Ders Açıklamaları

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM BÖLÜMÜ
DERS PROGRAMI, KREDİLER, ECTS VE 
DERS İÇERİKLERİ

 
BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ YARIYILI)
 
KOD DERS T P K ECTS
GSF 101 Temel Tasarım I 3 3 5 9
GSF 103 Perspektif I 2 2 3 6
GSF 105 Çizim I 2 2 3 6
TDİ 101 Türk Dili I 2 0 2 2
YDİ 101 Yabancı Dil I 2 0 2 2
ATİ 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
GSF 107 Sanat Tarihi I 2 0 2 3
  Toplam     19 30
 
İKİNCİ YARIYIL (BAHAR YARIYILI)
 
KOD DERS T P K ECTS
GSF 102 Temel Tasarım II 3 3 5 9
GSF 104 Perspektif II 2 2 3 6
GSF 106 Çizim II 2 2 3 6
TDİ 102 Türk Dili II 2 0 2 2
YDİ 102 Yabancı Dil II 2 0 2 2
ATİ 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
GSF 108 Sanat Tarihi II 2 0 2 3
  Toplam     19 30
 
ÜÇÜNCÜ YARIYIL (GÜZ YARIYILI)
 
KOD DERS T P K ECTS
RES 201 Resim Atelye I 4 4 6 7
RES 203 Baskı Resim I 2 2 3 5
RES 205 Figür ve Mekan Çözümlemeleri I 2 2 3 5
RES 207 Temel Bilgisayar ve İletişim Teknolojilerine Giriş 2 2 3 4
RES 209 Resim Tekonolojileri ve Materyal Bilgisi 2 0 2 3
GSF 205 Estetik 2 0 2 3
GSS  (Seçmeli) 2 0 2 3
  Toplam     19+2 30
 
DÖRDÜNCÜ YARIYIL (BAHAR YARIYILI)
 
KOD DERS T P K ECTS
RES 202 Resim Atelye II 4 4 6 7
RES 204 Baskı Resim II 2 2 3 5
RES 206 Figür ve Mekan Çözümlemeleri II 2 2 3 5
RES 208 İllüstrasyon 2 2 3 4
RES 210 Renk Teorileri 2 0 2 3
GSF 206 Çağdaş Sanat Estetiği 2 0 2 3
GSS (Seçmeli) 2 0 2 3
  Toplam     20+2 30
 
BEŞİNCİ YARIYIL (GÜZ YARIYILI)
 
KOD DERS T P K ECTS
RES 301 Resim Atelye III 4 4 6 7
RES 303 Duvar Resmi I 2 2 3 5
RES 305 Deneysel Sanat 2 2 3 5
GSF 305 Sanat Ontolojisi 2 0 2 3
RES 307 Batı Resim Sanatı 2 0 2 3
GSF 303 SanaT Sosyolojisi 2 0 2 4
GSS (Seçmeli) 2 0 2 3
  Toplam     18+2 30
 
ALTINCI YARIYIL (BAHAR YARIYILI)
 
KOD DERS T P K ECTS
RES 302 Resim Atelye IV 4 4 6 7
RES 304 Duvar Resmi II 2 2 3 5
RES 306 Disiplinlerarası Sanat 2 2 3 4
GSF 304 Araştırma Metodolojisi 2 0 2 4
RES 308 Türk Resim Sanatı 2 0 2 4
GSF 306 Sanatsal Okuryazarlıklar 2 0 2 3
 GSS (Seçmeli) 2 0 2 3
  Toplam     18+2 30
 
YEDİNCİ YARIYIL (GÜZ YARIYILI)
 
KOD DERS T P K ECTS
RES 401 Resim Atelye V 4 4 6 7
RES 403 Dijital Resim I 2 2 3 5
RES 405 Dekor ve Montaj Teknikleri 2 2 3 6
RES 405 Mezuniyet Proje Geliştirme 2 2 3 6
GSS (Seçmeli) 2 0 2 3
GSS (Seçmeli) 2 2 3 3
  Toplam     15+5 30
 
SEKİZİNCİ YARIYIL (BAHAR YARIYILI)
 
KOD DERS T P K ECTS
RES 402 Resim Atelye VI 4 4 6 7
RES 404 Dijital Resim II 2 2 3 5
RES 406 Sergi ve Sunum Teknikleri 2 2 3 6
RES 408 Mezuniyet Proje Uygulama 2 2 3 6
GSS (Seçmeli) 2 2 3 3
GSS (Seçmeli) 2 2 3 3
  Toplam     15+5 30
 
Sekiz (8) Yarıyıl Genel Kredi ve ECTS Toplamı             160                240
 1. Zorunlu Dersler:
KOD DERS T P K ECTS
GSF 101 Temel Tasarım I 3 3 5 9
GSF 102 Temel Tasarım II 3 3 5 9
GSF 103 Perspektif I 2 2 3 6
GSF 104 Perspektif II 2 2 3 6
GSF 105 Çizim I 2 2 3 6
GSF 106 Çizim II 2 2 3 6
TDİ 101 Türk Dili I 2 0 2 2
TDİ 102 Türk Dili II 2 0 2 2
YDİ 101 Yabancı Dil I 2 0 2 2
YDİ 102 Yabancı Dil II 2 0 2 2
ATİ 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi I 2 0 2 2
ATİ 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
RES 201 Resim Atelye  I 4 4 6 7
RES 202 Resim Atelye II 4 4 6 7
RES 301 Resim Atelye III 4 4 6 7
RES 302 Resim atelye IV 4 4 6 7
RES 401 Resim Atelye V 4 4 6 7
RES 402 Resim Atelye VI 4 4 6 7
RES 203 Baskı Resim I 2 2 3 5
RES 204 Baskı Resim II 2 2 3 5
RES 303 Duvar Resmi I 2 2 3 5
RES 304 Duvar Resmi II 2 2 3 5
RES 403 Dijital Resim I 2 2 3 5
RES 404 Dijital Resim II 2 2 3 5
RES 205 Figür ve Mekan Çözümlemelri I 2 2 3 5
RES 206 Figür ve Mekan Çözümlemeleri II 2 2 3 5
RES 305 Deneysel Sanat 2 2 3 5
RES 306 Disiplinlerarası Sanat 2 2 3 4
RES 207 Temel Bilgisayar ve İletişim Teniklerine Giriş 2 2 3 4
RES 208 İllüstrasyon 2 2 3 4
RES 405 Dekor ve Montaj Teknikleri 2 2 3 6
RES 406 Sergi ve Sunum Teknikleri 2 2 3 6
RES 407 Mezuniyet Proje Geliştirme 2 2 3 6
RES 408 Mezuniyet Proje Uygulama 2 2 3 6
GSF 107 Sanat Tarihi I 2 0 2 3
GSF 108 Sanat Tarihi II 2 0 2 3
RES 209 Resim Tekn. ve Materyal Bilgisi 2 0 2 3
RES 210 Renk Teorileri 2 0 2 3
GSF 205 Estetik 2 0 2 3
GSF 206 Çağdaş Sanat Estetiği 2 0 2 3
GSF 301 Sanat Ontolojisi 2 0 2 3
GSF 303 Sanat Sosyolojisi 2 0 2 4
RES 307 Batı Resim Sanatı 2 0 2 4
RSE 308 Türk Resim Sanatı 2 0 2 4
GSF 304 Araştırma Metodolojisi 2 0 2 4
GSF 306 Sanatsal Okuryazarlıklar 2 0 2 3
 
KOD     AÇILIM
GSF  Güzel Sanatlar Fakültesi
RES  Resim Bölümü
GSS  Güzel Sanatlar Seçmeli
TDİ  Türk Dili
YDİ  Yabancı Dil
ATİ  Atatürk İlkeleri
  

RESİM BÖLÜMÜ Ders İçerikleri ve Kaynaklar
 

GSF 101 Temel Tasarım I 335 ECTS 9
Temel Tasarım I dersi, öğrencileri sanatsal yaratıcılık ve problem çözmede görme ve düşünme alışkanlıklarından sıyrılarak kendi bilişsel ve duyuşsal potansiyellerini tanımaya yönelten bir disiplin kimliği taşır. Algı fizyolojisi, algılama ve anlamlardırma, görsel algı kuramları dersin teorik altyapısını oluşturur. Biçimlenme ve biçimlendirme bağlamında nokta, çizgi, yüzey ve form kavramları, yapı, doku ve renk kavramları, algılama sürecinde devreye giren hareket/devinim, ritm, denge, uyum gibi görsel etki kategorileri ve bu etkilerin oluşumunda ölçümsel işlevleri yerine getiren tekrar, yön, mesafe, oran-orantı, yoğunluk, şiddet gibi nicel değerler kategorilerinin iki ve üç boyutlu uygulamalar üzerinden tanıtılması ve öğrenmelerin kalıcı hale getirilmesi dersin içerik ve metodolojisini oluşturur.
 
Bu ders uyguluma ağırlıklı bir derstir. Sınavları bir vize, final ve bütünlemeden ibarettir. Sınavlar uygulamalı, proje/ödev çalışması ya da yazılı olabilir.
 
Ders Kitapları:

 • Temel Tasarım, Ali SEYLAN, M Kitap Yayınevi, Ankara, 2005.

 • Grafik Tasarım Temelleri (Çev.: Mehmet Emir Uslu), Gavin AMBROSE, Paul HARRIS, Literatür Yayıncılık, 2012.

 • Design Elements A Graphic Style Manual, Timothy SAMARA,  Rockport Publishers, USA, 2007.

 • Görsel İletişimde Temel Tasarım, H. Yakup Öztuna, Tibyan Yayıncılık, İstanbul, 2007.

 

 
GSF 102 Temel Tasarım II 335 ECTS 9
Temel Tasarım I dersi, öğrencileri sanatsal yaratıcılık ve problem çözmede görme ve düşünme alışkanlıklarından sıyrılarak kendi bilişsel ve duyuşsal potansiyellerini tanımaya yönelten bir disiplin kimliği taşır. Algı fizyolojisi, algılama ve anlamlardırma, görsel algı kuramları dersin teorik altyapısını oluşturur. Biçimlenme ve biçimlendirme bağlamında nokta, çizgi, yüzey ve form kavramları, yapı, doku ve renk kavramları, algılama sürecinde devreye giren  hareket / devinim, ritm, denge, uyum gibi görsel etki kategorileri ve bu etkilerin oluşumunda ölçümsel işlevleri yerine getiren tekrar, yön, mesafe, oran-orantı, yoğunluk, şiddet gibi nicel değerler kategorilerinin iki ve üç boyutlu uygulamalar üzerinden tanıtılması ve öğrenmelerin kalıcı hale getirilmesi dersin içerik ve metodolojisini oluşturur.
 
Bu ders uyguluma ağırlıklı bir derstir. Sınavları bir vize, final ve bütünlemeden ibarettir. Sınavlar uygulamalı, proje/ödev çalışması ya da yazılı olabilir.
 
Ders Kitapları:

 • Temel Tasarım, Ali SEYLAN, M Kitap Yayınevi, Ankara, 2005.

 • Grafik Tasarım Temelleri (Çev.: Mehmet Emir Uslu), Gavin AMBROSE, Paul HARRIS, Literatür Yayıncılık, 2012.

 • Design Elements A Graphic Style Manual, Timothy SAMARA,  Rockport Publishers, USA, 2007.

 • Görsel İletişimde Temel Tasarım, H. Yakup Öztuna, Tibyan Yayıncılık, İstanbul, 2007.

 

 
GSF 103 Perspektif I 223 ECTS 6
Bu ders öğrencilere, uzayda yer alan ve vektörel açıdan tepe, köşe, kenar (ayrıt), yüzey faktörleriyle ifade edilebilir bir forma sahip üç boyutlu nesnelerin resim düzleminde görünüşlerinin elde edilmesine ilişkin bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, perspektif kavramı, değişik geometriler, tasarı geometri ve perspektif, perspektifin temel unsurları ve belli görme ve imgeleme ilkeleri bağlamında ilişkilendilimelerine göre perspektif türlerinin tanıtılması, parallel ve konik perspektif türleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Bu ders uyguluma ağırlıklı bir derstir. Sınavları bir vize, final ve bütünlemeden ibarettir. Sınavlar uygulamalı, proje/ödev çalışması ya da yazılı olabilir.
 
Ders Kitapları:

 • Descriptive Geometry, Pare, E. G., Loving, R.O., Hill, I.L., Pare, R.C., Macmillan publishing Co., New York, 1982

 • Geometrinin Gizli Dünyası, Wells, David. Çev. Selçuk Alsan, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1998.

 • Matematik Sanatı, King, Jerry. Çev. Nermin Arık, Tübitak, Ankara, 1997.

 • Perspective “a new system for designers”, Doblin, Jay. Whitney Library of Design, New York, 1973

 

 
GSF 104 Perspektif II 223 ECTS 6
Bu ders öğrencilere, uzayda yer alan ve vektörel açıdan tepe, köşe, kenar (ayrıt), yüzey faktörleriyle ifade edilebilir bir forma sahip üç boyutlu nesnelerin resim düzleminde görünüşlerinin elde edilmesine ilişkin bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, perspektif kavramı, değişik geometriler, tasarı geometri ve perspektif, perspektifin temel unsurları ve belli görme ve imgeleme ilkeleri bağlamında ilişkilendilimelerine göre perspektif türlerinin tanıtılması, parallel ve konik perspektif türleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Bu ders uyguluma ağırlıklı bir derstir. Sınavları bir vize, final ve bütünlemeden ibarettir. Sınavlar uygulamalı, proje/ödev çalışması ya da yazılı olabilir.
 
Ders Kitapları:

 • Descriptive Geometry, Pare, E. G., Loving, R.O., Hill, I.L., Pare, R.C., Macmillan publishing Co., New York, 1982

 • Geometrinin Gizli Dünyası, Wells, David. Çev. Selçuk Alsan, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1998.

 • Matematik Sanatı, King, Jerry. Çev. Nermin Arık, Tübitak, Ankara, 1997.

