Ders Açıklamaları

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
HEYKEL BÖLÜMÜ
DERS PROGRAMI, KREDİLER, ECTS VE
DERS İÇERİKLERİ


 
BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ YARIYILI)
 
KOD DERS T P K ECTS
GSF 101 Temel Tasarım I 3 3 5 7
GSF 103 Perspektif I 2 2 3 5
GSF 105 Çizim I 2 2 3 5
TDİ 101 Türk Dili I 2 0 2 2
YDİ 101 Yabancı Dil I 2 0 2 2
ATİ 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
GSF 107 Sanat Tarihi I 2 0 2 3
GİT 101 Görsel İletişime Giriş 2 2 3 4
  Toplam     22 30
 
İKİNCİ YARIYIL (BAHAR YARIYILI)
 
KOD DERS T P K ECTS
GSF 102 Temel Tasarım II 3 3 5 7
GSF 104 Perspektif II 2 2 3 5
GSF 106 Çizim II 2 2 3 5
TDİ 102 Türk Dili II 2 0 2 2
YDİ 102 Yabancı Dil II 2 0 2 2
ATİ 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
GSF 108 Sanat Tarihi II 2 0 2 3
GİT 102 Grafik Tasarıma Giriş 2 2 3 4
  Toplam     22 30
 
ÜÇÜNCÜ YARIYIL (GÜZ YARIYILI)
 
KOD DERS T P K ECTS
GİT 201 Grafik Tasarım I 4 4 6 7
GSF 201 Bilgisayar Destekli tasarım I 2 2 3 4
GİT 203 İllüstrasyon I 2 2 3 4
GİT 205 Fotoğraf I 1 2 2 3
GİT 207 Tipografi I 1 2 2 3
GİT 209 Grafik Tasarım Tarihi I 2 0 2 3
GSF 203 Sanat Felsefesi 2 0 2 3
GSS (Seçmeli) 2 0 2 3
  Toplam     20+2 30
 
DÖRDÜNCÜ YARIYIL (BAHAR YARIYILI)
 
KOD DERS T P K ECTS
GİT 202 Grafik Tasarım II 4 4 6 7
GSF 202 Bilgisayar Destekli Tasarım II 2 2 3 4
GİT 204 İllüstrasyon II 2 2 3 4
GİT 206 Fotoğraf II 1 2 2 3
GİT 208 Tipografi II 1 2 2 3
GİT 210 Grafik Tasarım Tarihi II 2 0 2 3
GSF 204 İletişim Felsefesi 2 0 2 3
GSS (Seçmeli) 2 0 2 3
  Toplam     20+2 30
 
BEŞİNCİ YARIYIL (GÜZ YARIYILI)
 
KOD DERS T P K ECTS
GİT 301 Grafik Tasarım III 4 4 6 7
GİT 303 Sayısal Arayüz Tasarımı 2 2 3 5
GİT 305 Pazarlama Stratejileri ve Reklamcılık 2 0 2 5
GSF 301 Tasarım Felsefesi 2 0 2 3
GSF 303 Sanat Sosyolojisi 2 0 2 4
GSF 307 Üç Boyutlu (3B) Modelleme I 2 2 3 3
GSS (Seçmeli) ( Bir ders seçilecektir) 2 0 2 3+3
  Toplam     15+5 30
 
ALTINCI YARIYIL (BAHAR YARIYILI)
 
KOD DERS T P K ECTS
GİT 302 Grafik Tasarım IV 4 4 6 7
GİT 304 Dijital Medya Tasarımı 2 2 3 5
GİT 306 Reklam Analizi 2 0 2 5
GSF 302 Bilgi Felsefesi 2 0 2 3
GSF 304 Araştırma Metodolojisi 2 0 2 4
GSF 308 Üç Boyutlu (3B) Modelleme II 2 2 3 3
GSS (Seçmeli) ( Bir ders seçilecektir) 3 0 3 3+3
  Toplam     15+5 30
 
YEDİNCİ YARIYIL (GÜZ YARIYILI)
 
KOD DERS T P K ECTS
GİT 401 Grafik Tasarım V 4 4 6 7
GİT 403 Sergi ve Çevresel Grafik 2 2 3 5
GİT 409 Mezuniyet Proje Geliştirme 2 2 3 5
GİT 405 Sosyal Medya ve Görsel İletişim 2 0 2 3
GİT 407 Reklam Fotoğrafçılığı 2 0 2 4
GSF 401 Medya Okuryazarlığı 2 0 2 3
GSS (Seçmeli) 2 0 2 3
  Toplam     18+2 30
 
SEKİZİNCİ YARIYIL (BAHAR YARIYILI)
 
KOD DERS T P K ECTS
GİT 402 Grafik Tasarım VI 4 4 6 7
GİT 404 Sunum Tasarımı 2 2 3 5
GİT 410 Mezuniyet Proje Uygulama 2 2 3 5
GİT 406 Tasarım Etiği ve Fikri Haklar 2 0 2 3
GİT 408 Sanat Yönetimi 2 0 2 4
GSF 402 Görsel Okuryazarlıklar 2 0 2 3
  (Seçmeli) 2 0 2 3
  Toplam     18+2 30
 
Sekiz (8) Yarıyıl Genel Kredi ve ECTS Toplamı                                                     168                240
 1. Zorunlu Dersler:
KOD DERS T P K ECTS
GSF 101 Temel Tasarım I 3 3 5 7
GSF 102 Temel tasarım II 3 3 5 7
GSF 103 Perspektif I 2 2 3 5
GSF 104 Perspektif II 2 2 3 5
GSF 105 Çizim I 2 2 3 5
GSF 106 Çizim II 2 2 3 5
TDİ 101 Türk Dili I 2 0 2 2
TDİ 102 Türk Dili II 2 0 2 2
YDİ 101 Yabancı Dil I 2 0 2 2
YDİ 102 Yabancı Dil II 2 0 2 2
ATİ 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi I 2 0 2 2
ATİ 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
GİT 201 Grafik Tasarım I 4 4 6 7
GİT 202 Grafik Tasarım II 4 4 6 7
GİT 301 Grafik tasarım III 4 4 6 7
GİT 302 Grafik Tasarım IV 4 4 6 7
GİT 401 Grafik Tasarım V 4 4 6 7
GİT 402 Grafik Tasarım VI 4 4 6 7
GİT 101 Görsel İletişime Giriş 2 2 3 4
GİT 102 Grafik Tasarıma Giriş 2 2 3 4
GSF 201 Bilgisayar Destekli Tasarım I 2 2 3 4
GSF 202 Bilgisayar Destekli Tasarım II 2 2 3 4
GİT 203 İllüstrasyon 2 2 3 4
GİT 307 Üç Boyutlu (3B) Modelleme I 2 2 3 4
GİT 308 Üç Boyutlu (3B) Modelleme II 2 2 3 4
GİT 303 Sayısal Arayüz Tasarımı 2 2 3 4
GİT 304 Dijital Medya Tasarımı 2 2 3 4
GİT 403 Sergi ve Çevresel Grafik 2 2 3 4
GİT 404 Sunum Tasarımı 2 2 3 4
GİT 205 Fotoğraf I 1 2 2 3
GİT 206 Fotoğraf II 1 2 2 3
GİT 207 Tipografi I 1 2 2 3
GİT 208 Tipografi II 1 2 2 3
GİT 209 Grafik Tasarım Tarihi I 2 0 2 3
GİT 210 Grafik tasarım tarihi II 2 0 2 3
GİT 305 Pazarlama Stratejileri ve Reklamcılık 2 0 2 5
GİT 306 Reklam Analizi 2 0 2 5
GİT 405 Sosyal Medya ve Görsel İletişim 2 0 2 3
GİT 406 Tasarım Etiği ve Fikri Haklar 2 0 2 3
GİT 407 Reklam Fotoğrafçılığı 2 0 2 4
GİT 408 Sanat yönetimi 2 0 2 4
GSF 107 Sanat Tarihi I 2 0 2 3
GSF 108 Sanat Tarihi II 2 0 2 3
GSF 203 Sanat Felsefesi 2 0 2 3
GSF 204 İletişim Felsefesi 2 0 2 3
GSF 301 Tasarım Felsefesi 2 0 2 3
GSF 302 Bilgi Felsefesi 2 0 2 3
GSF 303 Sanat Sosyolojisi 2 0 2 4
GSF 304 Araştırma Metodolojisi 2 0 2 4
GSF 401 Medya Okuryazarlığı 2 0 2 3
GSF402 Görsel Okuryazarlıklar 2 0 2 3
GİT 409 Mezuniyet Proje Geliştirme 2 2 3 5
GİT 410 Mezuniyet Proje Uygulama 2 2 3 5
  
KOD     AÇILIM
GSF Güzel Sanatlar Fakültesi
GİT Görsel İletişim Tasarımı
GSS Güzel Sanatlar Seçmeli
TDİ Türk Dili
YDİ Yabancı Dil
ATİ  Atatürk İlkeleri


GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ Ders İçerikleri ve Kaynaklar

 GSF 101 Temel Tasarım I 335 ECTS 7
Temel Tasarım I dersi, öğrencileri sanatsal yaratıcılık ve problem çözmede görme ve düşünme alışkanlıklarından sıyrılarak kendi bilişsel ve duyuşsal potansiyellerini tanımaya yönelten bir disiplin kimliği taşır. Algı fizyolojisi, algılama ve anlamlardırma, görsel algı kuramları dersin teorik altyapısını oluşturur. Biçimlenme ve biçimlendirme bağlamında nokta, çizgi, yüzey ve form kavramları, yapı, doku ve renk kavramları, algılama sürecinde devreye giren  hareket/devinim, ritm, denge, uyum gibi görsel etki kategorileri ve bu etkilerin oluşumunda ölçümsel işlevleri yerine getiren tekrar, yön, mesafe, oran-orantı, yoğunluk, şiddet gibi nicel değerler kategorilerinin iki ve üç boyutlu uygulamalar üzerinden tanıtılması ve öğrenmelerin kalıcı hale getirilmesi dersin içerik ve metodolojisini oluşturur.
 
Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Temel Tasarım, Ali SEYLAN, M Kitap Yayınevi, Ankara, 2005.
 • Grafik Tasarım Temelleri (Çev.: Mehmet Emir Uslu), Gavin AMBROSE, Paul HARRIS, Literatür Yayıncılık, 2012.
 • Design Elements A Graphic Style Manual, Timothy SAMARA,  Rockport Publishers, USA, 2007.
 • Görsel İletişimde Temel Tasarım, H. Yakup Öztuna, Tibyan Yayıncılık, İstanbul, 2007.

GSF 102 Temel Tasarım II 335 ECTS 7
Temel Tasarım I dersi, öğrencileri sanatsal yaratıcılık ve problem çözmede görme ve düşünme alışkanlıklarından sıyrılarak kendi bilişsel ve duyuşsal potansiyellerini tanımaya yönelten bir disiplin kimliği taşır. Algı fizyolojisi, algılama ve anlamlardırma, görsel algı kuramları dersin teorik altyapısını oluşturur. Biçimlenme ve biçimlendirme bağlamında nokta, çizgi, yüzey ve form kavramları, yapı, doku ve renk kavramları, algılama sürecinde devreye giren  hareket / devinim, ritm, denge, uyum gibi görsel etki kategorileri ve bu etkilerin oluşumunda ölçümsel işlevleri yerine getiren tekrar, yön, mesafe, oran-orantı, yoğunluk, şiddet gibi nicel değerler kategorilerinin iki ve üç boyutlu uygulamalar üzerinden tanıtılması ve öğrenmelerin kalıcı hale getirilmesi dersin içerik ve metodolojisini oluşturur.
 
Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Temel Tasarım, Ali SEYLAN, M Kitap Yayınevi, Ankara, 2005.
 • Grafik Tasarım Temelleri (Çev.: Mehmet Emir Uslu), Gavin AMBROSE, Paul HARRIS, Literatür Yayıncılık, 2012.
 • Design Elements A Graphic Style Manual, Timothy SAMARA,  Rockport Publishers, USA, 2007.
 • Görsel İletişimde Temel Tasarım, H. Yakup Öztuna, Tibyan Yayıncılık, İstanbul, 2007.
 
