, Glass and Glassmaking, Shire Publications, London1996.
 • Keith Cummings, Techniques of Kiln Formed Glass, A&C Black Limited, London 1997.
 • Keith Cummings, The Technique of Glass Forming, B&T Batsford, London 1980.
 • Marak Cousins, Twentieth Century Glass, Shoting Star Press, New York 1996.
 • Roberts Charleston, Masterpieces of Glass, Harry N. Abrams, New York 1990.
 • James F. Shackelford,-Robert H. Doremus, Ceramic and Glass Materials, Springer, New York 2008.
 • Steve Mattison, The Complete Potter, Apple Press, London 2003.
 • Gönül Öney, Anadoluda Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2007.
 • Sıdıka Sibel Sevim, Seramik Dekorlar ve Uygulama Teknikleri, Yorum Sanat Yayınları, İstanbul 2007.
 
GSS 415 Sanat ve Tasarımda Aktüalite 202 ECTS 3
Tasarım kültürünün en çağdaş ve güncel konularına dair bilgilere ulaşabilir olmak, eleştirel bir yaklaşımla çağdaş, popüler ve evrensel tasarım konularını değerlendirebilmek, ve de bunları sürekli takip edecek yöntem ve alışkanlıkları kazanmak.
 
Teorik bir ders olup sınavları bir vize, final ve bütünleme şeklinde yapılmaktadır.
 
Ders Kitapları:
 • Universal Design Handbook, Wolfgang P.E. Preiser, Korydon H. Smith, McGraw-Hill, 2011
 • Essential of System Analysis and Design, Joseph S. Valacich, Joey F. George, Jeffrey A. Hoffer, Pearson, 2012
 • Design Process İmprovement, John Clarkson, Claudia Eckert, Springer, 2005
 • Design Secrets: Products, IDSA, 2001
 • Design Secrets: Products 2, IDSA, 2004
 • The Design of Things to Come How Ordinary People Create Extraordinary Products, Wharton School Publishing, New Jersey. Walsh, V., Roy, R., Bruce, M. and Potter, S. (1992)
 
GSS 416 İç Mekan Tasarımı 223 ECTS 3
Çeşitli mimari özelliklerin tamamlayıcılıklarını, uyumlarını ve estetik yönsemelerini ön planda tutan ve iç mekan kavramı üzerinde odaklanmak. Mekan uzaylarının tasarımsal ve estetik konular, içerikler ve ehedfler ile örtüşebilecek projeler incelemek. Mobilya, mimari doku, insan algıları, renk analizleri, ışık, hareket, dinamizm ve denge gibi sanatsal, estetik, tasarımsal içeriklerin işlenmesi.
 
Bu ders uygulamalı bir ders olup, sınavları bir vize, final ve bütünlemeden oluşmaktadır. Sınavlar yazılı, uygulamalı ya da proje-ödev biçiminde gerçekleştirilebilir.
 
Ders Kitapları:
 • Designing for Re-use-The Life of Consumer Packaging, Tom Fisher, Janet Shipton, Earthscan, 2010
 • Packaging Sustainability: Tools, Systems, and Strategies for Innovative Package Design, Wendy Jedlicka, John Wiley&Sons, Inc. 2009.
 
GSS 417 Ambalaj Tasarımı 223 ECTS 3
Bir ürünün, üreticiden tüketiciye ulaşana dek, korunmasını, taşınmasını, depolanmasını kolaylaştırmak ve farklılaştırmak için yaratıcı tasarımlar oluştururken, çevresel etkenleri, ürün -ambalaj-iletişim bağlantısı içinde üstlendiği rolle, gözönüne almayı; ürüne uygun şekilde tasarlanabilmesi için temel bilgileri vermeyi ve çeşitli uygulamalarla doğru iletişim dilini oluşturulmayı sağlamak.
Ürün ambalajlama yöntemleri, ambalaj malzeme ve üretim teknikleri, ambalaj seçimi ve tasarımı, depolama saklama koşulları, geri dönüşüm yöntemleri ve uygun malzeme seçimleri.
 
Bu ders uygulamalı bir ders olup, sınavları bir vize, final ve bütünlemeden oluşmaktadır. Sınavlar yazılı, uygulamalı ya da proje-ödev biçiminde gerçekleştirilebilir.
 
Ders Kitapları:
 • Designing for Re-use-The Life of Consumer Packaging, Tom Fisher, Janet Shipton, Earthscan, 2010
 • Packaging Sustainability: Tools, Systems, and Strategies for Innovative Package Design, Wendy Jedlicka, John Wiley&Sons, Inc. 2009.
 
GSS 418 Engelliler İçin Sanat ve Tasarım 223 ECTS 3
Sosyal yaşamın içinde doğal olgulardan biri olarak engelliler için tasarımın önemine ve gerekliliğine ilişkin farkındalığın geliştirilmesi. İç mekan ve dış mekanlar içinde engellilerin karşılaşabileceği engel sınıfına girebilecek proslemlerin çözümü için tasarımlar geliştirmek, projeler oluşturmak ve uygulamak.
 
Bu ders uygulamalı bir ders olup, sınavları bir vize, final ve bütünlemeden oluşmaktadır. Sınavlar yazılı, uygulamalı ya da proje-ödev biçiminde gerçekleştirilebilir.
 
Ders Kitapları:
 
 • Design for Environment, Joseph Fiksel, McGraw-Hill, 2009
 • Emotionally Durable Design: Objects, Experiences and Empathy,
     Jonathan Chapman, Earthscan, London, 2005
 • The Green Imperative, Natural Design for teh Real World, Victor Papanek, Thames&Hudson, 1995
 • Green Design, Design for the Environment Dorothy Mackenzie, 1997 (2nd edition), Laurence King Publishing, London.
  
Önkoşullu Dersler
Aşağıdaki derslerden GSF 102 Temel Tasarım II. dersinin alınabilmesi için GSF 101 Temel Tasarım I. dersinin başarılmış olması, GSF 106 Çizim II. dersinin alınabilmesi için GSF 105 Çizim I. dersinin başarılmış olması ve GSF 104 Perspektif II. dersinin alınabilmesi için GSF 103 Perspektif I. derslerinin başarılmış olması zorunludur.
 
 1. GSF 101 Temel Tasarım I. 335 ECTS  7
 2. GSF 102 Temel Tasarım II. 335 ECTS 7
 3. GSF 105 Çizim I 223 ECTS  5
 4. GSF 106 Çizim II 223 ECTS 5
 5. GSF 103 Perspektif I ECTS  5
 6. GSF 104 Perspektif II ECTS 5
Kısaltmalar:
GSF: Güzel Sanatlar Fakültesi

SCA: Seramik - Cam
GSS: Güzel Sanatlar Seçmeli
TDİ: Türk Dili
YDİ: Yabancı Dil
ATİ: Atatürk İlkeleri