 • Perspective “a new system for designers”, Doblin, Jay. Whitney Library of Design, New York, 1973

 

 
GSF 105 Çizim I 223 ECTS 6
Görsel dışavurumda etkili bir araç; esnek, canlı bir yöntem; objektif saptama tekniklerinden öznel yoğunlaşmalara doğru geliştirilebilir bir pratik olarak çizim (desen) dersi, görüntüsel bütünlüğü görsel çözümleme teknikleri, uzayın nokta-doğru-düzlemlerle analizi, eklemeci-çıkarmacı yöntemler  üzerine yoğunlaşmaktadır. Görsel algılama biçimlerine ilişkin açıklamalar ve yeni metodolojik yaklaşımlar kapsamında bilgi verilerek uygulamalar yaptırılır. Modelden / obje ya da bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler yanında; imgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama yeterlikleri arasındaki karşılıklı ilişkileri kapsayan uygulamalara yer verilir.
Bu ders uyguluma ağırlıklı bir derstir. Sınavları bir vize, final ve bütünlemeden ibarettir. Sınavlar uygulamalı, proje/ödev çalışması ya da yazılı olabilir.
 
Ders Kitapları:

 • Design Sketching, Olofsson, Eric., Sjölen, Klara. Keeos Design Books, 2006, İsveç.

 • Sketching, Eissen, Koost., Steur, Roselien. Page One,

 • Sketching the Basics, Steir, Roselien. Eissen, Koost. BIS publishers, 2011, Amsterdam.

 • Rapid Viz, Hanks, Kurt., Belliston, Larry. Thomson, 2006, Boston.

 • Learning Curves, An Inspiring Guide To improve Your Design Sketch Skills, Keeos Design Books, Germany, 2011.

 

 
GSF 106 Çizim II 223 ACTS 6
Görsel dışavurumda etkili bir araç; esnek, canlı bir yöntem; objektif saptama tekniklerinden öznel yoğunlamalara doğru geliştirilebilir bir pratik olarak çizim (desen) dersi, görüntüsel bütünlüğü görsel çözümleme teknikleri, uzayın nokta-doğru-düzlemlerle analizi, eklemeci-çıkarmacı yöntemler üzerine yoğunlaşmaktadır. Görsel algılama biçimlerine ilişkin açıklamalar ve yeni metodolojik yaklaşımlar kapsamında bilgi verilerek uygulamalar yaptırılır. Modelden / obje ya da bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler yanında; imgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama yeterlikleri arasındaki karşılıklı ilişkileri kapsayan uygulamalara yer verilir.
Bu ders uyguluma ağırlıklı bir derstir. Sınavları bir vize, final ve bütünlemeden ibarettir. Sınavlar uygulamalı, proje/ödev çalışması ya da yazılı olabilir.
 
Ders Kitapları:

 • Design Sketching, Olofsson, Eric., Sjölen, Klara. Keeos Design Books, 2006, İsveç.

 • Sketching, Eissen, Koost., Steur, Roselien. Page One,

 • Sketching the Basics, Steir, Roselien. Eissen, Koost. BIS publishers, 2011, Amsterdam.

 • Rapid Viz, Hanks, Kurt., Belliston, Larry. Thomson, 2006, Boston.

 • Learning Curves, An Inspiring Guide To improve Your Design Sketch Skills, Keeos Design Books, Germany, 2011.

 

 
TDİ 101 Türk Dili I 202 ECTS 2
Öğrencilerin Türkçe okuma ve yazma becerilerini geliştirerek, okuduklarını eleştirel bir bakış açısıyla çözümlemelerini ve düşüncelerini düzgün, anlaşılır ve akıcı bir Türkçe ile ifade etmelerini sağlamaktır. Türkçe’nin tarihsel serüvenine ilişkin bilgi edinerek bu konuda kendi bakış açılarını geliştirecek olan öğrenciler, dönem boyunca kısa paragraflardan uzun makalelere kadar farklı boyutlardaki düşünce yazılarını anlayarak okumayı, okudukları üzerinde yorum üretmeyi ve yorumlarını akademik etik kurallarını dikkate alarak düzgün bir Türkçe’yle ifade etmeyi öğretmektir.
 
Bu dersin bir vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır. Sınavlar yazılı olarak gerçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:

 • Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Komisyon, Ekin Yayınevi, Bursa 2007.

 • Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, Doğan AKSAN, Ankara, TDK, 2003.

 • Denemeler / Montaigne, Michel de MONTAİGNE (Çev: Sabahattin Eyüboğlu), Türkiye İş Bankası Yayınları, 2012.

 • Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Mustafa ÖZKAN ve Diğerleri, İstanbul, 2001.

 • TDK Türkçe Sözlük I-II, Ankara, 2006.

 

 
TDİ 102 Türk Dili II 202 ECTS 2
Öğrencilerin edebi türler hakkında bilgilenmesini sağlamak ve bu türlerden bazılarının Türkçe’deki örnekleri üzerinde durmaktır. Derste roman, öykü, şiir gibi türlerin hem Türkçe’deki serüvenleri üzerinde durulmakta hem de bu türlerin  edebi özellikleri hakkında bilgi verilmektedir. Öğrenciler dönem boyunca söz konusu türlerde verilmiş örnekleri okuyarak belli kavramlar etrafında tartışmayı, yorum üretmeyi ve  yorumlarını düzgün bir Türkçe’yle ifade etmeyi öğrenmektedirler.
 
Bu dersin bir vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır. Sınavlar yazılı olarak gerçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:

 • Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Komisyon, Ekin Yayınevi, Bursa 2007.

 • Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, Doğan Aksan, Ankara, TDK, 2003.

 • Denemeler / Montaigne, Michel de Montaigne (Çev: Sabahattin Eyüboğlu), Türkiye İş Bankası Yayınları, 2012.

 • Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Mustafa Özkan  ve Diğerleri, İstanbul, 2001.

 • TDK Türkçe Sözlük I-II, Ankara, 2006.

 

 
YDİ 101 Yabancı Dil I 202 ECTS 2
Dersler, İngilizce olarak okuma, yazma, dinleme ve konuşma şeklinde dört temel dil teması çerçevesinde yapılmaktadır. Derslerde eğitsel ve profesyonel görsel-işitsel malzeme aracılığıyla dönem dersleri ile paralel şekilde alana ilişkin ingilizce terminolojisi öğretilmekte, alanla ilgili mevzuat ve yayınlar İngilizce olarak incelenmekte, bu anlamda çeviriler yapılmakta, böylelikle öğrencilerin ulusal yayınların yanı sıra uluslararası yayınları okuma ve takip edebilme becerisi kazanmaları sağlanmaktadır.
Bu dersin bir vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır. Sınavlar yazılı olarak gerçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:

 • Contemporary Topics 2 Listening & Notetaking Skills High-Intermediate, Ellen KİSSLİNGER – Michael ROST, Longman, 2002.

 

 
YDİ 102 Yabancı Dil II 202 ECTS 2
Derste akademik yazma becerisinin kazanılması için ödev yazımı, sunum yapma ve  yazma gibi konularda yazılı ifade teknikleri öğretilmekte, örnek belgeler incelenmektedir.Öğrencilerin dinleme becerilerinin geliştirilmesi için ise derslerde işitsel cihazlardan yararlanılmakta, uluslararası seminer ve sempozyumlara katılım teşvik edilmektedir.
 
Bu dersin bir vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır. Sınavlar yazılı olarak gerçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:

 • Contemporary Topics 2 Listening & Notetaking Skills High-Intermediate, Ellen KİSSLİNGER – Michael ROST, Longman, 2002.

 • NORTHSTAR (Reading &Writing), Laurie Barton- Carolyn Dupaquier Sardinas 2nd ed.  Intermediate North-Star  (Longman)

 

 
ATİ 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  202 ECTS 2
Derste, Atatürk ilke ve inkılaplarının Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve gelişimindeki önemi vurgulanmaktadır. İlk bölümde, Kurtuluş Savaşı' ndan önceki dönem ele alınarak Osmanlı İmparatorluğu' nun dağılma ve yıkılma nedenleri incelenmekte, I. Dünya Savaşı ve Anadolu' nun işgali dönemleri anlatılmakta, Kuvayı Milliye hareketi ve Misak-ı Milli anlayışı kavramsal ve tarihsel yönleri ile açıklanmaktadır. Dersin ikinci bölümünde ise, Cumhuriyet' in kuruluşu ile birlikte başta eğitim, ekonomi, siyaset ve kültür olmak üzere çeşitli alanlarda gerçekleştirilen devrimler üzerinde durularak Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürk ilke ve inkılapları ve özellikle laiklik ilkesi anlatılmaktadır.
Bu dersin bir vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır. Sınavlar yazılı olarak gerçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:

 • Türk İnkılâp Tarihi, Ali İhsan Gencer,– Sebahattin Özel, İstanbul, 2005.

 • Nutuk-Kemal Atatürk, Atatürk Araştırmaları Merkezi Yayınları, Ankara, 2006.

 • Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, I – II - III, Ankara, 2000.

 

 
ATİ 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 202 ECTS 2
Dersin amacı, yakın dönem Türkiye tarihinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel olguları hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Öğrencilere tarihi ve tarihle ilgili metinleri sevdirmek, öğrencilerin tarihsel olaylara çok yönlü bir şekilde bakabilmesini sağlamak ve disiplinlerarası bir yaklaşım etrafında, öğrencileri, başta tarih olmak üzere farklı Sosyal Bilimler’in temel kuramsal kavramları, tartışmaları ve düşünce yöntemleri ile tanıştırmaktır.
 
Bu dersin bir vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır. Sınavlar yazılı olarak gerçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:

 • Türk İnkılâp Tarihi, Ali İhsan Gencer,– Sebahattin Özel, İstanbul, 2005.

 • Nutuk-Kemal Atatürk, Atatürk Araştırmaları Merkezi Yayınları, Ankara, 2006.

 • Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, I – II - III, Ankara, 2000.

 

 
RES 201 Resim Atelye I 446 ECTS 7
 
Üçüncü yarıyıldan başlayıp sekizinci yarıyıla kadar süren resim atelye uygulamaları, ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf yarıyıllarını kapsayan üç aşamalı bir gelişim sergilemektedir.  İkinci sınıfın birinci yarıyılında resmin teknik sorunlarını ve uygulamalarını ön plana alan “resim nasıl yapılır?” sorusuna odaklanılmaktadır. Aktarma süreçlerine ilişkin görselleştirmeler gerçekleştirilmektedir.
 
Teorik ve pratik içerikli bir ders olup, uygulama ya da yazılı sınav biçiminde vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır.
 
Ders Kitapları:

 • Gilbert Clark-Enra zimmerman, Teaching Talented Art Students, teacher Colloge Press, New York 2004.

 • K.S.Fleckenstein-L.T.Calendrillo-D.A. Worley, Language and Image Into Reading-Writing Clüssroom: Teaching Vision, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey-Mahwah-London 2002.

 • Christian leborg, Visual Grammar, Princeton architechtural Press, New York 2004.

 • Michael Leyton, The Structure of Painting, Springer, Vien-New York 2006.

 

 
RES 202 Resim Atelye II 446 ECTS 7
Dördüncü yarıyıl resim atelye uygulamaları kapsamında optik/objektif yansıtma, ekspresif (dışavurumcu yansıtma), deformatif (biçim bozucu) yansıtma ve transformasyon (biçimden biçime geçiş) çalışması veya transmisyon (görev değişimi) çalışması gerçekleştirilmektedir.
Bu çalışmalar, resim sanatının anlatım, teknik ve üslup varyasyonlarını  öğrencinin kazanımlarına dönüştürmek amacındadır.
 
Teorik ve pratik içerikli bir ders olup, uygulama ya da yazılı sınav biçiminde vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır.
 
Ders Kitapları:

 • Gilbert Clark-Enra zimmerman, Teaching Talented Art Students, teacher Colloge Press, New York 2004.

 • K.S.Fleckenstein-L.T.Calendrillo-D.A. Worley, Language and Image Into Reading-Writing Clüssroom: Teaching Vision, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey-Mahwah-London 2002.

 • Christian leborg, Visual Grammar, Princeton architechtural Press, New York 2004.

 • Michael Leyton, The Structure of Painting, Springer, Vien-New York 2006.

 

 
RES 301 Resim Atelye III 446 ECTS 7
Üçüncü sınıfın birinci ve ikinci yarıyılların kapsayan yeni bir aşamaya geçiş söz konusudur. Resim atelye uygulamalarında içerik sorununun çözümlenmesi hedefli çalışmalarda öğrenci/birey “resimde ne yapılır?” sorusunun cevabını vermeye çalışmaktadır. Bu bağlamda resime konu olabilecek değişik olguların, içeriklerin, kavramların ve düşüncelerin özgürce ele alınıp değerlendirilmesi söz konusu olmaktadır.
 
Teorik ve pratik içerikli bir ders olup, uygulama ya da yazılı sınav biçiminde vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır.
 
Ders Kitapları:

 • Gilbert Clark-Enra zimmerman, Teaching Talented Art Students, teacher Colloge Press, New York 2004.

 • K.S.Fleckenstein-L.T. Calendrillo-D.A. Worley, Language and Image Into Reading-Writing Clüssroom: Teaching Vision, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey-Mahwah-London 2002.

 • Christian leborg, Visual Grammar, Princeton architechtural Press, New York 2004.

 • Michael Leyton, The Structure of Painting, Springer, Vien-New York 2006.

 

 
RES 302 Resim Atelye IV 446 ECTS 7
Altıncı yarıyıla ilişkin resim atelye uygulamaları, beşinci yarıyılda başlatılan aşamanın devamı olup, resim çalışmalarına konu, içerik veya kavram olarak girebilecek “kişilik özellikleri”, “gündem”, “tepki”, “imitatif etkileşim”, “sanat eserine fiziksel katkılar”,  “dekoratif sorgulamalar”, “sosyal içerikler”, “sanatsal problemler vs.”  üzerinde araştırmalar ve uygulamalar gerçekleştirilir. Bu ders ile birey/öğrenci sanatsal gelişimine katkı sunabilecek çevresel gözlemlere, farkındalıklara veya duyarlılık geliştirmeye odaklanmakta ve buradan sanatsal bakış açılarını geliştirmektedirler.
 