GSF 103 Perspektif I 223 ECTS 5
Bu ders öğrencilere, uzayda yer alan ve vektörel açıdan tepe, köşe, kenar (ayrıt), yüzey faktörleriyle ifade edilebilir bir forma sahip üç boyutlu nesnelerin resim düzleminde görünüşlerinin elde edilmesine ilişkin bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, perspektif kavramı, değişik geometriler, tasarı geometri ve perspektif, perspektifin temel unsurları ve belli görme ve imgeleme ilkeleri bağlamında ilişkilendilimelerine göre perspektif türlerinin tanıtılması, parallel ve konik perspektif türleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Descriptive Geometry, Pare, E. G., Loving, R.O., Hill, I.L., Pare, R.C., Macmillan publishing Co., New York, 1982
 • Geometrinin Gizli Dünyası, Wells, David. Çev. Selçuk Alsan, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1998.
 • Matematik Sanatı, King, Jerry. Çev. Nermin Arık, Tübitak, Ankara, 1997.
 • Perspective “a new system for designers”, Doblin, Jay. Whitney Library of Design, New York, 1973
 
GSF 104 Perspektif II 223 ECTS 5
Bu ders öğrencilere, uzayda yer alan ve vektörel açıdan tepe, köşe, kenar (ayrıt), yüzey faktörleriyle ifade edilebilir bir forma sahip üç boyutlu nesnelerin resim düzleminde görünüşlerinin elde edilmesine ilişkin bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, perspektif kavramı, değişik geometriler, tasarı geometri ve perspektif, perspektifin temel unsurları ve belli görme ve imgeleme ilkeleri bağlamında ilişkilendilimelerine göre perspektif türlerinin tanıtılması, parallel ve konik perspektif türleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Descriptive Geometry, Pare, E. G., Loving, R.O., Hill, I.L., Pare, R.C., Macmillan publishing Co., New York, 1982
 • Geometrinin Gizli Dünyası, Wells, David. Çev. Selçuk Alsan, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1998.
 • Matematik Sanatı, King, Jerry. Çev. Nermin Arık, Tübitak, Ankara, 1997.
 • Perspective “a new system for designers”, Doblin, Jay. Whitney Library of Design, New York, 1973
 
GSF 105 Çizim I 223 ECTS 5
Görsel dışavurumda etkili bir araç; esnek, canlı bir yöntem; objektif saptama tekniklerinden öznel yoğunlamalara doğru geliştirilebilir bir pratik olarak çizim (desen) dersi, görüntüsel bütünlüğü görsel çözümleme teknikleri, uzayın nokta-doğru-düzlemlerle analizi, eklemeci-çıkarmacı yöntemler  üzerine yoğunlaşmaktadır. Görsel algılama biçimlerine ilişkin açıklamalar ve yeni metodolojik yaklaşımlar kapsamında bilgi verilerek uygulamalar yaptırılır. Modelden / obje ya da bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler yanında; imgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama yeterlikleri arasındaki karşılıklı ilişkileri kapsayan uygulamalara yer verilir.
Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Design Sketching, Olofsson, Eric., Sjölen, Klara. Keeos Design Books, 2006, İsveç.
 • Sketching, Eissen, Koost., Steur, Roselien. Page One,
 • Sketching the Basics, Steir, Roselien. Eissen, Koost. BIS publishers, 2011, Amsterdam.
 • Rapid Viz, Hanks, Kurt., Belliston, Larry. Thomson, 2006, Boston.
 • Learning Curves, An Inspiring Guide To improve Your Design Sketch Skills, Keeos Design Books, Germany, 2011.
 
GSF 106 Çizim II 223 ACTS 5
Görsel dışavurumda etkili bir araç; esnek, canlı bir yöntem; objektif saptama tekniklerinden öznel yoğunlamalara doğru geliştirilebilir bir pratik olarak çizim (desen) dersi, görüntüsel bütünlüğü görsel çözümleme teknikleri, uzayın nokta-doğru-düzlemlerle analizi, eklemeci-çıkarmacı yöntemler üzerine yoğunlaşmaktadır. Görsel algılama biçimlerine ilişkin açıklamalar ve yeni metodolojik yaklaşımlar kapsamında bilgi verilerek uygulamalar yaptırılır. Modelden / obje ya da bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler yanında; imgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama yeterlikleri arasındaki karşılıklı ilişkileri kapsayan uygulamalara yer verilir.
Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Design Sketching, Olofsson, Eric., Sjölen, Klara. Keeos Design Books, 2006, İsveç.
 • Sketching, Eissen, Koost., Steur, Roselien. Page One,
 • Sketching the Basics, Steir, Roselien. Eissen, Koost. BIS publishers, 2011, Amsterdam.
 • Rapid Viz, Hanks, Kurt., Belliston, Larry. Thomson, 2006, Boston.
 • Learning Curves, An Inspiring Guide To improve Your Design Sketch Skills, Keeos Design Books, Germany, 2011.
 
TDİ 101 Türk Dili I 202  ECTS 2
Öğrencilerin Türkçe okuma ve yazma becerilerini geliştirerek, okuduklarını eleştirel bir bakış açısıyla çözümlemelerini ve düşüncelerini düzgün, anlaşılır ve akıcı bir Türkçe ile ifade etmelerini sağlamaktır. Türkçe’nin tarihsel serüvenine ilişkin bilgi edinerek bu konuda kendi bakış açılarını geliştirecek olan öğrenciler, dönem boyunca kısa paragraflardan uzun makalelere kadar farklı boyutlardaki düşünce yazılarını anlayarak okumayı, okudukları üzerinde yorum üretmeyi ve yorumlarını akademik etik kurallarını dikkate alarak düzgün bir Türkçe’yle ifade etmeyi öğretmektir.
 
Teorik bir ders olup, bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar yazılı biçiminde gerçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Komisyon, Ekin Yayınevi, Bursa 2007.
 • Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, Doğan AKSAN, Ankara, TDK, 2003.
 • Denemeler / Montaigne, Michel de MONTAİGNE (Çev: Sabahattin Eyüboğlu), Türkiye İş Bankası Yayınları, 2012.
 • Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Mustafa ÖZKAN ve Diğerleri, İstanbul, 2001.
 • TDK Türkçe Sözlük I-II, Ankara, 2006.
 
TDİ 102 Türk Dili II 202 ECTS 2
Öğrencilerin edebi türler hakkında bilgilenmesini sağlamak ve bu türlerden bazılarının Türkçe’deki örnekleri üzerinde durmaktır. Derste roman, öykü, şiir gibi türlerin hem Türkçe’deki serüvenleri üzerinde durulmakta hem de bu türlerin  edebi özellikleri hakkında bilgi verilmektedir. Öğrenciler dönem boyunca söz konusu türlerde verilmiş örnekleri okuyarak belli kavramlar etrafında tartışmayı, yorum üretmeyi ve  yorumlarını düzgün bir Türkçe’yle ifade etmeyi öğrenmektedirler.
 
Teorik bir ders olup, bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar yazılı biçiminde gerçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Komisyon, Ekin Yayınevi, Bursa 2007.
 • Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, Doğan Aksan, Ankara, TDK, 2003.
 • Denemeler / Montaigne, Michel de Montaigne (Çev: Sabahattin Eyüboğlu), Türkiye İş Bankası Yayınları, 2012.
 • Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Mustafa Özkan  ve Diğerleri, İstanbul, 2001.
 • TDK Türkçe Sözlük I-II, Ankara, 2006.
 
YDİ 101 Yabancı Dil I 202 ECTS 2
Dersler, İngilizce olarak okuma, yazma, dinleme ve konuşma şeklinde dört temel dil teması çerçevesinde yapılmaktadır. Derslerde eğitsel ve profesyonel görsel-işitsel malzeme aracılığıyla dönem dersleri ile paralel şekilde alana ilişkin ingilizce terminolojisi öğretilmekte, alanla ilgili mevzuat ve yayınlar İngilizce olarak incelenmekte, bu anlamda çeviriler yapılmakta, böylelikle öğrencilerin ulusal yayınların yanı sıra uluslararası yayınları okuma ve takip edebilme becerisi kazanmaları sağlanmaktadır.
 
Teorik bir ders olup, bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar yazılı biçiminde gerçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • Contemporary Topics 2 Listening & Notetaking Skills High-Intermediate, Ellen KİSSLİNGER – Michael ROST, Longman, 2002.
 • NORTHSTAR (Reading &Writing), Laurie Barton- Carolyn Dupaquier Sardinas 2nd ed.  Intermediate North-Star  (Longman)
 
YDİ 102 Yabancı Dil II 202 ECTS 2
Derste akademik yazma becerisinin kazanılması için ödev yazımı, sunum yapma ve  yazma gibi konularda yazılı ifade teknikleri öğretilmekte, örnek belgeler incelenmektedir.Öğrencilerin dinleme becerilerinin geliştirilmesi için ise derslerde işitsel cihazlardan yararlanılmakta, uluslararası seminer ve sempozyumlara katılım teşvik edilmektedir.
 
Teorik bir ders olup, bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar yazılı biçiminde gerçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • Contemporary Topics 2 Listening & Notetaking Skills High-Intermediate, Ellen KİSSLİNGER – Michael ROST, Longman, 2002.
 • NORTHSTAR (Reading &Writing), Laurie Barton- Carolyn Dupaquier Sardinas 2nd ed.  Intermediate North-Star  (Longman)
 
ATİ 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  202 ECTS 2
Derste, Atatürk ilke ve inkılaplarının Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve gelişimindeki önemi vurgulanmaktadır. İlk bölümde, Kurtuluş Savaşı' ndan önceki dönem ele alınarak Osmanlı İmparatorluğu' nun dağılma ve yıkılma nedenleri incelenmekte, I. Dünya Savaşı ve Anadolu' nun işgali dönemleri anlatılmakta, Kuvayı Milliye hareketi ve Misak-ı Milli anlayışı kavramsal ve tarihsel yönleri ile açıklanmaktadır. Dersin ikinci bölümünde ise, Cumhuriyet' in kuruluşu ile birlikte başta eğitim, ekonomi, siyaset ve kültür olmak üzere çeşitli alanlarda gerçekleştirilen devrimler üzerinde durularak Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürk ilke ve inkılapları ve özellikle laiklik ilkesi anlatılmaktadır.
 
Teorik bir ders olup, bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar yazılı biçiminde gerçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • Türk İnkılâp Tarihi, Ali İhsan Gencer,– Sebahattin Özel, İstanbul, 2005.
 • Nutuk-Kemal Atatürk, Atatürk Araştırmaları Merkezi Yayınları, Ankara, 2006.
 • Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, I – II - III, Ankara, 2000.
 
ATİ 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 202 ECTS 2
Dersin amacı, yakın dönem Türkiye tarihinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel olguları hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Öğrencilere tarihi ve tarihle ilgili metinleri sevdirmek, öğrencilerin tarihsel olaylara çok yönlü bir şekilde bakabilmesini sağlamak ve disiplinlerarası bir yaklaşım etrafında, öğrencileri, başta tarih olmak üzere farklı Sosyal Bilimler’in temel kuramsal kavramları, tartışmaları ve düşünce yöntemleri ile tanıştırmaktır.
 
Teorik bir ders olup, bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar yazılı biçiminde gerçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • Türk İnkılâp Tarihi, Ali İhsan Gencer,– Sebahattin Özel, İstanbul, 2005.
 • Nutuk-Kemal Atatürk, Atatürk Araştırmaları Merkezi Yayınları, Ankara, 2006.
 • Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, I – II - III, Ankara, 2000.
 
GİT 201 Grafik Tasarım I 446 ECTS 7
Çeşitli flora ve fauna alanlarında yaşayan canlı türlerine yönelik belirli sayıda stilizasyon çalışmalarından sonra işlevsel özelliği olan, açık ya da kapalı kamusal alanlarda kullanılan görsel bildirişim simgelerine ve ardından bir kurum adına biçimsel ve içeriksel açıdan farklılık ortaya koyan, eğitmen eşliğinde gerçekleştirilen yaratıcı stratejiler doğrultusunda logo tasarımına geçilir.
Kurumsal kimlik rehberinde temel düzeyde yer alan seçenekler doğrultusunda anlatım ve uygulamalarla sonuçlandırlır.
 
Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir
 
Ders Kitapları:
 • Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, Tevfik Fikret UÇAR, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2004.
 • İletişim ve Grafik Tasarım, Emre BECER, Dost Kitabevi, Ankara, 2008.
 • Grafik Tasarım Ne İçindir? Alice TWEMLOW (Çev.: Dalsu Özgen), Yapı Endüstri Merkezi Yayınları,
İstanbul, 2011.
 • Grafik Tasarım, Alain WEILL (Çev.: Orçun Türkay), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2009.
 • Grafik Tasarım Görsel İletişim Kültür Dergisi, GRAFİK TASARIM YAYINCILIK SANAYİ LİMİTED   ŞİRKETİ, Ege Basım Matbaa ve Reklam Sanatları Ltd. Şti., İstanbul.
 • Logo Lounge 7, Bill GARDNER,  Anne HELLMAN,  Rockport Publishers, 2012.
 
GİT 202 Grafik Tasarım II 446 ECTS 7
Yayın grafiği kapsamında kitap, dergi, gazete, katalog, broşür, mönü, ansiklopedi gibi süreli ve süresiz yayınların tasarımına ilişkin teorik ve uygulamalı bir süreç izlenir. Uygulamalar, hem kapak tasarımı, hem çok sayfalı iç sayfa tasarım bütünlüğü hem de tasarımcı, yayıncı, yayınevi, yazar ve okuyucu ilişkilerini açısından dikkate alınrak gerçekleştirilir.
 
Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir
 
Ders Kitapları:
 • The Best of Newspaper Design, 31th Edition, Society for News Design, Rockport Publisher, USA, 2010.
 • 45th Publication Design Annual (Society of Publication Designers' Publication Design Annual), Society of Publications Designers, Rockport Publisher, USA, 2010.
 • The Best of Brochure Design, Kiki ELDRIDGE, Rockport Publishers, USA, 2010.
 • New Book Design, Robert FAWCETT-TANG, Harper Collins Publisher, USA, 2004.
 • By Its Cover: Modern American Book Cover Design, Ned DREW, Paul STERNBERG, Princeton Architectural Press, USA, 2005.
 • Kuramsal Temeller ve Uygulama İlkeleriyle Sayfa Düzeni, Mustafa ŞEKER, Çizgi Kitabevi, Konya, 2004.
 • Creative Edge Brochures, North Light Books, Gall Deibler FINKE, USA, 2000.
 • Masaüstü Yayıncılık, Soner MAZLUM, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006.
 