Teorik ve pratik içerikli bir ders olup, uygulama ya da yazılı sınav biçiminde vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır.
 
Ders Kitapları:

 • Gilbert Clark-Enra zimmerman, Teaching Talented Art Students, teacher Colloge Press, New York 2004.

 • K.S.Fleckenstein-L.T. Calendrillo-D.A. Worley, Language and Image Into Reading-Writing Clüssroom: Teaching Vision, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey-Mahwah-London 2002.

 • Christian leborg, Visual Grammar, Princeton architechtural Press, New York 2004.

 • Michael Leyton, The Structure of Painting, Springer, Vien-New York 2006.

 

 
RES 401 Resim Atelye V 446 ECTS 7
Dördüncü sınıfın birinci ve ikinci yıllarını kapsayan bu aşamada ise öğrencinin/bireyin sanatı özümseme, duyarlık gelişimlerini ve kişisel bakış açılarını oluşturduğu varsayılarak kendine dönük bir özgünlük, farklılık ve yenilik arayışlarını somutlaştıracağı resim çalışmalarına odaklanması beklenmektedir. Bir başka ifade ile birey/öğrenci son sınıf içinde bir model ve kuram çalışması merkezli bir seri resim çalışması gerçekleştirecektir. Amaç, çalışacağı bir içerik modeli yada fiziksel bir teknik model  geliştirip, seçtiği içerikler ile ilintili kuramsal araştırmalar tarafından da desteklenen çalışmalar ortaya koymaktır.
 
Teorik ve pratik içerikli bir ders olup, uygulama ya da yazılı sınav biçiminde vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır.
 
Ders Kitapları:

 • Gilbert Clark-Enra zimmerman, Teaching Talented Art Students, teacher Colloge Press, New York 2004.

 • K.S.Fleckenstein-L.T.Calendrillo-D.A. Worley, Language and Image Into Reading-Writing Clüssroom: Teaching Vision, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey-Mahwah-London 2002.

 • Christian leborg, Visual Grammar, Princeton architechtural Press, New York 2004.

 • Michael Leyton, The Structure of Painting, Springer, Vien-New York 2006.

 

 
RES 402 Resim Atelye VI 446 ECTS 7
Resim sanatında kişiselleştirmenin, içselleştirmenin ve sanatsal nitelikleri haiz sonuçlar ortaya koymanın süreçlerini aktif kılmak için gerçekleştirilecek olan resim çalışmalarında klasik yöntem ve tekniklerin dışında yeni teknik ve olanakların sınırlarının zorlanması amaçlı motivasyonlar önemli görülmektedir. Bu dersin sonunda öğrenci, mezun olmadan önce sanatsal üslup, özgün nitelikler ve farklılıkların çağdaş resim sanatı açısından önemini kavramaya çalışır. Böylece kişisel bir sanat anlayışı ve kavrayışını gerçekleştirmiş olabilir ve sanatçı formasyonunu da kazanmış olabilir.
 
Teorik ve pratik içerikli bir ders olup, uygulama ya da yazılı sınav biçiminde vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır.
 
Ders Kitapları:

 • Gilbert Clark-Enra zimmerman, Teaching Talented Art Students, teacher Colloge Press, New York 2004.

 • K.S.Fleckenstein-L.T. Calendrillo-D.A. Worley, Language and Image Into Reading-Writing Clüssroom: Teaching Vision, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey-Mahwah-London 2002.

 • Christian leborg, Visual Grammar, Princeton architechtural Press, New York 2004.

 • Michael Leyton, The Structure of Painting, Springer, Vien-New York 2006.

 

 
RES 203 Baskı Resim I 223 ECTS 5
Resim sanatının geleneksel yöntemlerinden ve sanat eserinin çoğaltılabilir özelliklerini gündeme getiren atelye çalışmalarında, çukur baskı ve tümsek baskının materyal ve olanakları üzerinde durulur. Ağaç baskı, şablon baskı, linol baskı, gravür, litografi (taşbaskı), serigrafi çalışmaları için araştırmalar ve eskizler geliştirilir. Uygulamalara geçilir.
 
Teorik ve pratik içerikli bir ders olup, uygulama ya da yazılı sınav biçiminde vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır.
 
Ders Kitapları:

 • Larousse Encyclopedia of Renaıssance and Baroque Art, General Editor: Rene Huyghe, Hamlyn,1964

 • Türk Grafik Tasarımcıları, Alternatif Yayıncılık, İst. 1995

 • Themes And Fonudations of Art, Elizabeth L. Katz, E. Louis Lankford, Danice D. Plank, West   Publishing Company, 1995.

 

 
REAS 204 Baskı Resim II 223 ECTS 5
Resim sanatının geleneksel yöntemlerinden olan ve sanat eserinin çoğaltılabilir özelliklerini gündeme getiren atelye çalışmalarında, çukur baskı ve tümsek baskının materyal ve olanakları üzerinde durulur. Ağaç baskı, şablon baskı, linol baskı, gravür, litografi (taşbaskı), serigrafi çalışmaları için araştırmalar ve eskizler geliştirilir. Uygulamalara geçilir. Baskı resim uygulamaları arasında karışık tekniklerin kullanılması sağlanır.
 
Teorik ve pratik içerikli bir ders olup, uygulama ya da yazılı sınav biçiminde vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır.
 
Ders Kitapları:

 • Larousse Encyclopedia of Renaıssance and Baroque Art, General Editor: Rene Huyghe, Hamlyn,1964

 • Türk Grafik Tasarımcıları, Alternatif Yayıncılık, İst. 1995

 • Themes And  Fonudations of Art, Elizabeth L. Katz, E. Louis Lankford, Danice D. Plank, West   Publishing Company, 1995

 

 
RES 303 Duvar Resmi I 223 ECTS 5
 
Geleneksel resim sanatı örneklerini içeren bir uygulama olarak duvar resimleri, bugün de iç ve dış mekân cephe uygulamalarında tercih edilmektedir. Resimi kitleler ile doğrudan temas ettirebilecek etkide olmasından dolayı önemli mekânlarda çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu ders içinde öğrenci fresk (sıva üzerine boyama), sigrafitto (rekli sıvalar ile rölyef) veya doğrudan sentetik boyalar ile uygulanan yüzey çalışmaları için teknik altyapı sunulur. Öğrencilerden çeşitli ölçülerde deneme çalışmalar yapması istenir.
 
Teorik ve pratik içerikli bir ders olup, uygulama ya da yazılı sınav biçiminde vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır.
 
Ders Kitapları:

 • Themes And Fondations of Art, Elizabeth L. Katz, E. Louis Lankford, Danice D. Plank, West   Publishing Company, 1995

 • Sanat Ansiklopedisi, Celal Esad Arseven, Milli Eğitim Basımevi, İst. 1975

 • Larousse Encyclopedia of Renaıssance and Baroque Art, General Editor: Rene Huyghe, Hamlyn,1964

 •  

 
RES 304 Duvar Resmi II 223 ECTS 5
Bu ders içinde öğrenci fresk (sıva üzerine boyama), sigrafitto (rekli sıvalar ile rölyef) veya doğrudan sentetik boyalar ile uygulanan yüzey çalışmaları için projeler gerçekleştirilir ve yerinde uygulamalar ortaya konulur. Okullar, hastaneler, alışveriş merkezleri gibi mekanların duvarlarına doğrudan uygulamalar gerçekleştirilir.
 
Teorik ve pratik içerikli bir ders olup, uygulama ya da yazılı sınav biçiminde vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır.
 
Ders Kitapları:

 • Themes And Fondations of Art, Elizabeth L. Katz, E. Louis Lankford, Danice D. Plank, West   Publishing Company, 1995

 • Sanat Ansiklopedisi, Celal Esad Arseven, Milli Eğitim Basımevi, İst. 1975

 • Larousse Encyclopedia of Renaıssance and Baroque Art, General Editor: Rene Huyghe, Hamlyn,1964

 

 
RES 403 Dijital Resim I 223 ECTS 5
Resim sanatının geleneksel malzeme ve yöntemleri ile çağdaş yöntemlerin birleştirilmesi prensibine dayanan anlayışlardan biri olarak bilgisayar destekli resim tasarımlarının incelenmesi. Dijital resim sanatı içinde renk teorileri, biçimlendirme süreçleri, kompozisyonda yeni olanaklar ve eskiz süreçlerinde dijital teknolojilerin kullanımı.
 
Teorik ve pratik içerikli bir ders olup, uygulama ya da yazılı sınav biçiminde vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır.
 
Ders Kitapları:

 • Shakti Govain, Creative Visualisation, Nataraj Publishing 1995.

 • Oliver Grau, virtual art, The MIT Press, Massachusetts-London 2003.

 • Lawrence Zeegen Crush, The Fundamentals of Illustration, Academia/Ava Publication, Switzerland 2005.

 • Alan Hashimoto-Mike Clayton, Visual Design Fundamentals: A Digital Approach, Course Technology 2009.

 

 
RES 404 Dijital Resim II 223 ECTS 5
Bu dersin ikinci yarıyılı içinde dijital sanat uygulamalara geçilir. Bilgisayar destekli görselleştirme süreçleri içinde değişken ve dinamik deneyimler gerçekleştirilir. Mekanik uygulamalardan teknolojik uygulamalara geçişte sanatsal orijinallik, özgünlük ve yaratıcık özelliklerinin önemine yönelik hassasiyetler geliştirilir.
 
Teorik ve pratik içerikli bir ders olup, uygulama ya da yazılı sınav biçiminde vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır.
 
Ders Kitapları:

 • Shakti Govain, Creative Visualisation, Nataraj Publishing 1995.

 • Oliver Grau, virtual art, The MIT Press, Massachusetts-London 2003.

 • Lawrence Zeegen Crush, The Fundamentals of Illustration, Academia/Ava Publication, Switzerland 2005.

 • Alan Hashimoto-Mike Clayton, Visual Design Fundamentals: A Digital Approach, Course Technology 2009.

 

 
RES 205 Figür ve Mekân Çözümlemeleri I 223 ECTS 5
 
Birinci sınıfta görülen temel çizim derslerin birdevamı niteliğinde olup, figür ve mekân çözümlemeleri çalışmaları, çizim yöntemleriyle resim üretimi aşamasından önceki tasarım, eskiz ve sunum çalışmalarının temellerine üzerine odaklanmaktadır. Diğer taraftan uzay, uzam, poz, pozisyon, kompozisyon, düzenleme, organizasyon, reorganizasyon kavramlarının irdelendiği mekân çözümlemeleri gerçekleştirilir.
 
Teorik ve pratik içerikli bir ders olup, uygulama ya da yazılı sınav biçiminde vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır.
 
Ders Kitapları:

 • Roy Prentice, Teaching Anrt and Design, Continuum, London-New York 1995.

 • Costance Milbrath-Cynthia Lightfoot, Art and Human Development, Psychology Press, New York-London 2010.Ruth Lorand, Aesthetic Order, Routledge, London-New York 2000.

 • Nicholas Wade-Michael Swanston, Visual Perception, Routledge, New York 2002.

 

 
RES 206 Figür ve Mekan Çözümlemeleri II 223 ECTS 5
Birinci sınıfta görülen temel çizim derslerin birdevamı niteliğinde olup, figür ve mekan çözümlemeleri çalışmaları, çizim yöntemleriyle resim üretimi aşamasından önceki tasarım, eskiz ve sunum çalışmalarının temellerine üzerine odaklanmaktadır. Diğer taraftan ise oran, orantı, orantılamak, anatomik yapılar, kas ve iskelet sistemi, poz, pozisyon, ifade, anlatım, mimik ve beden dili içerikli figür çözümlemelerinin gerçekleştirilmesi söz konusudur.
 
Teorik ve pratik içerikli bir ders olup, uygulama ya da yazılı sınav biçiminde vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır.
 
Ders Kitapları:

 • Roy Prentice, teaching Anrt and Design, Continuum, London-New York 1995.

 • Costance Milbrath-Cynthia Lightfoot, Art and Human Development, Psychology Press, New York-London 2010.Ruth Lorand, Aesthetic Order, Routledge, London-New York 2000.

 • Nicholas Wade-Michael Swanston, Visual Perception, Routledge, New York 2002.

 

 
RES 305 Deneysel Sanat 223 ECTS 5
Resim sanatında daha önce uygulanmış olan değişik materyal ve malzeme kullanım tercihlerinin incelenmesi. Resim sanatında teknik, uygulama alternatiflerinin araştırılması, görsel anlatım olanaklarının maddi unsurlarına ilişkin sınırların zorlanması amaçlanır.
 
Teorik ve pratik içerikli bir ders olup, uygulama ya da yazılı sınav biçiminde vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır.
 
Ders Kitapları:

 • Antoon van Breambussche, Thinking Art, Springer 2009.

 • James A.V. Hoffernan, Cultivating Pictury, Bangler University Press, Texax 2006.

 • W. Staenley Toft-James W. Mayer, The Science of Paintings, Springer, New York 2000.

 • Ananta Ch.  Sukla, Art and Experience, Praeger, Wetsport-London 2003.

 

 
RES 306 Disiplinlerarası Sanat 223 ECTS 4
Genel olarak sanatın olanakları ve sınırları üzerine yoğunlaşmanın gerçekleştirilmesi amacıyla resim sanatının diğer sanat dalları ile teması irdelenir. Özelde ise sanatın niteliklerine, yaşadığı dönüşümlere, biçimsel tercihlerin değişkenliklerine ve bilim-sanat –teknoloji ilişkisinin tüm bağlamlarına temas etmenin önemine vurgu yapılır. Çağdaş sanat uygulamalarında disiplinlerarasındalığın örneklerine ve çözümlemelerine yer verilir.
 