GİT 301 Grafik Tasarım III 446 ECTS 7
Reklam grafiği kapsamında afiş tasarımı ve türleri, basın ilanı, takvim tasarımı, pul ve banknot tasarımı ve bilgilendirme tasarımı ile açık hava reklamcılığına ilişkin teorik ve uygulamalı bir süreç izlenir.
 
Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.
 
Ders Kitapları:
 • İnadına Yurdaer / Grafik tasarımcısının tiyatro/sinema afişleri ve resimlemeleri üstünden bir portresi, Esen KAROL, YKY, İstanbul, 2006.
 • Basın İlanı Böyle Yapılır!, Jim AITCHISON, Okuyan Us Yayın, İstanbul, 2006.
 • GRAFİK TASARIM YAYINCILIK SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, Grafik Tasarım Görsel İletişim Kültür Dergisi, Ege Basım Matbaa ve Reklam Sanatları Ltd. Şti., İstanbul.
 • Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, Tevfik Fikret UÇAR, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2004.
 • İletişim ve Grafik Tasarım, Emre BECER, Dost Kitabevi, Ankara, 2008.
 • Grafik Tasarım Ne İçindir? Alice TWEMLOW (Çev.: Dalsu Özgen), Yapı Endüstri Merkezi Yayınları,
İstanbul, 2011.
 • Grafik Tasarım, Alain WEILL (Çev.: Orçun Türkay), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2009.
 
GİT 302 Grafik Tasarım IV 446 ECTS 7
Reklam grafiği kapsamında afiş tasarımı ve türleri, basın ilanı, takvim tasarımı, pul ve banknot tasarımı ve bilgilendirme tasarımı ile açık hava reklamcılığına ilişkin teorik ve uygulamalı bir süreç izlenir.
 
Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir
 
Ders Kitapları:
 • İnadına Yurdaer / Grafik tasarımcısının tiyatro/sinema afişleri ve resimlemeleri üstünden bir portresi, Esen KAROL, YKY, İstanbul, 2006.
 • Basın İlanı Böyle Yapılır!, Jim AITCHISON, Okuyan Us Yayın, İstanbul, 2006.
 • GRAFİK TASARIM YAYINCILIK SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, Grafik Tasarım Görsel İletişim Kültür Dergisi, Ege Basım Matbaa ve Reklam Sanatları Ltd. Şti., İstanbul.
 • Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, Tevfik Fikret UÇAR, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2004.
 • İletişim ve Grafik Tasarım, Emre BECER, Dost Kitabevi, Ankara, 2008.
 • Grafik Tasarım Ne İçindir? Alice TWEMLOW (Çev.: Dalsu Özgen), Yapı Endüstri Merkezi Yayınları,
İstanbul, 2011.
 • Grafik Tasarım, Alain WEILL (Çev.: Orçun Türkay), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2009.
 
GİT 401 Grafik Tasarım V 446 ECTS 7
Derste, Bauhaus Okulu’ndan Modernist ve Postmodernist dönemin sonuna kadar devam eden süreç, karakteristik örneklerle incelenir. Bu zaman diliminde ayrıca “Yeni Tipografi”, II. Dünya Savaşı yılları, daha sonra ortaya çıkan ve uluslararası tasarım dünyasını etkisi altına alan ‘İsviçre Stili’ veya diğer adıyla ‘Uluslararası Tipografik Stil’ ele alınır. 1960’larda başlayan Postmodernist görsel anlatım tarzları, tasarım hareketleri, grupları ve tasarımcıları seminerlerle ve araştırma raporlarıyla anlatılır.
 
Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi, Dilek BEKTAŞ, YKY, İstanbul, 1992.
 • Graphic Design For The 21’st Century, Peter & Charlotte FIELL,  Taschen, Köln, 2002.
 • Pioneers of Modern Graphic Design A Complete History, Jeremy ANSLEY, Octopus Publishing Groups Ltd., Great Britain, 2001.
 
GİT 402 Grafik Tasarım VI 446 ECTS 7
Ambalaj tasarımı çerçevesinde, ürün ambalaj tasarımını, albüm kapağı tasarımını ve etiket tasarımını marka, ürün ve tüketici kitle ilişkileri ekseninde ele alır. Ambalaj tasarımını oluşturan form, malzeme ve görsel iletişim ögeleriyle ilgili teknik ve teorik bilgiler, uygulamalarla pekiştirilerek aktarılır.
 
Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Etkili Ambalaj Tasarımı, Gültekin ERDAL, Dora Basım Yayın, 2009.
 • 1000 Bags, Tags & Labels, Distinctive Design For Every Industry, Kiki ELDRIDGE, Rockport Publishers, USA, 2006.
 • 50 Trade Secrets of Great Design Packaging, Stanford CLIFF, Rockport Publishers, USA, 2002.
 • What is Packaging Design, Giles CALVER, Roto Vision Book, Switzerland, 2004.
 • Packaging the Brand, Gavin AMBROSE, Paul HARRİS, Ava Publishing, United Kingdom, 2011.
 
GİT 101 Görsel İletişime Giriş 223 ECTS 4
Derste işaretler, piktogramlar, ideogramlar, fonogramlar, ikonlardan, markalara kadar farklı anlam ve anlatım düzeylerine sahip semboller, göstergeler ve simgelemeleri tarihsel bir serüven içinde değerlendirilmekte, görsel iletişimin temellerine odaklanılmaktadır.
 
Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, Tevfik Fikret UÇAR, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2004.
 • Grafik Tasarım Görsel İletişim Kültür Dergisi, Ege Basım Matbaa ve Reklam Sanatları Ltd. Şti., İstanbul.
 • Visual Communication Images With Messages, Paul Martin LESTER, Thomson Wadswort, USA, 2006.
 • Visual Communication: More than Meets the Eye, Harry JAMİESON, Intellect Books, United Kingdom, 2007.
 
GİT 102 Grafik Tasarıma Giriş 223 ECTS 4
Görsel İletişim tasarımı alanının kapsamı ve içeriği hakkında bilgiler verilir. Teknolojiyle bütünleşik olarak gelişen bir süreçte esnek bir tasarımcı kimliği kazanmalarına yönelik yaklaşımlar üzerinde durulur. Sembol yaratımı üzerinden kodlama, kod çözme, anlamlandırma gibi temel konuların kavratılması sağlanır.
 
Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Semboller ve İşaretler Binlerce Yıllık Görsel Bir Yolculuk, Kathryn WILKINSON (Çev.: Seda TOKSOY), Alfa Yayınları, 2011.
 • İletişim ve Grafik Tasarım, Emre BECER, Dost Kitabevi, Ankara, 2008.
 • Grafik Tasarım Ne İçindir? Alice TWEMLOW (Çev.: Dalsu Özgen), Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 2011.
 • Grafik Tasarım Alain WEILL (Çev.: Orçun Türkay), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2009.
 
GSF 201 Bilgisayar Destekli Tasarım I 223 ECTS 4
Görsel iletişim tasarımı uygulamalarını sayısal ortamda görselleştirmek için ağırlıklı olarak kullanılacak olan vektörel tabanlı, piksel tabanlı ve web sitelerinden bilgisayar tabanlı eğitim modüllerine kadar geniş bir yelpazede hareketli uygulamalar gerçekleştirilmesini sağlayan programlar yanında, yayın grafiğinde yoğun olarak kullanılan programlara yönelik teorik ve uygulamalı süreçler izlenir.
 
Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Photoshop CS 6, Özge MARDİ BAYAR, KodLab Yayınevi, İstanbul, 2012.
 • The Adobe Photoshop CS6 Book for Digital Photographers, Scott KELBY, Peachpit Press, USA, 2012.
 • Illustrator CS 6, Yavuz GÜMÜŞTEPE, KodLab Yayınevi, İstanbul, 2012.
 • Adobe Illustrator CS6 Classroom in a Book, Adobe Creative Team, Adobe Press, USA, 2012.
 
GSF 202 Bilgisayar Destekli Tasarım II 223 ECTS 4
Görsel iletişim tasarımı uygulamalarını sayısal ortamda görselleştirmek için ağırlıklı olarak kullanılacak olan vektörel tabanlı, piksel tabanlı ve web sitelerinden bilgisayar tabanlı eğitim modüllerine kadar geniş bir yelpazede hareketli uygulamalar gerçekleştirilmesini sağlayan  programlar yanında, yayın grafiğinde yoğun olarak kullanılan programlara yönelik teorik ve uygulamalı süreçler izlenir.
 
Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Photoshop CS 6, Özge MARDİ BAYAR, KodLab Yayınevi, İstanbul, 2012.
 • The Adobe Photoshop CS6 Book for Digital Photographers, Scott KELBY, Peachpit Press, USA, 2012.
 • Illustrator CS 6, Yavuz GÜMÜŞTEPE, KodLab Yayınevi, İstanbul, 2012.
 • Adobe InDesign CS6 on Demand, Steve JOHNSON, Pearson Publishing, USA, 2012.
 • Adobe Illustrator CS6 Classroom in a Book, Adobe Creative Team, Adobe Press, USA, 2012.
 
GİT 203 İllüstrasyon 223 ECTS 4
Resimlemeye yönelik iki boyutlu malzemeler üzerine manuel beceriler ile farklı tekniklerin kullanılmasıyla içeriğin amaçlanan doğrultuda görselleştirilmesi ve öğrencinin resimleme türlerine ilişkin farklı ve çeşitli uygulamalarla bu süreçte kendi ifade tarzına ulaşabilmesi amaçlanır.
Ders, resimlemeye yönelik dijital ortamlarda farklı yöntemlerin kullanılmasıyla, hem ilgili yazılımların bu kapsamda sunduğu olanaklara ilişkin bilgi edinilmesini, hem de içeriğin amaçlanan doğrultuda görselleştirilmesini ve öğrencinin resimleme türlerine ilişkin farklı ve çeşitli uygulamalarla bu süreçte kendi ifade tarzına ulaşabilmesini amaçlar.
 
Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.
 
Ders Kitapları:
 • İllustration Now! Volume: 4, Julius WIEDEMANN, Taschen, USA, 2011.
 • The Picture Book: Contemporary Illustration, Angus HYLAND,  Laurence King Publishing, 2010.
 • Big Book of Contemporary Illustration, Martin Dawber, Batsford Publishing, 2009.
 • Illustration a Teorethical & Contextual Perspective, Alan Male, Ava Publishing, United Kingdom, 2009.
 
GİT 204 3D Modelleme 223 ECTS 4
Üç boyutlu modellenmiş hareketsiz görüntü ve animasyon oluşturmaya olanak sağlayan profesyonel programlarla ilgili modelleme ve canlandırma teknikleri, program arayüzünde yer alan çeşitli araçların ve komutların işlevleri; doku atama, aydınlatma efektleri ve kamera sistemleri dışında, render alma gibi birçok teorik ve teknik özelliğin anlatımları ile çeşitli ve farklı uygulamaları sanal ortamlarda oluşturabilme becerisini kapsamaktadır.
 
Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Cinema 4D R13 Cookbook, Michael SZABO, Packt Publishing Limited, United Kingdom, 2012.
 • Digital Lighting and Rendering, Jeremy BIRN, New Rider Publishing, USA, 2000.
 • 3-D Human Modeling and Animation, Peter RATNER, John Wiley &Sons, Inc., 2012.
 • 3-D Modeling and Animation: Synthesis and Analysis Techniques for the Human Body, Nikos SARRIS, Michael G. STRINTZIS, Irm Press, United Kingdom, 2005.
 
GİT 303 Sayısal Arayüz Tasarımı 223 ECTS 5
Etkileşimli web sayfalarının ve çoklu ortamların (metin, görüntü, video, ses ve animasyon gibi çeşitli öğeleri içeriğinde bulunduran ortamlar) ya da arayüz tasarımlarının uygulanmasında etkili olan ve tasarımcıya kolaylık sağlayan hem teorik ve teknik düzeyde bilgilerin hem de ilgili programların öğrenilmesini ve onların uygulamalar aracılığıyla kullanılma becerilerini ve çoklu ortam üretim süreçlerini birebir deneyimlenmeyi kapsar.
 
Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Elektronik Yayıncılık ve Web tasarım, Yusuf KEŞ, HiperLink Yayınları, İstanbul, 2009.
 • Web Tasarım Kılavuzu, Erkan BALABAN, Pusula Yayıncılık, İstanbul, 2003.
 • Exploring Web Design, Jeremy VEST, William CROWSON, Shannon POCBRAN,  Thomson Delmar Learning, USA, 2005.
 • Build Your Own Web Site The Right Way Using HTML & CSS, Ian, LLOYD, SitePoint Wordpress, 2008.
 • Designing with Web Standards, Jeffrey ZELDMAN, Ethan MARCOTTE, New Rider Publisher, USA, 2009.
 • Web Tasarım Kılavuzu, Osman Gürkan, Nirvana Yayınları, 2007.
 
GİT 304 Dijital Medya Tasarımı 223 ECTS 5
Dijital medya araçları ve sistemleri hakkında temel kavramlar anlatıldıktan sonra bu alanda gerekli olan tasarım disiplinleri konusunda teorik, teknik ve uygulamaya yönelik becerilerin geliştirilmesi amaçlanır. Daha sonra hareketli ve sesli çoklu ortam uygulamaları hazırlama, kurgulama ve kullanıma sunma yöntemlerine ilişkin bilgi verilerek dijital medyanın çeşitli alanlarında deneyim kazandırmaya dönük süreçler izlenir.
 
Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Digital Media Tools, Nigel CHAPMAN, Jenny CHAPMAN,  John Wiley and Sons Ltd., 2008
 • Digital Media Revisited: Theoretical and Conceptual Innovations in Digital Domains, Gunnar LIESTOL, Andrew MORRISON, Terje RASMUSSEN, Mit Press, USA, 2004.
 • Digital media: An introduction, Richard L. LEWIS, James LUCIANA, Pearson Prentice Hall, 2005.
 • Mapping Websites: Digital Media Design, Paul KAHN, Krzysztof LENK, Rockport Publishers, USA, 2001.
 
GİT 403 Sergi ve Çevresel Grafik 223 ECTS 5
Sanat / tasarım sergilerinin ve benzer etkinlik dizilerinin izleyiciye farklı ölçeklerde sunulmasında teorik, teknik, teknolojik ve uygulamalı süreçler izlenir. Bir kavram kapsamında konsept geliştirme, mekansal özellikler, aydınlatma koşulları, malzeme özellikleri vb.  özelliklerin yeni, yaratıcı ve işlevsel olarak organizasyonel düzeyde düşünülerek sonuçlandırılması sağlanır. Ayrıca, sergileme çözümleri konusunda disiplinler arası ve multidisipliner paylaşımlarla farklı vizyonlar oluşturulması amaçlanır.
 
Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Fuar Standı ve Sergileme Tasarımları 2010, Kolektif, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 2010.
 • Exhibition Design, Philiph HUGHES, Laurence King Publishers, United Kingdom, 2010.
 • Fuar Stand Tasarımı, Gülçin İPEK, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 2002.
 • Stratejik Fuar Yönetimi, Çisil SOHODOL, Ahmet Bülent Göksel, İstanbul,  Media Cat Yay. 2005.
 
GİT 404 Sunum Tasarımı  223 ECTS 5
İki ve üç boyutlu ya da dijital ortamlarda sunum teknik ve yöntemleri temel düzeyde açıklandıktan sonra çeşitli sunum projelerinin güncel yaşam pratikleri kapsamında gerçekleştirilme olasılıkları için düşünceler geliştirilmesi aşamasından, sunumun somutlaştırılarak tamamlanmasına kadar geçen süreçte, farklı ortamlar ile onun gerektirdiği koşullar ve malzemelerin bütünleştirilerek kullanılması sağlanır.
 
Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Graphic Design Portfolio Straegies For Print & Digital Media, Robert ROWE, Gary WILL, Harald LINTON, Barrister Books, USA, 2009.
 • Designing a Digital Portfolio, Cynthia L. BARON, New Rider Publisher, USA, 2009.
 • Exhibit Desıgn: The Future, Mr. George JACOB, CreateSpace Independent Publishing Platform, USA, 2011.
 • Exhibition Design, Philiph HUGHES, Laurence King Publishers, United Kingdom, 2010.
 • Exhibition Design, David DERNIE, Laurence King, 2007.
 
GİT 205 Fotoğraf I 122 ECTS 3
Derste, temel fotoğrafçılık bilgileri, fotoğraf makinelerinin türleri, objektif türleri ve özellikleri, enstantane, diyafram, ışık ve ışık ölçüm&uuuml;, pozlama ve fotoğrafta kompozisyon oluşturma gibi konulara ilişkin ağırlıklı olarak teorik süreç izlenir.
 
Bu ders hem teorik hem uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Fotoğraf Teknik Okumaları, Faruk Akbaş, Emre  İkizler,  Say Yayınları, 2008.
 • Doğada Dijital Fotoğrafçılık, James MARTİN, Homer Kitabevi, Ankara, 2007.
 • Sözde Fotoğraf, Çerkes KARADAĞ, İmge Kitabevi, Ankara, 2000.
 • Fotoğraf Üzerine, Susan SONTAG, Altıkırkbeş Yayın, İstanbul, 1999.
 • Yaratıcı Fotoğrafçılık, Michael LANGFORD, (Çev.: Ali Fazıl Durmuşoğulları), İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1998.
 
GİT 206 Fotoğraf II 122 ECTS 3
Derste, fotografı etkili bir görsel anlatım dili olarak kullanmak isteyen ögrencilere yönelik teknik, teorik ve estetik bilgilerin, belirlenmiş amaca uygun görsel ifadelere dönüşmesini sağlamak amacıyla, bir kavram kapsamında konsept belirlemek ve o eksende bir dizi çekimler gerçekleştirmek, onları hem manuel olarak karanlık odada hem de dijital ortamlarda ilgili yazılımlarla manipule ederek görselleştirmek, daha sonra çekilen fotografların yorumlanması hedeflenmektedir.
 
Bu ders hem teorik hem uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Yaratıcı Fotoğrafçılık, Michael LANGFORD, (Çev.: Ali Fazıl Durmuşoğulları), İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1998.
 • Sözde Fotoğraf, Çerkes KARADAĞ, İmge Kitabevi, Ankara, 2000.
 • Fotoğraf Üzerine, Susan SONTAG, Altıkırkbeş Yayın, İstanbul, 1999.
 • Doğada Dijital Fotoğrafçılık, James MARTİN, Homer Kitabevi, Ankara, 2007.
 
GİT 207 Tipografi I 122 ECTS 3
Ders, tipografinin ve kaligrafinin grafik tasarım uygulamalarında doğru ve etkili kullanımına ilişkin ulusal ve uluslararası kapsamlı anlatımı çoklu görsellerle destekleyerek açıklamaktadır. Tipografi bilimine ilişkin temel terimler, yazı karakterleri, türleri ve biçemleri hakkında bilgiler verilir.
 
Bu ders hem teorik hem uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Çağdaş Tipografinin Temelleri, Namık Kemal SARIKAVAK, Seçkin Yayıncılık San. Ve Tic. A.Ş., Ankara, 2004.
 • Sayısal Tipografi 1, Namık Kemal SARIKAVAK, Başkent Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2005.
 • Sayısal Tipografi 2, Namık Kemal SARIKAVAK, Başkent Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2005.
 • Modern Sanat ve Yeni Tipografi, Emre BECER, Dost Kitabevi, Ankara, 2010.
 • Typographic Design: Form And Communication, Rob CARTER, Ben DAY, Philiph MEGGS, John Wiley & Sons Inc. Canada, 2007.
 • Typography When Who How, Friedrich FRIEDL, Nicolaus OTT, Bernard STEIN, KÖNEMANN, Köln, 2000.
 
 
GİT 208 Tipografi II 122 ECTS 3
Harflerin belirli özelliklerinin ayırt edilmesi, font içindeki görsel ilişkiler, mesaja uygun doğru yazı karakteri seçimi, tipografik tasarımda karşılaşılan espas kavramı, noktalama işaretleri, metin düzenlemeleri gibi bazı teknik ayrıntıların ve yazıyı doğru kullanma kurallarının öğretilmesi amaçlanır.
 
Bu ders hem teorik hem uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.
 
Ders Kitapları:                         
 • Çağdaş Tipografinin Temelleri, Namık Kemal SARIKAVAK, Seçkin Yayıncılık San. Ve Tic. A.Ş., Ankara, 2004.
 • Sayısal Tipografi 1, Namık Kemal SARIKAVAK, Başkent Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2005.
 • Sayısal Tipografi 2, Namık Kemal SARIKAVAK, Başkent Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2005.
 • Modern Sanat ve Yeni Tipografi, Emre BECER, Dost Kitabevi, Ankara, 2010.
 • Typographic Design: Form And Communication, Rob CARTER, Ben DAY, Philiph MEGGS, John Wiley & Sons Inc. Canada, 2007.
 • Typography When Who How, Friedrich FRIEDL, Nicolaus OTT, Bernard STEIN, KÖNEMANN, Köln, 2000.
 
GİT 209 Grafik Tasarım Tarihi I 202 ECTS 3
Ders, grafik tasarımın tarihsel süreçte geçirdiği değişimleri ve günümüz grafik tasarımına getirdiği  kazanımları öğrencilerin bilgi dağarcığına kazandırmayı, geleceğe dair çıkarımlarda bulanabilecekleri, tarihsel bir sıralamayla karşılaştırmalar yapabilme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi, Dilek BEKTAŞ, YKY, İstanbul, 1992.
 • Graphic Design For The 21’st Century, Peter & Charlotte FIELL,  Taschen, Köln, 2002.
 • Pioneers of Modern Graphic Design A Complete History, Jeremy ANSLEY, Octopus Publishing Groups Ltd., Great Britain, 2001.
 
GİT 210 Grafik Tasarım Tarihi II 202 ECTS 3
Ders, grafik tasarımın tarihsel süreçte geçirdiği değişimleri ve günümüz grafik tasarımına getirdiği  kazanımları öğrencilerin bilgi dağarcığına kazandırmayı, geleceğe dair çıkarımlarda bulanabilecekleri, tarihsel bir sıralamayla karşılaştırmalar yapabilme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca Türk grafik tasarımının tarihi gelişimininde detaylı olarak incelenmesi gerçekleştirilecektir.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi, Dilek BEKTAŞ, YKY, İstanbul, 1992.
 • Graphic Design For The 21’st Century, Peter & Charlotte FIELL,  Taschen, Köln, 2002.
 • Pioneers of Modern Graphic Design A Complete History, Jeremy ANSLEY, Octopus Publishing Groups Ltd., Great Britain, 2001.
 
GİT 305 Pazarlama Stratejileri ve Reklamcılık 202 ECTS 5
Pazarlama teori ve yöntemlerine ilişkin bilgi verilir. Bir ürünün, kurumun, fikrin ya da etkinliğin belirli bir hedef kitleye tanıtımını gerçekleştirmek için pazarlama iletişimi kapsamında stratejiler geliştirilmesi, kurgulanması ve hedeflenen ileti doğrultusunda uygun basılı ve dijital iletişim araçları ile iletilmesi konusunda kapsam belirler.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • Kampanya Planlaması, Jim AVERY, (Çev.: Celil Oker), Reklamcılık Vakfı Yayınları, İstanbul, 2005.
 • Tüketici Davranışı, Yavuz ODABAŞI, Gülfidan BARIŞ, MediaCat Kitapları, İstanbul, 2002.
 • Tüketim Kültürü Yetinen Toplumdan Tüketen Topluma, Yavuz ODABAŞI, Sitem Yayıncılık, İstanbul, 2009.
 • Açıkhava Reklamcılığı, Sınır Tanımayan Reklam Ortamı, Nilüfer SEZER SARI, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2009.
 • Markan Kadar Konuş Marka İletişimi Stratejileri, Ferruh UZTUĞ, MediaCat Kitapları İstanbul, 2008.
 • ‘Yeni’ Reklamcılık, Atilla AKSOY, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2005.
 • Contemporary Advertising, William & Christian ARENS, Michael WEIGOLD,  McGraw-Hill Companies, USA, 2008.
 • Creative Advertising, Mario PRICKEN, Themes & Hudson Ltd., USA, 2002.
 
GİT 306 Reklam Analizi 202 ECTS 5
Reklam ajansları ve görsel iletişim tasarımcıları tarafından hedef kitleye sunulmak üzere hem basılı medya hem de dijital ortamlarda hazırlanmış ve farklı iletişim ortamları için üretilmiş olan reklam uygulamalarının yaratıcı pazarlama stratejileri ve yönbilgi doğrultusunda görsel ve işitsel açıdan incelenmesini, analiz edilmesini ve anlambilimsel açıdan kod çözümleme becerilerinin geliştirlmesini kapsamaktadır.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • Reklamın Dili, Uğur BATI, Alfa Yayınları, İstanbul, 2010.
 • Reklamların Dili Reklamlarda Anlam ve İdeoloji, Judith WİLLİAMSON, Ütopya Medya İletişim Dizisi, Ankara, 2001.
 • Reklam Nasıl Çözümlenir? Reklam İletişiminde Göstergeler ve Stratejiler, Rengin KÜÇÜKERDOĞAN, Beta Basım Yayım, Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2009.
 • Reklamlarda Kültürlerarasılık, Rengin KÜÇÜKERDOĞAN, Reklam İletişiminde Yerel – Küresel Göstergeler, Es Yayınları, İstanbul, 2009
 • Kazananlar 3. Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması, İsmet UÇARLI, Reklamcılık Vakfı Yayınları, İstanbul, 2010.
 • Reklam Çekicilikleri, Cinsellik, Mizah, Korku, Müge ELDEN, Uğur  BAKIR, İletişim Yayınları, İstanbul, 2010.
 • Reklam, Kültür, Toplum, Banu DAĞTAŞ, Ütopya Yayınevi, Ankara, 2009.
 