Teorik ve pratik içerikli bir ders olup, uygulama ya da yazılı sınav biçiminde vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır.
 
Ders Kitapları:

 • F. Clifford Rose, The Neurobiyology of Painting, Elsevier Publ. London-california 2006.

 • Glen Coutts-Timo Jokela, Art-Community, and Environments, İntellect, Bristol-Chicago 2008.

 • Richard Bredley, Image and Audience, Oxford University Press, Oxford 2009.

 

 
RES 207 Temel Bilgisayar ve İletişim Teknolojilerine Giriş 223 ECTS 4
Çağın bir gerektirmesi ve teknolojinin olanaklarını içermesi açısından tüm öğrencilerin ve tüm sanat ve tasarım bölümlerinin muhatap olması gereken bir araç ve entegre bir sistem olarak bilgisayar teknolojileri, temel eğitim düzeyinde öğrencilerin alana dönük tasarımlama, görselleştirme ve analiz çalışmalarında kolaylıklar sunabilmektedir.  Bu derste öğrenciler özellikle bilgisayarı tanıma, alan için avantajlarını görme ve tasarımsal temeller ve ilkeleri destekleyebilecek programları öğrenmeye çalışırlar.
 
Bu ders uygulama ağırlıklı bir derstir. Sınavları bir vize, final ve bütünlemeden ibarettir. Sınavlar uygulamalı, proje/ödev çalışması ya da yazılı olabilir.
 
Ders Kitapları:

 • Adım Adım Microsoft Office Professional 2010, Curtis FRYE, Joyce COX, Joan LAMBERT, Arkadaş Yayınları, Ankara, 2011.

 • Photoshop CS 6, Özge MARDİ BAYAR, KodLab Yayınevi, İstanbul, 2012.

 • The Adobe Photoshop CS6 Book for Digital Photographers, Scott KELBY, Peachpit Press, USA, 2012.

 • Illustrator CS 6, Yavuz GÜMÜŞTEPE, KodLab Yayınevi, İstanbul, 2012.

 

 
RES 208 İllüstrasyon 223 ECTS 4
Resimlemeye yönelik iki boyutlu malzemeler üzerine manuel beceriler ile farklı tekniklerin kullanılmasıyla içeriğin amaçlanan doğrultuda görselleştirilmesi ve öğrencinin resimleme türlerine ilişkin farklı ve çeşitli uygulamalarla bu süreçte kendi ifade tarzına ulaşabilmesi amaçlanır.
Ders, resimlemeye yönelik dijital ortamlarda farklı yöntemlerin kullanılmasıyla, hem ilgili yazılımların bu kapsamda sunduğu olanaklara ilişkin bilgi edinilmesini, hem de içeriğin amaçlanan doğrultuda görselleştirilmesini ve öğrencinin resimleme türlerine ilişkin farklı ve çeşitli uygulamalarla bu süreçte kendi ifade tarzına ulaşabilmesini amaçlar.
Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.
Ders Kitapları:

 • İllustration Now! Volume: 4, Julius WIEDEMANN, Taschen, USA, 2011.

 • The Picture Book: Contemporary Illustration, Angus HYLAND,  Laurence King Publishing, 2010.

 • Big Book of Contemporary Illustration, Martin Dawber, Batsford Publishing, 2009.

 • Illustration a Teorethical & Contextual Perspective, Alan Male, Ava Publishing, United Kingdom, 2009.

 • Lawrence Zeegen Crush, The Fundamentals of Illustration, Academia/Ava Publication, Switzerland 2005.

 

 
RES 405 Dekor ve Montaj Teknikleri 223 ECTS 6
Sunum teknikleri dersinin devamı niteliğinde bir ders olup, tek sanat eserinden bir gurup sanat eserine kadar çeşitli nitelikte ve sayıda sanat eserinin sergilenme teknolojilerini içerdiği gibi, bir galerinin fiziksel problemlerinin çözümlenmesi, askı sistemleri tasarımı, ışık tasarımlarını da içermektedir. Bu konuda profesyonel  uygulamaları incelenir, çağdaş resim sanatının yeni sunum biçimleri ve alternatif sunum biçimleri geliştirmenin gerekleri üzerine araştırmalar yapılır, projeler geliştirilir.
 
Teorik ve pratik içerikli bir ders olup, uygulama ya da yazılı sınav biçiminde vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır.
 
Ders Kitapları:

 • Fuar Standı ve Sergileme Tasarımları 2010, Kolektif, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 2010.

 • Exhibition Design, Philiph HUGHES, Laurence King Publishers, United Kingdom, 2010.

 • Fuar Stand Tasarımı, Gülçin İPEK, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 2002.

 • Stratejik Fuar Yönetimi, Çisil SOHODOL, Ahmet Bülent Göksel, İstanbul,  Media Cat Yay. 2005.

 

 
RES 406 Sergi ve Sunum Teknikleri 223 ECTS 6
Genel olarak sanatın ve özelde resim sanatının önemli problemlerinden biri olan sunum tekniklerinin incelenmesi sağlanmaktadır. Sanat eserinin niteliğine, hedefine ve içerdiği mesaja katkı sağlayabilecek bir ortam ve sunum biçimleri önemli görülmektedir. Bu bağlamda atelye, galeri, büro, ev ya da diğer mekânlar içinde resim/tablo sergileme problemleri irdelenmektedir. Sanat eseri ile çevresel unsurlar arasında fiziksel, algısal ve dekoratif diğer unsurların tümüyle değerlendirilmesi ön görülmektedir.  Resmin çerçevesinden asılma yüksekliğine, mekânın ışık durumundan izleyicilerin pozisyon tercihlerine kadar bir çok nokta bir inceleme ve üzerinde çalışma gerekliliği sergileyen özelliklerdir.
 
Teorik ve pratik içerikli bir ders olup, uygulama ya da yazılı sınav biçiminde vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır.
 
Ders Kitapları:

 • Fuar Standı ve Sergileme Tasarımları 2010, Kolektif, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 2010.

 • Exhibition Design, Philiph HUGHES, Laurence King Publishers, United Kingdom, 2010.

 • Fuar Stand Tasarımı, Gülçin İPEK, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 2002.

 • Stratejik Fuar Yönetimi, Çisil SOHODOL, Ahmet Bülent Göksel, İstanbul,  Media Cat Yay. 2005.

 

 
RES 407 Mezuniyet Proje Geliştirme 223 ECTS 6
Dördüncü sınıfın birinci yarıyılında yıl sonunda teslim edilecek/sergilenecek olan mezuniyet proje çalışmasına ilişkin ön araştırmalar yapılır. Literatür taraması, nitel veya nicel araştırma altyapısı olabilecek tercihler belirlenir. Dosya içinde veriler, araştırmalar, proje taslakları geliştirilir.
 
Dosya incelemesi yapılır. Bölüm öğretim üyelerinden oluşan bir mezuniyet sınav komisyonunun ortak değerlendirmesi ile not verilir.

 
RES 408 Mezuniyet Proje Uygulama 223 ECTS 6
 
Dördüncü sınıfın birinci yarıyılında başlatılan proje geliştirme sürecinin uygulama aşamasına geçmesi sağlanır. Proje uygulaması için uygun ortam ve donanım sağlanır, projenin özgünlüğüne, orijinalliğne ve sanat dair içerdiği yeni bakış açılarını ön plana çıkaracak nitelikleri haiz olup olmadığı değerlendirilir. Proje bir kitapçık ve dosya içinde ilgili yönetmeliklere göre hazırlanır, yapılan projenin sergilenmesi ve sunumunun gerçekleştirilmesi sağlanır.
 
Dosya incelemesi yapılır. Bölüm öğretim üyelerinden oluşan bir mezuniyet sınav komisyonunun ortak değerlendirmesi ile not verilir.

 
GSF 107 Sanat Tarihi I 202 ECTS 3
Dünyada sanatın tarihi üzerine geliştirilen inceleme perspektifleri olarak çağlar, dönemler, akımlar ve anlayışlar biçiminde bir kategorizasyon ile sanatın gelişim grafiği incelenecektir. Primitif halk sanatlarından, Mısır, Yunan, Mezopotamya, Helenistik, Roma, Bizans sanatı, İslam sanatı, Asya sanatı, Uzak doğu sanatı merkezli müfredat takip edilmektedir. Sanatın Klasik, Modern öncesi, modern ve postmodern evrelerinin sanat eserleri referanslarında incelenmesi sağlanmaktadır.
 
Teorik bir ders olup bir vize sınavı, final ve bütünleme sınavı ile ölçüm yapılmaktadır.
 
Kaynaklar:

 • Adnan Turani, DÜNYA SANATI TARİHİ, Remzi Kitabevi, İstanbul 1992.

 • Donald Preziosi, THE ART OF ART HISTORY, Oxford University Press, New York 2009.

 • Jonathan Harris, ART HISTORY (The Key Consept), Routledge, London-New York 2006.

 

 
GSF  108 Sanat Tarihi II 202 ECTS 3
 
Türk sanatının İslamiyetten önce ve sonra olmak üzere iki bölümde incelenmesi söz konusudur.  Hun, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Osmanlı sanatı biçiminde müfredat takip edilmektedir. Söz konusu dönemlerin resim, mimari, heykel ve süsleme sanatları detaylı incelenmektedir.
 
Teorik bir ders olup bir vize sınavı, final ve bütünleme sınavı ile ölçüm yapılmaktadır.
 
Kaynaklar:

 • Oktay Aslanapa, TÜRK SANATI TARİHİ, Remzi Kitabevi, İstanbul 1989.

 • Türk Plastik Sanatçıları Ansiklopedisi, Ankara Sanat Yayınları, 1969(Cilt I,II,III)

 • Serpil Bağcı-Filiz Çağman-Günsel Renda-Zeren Tandı, OSMANLI RESİM SANATI,  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları İst.2006

 

 
RES 209 Resim Teknolojileri ve Materyal Bilgisi 202 ECTS 3
Resim sanatının geleneksel teknolojilerinin egemenliğinin devam ettiği süreçte çağdaş malzeme ve tekniklerin de incelenmesi. Resim teknolojilerinin içine mekanik görselleştirme süreçleri dışında teknolojik görselleştirme süreçlerinde aktif teknolojik unsurların irdelenmesi.  Boyadan fırçaya, yüzey görselleştirme etkinliklerine farklı malzeme katılımları, teknik kolajlar ve deneyimler ön plana çıkartılır.
 
Teorik bir ders olup bir vize sınavı, final ve bütünleme sınavı ile ölçüm yapılmaktadır.
 
Kaynaklar:

 • Paul Mattick, art in its Time, Routledge, London-New York 2003.

 • The Adobe Photoshop CS6 Book for Digital Photographers, Scott KELBY, Peachpit Press, USA, 2012.

 • W. Staenley Toft-James W. Mayer, The Science of Paintings, Springer, New York 2000.

 • Ananta Ch.  Sukla, Art and Experience, Praeger, Wetsport-London 2003.

 

 
RES 210 Renk Teorileri 202 ECTS 3
Renk kavramı felsefi ve algısal yaklaşımlardan bilimsel yöntemlere dayanan teorilere uzanan bir perspektifte etraflı bir şekilde açıklanır. Renk duyumu, renk teorileri, renk modelleri, renkte görecelik ve anlamlandırma süreci olarak renk algısı ve psikolojik etkileri ve tüm bu konuların sanat/tasarım kavramlarıyla ilişkilendirilmesi dersin içeriğini oluşturur.
 
Teorik bir ders olup bir vize sınavı, final ve bütünleme sınavı ile ölçüm yapılmaktadır
 
Ders Kitapları:

 • The Elements of Color: A Treatise on the Color System of Johannes Itten Based on His Book the Art of Color, Johannes ITTEN, Library of Congress Catolog, Germany, 1961.

 • Designer's Color Manual: The Complete Guide to Color Theory and Application, Tom FRASER, Adam BANKS, Chronical Books, Canada, 2004.

 • Introduction to Color Imaging Science, Hsien Che Lee, Cambridge University Press, Great Britain, 2005

 • Understanding Color An Introduction for Designer, Linda HOLTZSCHUE, John Wiley & Sons, Inc., 2012.

 • Graphic Designer's Color Handbook: Choosing and Using Color from Concept to Final Output, Barb KARG, Rick SUTHERLAND, Rockport Publisher Inc., 2003.

 • Getting it Right in Print: Digital Pre-press for Graphic Designers, Mark Gatter, Laurence King Publishing, 2005.

 

 
GSF 205 Estetik 202 ECTS 3
Estetik biliminin geleneksel anlamda gelişim süreçlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Beğeninin, değerin ve güzelliğin insan duygularındaki yansımalarını merkeze alan bir disiplin olarak estetik, insanın kendisini, çevresini ve dünyayı estetik açıdan özümsemesini, çözümlemesini ve değerlendirmesini içeren bir açılım içinde etik (iyi), lojik (doğru) ve pragmatik (yararlı) biçimlendirme süreçlerini de karakterize etmektedir. Estetiğin sanat ve sanat dışı olgular ile olan ilintisini sanat tarihsel süreçler içinde incelemek amacında olan bu ders, kişinin estetik gelişimine de katkı sunmaktadır.
 
Teorik bir ders olup bir vize sınavı, final ve bütünleme sınavı ile ölçüm yapılmaktadır.
 
Kaynaklar:

 • Moissej Kagan, ESTETİK VE SANAT NOTLARI, (çev. Aziz Çalışlar), Karakalem Kitabevi, İzmir 2008.

 • İsmail Tunalı, ESTETİK, Remzi Kitabevi, İstanbul 1989.

 • Benedetto Croce, ESTETİK (ifade bilimi ve Genel Linguistik Olarak), Remzi Kitabevi, İstanbul 1989.