GİT 405 Sosyal Medya ve Görsel İletişim 202 ECTS 3
Görsel iletişim kapsamında ticari amaçlı içerik yaratma ve ifade geliştirmeyi, yaratılan ilgi çekici içeriklerin, reklamların hedef kitleye sosyo-kültürel etkilerini, sosyal ağlarda marka yönetimi ve planlamasını, marka bütünlüğü oluşturmayı, kurumsal durum değerlendirmesini, sosyal medyada olması gereken etik yapıyı ve iletişim süreçlerini kapsamaktadır.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • Sosyal Medya Pazarlaması Sosyal Webde Pazarlama Stratejileri, Yard. Doç. Dr. Erkan AKAR, Eflatun Yayınevi, İstanbul, 2012.
 • Sosyal Medya Pazarlaması: Sosyal Web’de Pazarlama Stratejileri, Erkan Akar,  Efil, 2010.
İnternette Pazarlama ve Sosyal Medya Stratejileri, Koray Odabaşı, Cinius, 2007
 
 
GİT 406 Tasarım Etiği ve Fikri Haklar 202 ECTS 3
Ders, telif haklarıyla ilgili anlaşmaları ve bilgi, veri bankalarının korunmasını, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu, orijinal eser kavramını, teknoloji transferini, lisans anlaşmaları ve onların korunmasını, markalar, patentler ve endüstriyel tasarım ürünlerini, ticari ve endüstriyel hakların korunması ve standardizasyonunu, patent alanında uluslararası sistemi, Türkiye, Avrupa, Amerika ve uzak doğu patent sistemlerini, menşe ve mahreç işaretleri ile coğrafi isim ve işaretlerin anlamlarını, buluşlar ve iş sözleşmeleriyle ilgili durumları kapsar.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • Kitle İletişim Hukuku, Nusret İ. Çolak, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2007.
 • Fikri ve Sınai Hukuk Mevzuatı, Ayşe Nur BERZEK, Beta Yayınevi, 2004.
 • Marka Hukuku, Hamdi YASAMAN, Beta Yayınevi, 2004.
 • Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İşlenme Eserler, Engin ERDİL, Beta Yayınevi, 2003.
 
GİT 407 Reklam Fotoğrafçılığı 202 ECTS 4
Reklam fotoğrafçılığı dersi, son yıllarda dijital teknolojilerin fotoğraf ile görüntüleme sektöründe yarattığı önemli ve hızlı gelişmeler sonucunda , ajanslar tarafından yaratıcı pazarlama stratejileri ile belirlenmiş olan düşüncelerin, konuların ve konseptlerin, içeriğine uygun olarak yaratıcı kurgulamasına, görüntülenmesine ve dijital ortamlarda çeşitli programlar kullanılarak manipüle edilip yeniden üretilmesine ilişkin teorik, teknik ve uygulamalı süreçleri kapsamaktadır.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • Dijital Teknoloji Çağında Reklam Fotoğrafçılığı, Osman ÜRPER, Say Yayınları, İstanbul, 2012.
 • Reklam Fotoğrafçılığı, Metin KASIM, Çizgi Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2005.
 • Advertising Photography: A Straightforward Guide to a Complex Industry, Lou LESKO, Bobbi LANE, Course Technology, USA, 2007.
 • Commercial Photography Handbook: Business Techniques for Professional Digital Photographers, Kirk TUCK, Amherst Media Publisher, USA, 2009.
 
GİT 408 Sanat Yönetimi 202 ECTS 4
Sanat Yönetimi, çeşitli sanat ve kültür kurumlarının (müzeler, vakıflar, galeriler, festivaller, müzayede evleri), ulusal ve uluslararası kültürel kuruluşların ya da sanat ile ilgili kültürel pazarların (sigorta şirketleri, sanat fuarı ve bankacılık kurumları,  bienaller vb.) sanatsal etkinliklerinin gerçekleştirilme sürecinde kurumsal, finansal ve eğitim boyutlarıyla planlamayı; yöneticilik, iletişim, sponsorluk, sergileme, sunum ve program geliştirme kapsamında tüm bu kavramların organizasyonu üzerine disiplinlerarası işbirliğini kapsamaktadır.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • Sanat Yönetiminin Boyutları, Fethiye ERBAY, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2009.
 • Arts Management, Derrick CHONG, Routledge Taylor & Francis Group, USA, 2010.
 • The Arts Management Handbook: New Directions for Students and Practitioners, Meg BRİNDLE, M.E. Sharpe Inc., USA, 2011.
 
GSF 107 Sanat Tarihi I 202 ECTS 3
İnsana ait ilk üretimlerinden başlayarak, sanayi devrimine kadar uzanan mimari, resim, heykel eserleri içine alan sanatsal dönemler, akımlar bulundukları şartlarla çerçeve ortaya koyacak derinlikte incelenir.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • Dünya Sanat Tarihi, Mary HOLLİNGSWORTH (Çev.:Rengin Küçükerdoğan), İnkılap Kitapevi, 2009.
 • Dünya Sanat Tarihi, Adnan TURANİ, Remzi Kitapevi, 2012.
 • Türk Sanat Tarihi, Oktay ASLANAPA, Yaykur Açık Öğretim Dairesi, 1976.
 • Tarihte Neler Oldu, Gordon CHILDE (Çev.: Alaeddin ŞENEL, Mete TUNÇAY, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2009.
 • Sanatın Öyküsü, E.H. GOMBRICH (Çev.: Erol ERDURAN, Ömer ERDURAN), Remzi Kitabevi, İstanbul, 1986.
 • Eski Anadolu ve Trakya, Veli SEVİN, İletişim Yayıncılık, 2003.
 
GSF 108 Sanat Tarihi II 202 ECTS 3
Ders, sanayi devriminden başlayarak yakın zamana kadar uzanan sanat hareketleri, sanatsal anlayışlar, olaylar, olguları içine alacak biçimde sanatçılar, sanatsal üretimler, sanat çevrelerini merkeze alan bir anlayışla işlenir.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • Dünya Sanat Tarihi, Mary HOLLİNGSWORTH (Çev.:Rengin Küçükerdoğan), İnkılap Kitapevi, 2009.
 • Dünya Sanat Tarihi, Adnan TURANİ, Remzi Kitapevi, 2012.
 • Türk Sanat Tarihi, Oktay ASLANAPA, Yaykur Açık Öğretim Dairesi, 1976.
 
GSF 203 Sanat Felsefesi 202 ECTS 3
Sanat Felsefesi, sanatı, sanat eserini, sanatçıyı ve onlarla ilgili kavram ve problemleri sorgular, sanatsal yaratımların, hazların, sanat beğenilerinin, sanat biçimlerinin özünü ve anlamlarını konu edinir. Estetik değerlendirmeye uygun olan nesne ve fenomenleri felsefi olarak irdeler. Sanat felsefesinin temel kavramlarını ve temel problemlerini yanıtlar.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • Georg LUCAS, Estetik I (Çev.: Ahmet Cemal), Payel Yayınları, İstanbul, 1999.
 • Sanatın Felsefesi Felsefenin Sanatı, Mehmet YILMAZ, Ütopya Yayınevi, İstanbul, 2004.
 • Felsefe Eğitim Sanat, Saffet Bilhan Armağanı, Hece Yayınları, Ankara, 2006.
 • Sanatın Gerekliliği, Ernst FISCHER, (Çev.: Cevat Çapan), Payel Yayınevi, İstanbul, 1995.
 • Sanatın Gerekliliği, Jean Paul WEBER, (Çev.: İlhan Cem Erseven), Ürün Yayınları, 1995
 • Sanat Felsefesi, İhsan TURGUT, Akademi Kitabevi, İzmir, 1993.
 • Sanat Felsefesi Üzerine, Cevad Memduh ALTAR, YKY, İstanbul, 1996.
 
GSF 204 İletişim Felsefesi 202 ECTS 3
Ders, iletişime felsefi yaklaşımların öğretimine yöneliktir. Dersin amacı öğrencilerde iletişim alanına felsefi bir bakış açısını kazandırmak ve iletişim alanına felsefi yaklaşımlar konusunda onları bilgilendirmektir.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • İletişim Felsefesine Giriş İnsani İletişimin Felsefi Temelleri, Hacı Mustafa AÇIKÖZ, Birey Yayıncılık, İstanbul, 2003.
 • Philosophy of Communication, Briankle G. CHANG, Garnet BUTCHART, The Mit Press, USA, 2012.
 • On the Philosophy of Communication, Gary RADFORT, Cengage Learning, United Kingdom, 2004.
 
GSF 301 Tasarım Felsefesi 202 ECTS 3
Dersin amacı, tasarım felsefesini alan olarak tanıtmak, tasarım ve tasarım kipleri hakkında bilgi vermek; endüstriyel tasarım ve görsel iletişim tasarımında tasarım ürününü sosyolojik, kültürel ve teknolojik yaklaşımlarla hem varlık bilimsel hem de estetik ve biçimsel açıdan eleştirel düşünce yapısıyla sorgulama becerisi edindirmeyi kapsamaktadır.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • Tasarım Felsefesine Giriş, İsmail TUNALI, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 2002.
 • The Philosophy of Sustainable Design, Jason MCLENNAN, Ecotone Publishing Company, USA, 2004.
 
GSF 302 Bilgi Felsefesi 202 ECTS 3
Bilginin doğası ve kaynaklarının araştırılması.  Algı, imgelem, zihin, zihniyet, bilinç kavramlarının iirdelenmesi. Bilgi, bilme, bilim kavramlarının çezömlenmesi. Bilim ve sanat arasındaki ilişkinin betimlenmesi.  Öznellik ve nesnellik, özne-nesne ilişkisi, bilginin anatomisi.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • Alparslan Açıkgenç, Bilgi Felsefesi, İnsan Yayınları, İstanbul 1992.
 • Vehbi Hacıkadiroğlu, Bilgi Felsegesi, Metis Yayınları, İstanbul 1985.
 • Metin İnceoğlu, Tutum Algı İletişim, V Yayınları, Ankara 1993.
 
GSF 303 Sanat Sosyolojisi 202 ECTS 4
Tarihsel dönemlerde yer alan çeşitli sanat etkinliklerini, hareketlerini ve yapıtlarını, sanat ve toplum ilişkilerini, sanat yapıtının üretildiği tarihsel, kültürel, sosyolojik ve toplumsal koşullarla onların ideolojileri arasındaki bağıntıları araştırarak her tarihsel döneme özgü süreçleri dikakte alarak çözümleyici ve anlamlandırıcı yaklaşımlarla incelemeyi konu edinir.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • Sanat Sosyolojisine Giriş, M. Sıtkı ERİNÇ, Ütopya Yayınevi, Ankara, 2009.
 • Sanat Sosyolojisi Kuram ve Uygulama, Ömer Naci SOYKAN, Dönence Yayınları, İstanbul, 2009.
 • Sanat Sosyolojisi, Mahmut TEZCAN, Anı Yayıncılık, Ankara, 2011.
 
GSF 304 Araştırma Metodolojisi 202 ECTS 4
Akademik anlamda araştırma temelleri, anlayışları ve yönelimlerinin yenilikçi, özgün, çağdaş nitelikleri ve yaratıcılık, buluş, keşif özelliklerini merkeze alan bu ders, bilimsel araştırmanın nasıl yapılacağının yanı sıra bu araştırma çalışmalarında ne yapılacağını ve niçin yapılacağını içeren sorulara da cevaplar aramaktadır. Nitel ve nicel araştırma türleri, araştırma yöntemleri ve taksonomik süreçleri işlenir.
 
Teorik bir ders olup bir vize sınavı, final ve bütünleme sınavı ile ölçüm yapılmaktadır.
 
Kaynaklar:
 • Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Kitap Dağıtım, Ankara 2009.
 • Orhan Türkdoğan, Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi, MEB Yayınları, Ankara 1989.
 • Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Yayınları, İstanbul 1995.
 
GSF 401 Medya Okuryazarlığı 202 ECTS 3
Medya, multimedya, medya üretimleri ve medya tüketimlerinin analizleri. Televizyon, internet, sinema, video, dijital medya teknolojilerinin incelenmesi. Medya üretimleri ile teknoloji ilgisinin irdelenmesi. Medya üretimlerinin faydalı ve zararlı yanlarının ayıklanması. Medya üretimleri ile sanatsal üretimlerin doğasının ve etkilerinin tartışılması.
 
Teorik bir ders olup bir vize sınavı, final ve bütünleme sınavı ile ölçüm yapılmaktadır.
 
Ders Kitapları:
 • Martin Lister, New Media:A Critical Introduction, Routledge, London-New York 2009.
 • David Giles, Media Psychology, Lawrence Erlbaum Associates Publ., London 2003.
 • Mutlu Binark-Gencel Berk, Eleştirel Medya Okuryazarlığı, Kalkedon Yayınları, İstanbul 2007.
 