 

 
GSF 206 Çağdaş Sanat Estetiği 202 ECTS 3
Primitif ve klasik dönemlerden modern sanatın sonlarına kadar genel estetik teorilerin ve geleneksel estetik bağlamların irdelendiği bir estetik disiplin anlayışının giderek dönüştüğü bir çağdaş sanat ve kültür çevresi içinde, bu dönüşümün irdelenmesi söz konusudur. Özellikle 1950’lerden sonraki kültür ve sanat gelişimi ile paralel postmodern bir estetik yaygınlaşmanın incelenmesi. Çağdaş sanat estetiğinin klasik estetik argümantasyonunun dışında daha parçalı ve çoklu niteliklerinin araştırılması. Meta estetik, anti-estetik, tüketim estetiği, veri estetiği, kitch estetiği ve benzer yeni estetik türlerin incelenmesi.
Teorik bir ders olup bir vize sınavı, final ve bütünleme sınavı ile ölçüm yapılmaktadır.
Kaynaklar:

 • Bradford P. Keeney, Aesthetics of Change, Guilford Press, New York 1983.

 • Edt. Kathleen Stock-Katherine Thomson-Jones, New Waves in Aesthetics, Pallgrave Macmillan, New York 2008.

 • Herbert Grabes, Making Strange-Beauty, Sublimity, and the (Post)modern Third Aesthetic, Rodopi, Amsterdam-New York 2008.

 • Paul Mattick, Art in Its Time, Routledge, London-New York 2003.

 

 
GSF 301 Sanat Ontolojisi 202 ECTS 3
Sanat ontolojisi dersi, sanatın ve dolayısıyla sanat eserinin varlık sebeplerini araştırmak amacındadır. Sanat, sanatçı, sanat eseri ve izleyici arasındaki sanatsal ilginin estetik kriterler ve biçimsel özellikler ile bağı araştırılmaktadır. Sanat eserinin varlığı, algılama ve alımlama süreçleri, sanat eserinin varlık tabakaları, sanatsal üretim süreçleri detaylı incelenmektedir.
 
Teorik bir ders olup bir vize sınavı, final ve bütünleme sınavı ile ölçüm yapılmaktadır.
 
Kaynaklar:

 • İsmail Tunalı, SANAT ONTOLOJİSİ, Sosyal Yayınlar, İstanbul 1995.   

 • Matthew Kieran-Dominic Mcler Lopes, KNOWING ART, Springer verlag, Netherlands 2004.

 • Arthur Efland, Art and Cognition, Teacher College Press, New York –London 2002.

 •  

 
GSF 303 Sanat Sosyolojisi 202 ECTS 4
Tarihsel dönemlerde yer alan çeşitli sanat etkinliklerini, hareketlerini ve yapıtlarını, sanat ve toplum ilişkilerini, sanat yapıtının üretildiği tarihsel, kültürel, sosyolojik ve toplumsal koşullarla onların ideolojileri arasındaki bağıntıları araştırarak her tarihsel döneme özgü süreçleri dikakte alarak çözümleyici ve anlamlandırıcı yaklaşımlarla incelemeyi konu edinir.
 
Teorik bir ders olup bir vize sınavı, final ve bütünleme sınavı ile ölçüm yapılmaktadır.
 
Ders Kitapları:

 • Sanat Sosyolojisine Giriş, M. Sıtkı ERİNÇ, Ütopya Yayınevi, Ankara, 2009.

 • Sanat Sosyolojisi Kuram ve Uygulama, Ömer Naci SOYKAN, Dönence Yayınları, İstanbul, 2009.

 • Sanat Sosyolojisi, Mahmut TEZCAN, Anı Yayıncılık, Ankara, 2011.

 • Ömer Naci Soykan, Sanat Sosyolojisi Kuram ve Uygulama, Dönence Yayınları, İstanbul 2009.

 • Ali Akay, Sanatın Sosyolojik Gözü, Bağlam Yayınları, İstanbul 1999.

 

 
RES 307 Batı Resim Sanatı 202 ECTS 4
Sanatın görsel tarihinin resim sanatı örneklerinin çağlara, dönemlere, akımlara ve anlayışlara göre taksonomik incelemesinin gerçekleştirilmesi. Dünya sanatında resim sanatının yerinin belirlenmesi, sanat tarihinin başyapıtlarının incelenmesi, sanatta temsil, tasarım ve uzlaşımın klasik, natüralistik, modern dönemlere müfredatta işlenmesi.
 
Teorik bir ders olup bir vize sınavı, final ve bütünleme sınavı ile ölçüm yapılmaktadır.
 
Kaynaklar:

 • İlkay Karatepe, ASKER RESSAMLAR, Askeri Müze Harbiye İstanbul Türkiye, İstanbul-2002.

 • E.H. Gombrich, SANATIN ÖYKÜSÜ, (Çev. Bedrettin  Cömert), Remzi Kitabevi, İstanbul 1986.

 • Norbert Lynton, MODERN SANATIN ÖYKÜSÜ, <(Çev. Cevat Çapan-Sadi Öziş), Remzi Kitabevi, İstanbul 1982.

 

 
RES 308 Türk Resim Sanatı 202 ECTS 4
Tarih olarak Türk resim sanatının başlangıcı, tasvir, minyatür, duvar resimleri, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemi Türk resim sanatının gelişim grafiklerinin incelenmesi. Sanatçı Grupları, aldıkları sanat eğitimleri, deneyimleri, ulusal hizmetleri ve klasikleşmiş yapıtların incelenmesi.
 
Teorik bir ders olup bir vize sınavı, final ve bütünleme sınavı ile ölçüm yapılmaktadır.
 
 Kaynaklar:

 • Türk Plastik Sanatçıları Ansiklopedisi, Ankara Sanat Yayınları, 1969(Cilt I,II,III)

 • Sanat Ansiklopedisi, Alpay Kabacalı, Tahir Özçelik, Bülent Berkman, 1991, Milliyet

 • Minyatürlerle Osmanlı- İslam Mitologyası, Akbank Kültür ve Sanat Kitabı, İst, 1998

 • Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği, Kıymet Giray, Akbank, İst. 1997

 • Osmanlı Resim Sanatı, Serpil Bağcı, Filiz Çağman Günsel Renda- Zeren Tandı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları İst.2006

 

 
GSF 304 Araştırma Metodolojisi 202 ECTS 4
Sanatın kökeni araştırmalarından sanatın bugününe kadar sanat tarihsel anatominin serimlenmesi. Sanat ve bilim arasındaki homojenitenin gerekliliklerinin irdelenmesi. Sanatın metodolojik yönelimlerine gereksemenin kaynaklarının irdelenmesi. Özne-nesne ilişkisinden sanatsal etkileşimin tüm dinamiklerine dair kavram ve aktörlerin betimlenmesi. Geleneksel sanat ve çağdaş sanat ayırımların, modern ve postmodern karşıtlığı, sanat epistemolojisi, sanat psikolojisi, sanat sosyolojisi ve devamında sanat felsefesinin sanatsal araştırma metodolojisinin temelleri olarak irdelenmesi. Model, kuram, paradigma, bildirge, manifesto, tarz, üslup, anlayış ve kavrayış karektarizasyonlarının tüm değişkenliklerin bilim-sanat ilişkisi içende betimlenmesi
 
Teorik bir ders olup bir vize sınavı, final ve bütünleme sınavı ile ölçüm yapılmaktadır.
 
Kaynaklar:

 • Edt. Matthev Kieran-Dominic Mciverlopes, Knowing Art, Springer, New York 2006.

 • Edt. Charles Harrison-Paul Wood, Art in Theory 1900-1990, Blackwell Publishers, Oxford 1992.

 • William Deasmond, Art, Origins, Otherness, State University of New York Press, Abany 2003.

 

 
GSF 306 Sanatsal Okuryazarlıklar 202 ECTS 3
Çağdaş sanat eğitimi için önemli metodolojik özellikler sunan sanatsal okuryazarlıklar dersi, yapıt çözümlemeleri, sanat tarihinin, estetik ve sanat eleştirisini homojen bir eylem karakterinde müfredata taşımaktadır. Özellikle sanat, sanatçı ve sanat eserinin kültürel, sosyal, pedagojik, politik ve ekonomik yansıları üzerinde bireyin/öğrencinin görme, anlama, kavrama, çözümleme, yorumlama ve kurgulama süreçlerine yönelik eğilimler söz konusudur. Çağdaş sanat, estetik ve eleştiri kavramlarının okuryazarlık çatısı altında ele alınması söz konusudur
 
Teorik bir ders olup bir vize sınavı, final ve bütünleme sınavı ile ölçüm yapılmaktadır.
 
Kaynaklar:

 1. W.J.T. Mitchell, THE LANGUAGE OF IMAGES, The University of Chicago Press, Chicago-London  1980.

 2. Jonathan E. Schroeder, VISUAL CONSUMPTION, Routledge, London-New York 2002.

 3. Tony Schirato-Jen Webb, READING THE VISUAL, Allen and Unwin, Australia 2004.

 

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Genel Seçmeli Dersler      

 

KOD

DERS

T

P

K

ECTS

GSS 301

Bilgi Felsefesi

2

0

2

3

GSS 302

Sanat Sosyolojisi

2

0

2

3

GSS 303

Sanat Psikolojisi

2

0

2

3

GSS 304

Sanat ve Tasarım Terminolojisi

2

0

2

3

GSS 201

Uygarlık tarihi

2

0

2

3

GSS 202

Kültür Tarihi

2

0

2

3

GSS 203

Mitoloji ve Sanat

2

0

2

3

GSS 204

Türk Mitolojisi

2

0

2

3

GSS 401

Sanat ve Çevre

2

0

2

3

GSS 402

Görsel Algı

2

0

2

3

GSS 403

Sanatsal Okuryazarlıklar

2

0

2

3

GSS 404

Teknoloji Okuryazarlıkları

2

0

2

3

GSS 305

Medya ve Sanat

2

0

2

3

GSS 306

Yeni Medya

2

0

2

3

GSS 307

Sanat Yönetimi

2

0

2

3

GSS 308

Kültürel Antropoloji

2

0

2

3

GSS 405

Tüketim Estetiği

2

0

2

3

GSS 406

Anti-Estetik

2

0

2

3

GSS 309

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

0

2

3

GSS 310

Sanatsal Araştırma Yöntemleri

2

0

2

3

GSS 205

Üç Boyutlu Modelleme

2

0

2

3

GSS 206

Fotoğraf

2

0

2

3

GSS 407

Sanat Felsefesi

2

0

2

3

GSS 408

Renk Teorileri

2

0

2

3

GSS 311

Sanat Eğitimi Kuramları

2

0

2

3

GSS 312

Sanat Eğitiminde Çağdaş Modeller

2

0

2

3

GSS 313

Görsel Kültür Eğitimi

2

0

2

3

GSS 314

Eleştirel Sanat Pedagojisi

2

0

2

3

GSS 409

Yaratıcılık

2

0

2

3

GSS 410

Endüstriyel Tasarım Atelye

2

2

3

3

GSS 411

Görsel İletişim Tasarım Atelye

2

2

3

3

GSS 412

Heykel Atelye

2

2

3

3

GSS 413

Resim Atelye

2

2

3

3

GSS 414

Seramik-Cam Atelye

2

2

3

3

GSS 415

Sanat ve Tasarımda Aktüalite

2

0

2

3

GSS 416

İç Mekan Tasarımı

2

2

3

3

GSS 417

Ambalaj Tasarımı

2

2

3

3

GSS 418

Engelliler İçin Sanat ve Tasarım

2

2

3

3

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Genel Seçmeli Dersler

   
   
   

 


GSS 301 Bilgi Felsefesi 202 ECTS 3
Bilginin doğası ve kaynaklarının araştırılması.  Algı, imgelem, zihin, zihniyet, bilinç kavramlarının irdelenmesi. Bilgi, bilme, bilim kavramlarının çözümlenmesi. Bilim ve sanat arasındaki ilişkinin betimlenmesi.  Öznellik ve nesnellik, özne-nesne ilişkisi, bilginin anatomisi.

Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:

 • Alparslan Açıkgenç, Bilgi Felsefesi, İnsan Yayınları, İstanbul 1992.

 • Vehbi Hacıkadiroğlu, Bilgi Felsegesi, Metis Yayınları, İstanbul 1985.

 • Metin İnceoğlu, Tutum Algı İletişim, V Yayınları, Ankara 1993.


GSS 302 Sanat Sosyolojisi 202 ECTS 3
Tarihsel dönemlerde yer alan çeşitli sanat etkinliklerini, hareketlerini ve yapıtlarını, sanat ve toplum ilişkilerini, sanat yapıtının üretildiği tarihsel, kültürel, sosyolojik ve toplumsal koşullarla onların ideolojileri arasındaki bağıntıları araştırarak her tarihsel döneme özgü süreçleri dikakte alarak çözümleyici ve anlamlandırıcı yaklaşımlarla incelemeyi konu edinir.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.

Ders Kitapları:

 • Sanat Sosyolojisine Giriş, M. Sıtkı ERİNÇ, Ütopya Yayınevi, Ankara, 2009.

 • Sanat Sosyolojisi Kuram ve Uygulama, Ömer Naci SOYKAN, Dönence Yayınları, İstanbul, 2009.

 • Sanat Sosyolojisi, Mahmut TEZCAN, Anı Yayıncılık, Ankara, 2011.


GSS 303 Sanat Psikolojisi 202 ECTS 3
Sanatta yaratıcılık, dışavurum, sezgi, duygu ve etki kavramlarının analizi. Bireyin ruhsal dünyası ile ruhsal dünyasının sanat yoluyla dışavurumunun psikoanalitik yöntemleri. Bireyler arası etkileşimin dinamik formları içinde sanat yapıtının rolü.  Sanatı terapi odaklı olarak nasıl faydalı kılabiliriz.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.

Ders Kitapları:

 • Sıtkı M. Erinç, sanat Psikolojisine Giriş, Ütopya Yayınları, İstanbul 1998.

 • Jean Paul Weber, Sanat Psikolojisi,(Çev. İ.Cem Erseven), Ürün Yayınları, Ankara

 • Arl Gustav Jung, Analitik Psikoloji, Payel Yayınları, İstanbul 1997.


GSS 304 Sanat ve Tasarım Terminolojisi 202 ECTS 3
Bu dersle, öğrencilerin tüm sanat/tasarım disiplinleriyle temel düzeyde iletişim kurabilecekleri alan terminolojisine sahip olmaları, aynı zamanda kavramları incelemelerinde farklı metodları araç olarak kazanmaları amaçlanmaktadır.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.

Ders Kitapları:

 • Reklam Terimleri ve Kavramları Sözlüğü, Tansel GÜLSOY, Adam Yayınları, İstanbul, 1999.

 • Felsefe Sözlüğü, Orhan HANÇERLİOĞLU, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999.

 • Felsefe Sözlüğü, Baki GÜÇLÜ ve Diğerleri, Bilim ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2002.

 • Sosyoloji Sözlüğü, Gordon MARSHALL (Çev.: Osman Akınhay/ Derya Kömürcü), Bilim ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2003.


GSS 201 Uygarlık Tarihi 202 ECTS 3
Medeniyetlerin kültür ve sanat eksenli tasvirleriyle incelenmesi.  Dünya medeniyetleri tarihi olarak Mısır, Yunan, Anadolu Medeniyetleri, Uzak Doğu, Afrika, Avrupa ve Amerika kıta medeniyetleri üzerinde durulması. Türklerin uygarık tarihinin iincelenmesi. Bu süreçlerin ve yaşanan dönüşümlerin siyası, kültürel, dini ve sanatsal açıdan detaylandırılarılarak incelenmesi.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.

Ders Kitapları:

 • Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Adam Yayınları, İstanbul 1999.

 • Edt. İsmail Güven, Uygarlık Tarihi, Pegem Yayınları, Ankara 2012.

 • Bernard Lewis-P.M. Holt-Ann K.S. Lambton, İslam Tarihi Kültürü ve Medeniyetleri 1-2-3-4-, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1997.


GSS 202 Kültür Tarihi 202 ECTS 3
Kültürel tarih üzerine düşünce formlarının ve araştırma formlarının belirlenmesi. Tarih içinde kültürel çeşitliliklerin irdelenmesi. Kültürel üretim, yerel kültürler, kültürel antropoloji bağlamlarının incelenmesi. Kültürel üretim süreçlerine dinamik olarak sanatın kültürel kimliklere ve gelişimlere tesirlerinin incelenmesi.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.

Ders Kitapları:

 • Kieren Flenagan, Seen and Unseen (Visual Culture, Sociology and Theology), Palgrave Macmillan 2004.

 • Edt. James Lul, Culture in Communication Age, Routledge, London-New York 2001.


GSS 203 Mitoloji ve Sanat 202 ECTS 3
Mit, mitos, efsane, söylence, ritüel kavramlarının çözümlenmesi. Sanatın tarihi ile sanat mitolojisinin kesişme noktalarının uincelenmesi. Antikçağların psikolojik, antropolojik, sosyolojik ve dinsel söylemlerinin sanat içinde ve /veya sanat yoluyla nasıl hikayeleştirildiklerinin irdelenmesi.  Sanatın kaynakları ile mitolojinin temas noktalarının araştırılması.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.

Ders Kitapları:

 • İsmail Gezgin, Sanatın Mitolojisi, Sel Yayınları, İstanbul 2011.

 • Thomas H. Carpente, Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji, (Çev. BensenB.M. Ünlüoğlu), Homer Kitabevi ve Yayınları, İstanbul 2002.

 • Roberto Carvalho De Maga, Antikçağdan Günümüze Sanatta Mitoloji, Alfa yayınları, İstanbul 2007.


GSS 204 Türk Mitolojisi 202 ECTS 3
Orta Asya’dan Anadolou’ya kadar Türk Mitolojisinin gelişiminin incelenmesi.  Türk mitolojisinde inançlar, ritüeller, antropolojik delliller, yaratılış efsaneleri, Şamanızm, Animizm, Naturizm dini inanç söylenceleri, Bozkurt Destanı, Ergenekon Destanı, Oğuz Destanı, Manas Destanı, Dedekorkut Hikayeleri gibi Ortaasya mitolojik araştırmaların incelenmesi. Ayrıca Anadolu’da ve Osmanlı’da Türk mitolojisinin araştırılması.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.

Ders Kitapları:

 • Celal Beydili, Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, Yurt Kitap Yayın, 2005.

 • Emel Esin, Türk Kozmolojisine Giriş, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2001.

 • Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2010.

 • Bayram Erdoğan, Sorularla Türk Mitolojisi, Pozitif Yayınları, 2007.


GSS 401 Sanat ve Çevre 202 ECTS 3
Sanatın sosyolojik, kültürel, politik, ideolojik, ekonomik ve teolojik yansı alanlarının irdelenmesi. Kültürel üretim ve tüketim süreçlerinin incelenmesi.  Müzeler, galeriler ve sanatsal tüketim ortamlarının yeni anlamları. Sanat ve çevre etkileşimlerinde yeni doğrultular. Yeni sanat uzayları, etkileşim mekanları ve yönelimleri. Kamusal alan içinde sanat. Kent ve sanat. Sanatın çevre duyarlıklarına olan ilgisi ve kültürel üretim süreçlerine katkısının irdelenmesi.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.

Ders Kitapları:

 • Paul Johnson, Art A New History, Harpercollins Publishers, New York 2003.

 • Edt. Blake Stimson-Gregory Sholette, The Art of Social İmagination After 1945, University of Minnesota Press, Minneapolis-London 2007.

 • David V. Galenson, Conceptual Revolution in Twentieht-Century Art, Cambridge University Press, Cambridge 2009.


GSS 402 Görsel Algı 202 ECTS 3
Duyum, izlenimden algıya zihinsel süreçler ve onları yöneten donatılar, bilinç olgusu, biliş-duyuş-düşünme ve yaratıcılık kavramları hakkında açıklayıcı bilgiler verilir. Görsel algı fizyolojisi, binoküler system ve derinlik algısı, algısal organizasyon-tanımlama ve dikkat mekanizması, uzayın kavranmasında ışık-gölge ilişkisi, renk duyumu, renk teorileri, anlamlandırma sürecinde algı psikolojisi konularıyla ilgili işleyişlere ilişkin kuramsal bilgiler dersin içeriğini oluşturur. Dersin amacı, öğrencilere algılamada etken olan görsel uyaranların anlamlandırılma süreçleri ile bir iletişim aracı olarak ortaya çıkan görsel dil arasında ilişki kurabilecekleri bir kavrayış düzeyi kazandırmaktır.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.

Ders Kitapları:

 • Görsel Düşünme (Çev.: Rahmi Öğdül) Rudolf ARNHEIM, Metis Yayınları, İstanbul, 2005.

 • Görsel Algılama “Sanatta Yaratıcı Süreç”, Adem GENÇ, Ahmet SİPAHİOĞLU, Sergi Yayınevi, İzmir, 1990.

 • Visual Perception: Physiology, Psychology and Ecology, Vicki BRUCE, Psychology Press, 2003.

 • Visual perception: New research, Isak L. NİLSSON, William V. LİNDBERG, Nova Science Publishers, Inc., 2008.

 • Temel Tasarım, Ali SEYLAN, M Kitap Yayınevi, Ankara, 2005.


GSS 403 Sanatsal Okuryazarlıklar 202 ECTS 3
Çağdaş sanat eğitimi için önemli metodolojik özellikler sunan sanatsal okuryazarlıklar dersi, yapıt çözümlemeleri, sanat tarihinin, estetik ve sanat eleştirisini homojen bir eylem karakterinde müfredata taşımaktadır. Özellikle sanat, sanatçı ve sanat eserinin kültürel, sosyal, pedagojik, politik ve ekonomik yansıları üzerinde bireyin/öğrencinin görme, anlama, kavrama, çözümleme, yorumlama ve kurgulama süreçlerine yönelik eğilimler söz konusudur. Çağdaş sanat, estetik ve eleştiri kavramlarının okuryazarlık çatısı altında ele alınması söz konusudur.
 
Teorik bir ders olup bir vize sınavı, final ve bütünleme sınavı ile ölçüm yapılmaktadır.
 
Ders Kitapları:

 • W.J.T. Mitchell, THE LANGUAGE OF IMAGES, The University of Chicago Press, Chicago-London  1980.

 • Jonathan E. Schroeder, VISUAL  CONSUMPTION, Routledge, London-New York 2002.

 • Tony Schirato-Jen Webb, READING THE VISUAL, Allen and Unwin, Australia 2004.


GSS 404 Teknoloji Okuryazarlıkları 202 ECTS 3
Sanat eğitiminde teknolojinin ve multimedyanın önemi. Teknolojinin sanatsal üretim süreçlerinde ve tasarımsal yönelimlerdeki etkisinin ve gücünün irdelenmesi.
Teknolojinin avantajları ve dezavantajları. Sanat, yaratıcılık ve tasarım içinde teknolojinin konumu. Teknolojinin dinamik içerikleri ile değişken niteliklerine uyumun irdelenmesi. Teknoloji okuryazarı olmada teknolojik hakimiyet, teknolojinin dili ve kullanımı adaptasyonlarına yönelim.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.

Ders Kitapları:

 • Peter R.N. Childs, Mechanical Design, elsevier Butterworth Heinemann, Oxford 2004.

 • Marget Lavejoy, Art In The Electronic Age, Routledge, London-New York 2006.

 • J. Curran-D. Morley, Media and Cultural Theory, Routledge, London-NewYork 2006.


GSS 305 Medya ve Sanat 202 ECTS 3
1950’lerden itibaren medya ile sanat arasındaki ilginin giderek büyümesi. Medya üretimlerinin sanata dönüşmüşe sanat üretimlerinin medyatik kılınması süreçlerinin irdelenmesi. Reklam endüstrisi ve tüketim estetiğinin medya ve sanat eksenli süreçler olarak tahlil edilmesi. Yeni medyanın ve medya teknolojilerinin sanata doğrudat müdahaleleri. Yaratıcılık ve medyanın arasındaki yeni bağlar ve tartışmalar.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.

Ders Kitapları:

 • David Giles,  Media Psychology, Lawrence erlbaum Ass. Press., New Jersey  2003.

 • D.N. Rodowick, Reading The Figural (Or The Philosophy after The New Media), Duke University Press, Durhan-London 2001.

 • Andrew Devdney-Peter Ride, The New Media Handbook, Routledge, London-New York 2006.


GSS 306 Yeni Medya 202 ECTS 3
Yeni medya ve yeni teknolojiler ilişkisi. Teknolojik değişimler ve adaptasyon birliği. Yeni medya ve görsel kültür, sanal ve gerçek imgeler, dijital yaratım olanakları, netwörk, kullanıcılar. Yeni medya ve günlük yaşamda yeni standartlar ve alışkanlıklar.  Siber kültür, teknoloji-doğa-kütür ilişkisi ve insan.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.

Ders Kitapları:

 • Martin Lister-J. Dovey-S. Giddings-I. Grant-K. Kelly, New Media A Critical İntroduction, Routledge, London-New York 2003.

 • Lew Monowich, The Language of New Media, Thi MIT Press, Cambridge-London 2001.

 • Kim H. Weltman, Understanding New Media, University of Calgary Press, Calgary 2006.


GSS 307 Sanat Yönetimi 202 ECTS 3
Sanat Yönetimi, çeşitli sanat ve kültür kurumlarının (müzeler, vakıflar, galeriler, festivaller, müzayede evleri), ulusal ve uluslararası kültürel kuruluşların ya da sanat ile ilgili kültürel pazarların (sigorta şirketleri, sanat fuarı ve bankacılık kurumları,  bienaller vb.) sanatsal etkinliklerinin gerçekleştirilme sürecinde kurumsal, finansal ve eğitim boyutlarıyla planlamayı; yöneticilik, iletişim, sponsorluk, sergileme, sunum ve program geliştirme kapsamında tüm bu kavramların organizasyonu üzerine disiplinlerarası işbirliğini kapsamaktadır.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.

Ders Kitapları:

 • Sanat Yönetiminin Boyutları, Fethiye ERBAY, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2009.

 • Arts Management, Derrick CHONG, Routledge Taylor & Francis Group, USA, 2010.

 • The Arts Management Handbook: New Directions for Students and Practitioners, Meg BRİNDLE, M.E. Sharpe Inc., USA, 2011.


GSS 308 Kültürel Antropoloji 202 ECTS 3
Klasik antropolojinin insan kökenlerine, etnik köjkenlerine ilişkin araştırmalarına dönük perspektiflerden kültürel anatomilerin incelenmesi. Kültürel formlar içinde etnik unsurların nitelikleri, dil, inanç ve sanatsal üretimleri, kültür-ırk bağlamının detaylandırılması ve çeşitlendirilmesi. Din, siyaset, iktisadi hayat, sosyal kurumlar, dil, sanat, folklor, müzik gibi etkileşim doğrultularındaki biliş ve duyuş bağlamlarının irdelenmesi, kültürel harç ve bileşkelerin irdelenmesi.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.

Ders Kitapları:

 • Bunny Mcbride-Dena Walrath-Harald Prins-William Haviland, Kültürel Antropoloji, (Çev. İnan Deniz), Kaknüs yayınları, İstanbul 2008.

 • Sherry B. Ortner, Anthropology and Social Theory, Duke University Press, 2006.

 • Charles Lindholm, Culture and Identity, Oneworld Press, 2007.