GSF 402 Görsel Okuryazarlıklar 202 ECTS 3
Medya okuryazarlığı ve sanatsal okuryazarlığın daha kapsamlı ve çevresel kılındığı bir okuryazarlık dersidir. Sanatsal ve kültürel üretimlerin görsel kodlamaları, modadan endüstri ürünleri tasarımlarına, mimariden park-bahçe görsellerine kadar tüm görselliğin değrelendirilmesi, yorumlanması, tasarımlanması veya eleştirel bakış açısıyla yeniden değerlendirilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.
 
Teorik bir ders olup bir vize sınavı, final ve bütünleme sınavı ile ölçüm yapılmaktadır.
 
Ders Kitapları:
 • Chris Jenck, Visual Culture, Routledge, london-New York 1995.
 • Gunther Kress-Theo von Leeuren, Reading Images, NRoutledge, London-New York 1996.
 • Patrick Fuery-Kelli Fuery, Visual Cultures and Critical Theory, Arnoldpublisher, London 2003.
 • David Michael Cevin, The Opennig Vision, Routledge, London-New York 1998.
 
GİT 409 Mezuniyet Proje Geliştirme 202 ECTS 5
Dördüncü sınıfın birinci yarıyılında yıl sonunda teslim edilecek/sergilenecek olan mezuniyet proje çalışmasına ilişkin ön araştırmalar yapılır. Literatür taraması, nitel veya nicel araştırma altyapısı olabilecek tercihler belirlenir. Dosya içinde veriler, araştırmalar, proje taslakları geliştirilir.
Dosya incelemesi yapılır. Bölüm öğretim üyelerinden oluşan bir mezuniyet sınav komisyonunun ortak değerlendirmesi ile not verilir.
 
Kaynaklar:
Kaynaklar öğrenci projelerine göre değişkenlikler gösterebilir.
 
 
GİT 410 Mezuniyet Proje Uygulama 202 ECTS 5
Dördüncü sınıfın birinci yarıyılında başlatılan proje geliştirme sürecinin uygulama aşamasına geçmesi sağlanır. Proje uygulaması için uygun ortam ve donanım sağlanır, projenin özgünlüğüne, orijinalliğne ve sanat dair içerdiği yeni bakış açılarını ön plana çıkaracak nitelikleri haiz olup olmadığı değerlendirilir. Proje bir kitapçık ve dosya içinde ilgili yönetmeliklere göre hazırlanır, yapılan projenin sergilenmesi ve sunumunun gerçekleştirilmesi sağlanır.
Dosya incelemesi yapılır. Bölüm öğretim üyelerinden oluşan bir mezuniyet sınav komisyonunun ortak değerlendirmesi ile not verilir.
 
Kaynaklar:
Kaynaklar öğrenci projelerine göre değişkenlikler gösterebilir.
 
 
 1. Seçmeli Dersler:
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Genel Seçmeli Dersler
 
  KOD DERS T P K ECTS
GSS 301 Bilgi Felsefesi 2 0 2 3
GSS 302 Sanat Sosyolojisi 2 0 2 3
GSS 303 Sanat Psikolojisi 2 0 2 3
GSS 304 Sanat ve Tasarım Terminolojisi 2 0 2 3
GSS 201 Uygarlık tarihi 2 0 2 3
GSS 202 Kültür Tarihi 2 0 2 3
GSS 203 Mitoloji ve Sanat 2 0 2 3
GSS 204 Türk Mitolojisi 2 0 2 3
GSS 401 Sanat ve Çevre 2 0 2 3
GSS 402 Görsel Algı 2 0 2 3
GSS 403 Sanatsal Okuryazarlıklar 2 0 2 3
GSS 404 Teknoloji Okuryazarlıkları 2 0 2 3
GSS 305 Medya ve Sanat 2 0 2 3
GSS 306 Yeni Medya 2 0 2 3
GSS 307 Sanat Yönetimi 2 0 2 3
GSS 308 Kültürel Antropoloji 2 0 2 3
GSS 405 Tüketim Estetiği 2 0 2 3
GSS 406 Anti-Estetik 2 0 2 3
GSS 309 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 2 3
GSS 310 Sanatsal Araştırma Yöntemleri 2 0 2 3
GSS 205 Üç Boyutlu Modelleme 2 0 2 3
GSS 206 Fotoğraf 2 0 2 3
GSS 407 Sanat Felsefesi 2 0 2 3
GSS 408 Renk Teorileri 2 0 2 3
GSS 311 Sanat Eğitimi Kuramları 2 0 2 3
GSS 312 Sanat Eğitiminde Çağdaş Modeller 2 0 2 3
GSS 313 Görsel Kültür Eğitimi 2 0 2 3
GSS 314 Eleştirel Sanat Pedagojisi 2 0 2 3
GSS 409 Yaratıcılık 2 0 2 3
GSS 410 Endüstriyel Tasarım Atelye 2 2 3 3
GSS 411 Görsel İletişim Tasarım Atelye 2 2 3 3
GSS 412 Heykel Atelye 2 2 3 3
GSS 413 Resim Atelye 2 2 3 3
GSS 414 Seramik-Cam Atelye 2 2 3 3
GSS 415 Sanat ve Tasarımda Aktüalite 2 0 2 3
GSS 416 İç Mekan Tasarımı 2 2 3 3
GSS 417 Ambalaj Tasarımı 2 2 3 3
GSS 418 Engelliler İçin Sanat ve Tasarım 2 2 3 3
GSS 318 Bilgilendirme Grafiği 2 2 3 3
 
 
 
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Genel Seçmeli Dersler
 
DERS
 
GSS 301 Bilgi Felsefesi 202 ECTS 3
Bilginin doğası ve kaynaklarının araştırılması.  Algı, imgelem, zihin, zihniyet, bilinç kavramlarının irdelenmesi. Bilgi, bilme, bilim kavramlarının çözümlenmesi. Bilim ve sanat arasındaki ilişkinin betimlenmesi.  Öznellik ve nesnellik, özne-nesne ilişkisi, bilginin anatomisi.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • Alparslan Açıkgenç, Bilgi Felsefesi, İnsan Yayınları, İstanbul 1992.
 • Vehbi Hacıkadiroğlu, Bilgi Felsegesi, Metis Yayınları, İstanbul 1985.
 • Metin İnceoğlu, Tutum Algı İletişim, V Yayınları, Ankara 1993.
 
GSS 302 Sanat Sosyolojisi 202 ECTS 3
Tarihsel dönemlerde yer alan çeşitli sanat etkinliklerini, hareketlerini ve yapıtlarını, sanat ve toplum ilişkilerini, sanat yapıtının üretildiği tarihsel, kültürel, sosyolojik ve toplumsal koşullarla onların ideolojileri arasındaki bağıntıları araştırarak her tarihsel döneme özgü süreçleri dikakte alarak çözümleyici ve anlamlandırıcı yaklaşımlarla incelemeyi konu edinir.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Ders Kitapları:
 • Sanat Sosyolojisine Giriş, M. Sıtkı ERİNÇ, Ütopya Yayınevi, Ankara, 2009.
 • Sanat Sosyolojisi Kuram ve Uygulama, Ömer Naci SOYKAN, Dönence Yayınları, İstanbul, 2009.
 • Sanat Sosyolojisi, Mahmut TEZCAN, Anı Yayıncılık, Ankara, 2011.
 
GSS 303 Sanat Psikolojisi 202 ECTS 3
Sanatta yaratıcılık, dışavurum, sezgi, duygu ve etki kavramlarının analizi. Bireyin ruhsal dünyası ile ruhsal dünyasının sanat yoluyla dışavurumunun psikoanalitik yöntemleri. Bireyler arası etkileşimin dinamik formları içinde sanat yapıtının rolü.  Sanatı terapi odaklı olarak nasıl faydalı kılabiliriz.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Ders Kitapları:Sıtkı M. Erinç, sanat Psikolojisine Giriş, Ütopya Yayınları, İstanbul 1998.
 • Jean Paul Weber, Sanat Psikolojisi,(Çev. İ.Cem Erseven), Ürün Yayınları, Ankara
 • Arl Gustav Jung, Analitik Psikoloji, Payel Yayınları, İstanbul 1997.
 
GSS 304 Sanat ve Tasarım Terminolojisi 202 ECTS 3
Bu dersle, öğrencilerin tüm sanat/tasarım disiplinleriyle temel düzeyde iletişim kurabilecekleri alan terminolojisine sahip olmaları, aynı zamanda kavramları incelemelerinde farklı metodları araç olarak kazanmaları amaçlanmaktadır.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Ders Kitapları:
 • Reklam Terimleri ve Kavramları Sözlüğü, Tansel GÜLSOY, Adam Yayınları, İstanbul, 1999.
 • Felsefe Sözlüğü, Orhan HANÇERLİOĞLU, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999.
 • Felsefe Sözlüğü, Baki GÜÇLÜ ve Diğerleri, Bilim ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2002.
 • Sosyoloji Sözlüğü, Gordon MARSHALL (Çev.: Osman Akınhay/ Derya Kömürcü), Bilim ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2003.
 
GSS 201 Uygarlık Tarihi 202 ECTS 3
Medeniyetlerin kültür ve sanat eksenli tasvirleriyle incelenmesi.  Dünya medeniyetleri tarihi olarak Mısır, Yunan, Anadolu Medeniyetleri, Uzak Doğu, Afrika, Avrupa ve Amerika kıta medeniyetleri üzerinde durulması. Türklerin uygarık tarihinin iincelenmesi. Bu süreçlerin ve yaşanan dönüşümlerin siyası, kültürel, dini ve sanatsal açıdan detaylandırılarılarak incelenmesi.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Ders Kitapları:
 • Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Adam Yayınları, İstanbul 1999.
 • Edt. İsmail Güven, Uygarlık Tarihi, Pegem Yayınları, Ankara 2012.
 • Bernard Lewis-P.M. Holt-Ann K.S. Lambton, İslam Tarihi Kültürü ve Medeniyetleri 1-2-3-4-, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1997.
 
GSS 202 Kültür Tarihi 202 ECTS 3
Kültürel tarih üzerine düşünce formlarının ve araştırma formlarının belirlenmesi. Tarih içinde kültürel çeşitliliklerin irdelenmesi. Kültürel üretim, yerel kültürler, kültürel antropoloji bağlamlarının incelenmesi. Kültürel üretim süreçlerine dinamik olarak sanatın kültürel kimliklere ve gelişimlere tesirlerinin incelenmesi.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Ders Kitapları:
 • Kieren Flenagan, Seen and Unseen (Visual Culture, Sociology and Theology), Palgrave Macmillan 2004.
 • Edt. James Lul, Culture in Communication Age, Routledge, London-New York 2001.
 
GSS 203 Mitoloji ve Sanat 202 ECTS 3
Mit, mitos, efsane, söylence, ritüel kavramlarının çözümlenmesi. Sanatın tarihi ile sanat mitolojisinin kesişme noktalarının uincelenmesi. Antikçağların psikolojik, antropolojik, sosyolojik ve dinsel söylemlerinin sanat içinde ve /veya sanat yoluyla nasıl hikayeleştirildiklerinin irdelenmesi.  Sanatın kaynakları ile mitolojinin temas noktalarının araştırılması.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Ders Kitapları:
 • İsmail Gezgin, Sanatın Mitolojisi, Sel Yayınları, İstanbul 2011.
 • Thomas H. Carpente, Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji, (Çev. BensenB.M. Ünlüoğlu), Homer Kitabevi ve Yayınları, İstanbul 2002.
 • Roberto Carvalho De Maga, Antikçağdan Günümüze Sanatta Mitoloji, Alfa yayınları, İstanbul 2007.
 
GSS 204 Türk Mitolojisi 202 ECTS 3
Orta Asya’dan Anadolou’ya kadar Türk Mitolojisinin gelişiminin incelenmesi.  Türk mitolojisinde inançlar, ritüeller, antropolojik delliller, yaratılış efsaneleri, Şamanızm, Animizm, Naturizm dini inanç söylenceleri, Bozkurt Destanı, Ergenekon Destanı, Oğuz Destanı, Manas Destanı, Dedekorkut Hikayeleri gibi Ortaasya mitolojik araştırmaların incelenmesi. Ayrıca Anadolu’da ve Osmanlı’da Türk mitolojisinin araştırılması.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Ders Kitapları:
 • Celal Beydili, Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, Yurt Kitap Yayın, 2005.
 • Emel Esin, Türk Kozmolojisine Giriş, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2001.
 • Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2010.
 • Bayram Erdoğan, Sorularla Türk Mitolojisi, Pozitif Yayınları, 2007.
 
GSS 401 Sanat ve Çevre 202 ECTS 3
Sanatın sosyolojik, kültürel, politik, ideolojik, ekonomik ve teolojik yansı alanlarının irdelenmesi. Kültürel üretim ve tüketim süreçlerinin incelenmesi.  Müzeler, galeriler ve sanatsal tüketim ortamlarının yeni anlamları. Sanat ve çevre etkileşimlerinde yeni doğrultular. Yeni sanat uzayları, etkileşim mekanları ve yönelimleri. Kamusal alan içinde sanat. Kent ve sanat. Sanatın çevre duyarlıklarına olan ilgisi ve kültürel üretim süreçlerine katkısının irdelenmesi.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Ders Kitapları:
 • Paul Johnson, Art A New History, Harpercollins Publishers, New York 2003.
 • Edt. Blake Stimson-Gregory Sholette, The Art of Social İmagination After 1945, University of Minnesota Press, Minneapolis-London 2007.
 • David V. Galenson, Conceptual Revolution in Twentieht-Century Art, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
 
 
GSS 402 Görsel Algı 202 ECTS 3
Duyum, izlenimden algıya zihinsel süreçler ve onları yöneten donatılar, bilinç olgusu, biliş-duyuş-düşünme ve yaratıcılık kavramları hakkında açıklayıcı bilgiler verilir. Görsel algı fizyolojisi, binoküler system ve derinlik algısı, algısal organizasyon-tanımlama ve dikkat mekanizması, uzayın kavranmasında ışık-gölge ilişkisi, renk duyumu, renk teorileri, anlamlandırma sürecinde algı psikolojisi konularıyla ilgili işleyişlere ilişkin kuramsal bilgiler dersin içeriğini oluşturur.
Dersin amacı, öğrencilere algılamada etken olan görsel uyaranların anlamlandırılma süreçleri ile bir iletişim aracı olarak ortaya çıkan görsel dil arasında ilişki kurabilecekleri bir kavrayış düzeyi kazandırmaktır.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Ders Kitapları:
 • Görsel Düşünme (Çev.: Rahmi Öğdül) Rudolf ARNHEIM, Metis Yayınları, İstanbul, 2005.
 • Görsel Algılama “Sanatta Yaratıcı Süreç”, Adem GENÇ, Ahmet SİPAHİOĞLU, Sergi Yayınevi, İzmir, 1990.
 • Visual Perception: Physiology, Psychology and Ecology, Vicki BRUCE, Psychology Press, 2003.
 • Visual perception: New research, Isak L. NİLSSON, William V. LİNDBERG, Nova Science Publishers, Inc., 2008.
 • Temel Tasarım, Ali SEYLAN, M Kitap Yayınevi, Ankara, 2005.
 
GSS 403 Sanatsal Okuryazarlıklar 202 ECTS 3
Çağdaş sanat eğitimi için önemli metodolojik özellikler sunan sanatsal okuryazarlıklar dersi, yapıt çözümlemeleri, sanat tarihinin, estetik ve sanat eleştirisini homojen bir eylem karakterinde müfredata taşımaktadır. Özellikle sanat, sanatçı ve sanat eserinin kültürel, sosyal, pedagojik, politik ve ekonomik yansıları üzerinde bireyin/öğrencinin görme, anlama, kavrama, çözümleme, yorumlama ve kurgulama süreçlerine yönelik eğilimler söz konusudur. Çağdaş sanat, estetik ve eleştiri kavramlarının okuryazarlık çatısı altında ele alınması söz konusudur.
 
Teorik bir ders olup bir vize sınavı, final ve bütünleme sınavı ile ölçüm yapılmaktadır.
 
Ders Kitapları:
 • W.J.T. Mitchell, THE LANGUAGE OF IMAGES, The University of Chicago Press, Chicago-London  1980.
 • Jonathan E. Schroeder, VISUAL  CONSUMPTION, Routledge, London-New York 2002.
 • Tony Schirato-Jen Webb, READING THE VISUAL, Allen and Unwin, Australia 2004.
 
GSS 404 Teknoloji Okuryazarlıkları 202 ECTS 3
Sanat eğitiminde teknolojinin ve multimedyanın önemi. Teknolojinin sanatsal üretim süreçlerinde ve tasarımsal yönelimlerdeki etkisinin ve gücünün irdelenmesi.
Teknolojinin avantajları ve dezavantajları. Sanat, yaratıcılık ve tasarım içinde teknolojinin konumu. Teknolojinin dinamik içerikleri ile değişken niteliklerine uyumun irdelenmesi. Teknoloji okuryazarı olmada teknolojik hakimiyet, teknolojinin dili ve kullanımı adaptasyonlarına yönelim.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Ders Kitapları:
 • Peter R.N. Childs, Mechanical Design, elsevier Butterworth Heinemann, Oxford 2004.
 • Marget Lavejoy, Art In The Electronic Age, Routledge, London-New York 2006.
 • J. Curran-D. Morley, Media and Cultural Theory, Routledge, London-NewYork 2006.
GSS 305 Medya ve Sanat 202 ECTS 3
1950’lerden itibaren medya ile sanat arasındaki ilginin giderek büyümesi. Medya üretimlerinin sanata dönüşmüşe sanat üretimlerinin medyatik kılınması süreçlerinin irdelenmesi. Reklam endüstrisi ve tüketim estetiğinin medya ve sanat eksenli süreçler olarak tahlil edilmesi. Yeni medyanın ve medya teknolojilerinin sanata doğrudat müdahaleleri. Yaratıcılık ve medyanın arasındaki yeni bağlar ve tartışmalar.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • David Giles,  Media Psychology, Lawrence erlbaum Ass. Press., New Jersey  2003.
 • D.N. Rodowick, Reading The Figural (Or The Philosophy after The New Media), Duke University Press, Durhan-London 2001.
 • Andrew Devdney-Peter Ride, The New Media Handbook, Routledge, London-New York 2006.
 
GSS 306 Yeni Medya 202 ECTS 3
Yeni medya ve yeni teknolojiler ilişkisi. Teknolojik değişimler ve adaptasyon birliği. Yeni medya ve görsel kültür, sanal ve gerçek imgeler, dijital yaratım olanakları, netwörk, kullanıcılar. Yeni medya ve günlük yaşamda yeni standartlar ve alışkanlıklar.  Siber kültür, teknoloji-doğa-kütür ilişkisi ve insan.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Ders Kitapları:
 • Martin Lister-J. Dovey-S. Giddings-I. Grant-K. Kelly, New Media A Critical İntroduction, Routledge, London-New York 2003.
 • Lew Monowich, The Language of New Media, Thi MIT Press, Cambridge-London 2001.
 • Kim H. Weltman, Understanding New Media, University of Calgary Press, Calgary 2006.
 
GSS 307 Sanat Yönetimi 202 ECTS 3
Sanat Yönetimi, çeşitli sanat ve kültür kurumlarının (müzeler, vakıflar, galeriler, festivaller, müzayede evleri), ulusal ve uluslararası kültürel kuruluşların ya da sanat ile ilgili kültürel pazarların (sigorta şirketleri, sanat fuarı ve bankacılık kurumları,  bienaller vb.) sanatsal etkinliklerinin gerçekleştirilme sürecinde kurumsal, finansal ve eğitim boyutlarıyla planlamayı; yöneticilik, iletişim, sponsorluk, sergileme, sunum ve program geliştirme kapsamında tüm bu kavramların organizasyonu üzerine disiplinlerarası işbirliğini kapsamaktadır.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Ders Kitapları:
 • Sanat Yönetiminin Boyutları, Fethiye ERBAY, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2009.
 • Arts Management, Derrick CHONG, Routledge Taylor & Francis Group, USA, 2010.
 • The Arts Management Handbook: New Directions for Students and Practitioners, Meg BRİNDLE, M.E. Sharpe Inc., USA, 2011.
 
GSS 308 Kültürel Antropoloji 202 ECTS 3
Klasik antropolojinin insan kökenlerine, etnik köjkenlerine ilişkin araştırmalarına dönük perspektiflerden kültürel anatomilerin incelenmesi. Kültürel formlar içinde etnik unsurların nitelikleri, dil, inanç ve sanatsal üretimleri, kültür-ırk bağlamının detaylandırılması ve çeşitlendirilmesi. Din, siyaset, iktisadi hayat, sosyal kurumlar, dil, sanat, folklor, müzik gibi etkileşim doğrultularındaki biliş ve duyuş bağlamlarının irdelenmesi, kültürel harç ve bileşkelerin irdelenmesi.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Ders Kitapları:
 • Bunny Mcbride-Dena Walrath-Harald Prins-William Haviland, Kültürel Antropoloji, (Çev. İnan Deniz), Kaknüs yayınları, İstanbul 2008.
 • Sherry B. Ortner, Anthropology and Social Theory, Duke University Press, 2006.
 • Charles Lindholm, Culture and Identity, Oneworld Press, 2007.
 
GSS 405 Tüketim Estetiği 202 ECTS 3
Tüketimin bir kültüre dönüştüğü çağımızda itle kültürü egemenliğine atıfta bulunan tüketim kültürü ve ona ait estetik yapının analizi yapılmalıdır.  Tüketim pratiklerinin tüketim motivasyonlarının ve tüketim yönsemelerinin büyük oranda sanat ve reklam aracı kılınarak sağlanması söz konusu olduğundan tüketim estetiğinin sanat ve estetik diğer bağlamlar ile temas noktalarının incelenmesi. Tüketim estetiğinin medya, ekonomi ve pazarlama ile ilgileri ön plana alınmalı.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • M. Featherstone, Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, (Çev.Mehmet Küçük), Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2005.
 • W.F. Haug, Meta Estetiğinin Eleştirisi, (Çev. Metin Toprak), Felsefe logos Yayınları, İstanbul 2007.
 • Katya Mondaki, Everyday Aesthetics, Ashgate Publisheng, Hempshire 2007.
 
GSS 406 Anti-Estetik 202 ECTS 3
Sanat epistemolojise ve yapıt espistelolojileri üzerindeki dönüşümlerin estetik dönüşümlerdeki etkisinin irdelenmesi. Sanat ontolojisi ile yeni estetik ilgisi, sanatın sonu tezi ile ilgisinde anti-estetik. Meta estetik ile ilgisinde anti-estetik. Estetik postmodernizm ve anti-estetik ilgilerin analizi.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Ders Kitapları:
 • Hal Foster, The Anti-Aesthetic, The New Press, New York 1998.
 • Yuriko Saito, Everyday Aesthetics, Oxford University Press, New York 2007.
 • Edt.  Kathleen Stock-Katherina Thomson Johnes, New Waves in Aesthetics, Palgrawe macmillan, New York 2008.
 
GSS 309 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 202 ECTS 3
Akademik anlamda araştırma temelleri, anlayışları ve yönelimlerinin yenilikçi, özgün, çağdaş nitelikleri ve yaratıcılık, buluş, keşif özelliklerini merkeze alan bu ders, bilimsel araştırmanın nasıl yapılacağının yanı sıra bu araştırma çalışmalarında ne yapılacağını ve niçin yapılacağını içeren sorulara da cevaplar aramaktadır. Nitel ve nicel araştırma türleri, araştırma yöntemleri ve taksonomik süreçleri işlenir.
 
Teorik bir ders olup bir vize sınavı, final ve bütünleme sınavı ile ölçüm yapılmaktadır.
 
Kaynaklar:
 • Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Kitap Dağıtım, Ankara 2009.
 • Orhan Türkdoğan, Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi, MEB Yayınları, Ankara 1989.
 • Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Yayınları, İstanbul 1995.
 
GSS 310 Sanatsal Araştırma Yöntemleri 202 ECTS 3
Sanatın kökeni araştırmalarından sanatın bugününe kadar sanat tarihsel anatominin serimlenmesi. Sanat ve bilim arasındaki homojenitenin gerekliliklerinin irdelenmesi. Sanatın metodolojik yönelimlerine gereksinimin kaynaklarının irdelenmesi. Özne-nesne ilişkisinden sanatsal etkileşimin tüm dinamiklerine dair kavram ve aktörlerin betimlenmesi. Geleneksel sanat ve çağdaş sanat ayırımların, modern ve postmodern karşıtlığı, sanat epistemolojisi, sanat psikolojisi, sanat sosyolojisi ve devamında sanat felsefesinin sanatsal araştırma metodolojisinin temelleri olarak irdelenmesi. Model, kuram, paradigma, bildirge, manifesto, tarz, üslup, anlayış ve kavrayış karektarizasyonlarının tüm değişkenliklerin bilim-sanat ilişkisi içende betimlenmesi
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Kaynaklar:
 • Edt. Matthev Kieran-Dominic Mciverlopes, Knowing Art, Springer, New York 2006.
 • Edt. Charles Harrison-Paul Wood, Art in Theory 1900-1990, Blackwell Publishers, Oxford 1992.
 • William Deasmond, Art, Origins, Otherness, State University of New York Press, Abany 2003.
 
GSS 205 Üç Boyutlu Modelleme 202 ECTS 3
Üç boyutlu modellenmiş hareketsiz görüntü ve animasyon oluşturmaya olanak sağlayan profesyonel programlarla ilgili modelleme ve canlandırma teknikleri, program arayüzünde yer alan çeşitli araçların ve komutların işlevleri; doku atama, aydınlatma efektleri ve kamera sistemleri dışında, render alma gibi birçok teorik ve teknik özelliğin anlatımları ile çeşitli ve farklı uygulamaları sanal ortamlarda oluşturabilme becerisini kapsamaktadır.
 
Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınaları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.
Ders Kitapları:
 • Cinema 4D R13 Cookbook, Michael SZABO, Packt Publishing Limited, United Kingdom, 2012.
 • Digital Lighting and Rendering, Jeremy BIRN, New Rider Publishing, USA, 2000.
 • 3-D Human Modeling and Animation, Peter RATNER, John Wiley &Sons, Inc., 2012.
 • 3-D Modeling and Animation: Synthesis and Analysis Techniques for the Human Body, Nikos SARRIS, Michael G. STRINTZIS, Irm Press, United Kingdom, 2005.
 