GSS 405 Tüketim Estetiği 202 ECTS 3
Tüketimin bir kültüre dönüştüğü çağımızda itle kültürü egemenliğine atıfta bulunan tüketim kültürü ve ona ait estetik yapının analizi yapılmalıdır.  Tüketim pratiklerinin tüketim motivasyonlarının ve tüketim yönsemelerinin büyük oranda sanat ve reklam aracı kılınarak sağlanması söz konusu olduğundan tüketim estetiğinin sanat ve estetik diğer bağlamlar ile temas noktalarının incelenmesi. Tüketim estetiğinin medya, ekonomi ve pazarlama ile ilgileri ön plana alınmalı.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.

Ders Kitapları:

 • M. Featherstone, Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, (Çev.Mehmet Küçük), Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2005.

 • W.F. Haug, Meta Estetiğinin Eleştirisi, (Çev. Metin Toprak), Felsefe logos Yayınları, İstanbul 2007.

 • Katya Mondaki, Everyday Aesthetics, Ashgate Publisheng, Hempshire 2007.


GSS 406 Anti-Estetik 202 ECTS 3
Sanat epistemolojise ve yapıt espistelolojileri üzerindeki dönüşümlerin estetik dönüşümlerdeki etkisinin irdelenmesi. Sanat ontolojisi ile yeni estetik ilgisi, sanatın sonu tezi ile ilgisinde anti-estetik. Meta estetik ile ilgisinde anti-estetik. Estetik postmodernizm ve anti-estetik ilgilerin analizi.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.

Ders Kitapları:

 • Hal Foster, The Anti-Aesthetic, The New Press, New York 1998.

 • Yuriko Saito, Everyday Aesthetics, Oxford University Press, New York 2007.

 • Edt.  Kathleen Stock-Katherina Thomson Johnes, New Waves in Aesthetics, Palgrawe macmillan, New York 2008.


GSS 309 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 202 ECTS 3
Akademik anlamda araştırma temelleri, anlayışları ve yönelimlerinin yenilikçi, özgün, çağdaş nitelikleri ve yaratıcılık, buluş, keşif özelliklerini merkeze alan bu ders, bilimsel araştırmanın nasıl yapılacağının yanı sıra bu araştırma çalışmalarında ne yapılacağını ve niçin yapılacağını içeren sorulara da cevaplar aramaktadır. Nitel ve nicel araştırma türleri, araştırma yöntemleri ve taksonomik süreçleri işlenir.
 
Teorik bir ders olup bir vize sınavı, final ve bütünleme sınavı ile ölçüm yapılmaktadır.
 
Kaynaklar:

 • Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Kitap Dağıtım, Ankara 2009.

 • Orhan Türkdoğan, Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi, MEB Yayınları, Ankara 1989.

 • Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Yayınları, İstanbul 1995.


GSS 310 Sanatsal Araştırma Metodolojisi 202 ECTS 3
Sanatın kökeni araştırmalarından sanatın bugününe kadar sanat tarihsel anatominin serimlenmesi. Sanat ve bilim arasındaki homojenitenin gerekliliklerinin irdelenmesi. Sanatın metodolojik yönelimlerine gereksinimin kaynaklarının irdelenmesi. Özne-nesne ilişkisinden sanatsal etkileşimin tüm dinamiklerine dair kavram ve aktörlerin betimlenmesi. Geleneksel sanat ve çağdaş sanat ayırımların, modern ve postmodern karşıtlığı, sanat epistemolojisi, sanat psikolojisi, sanat sosyolojisi ve devamında sanat felsefesinin sanatsal araştırma metodolojisinin temelleri olarak irdelenmesi. Model, kuram, paradigma, bildirge, manifesto, tarz, üslup, anlayış ve kavrayış karektarizasyonlarının tüm değişkenliklerin bilim-sanat ilişkisi içende betimlenmesi
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Kaynaklar:

 • Edt. Matthev Kieran-Dominic Mciverlopes, Knowing Art, Springer, New York 2006.

 • Edt. Charles Harrison-Paul Wood, Art in Theory 1900-1990, Blackwell Publishers, Oxford 1992.

 • William Deasmond, Art, Origins, Otherness, State University of New York Press, Abany 2003.


GSS 205 Üç Boyutlu Modelleme 202 ECTS 3
Üç boyutlu modellenmiş hareketsiz görüntü ve animasyon oluşturmaya olanak sağlayan profesyonel programlarla ilgili modelleme ve canlandırma teknikleri, program arayüzünde yer alan çeşitli araçların ve komutların işlevleri; doku atama, aydınlatma efektleri ve kamera sistemleri dışında, render alma gibi birçok teorik ve teknik özelliğin anlatımları ile çeşitli ve farklı uygulamaları sanal ortamlarda oluşturabilme becerisini kapsamaktadır.
 
Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.

Ders Kitapları:

 • Cinema 4D R13 Cookbook, Michael SZABO, Packt Publishing Limited, United Kingdom, 2012.

 • Digital Lighting and Rendering, Jeremy BIRN, New Rider Publishing, USA, 2000.

 • 3-D Human Modeling and Animation, Peter RATNER, John Wiley &Sons, Inc., 2012.

 • 3-D Modeling and Animation: Synthesis and Analysis Techniques for the Human Body, Nikos SARRIS, Michael G. STRINTZIS, Irm Press, United Kingdom, 2005.


GSS 206 Fotoğraf 202 ECTS 3
Derste, fotografı etkili bir görsel anlatım dili olarak kullanmak isteyen ögrencilere yönelik teknik, teorik ve estetik bilgilerin, belirlenmiş amaca uygun görsel ifadelere dönüşmesini sağlamak amacıyla, bir kavram kapsamında konsept belirlemek ve o eksende bir dizi çekimler gerçekleştirmek, onları hem manuel olarak karanlık odada hem de dijital ortamlarda ilgili yazılımlarla manipule ederek görselleştirmek, daha sonra çekilen fotografların yorumlanması hedeflenmektedir.
 
Bu ders hem teorik hem uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.

Ders Kitapları:

 • Yaratıcı Fotoğrafçılık, Michael LANGFORD, (Çev.: Ali Fazıl Durmuşoğulları), İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1998.

 • Sözde Fotoğraf, Çerkes KARADAĞ, İmge Kitabevi, Ankara, 2000.

 • Fotoğraf Üzerine, Susan SONTAG, Altıkırkbeş Yayın, İstanbul, 1999.

 • Doğada Dijital Fotoğrafçılık, James MARTİN, Homer Kitabevi, Ankara, 2007.


GSS 407 Sanat Felsefesi 202 ECTS 3
Sanat Felsefesi, sanatı, sanat eserini, sanatçıyı ve onlarla ilgili kavram ve problemleri sorgular, sanatsal yaratımların, hazların, sanat beğenilerinin, sanat biçimlerinin özünü ve anlamlarını konu edinir. Estetik değerlendirmeye uygun olan nesne ve fenomenleri felsefi olarak irdeler. Sanat felsefesinin temel kavramlarını ve temel problemlerini yanıtlar.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.

Ders Kitapları:

 • Georg LUCAS, Estetik I (Çev.: Ahmet Cemal), Payel Yayınları, İstanbul, 1999.

 • Sanatın Felsefesi Felsefenin Sanatı, Mehmet YILMAZ, Ütopya Yayınevi, İstanbul, 2004.

 • Felsefe Eğitim Sanat, Saffet Bilhan Armağanı, Hece Yayınları, Ankara, 2006.

 • Sanatın Gerekliliği, Ernst FISCHER, (Çev.: Cevat Çapan), Payel Yayınevi, İstanbul, 1995.

 • Sanatın Gerekliliği, Jean Paul WEBER, (Çev.: İlhan Cem Erseven), Ürün Yayınları, 1995

 • Sanat Felsefesi, İhsan TURGUT, Akademi Kitabevi, İzmir, 1993.

 • Sanat Felsefesi Üzerine, Cevad Memduh ALTAR, YKY, İstanbul, 1996.


GSS 408 Renk Teorileri 202 ECTS 3
Renk kavramı felsefi ve algısal yaklaşımlardan bilimsel yöntemlere dayanan teorilere uzanan bir perspektifte etraflı bir şekilde açıklanır. Renk duyumu, renk teorileri, renk modelleri, renkte görecelik ve anlamlandırma süreci olarak renk algısı ve psikolojik etkileri ve tüm bu konuların sanat/tasarım kavramlarıyla ilişkilendirilmesi dersin içeriğini oluşturur.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.

Ders Kitapları:

 • The Elements of Color: A Treatise on the Color System of Johannes Itten Based on His Book the Art of Color, Johannes ITTEN, Library of Congress Catolog, Germany, 1961.

 • Designer's Color Manual: The Complete Guide to Color Theory and Application, Tom FRASER, Adam BANKS, Chronical Books, Canada, 2004.

 • Introduction to Color Imaging Science, Hsien Che Lee, Cambridge University Press, Great Britain.


GSS 311 Sanat Eğitimi Kuramları 202 ECTS 3
Sanat eğitiminin modernizm içindeki gelişim grafiği. Art and Crafts türünden hareketler. Endüstrileşme ve sanat eğitimi, sanat ve yaratıcılık eğitimi, sanat ve tasarım eğitimi, disiplin temelli sanat eğitimi ve postmodernist dönem içindeki sanat eğitimi hareketleri, kuramlar, paradigmalar ve modeller.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:

 • İnci San, Sanat Eğitimi Kuramları, Ütopya yayınları, Ankara 2003.

 • Edt. Eliot W. Eisner-Michael D. Day, Handbook of Research and Policy in Art Education, Lawrence Erlbaum Ass. Publ. London-New Jersey 2004.

 • Edt. Mervyn Romas, Histories of Art and Design Education, Intelect, Bristol-Portland 2005.


GSS 312 Sanat Eğitiminde Çağdaş Modeller 202 ECTS 3
1950’lerden sonraki dönemlerden günümüze kadar sanat eğitimin çağdaş gelişim doğrultularının, yönelimlerinin ve paradigmalarının incelenmesi. Disiplin temelli sanat eğitimi, proje zero, uluslararası sanat eğitimi biryliklerinin modelleri, eleştirel sanat pedagojisi, görsel kültür eğitimi ve okuryazarlık eğitimi gibi sanat eğitimsel çağdaş yaklaşım ve tartışmaların incelenmesi.
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:

 • Edt. Palmer Burnard-Sarah Hennessy, Reflective Practicesin arts Education, Springer, Dordrecht 2006.

 • Edt. Roy Prentice, Teaching Art and Design, Continuum, London-new York 1995.

 • Dennis Atkinson, Art Education: Identity and Practice, Kluwer Academic Publisher, London-New York-Dordrecht 2002.


GSS 313 Görsel Kültür Eğitimi 202 ECTS 3
Sanat eğitiminin bugününe ve geleceğe ilişkin projeksiyonların en gerçekçisi ve üzerinde tartışmaların ve arayışların söz konusu olduğu görsel kültür ve eğitiminin incelenmesi. İletişimin, etkileşimin ve kültürel yönsemelerin büyük oranda görselleştiği çağımızda sanat eğitiminin yeni anlam ve içerikleri üzerinde odaklanma. Görsel kültür eğitiminin kültürel, sanatsal, çevresel ve hepsinden önemlisi günlük yaşam deneyimleri ile bireyin yeniden biçimlenmesine sunduğu olanaklar üzerinde durmak.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:

 • Patrick Fuery-Kelli Fuery, Visual Cultures and Critical Theory, Arnold Publishers, London 2003.

 • Edt. Teresa Eça-Rachel Masın, International Dialoques About Visual Culture, Education and Art, Intelect, Bristol-Chicago 2008.

 • Kerry Freedman, Teaching Visual Culture, Teacher Colloge Press, New york-London 2003.


GSS 314 Eleştirel Sanat Pedagojisi 202 ECTS 3
Sanat eleştirisi dersinden farklı olarak eleştirel sanat pedagojisi, sanatın ve sanatçının dünyaya, olaylara, olgulara sorgulayıcı, eleştirel bir gözle bakmasını öngören anlayışları pedagojik ortam ve tartışmalara konu etmektedir. Genel olarak eleştirel pedagojinin yöntemlerini ve içeriklerini sanat eğitimine adapte etmenin yolları araştırılmaktadır. Birey, breyler arası iiletişim, sanatsal üretim ve sanatsal tüketimin estetik temelleri ve yaşam deneyimleri ile sanatın temas noktalarındaki yeni pedagojik içeriklerin eleştirel bakış ve yaklaşımlar ile değerlendirilmesi söz konusudur.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:

 • M.Castells-M.Flecha-P.Freire-H.Giroux-D.Macedo-P.Wills, Critical Education In The New Information Age, Rowman and Littlefield Publ. 1999.

 • J.L. Kincheloe, Knowledge and Critical Pedagogy, Springer, New Jersey 2008.

 • A. Yıldırım, Eleştirel Pedagoji, Anı yayıncılık, Ankara 2010.


GSS 409 Yaratıcılık 202 ECTS 3
Çağımızın teknolojik gelişimleri, sanatın yeniden epistemolojik tartışmalara maruz kalması, çevresel etkiler, bireyin yeniden inşasının ideolojik, politik, küresel etkileşim doğrultuları yaratıcılığın yeniden tanımlamaya zemin oluşturmaktadır. Dolayısıyla yeni sanat, yeni medya, dijital teknolojiler, postmodern birey kavramlarının içinde yaratıcılığında “yeni” niteliklere sahip olması söz konusudur. Bu ders yeni yaratıcılığın yaratıcılık göstergelerine kattığı yeni anlamlar, bireyin yaratıcık performansının gözlemlenme yerleri, yaratıcılık potansiyellerinin teknolojik kılınması incelenmektedir.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:

 • Edt. James Lul, Culture in the Communication Age, Routledge, London-New York 2001.

 • Edt. Gavöin Carver-colin Beardon, New Visions in Performance. The Impact of Digital Technologies, Swets&Zeitlinger Publ., Lisse 2005.

 • Michael Heim, Virtual Realism, Oxford University Press, New York-Oxford 1998.


GSS 410 Endüstriyel Tasarım 223 ECTS 3
Bu dersin amacı, öğrencilerin endüstriyel tasarım pratiği hakkındaki bilgi ve becerilerini arttırmaktır. Bu amaçla; sosyal, kültürel, ekonomik ve politik bağlamların göz önüne alındığı bir veya birden fazla proje yapılacaktır. Öğrenciler, tasarım odaklı iş stratejileri geliştirmede ileri düzeyde malzeme ve görsel kültür öğelerinden yararlanmayı keşfedeceklerdir.
Projenin amacı, araç olarak seçilen daha karmaşık ve kapsamlı konular çerçevesinde tüm tasarlama süreçleri ile ilgili bilgilerin aktarılmasıdır. Konunun tanımlanması, mevcut örneklerin incelenmesi ve işlev analizi, ürün analizi, ürün pazar araştırması, ürün eleştirisi, kullanım/kullanıcı profili tayini ve analizi, malzeme ve üretim yöntemi, araştırmaları sonucunda tasarım konsepti oluşturulur.
Endüstriyel tasarımın pratiği hakkında tecrübe sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Öğrencilere teknik ayrıntı, şirket kimliği ve yeni teknolojiler üstünde duran projeler verilmektedir.
 
Bu dersin, bir vize, final ve bütünleme sınavları uygulamalı, ödev ya da yazılı sınav biçiminde yapılabilir.
 
Ders Kitapları:

 •  Design for Environment, Joseph Fiksel, McGraw-Hill, 2009
 • Universal Design Handbook, Wolfgang P.E. Preiser, Korydon H. Smith, McGraw-Hill, 2011

 • Creating Breakthrough Products: Innovation from Product Planning to Program Approval, FT Press. Keinonen, Turkka and Roope Takala. 2006


GSS 411 Görsel İletişim Tasarım Atelye 223 ECTS 3
Çeşitli flora ve fauna alanlarında yaşayan canlı türlerine yönelik belirli sayıda stilizasyon çalışmalarından sonra işlevsel özelliği olan, açık ya da kapalı kamusal alanlarda kullanılan görsel bildirişim simgelerine ve ardından bir kurum adına biçimsel ve içeriksel açıdan farklılık ortaya koyan, eğitmen eşliğinde gerçekleştirilen yaratıcı stratejiler doğrultusunda logo tasarımına geçilir.
Kurumsal kimlik rehberinde temel düzeyde yer alan seçenekler doğrultusunda anlatım ve uygulamalarla sonuçlandırılır. Yayın grafiği kapsamında kitap, dergi, gazete, katalog, broşür, mönü, ansiklopedi gibi süreli ve süresiz yayınların tasarımına ilişkin teorik ve uygulamalı bir süreç izlenir. Uygulamalar, hem kapak tasarımı, hem çok sayfalı iç sayfa tasarım bütünlüğü hem de tasarımcı, yayıncı, yayınevi, yazar ve okuyucu ilişkilerini açısından dikkate alınrak gerçekleştirilir.

Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir

Ders Kitapları:

 • Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, Tevfik Fikret UÇAR, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2004.

 • İletişim ve Grafik Tasarım, Emre BECER, Dost Kitabevi, Ankara, 2008.

 • Grafik Tasarım Ne İçindir? Alice TWEMLOW (Çev.: Dalsu Özgen), Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 2011.

 • Grafik Tasarım, Alain WEILL (Çev.: Orçun Türkay), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2009.

 • Grafik Tasarım Görsel İletişim Kültür Dergisi, GRAFİK TASARIM YAYINCILIK SANAYİ LİMİTED   ŞİRKETİ, Ege Basım Matbaa ve Reklam Sanatları Ltd. Şti., İstanbul.

 • Logo Lounge 7, Bill GARDNER,  Anne HELLMAN,  Rockport Publishers, 2012.


GSS 412 Heykel Atelye 223 ECTS 3
Heykel atelye öğrencileri, öncelikli olarak kil malzeme üzerinde kopya etüd çalışmaları gerçekleştirirler. Söz konusu çalışmalarda malzemeye ilişkin deneyimin yanında profesyonel anlamda örnek çalışmaları üzerinde teknik çözümlemeler gerçekleştirilir. Çamur malzeme üzerinde eklemeci  (addidative) ve çıkarmacı (subraective) yöntemler kullanılarak biçimlendirmeye ilişkin tespitler ve yöntemsel alternatifler sınanmış olur.
 
Atelye öğrencileri, doğal formlar, doğal materyaller, doğal yapılaşma ilkeleri üzerinde bir takım çalışmalar için incelemelerde bulunur. Doğal formlardan somut anlatım biçimlerine, soyut kurgulara yönelimler sergiler. Araştırma formları ile tasarımlama formları arasındaki ilgiyi kurmaya çalışır. Ayrıca doğal formların üzerine çeşitli müdahale biçimleri ile üretimlere, tasarımlara dönüştürmeyi gerçekleştirirler.
 
Dersin sınavları bir vize ve bir final ve gerektiğinde bütünleme olmak üzere uygulamalı ve teorik biçimde gerçekleştirilebilir.
 
Ders Kitapları:

 • Body In Sculpture: Art Library, Tom FLYNN, Weidenfeld, 1999.

 • Resim Heykel ve Plastik Ögeler, Sadettin ÇAĞLARCA,  İnkilap Yay, İstanbul 2006.

 • Modern Sculpture, Herbert READ, Thames&Hudson,  1964

 • Heykel Sanatı, Mehmet Yılmaz, İmge Kitabevi, İstanbul 1999.

 • Modern Ve Soyut Heykelin Doğuşu, Nilgün BİLGE, Boğaziçi Üniversitesi  Yay. İstanbul 2000.

 • Sculpture: ‪Principles and Practice, Louis SLOBUDKIN, Corier Dover, 1972.

 • Methods for Modern Sculptors, Ronald D YOUNG, Robert A FENNELL, Sculpt Nouveau, 2000.


GSS 433 Resim Atelye 223 ECTS 3
Dördüncü yarıyıl resim atelye uygulamaları kapsamında optik/objektif yansıtma, ekspresif (dışavurumcu yansıtma), deformatif (biçim bozucu) yansıtma ve transformasyon (biçimden biçime geçiş) çalışması veya transmisyon (görev değişimi) çalışması gerçekleştirilmektedir.
Bu çalışmalar, resim sanatının anlatım, teknik ve üslup varyasyonlarını  öğrencinin kazanımlarına dönüştürmek amacındadır.
Bu ders uygulamalı ders olup, bir vize final ve bütünleme sınavları yapılır. Sınavlar uygulamalı, proje çalışması ya da yazılı olarak gerçekleştirilebilir.
 
Ders Kitapları:

 • Gilbert Clark-Enra zimmerman, Teaching Talented Art Students, teacher Colloge Press, New York 2004.

 • K.S.Fleckenstein-L.T. Calendrillo-D.A. Worley, Language and Image Into Reading-Writing Clüssroom: Teaching Vision, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey-Mahwah-London 2002.

 • Christian leborg, Visual Grammar, Princeton architechtural Press, New York 2004.

 • Michael Leyton, The Structure of Painting, Springer, Vien-New York 2006.


GSS 414 Seramik-Cam Atelye 223 ECTS 3
Çamur tornasının tanıtımı yapılır. Plastik kırmızı ve beyaz bünye torna çamurları, çamur yoğurma, merkeze çekme, hava alma, silindir çekme, yüzey aşındırma süreçleri tanımlanır ve gösterilir. İş organizasyonu, dip alma, ayak çıkartma, iş ve dış sıvama, şablon forma hazırlama, bisküvi pişirimi gibi aşamalar incelenir. Çamur tornasında kullanılmak üzere torna çamuru hazırlama, elastikiyet kazandırma teknikleri, el torna koordinasyonu, devinim, hareket ve simetri üzerinde deneyim çalışmaları gerçekleştirilir. Basit kullanım eşyaları, tabak, çanak, çömlek vs. yapımı çalışmaları. Cam form tasarımları, harman hazırlamak, sanatsal şekillendirmeler gerçekleştirmek, yarı otomatik (makine-manuel) çalışmalar gerçekleştirmek, fabrikasyon modeller araştırmak.
 
Bu ders uygulamalı ders olup, bir vize final ve bütünleme sınavları yapılır. Sınavlar uygulamalı, proje çalışması ya da yazılı olarak gerçekleştirilebilir.
 
Ders Kitapları:

 • R.W Douglas-Susan Frank, A History of Glassmaking, The Whitefriars Press, London 1972.

 • Roger Dodsworth, Glass and Glassmaking, Shire Publications, London1996.

 • Keith Cummings, Techniques of Kiln Formed Glass, A&C Black Limited, London 1997.

 • Keith Cummings, The Technique of Glass Forming, B&T Batsford, London 1980.

 • Marak Cousins, Twentieth Century Glass, Shoting Star Press, New York 1996.

 • Roberts Charleston, Masterpieces of Glass, Harry N. Abrams, New York 1990.

 • James F. Shackelford,-Robert H. Doremus, Ceramic and Glass Materials, Springer, New York 2008.

 • Steve Mattison, The Complete Potter, Apple Press, London 2003.

 • Gönül Öney, Anadoluda Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2007.

 • Sıdıka Sibel Sevim, Seramik Dekorlar ve Uygulama Teknikleri, Yorum Sanat Yayınları, İstanbul 2007.


GSS 415 Sanat ve Tasarımda Aktüalite 202 ECTS 3
Tasarım kültürünün en çağdaş ve güncel konularına dair bilgilere ulaşabilir olmak, eleştirel bir yaklaşımla çağdaş, popüler ve evrensel tasarım konularını değerlendirebilmek, ve de bunları sürekli takip edecek yöntem ve alışkanlıkları kazanmak.
 
Teorik bir ders olup sınavları bir vize, final ve bütünleme şeklinde yapılmaktadır.
 
Ders Kitapları:

 • Universal Design Handbook, Wolfgang P.E. Preiser, Korydon H. Smith, McGraw-Hill, 2011

 • Essential of System Analysis and Design, Joseph S. Valacich, Joey F. George, Jeffrey A. Hoffer, Pearson, 2012

 • Design Process İmprovement, John Clarkson, Claudia Eckert, Springer, 2005

 • Design Secrets: Products, IDSA, 2001

 • Design Secrets: Products 2, IDSA, 2004

 • The Design of Things to Come How Ordinary People Create Extraordinary Products, Wharton School Publishing, New Jersey. Walsh, V., Roy, R., Bruce, M. and Potter, S. (1992)


GSS 416 İç Mekan Tasarımı 223 ECTS 3
Çeşitli mimari özelliklerin tamamlayıcılıklarını, uyumlarını ve estetik yönsemelerini ön planda tutan ve iç mekan kavramı üzerinde odaklanmak. Mekan uzaylarının tasarımsal ve estetik konular, içerikler ve ehedfler ile örtüşebilecek projeler incelemek. Mobilya, mimari doku, insan algıları, renk analizleri, ışık, hareket, dinamizm ve denge gibi sanatsal, estetik, tasarımsal içeriklerin işlenmesi.
 
Bu ders uygulamalı bir ders olup, sınavları bir vize, final ve bütünlemeden oluşmaktadır. Sınavlar yazılı, uygulamalı ya da proje-ödev biçiminde gerçekleştirilebilir.
 
Ders Kitapları:

 • Designing for Re-use-The Life of Consumer Packaging, Tom Fisher, Janet Shipton, Earthscan, 2010

 • Packaging Sustainability: Tools, Systems, and Strategies for Innovative Package Design, Wendy Jedlicka, John Wiley&Sons, Inc. 2009.


GSS 417 Ambalaj Tasarımı 223 ECTS 3
Bir ürünün, üreticiden tüketiciye ulaşana dek, korunmasını, taşınmasını, depolanmasını kolaylaştırmak ve farklılaştırmak için yaratıcı tasarımlar oluştururken, çevresel etkenleri, ürün -ambalaj-iletişim bağlantısı içinde üstlendiği rolle, gözönüne almayı; ürüne uygun şekilde tasarlanabilmesi için temel bilgileri vermeyi ve çeşitli uygulamalarla doğru iletişim dilini oluşturulmayı sağlamak.
Ürün ambalajlama yöntemleri, ambalaj malzeme ve üretim teknikleri, ambalaj seçimi ve tasarımı, depolama saklama koşulları, geri dönüşüm yöntemleri ve uygun malzeme seçimleri.
 
Bu ders uygulamalı bir ders olup, sınavları bir vize, final ve bütünlemeden oluşmaktadır. Sınavlar yazılı, uygulamalı ya da proje-ödev biçiminde gerçekleştirilebilir.
 
Ders Kitapları:

 • Designing for Re-use-The Life of Consumer Packaging, Tom Fisher, Janet Shipton, Earthscan, 2010

 • Packaging Sustainability: Tools, Systems, and Strategies for Innovative Package Design, Wendy Jedlicka, John Wiley&Sons, Inc. 2009.


GSS 418 Engelliler İçin Sanat ve Tasarım 223 ECTS 3
Sosyal yaşamın içinde doğal olgulardan biri olarak engelliler için tasarımın önemine ve gerekliliğine ilişkin farkındalığın geliştirilmesi. İç mekan ve dış mekanlar içinde engellilerin karşılaşabileceği engel sınıfına girebilecek proslemlerin çözümü için tasarımlar geliştirmek, projeler oluşturmak ve uygulamak.
 
Bu ders uygulamalı bir ders olup, sınavları bir vize, final ve bütünlemeden oluşmaktadır. Sınavlar yazılı, uygulamalı ya da proje-ödev biçiminde gerçekleştirilebilir.
 
Ders Kitapları:
 

 • Design for Environment, Joseph Fiksel, McGraw-Hill, 2009

 • Emotionally Durable Design: Objects, Experiences and Empathy, Jonathan Chapman, Earthscan, London, 2005

 • The Green Imperative, Natural Design for teh Real World, Victor Papanek, Thames&Hudson, 1995

 • Green Design, Design for the Environment Dorothy Mackenzie, 1997 (2nd edition), Laurence King Publishing, London