GSS 206 Fotoğraf 202 ECTS 3
Derste, fotografı etkili bir görsel anlatım dili olarak kullanmak isteyen ögrencilere yönelik teknik, teorik ve estetik bilgilerin, belirlenmiş amaca uygun görsel ifadelere dönüşmesini sağlamak amacıyla, bir kavram kapsamında konsept belirlemek ve o eksende bir dizi çekimler gerçekleştirmek, onları hem manuel olarak karanlık odada hem de dijital ortamlarda ilgili yazılımlarla manipule ederek görselleştirmek, daha sonra çekilen fotografların yorumlanması hedeflenmektedir.
 
Bu ders hem teorik hem uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir.
Ders Kitapları:
 • Yaratıcı Fotoğrafçılık, Michael LANGFORD, (Çev.: Ali Fazıl Durmuşoğulları), İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1998.
 • Sözde Fotoğraf, Çerkes KARADAĞ, İmge Kitabevi, Ankara, 2000.
 • Fotoğraf Üzerine, Susan SONTAG, Altıkırkbeş Yayın, İstanbul, 1999.
 • Doğada Dijital Fotoğrafçılık, James MARTİN, Homer Kitabevi, Ankara, 2007.
 
GSS 407 Sanat Felsefesi 202 ECTS 3
Sanat Felsefesi, sanatı, sanat eserini, sanatçıyı ve onlarla ilgili kavram ve problemleri sorgular, sanatsal yaratımların, hazların, sanat beğenilerinin, sanat biçimlerinin özünü ve anlamlarını konu edinir. Estetik değerlendirmeye uygun olan nesne ve fenomenleri felsefi olarak irdeler. Sanat felsefesinin temel kavramlarını ve temel problemlerini yanıtlar.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Ders Kitapları:
 • Georg LUCAS, Estetik I (Çev.: Ahmet Cemal), Payel Yayınları, İstanbul, 1999.
 • Sanatın Felsefesi Felsefenin Sanatı, Mehmet YILMAZ, Ütopya Yayınevi, İstanbul, 2004.
 • Felsefe Eğitim Sanat, Saffet Bilhan Armağanı, Hece Yayınları, Ankara, 2006.
 • Sanatın Gerekliliği, Ernst FISCHER, (Çev.: Cevat Çapan), Payel Yayınevi, İstanbul, 1995.
 • Sanatın Gerekliliği, Jean Paul WEBER, (Çev.: İlhan Cem Erseven), Ürün Yayınları, 1995
 • Sanat Felsefesi, İhsan TURGUT, Akademi Kitabevi, İzmir, 1993.
 • Sanat Felsefesi Üzerine, Cevad Memduh ALTAR, YKY, İstanbul, 1996.
 
GSS 408 Renk Teorileri 202 ECTS 3
Renk kavramı felsefi ve algısal yaklaşımlardan bilimsel yöntemlere dayanan teorilere uzanan bir perspektifte etraflı bir şekilde açıklanır. Renk duyumu, renk teorileri, renk modelleri, renkte görecelik ve anlamlandırma süreci olarak renk algısı ve psikolojik etkileri ve tüm bu konuların sanat/tasarım kavramlarıyla ilişkilendirilmesi dersin içeriğini oluşturur.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
Ders Kitapları:
 • The Elements of Color: A Treatise on the Color System of Johannes Itten Based on His Book the Art of Color, Johannes ITTEN, Library of Congress Catolog, Germany, 1961.
 • Designer's Color Manual: The Complete Guide to Color Theory and Application, Tom FRASER, Adam BANKS, Chronical Books, Canada, 2004.
 • Introduction to Color Imaging Science, Hsien Che Lee, Cambridge University Press, Great Britain.
 
GSS 311 Sanat Eğitimi Kuramları 202 ECTS 3
Sanat eğitiminin modernizm içindeki gelişim grafiği. Art and Crafts türünden hareketler. Endüstrileşme ve sanat eğitimi, sanat ve yaratıcılık eğitimi, sanat ve tasarım eğitimi, disiplin temelli sanat eğitimi ve postmodernist dönem içindeki sanat eğitimi hareketleri, kuramlar, paradigmalar ve modeller.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • İnci San, Sanat Eğitimi Kuramları, Ütopya yayınları, Ankara 2003.
 • Edt. Eliot W. Eisner-Michael D. Day, Handbook of Research and Policy in Art Education, Lawrence Erlbaum Ass. Publ. London-New Jersey 2004.
 • Edt. Mervyn Romas, Histories of Art and Design Education, Intelect, Bristol-Portland 2005.
 
GSS 312 Sanat Eğitiminde Çağdaş Modeller 202 ECTS 3
1950’lerden sonraki dönemlerden günümüze kadar sanat eğitimin çağdaş gelişim doğrultularının, yönelimlerinin ve paradigmalarının incelenmesi. Disiplin temelli sanat eğitimi, proje zero, uluslararası sanat eğitimi biryliklerinin modelleri, eleştirel sanat pedagojisi, görsel kültür eğitimi ve okuryazarlık eğitimi gibi sanat eğitimsel çağdaş yaklaşım ve tartışmaların incelenmesi.
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • Edt. Palmer Burnard-Sarah Hennessy, Reflective Practicesin arts Education, Springer, Dordrecht 2006.
 • Edt. Roy Prentice, Teaching Art and Design, Continuum, London-new York 1995.
 • Dennis Atkinson, Art Education: Identity and Practice, Kluwer Academic Publisher, London-New York-Dordrecht 2002.
 
 
GSS 313 Görsel Kültür Eğitimi 202 ECTS 3
Sanat eğitiminin bugününe ve geleceğe ilişkin projeksiyonların en gerçekçisi ve üzerinde tartışmaların ve arayışların söz konusu olduğu görsel kültür ve eğitiminin incelenmesi. İletişimin, etkileşimin ve kültürel yönsemelerin büyük oranda görselleştiği çağımızda sanat eğitiminin yeni anlam ve içerikleri üzerinde odaklanma. Görsel kültür eğitiminin kültürel, sanatsal, çevresel ve hepsinden önemlisi günlük yaşam deneyimleri ile bireyin yeniden biçimlenmesine sunduğu olanaklar üzerinde durmak.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • Patrick Fuery-Kelli Fuery, Visual Cultures and Critical Theory, Arnold Publishers, London 2003.
 • Edt. Teresa Eça-Rachel Masın, International Dialoques About Visual Culture, Education and Art, Intelect, Bristol-Chicago 2008.
 • Kerry Freedman, Teaching Visual Culture, Teacher Colloge Press, New york-London 2003.
 
GSS 314 Eleştirel Sanat Pedagojisi 202 ECTS 3
Sanat eleştirisi dersinden farklı olarak eleştirel sanat pedagojisi, sanatın ve sanatçının dünyaya, olaylara, olgulara sorgulayıcı, eleştirel bir gözle bakmasını öngören anlayışları pedagojik ortam ve tartışmalara konu etmektedir. Genel olarak eleştirel pedagojinin yöntemlerini ve içeriklerini sanat eğitimine adapte etmenin yolları araştırılmaktadır. Birey, breyler arası iiletişim, sanatsal üretim ve sanatsal tüketimin estetik temelleri ve yaşam deneyimleri ile sanatın temas noktalarındaki yeni pedagojik içeriklerin eleştirel bakış ve yaklaşımlar ile değerlendirilmesi söz konusudur.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • M.Castells-M.Flecha-P.Freire-H.Giroux-D.Macedo-P.Wills, Critical Education In The New Information Age, Rowman and Littlefield Publ. 1999.
 • J.L. Kincheloe, Knowledge and Critical Pedagogy, Springer, New Jersey 2008.
 • A. Yıldırım, Eleştirel Pedagoji, Anı yayıncılık, Ankara 2010.
 
GSS 409 Yaratıcılık 202 ECTS 3
Çağımızın teknolojik gelişimleri, sanatın yeniden epistemolojik tartışmalara maruz kalması, çevresel etkiler, bireyin yeniden inşasının ideolojik, politik, küresel etkileşim doğrultuları yaratıcılığın yeniden tanımlamaya zemin oluşturmaktadır. Dolayısıyla yeni sanat, yeni medya, dijital teknolojiler, postmodern birey kavramlarının içinde yaratıcılığında “yeni” niteliklere sahip olması söz konusudur. Bu ders yeni yaratıcılığın yaratıcılık göstergelerine kattığı yeni anlamlar, bireyin yaratıcık performansının gözlemlenme yerleri, yaratıcılık potansiyellerinin teknolojik kılınması incelenmektedir.
 
Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gferçekleştirilmektedir.
 
Ders Kitapları:
 • Edt. James Lul, Culture in the Communication Age, Routledge, London-New York 2001.
 • Edt. Gavöin Carver-colin Beardon, New Visions in Performance. The Impact of Digital Technologies, Swets&Zeitlinger Publ., Lisse 2005.
 • Michael Heim, Virtual Realism, Oxford University Press, New York-Oxford 1998.
 
GSS 410 Endüstriyel Tasarım Atelye 223 ECTS Bu dersin amacı, öğrencilerin endüstriyel tasarım pratiği hakkındaki bilgi ve becerilerini arttırmaktır. Bu amaçla; sosyal, kültürel, ekonomik ve politik bağlamların göz önüne alındığı bir veya birden fazla proje yapılacaktır. Öğrenciler, tasarım odaklı iş stratejileri geliştirmede ileri düzeyde malzeme ve görsel kültür öğelerinden yararlanmayı keşfedeceklerdir.
Projenin amacı, araç olarak seçilen daha karmaşık ve kapsamlı konular çerçevesinde tüm tasarlama süreçleri ile ilgili bilgilerin aktarılmasıdır. Konunun tanımlanması, mevcut örneklerin incelenmesi ve işlev analizi, ürün analizi, ürün pazar araştırması, ürün eleştirisi, kullanım/kullanıcı profili tayini ve analizi, malzeme ve üretim yöntemi, araştırmaları sonucunda tasarım konsepti oluşturulur.
Endüstriyel tasarımın pratiği hakkında tecrübe sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Öğrencilere teknik ayrıntı, şirket kimliği ve yeni teknolojiler üstünde duran projeler verilmektedir.
 
Bu dersin, bir vize, final ve bütünleme sınavları uygulamalı, ödev ya da yazılı sınav biçiminde yapılabilir.
 
Ders Kitapları:
 • Design for Environment, Joseph Fiksel, McGraw-Hill, 2009
 • Universal Design Handbook, Wolfgang P.E. Preiser, Korydon H. Smith, McGraw-Hill, 2011
 • Creating Breakthrough Products: Innovation from Product Planning to Program Approval, FT Press. Keinonen, Turkka and Roope Takala. 2006.
 
GSS 411 Görsel İletişim Tasarımı Atelye 223 ECTS 3
Çeşitli flora ve fauna alanlarında yaşayan canlı türlerine yönelik belirli sayıda stilizasyon çalışmalarından sonra işlevsel özelliği olan, açık ya da kapalı kamusal alanlarda kullanılan görsel bildirişim simgelerine ve ardından bir kurum adına biçimsel ve içeriksel açıdan farklılık ortaya koyan, eğitmen eşliğinde gerçekleştirilen yaratıcı stratejiler doğrultusunda logo tasarımına geçilir.
Kurumsal kimlik rehberinde temel düzeyde yer alan seçenekler doğrultusunda anlatım ve uygulamalarla sonuçlandırılır.
Yayın grafiği kapsamında kitap, dergi, gazete, katalog, broşür, mönü, ansiklopedi gibi süreli ve süresiz yayınların tasarımına ilişkin teorik ve uygulamalı bir süreç izlenir. Uygulamalar, hem kapak tasarımı, hem çok sayfalı iç sayfa tasarım bütünlüğü hem de tasarımcı, yayıncı, yayınevi, yazar ve okuyucu ilişkilerini açısından dikkate alınrak gerçekleştirilir.
Bu ders uygulamalı bir ders olup bir vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır. Sınavlar uygulamalı, yazılı veya proje/ödev hazırlama biçiminde yapılabilir
Ders Kitapları:
 • Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, Tevfik Fikret UÇAR, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2004.
 • İletişim ve Grafik Tasarım, Emre BECER, Dost Kitabevi, Ankara, 2008.
 • Grafik Tasarım Ne İçindir? Alice TWEMLOW (Çev.: Dalsu Özgen), Yapı Endüstri Merkezi Yayınları,
İstanbul, 2011.
 • Grafik Tasarım, Alain WEILL (Çev.: Orçun Türkay), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2009.
 • Grafik Tasarım Görsel İletişim Kültür Dergisi, GRAFİK TASARIM YAYINCILIK SANAYİ LİMİTED   ŞİRKETİ, Ege Basım Matbaa ve Reklam Sanatları Ltd. Şti., İstanbul.
 • Logo Lounge 7, Bill GARDNER,  Anne HELLMAN,  Rockport Publishers, 2012.
 
GSS 412 Heykel Atelye 223 ECTS 3
Heykel atelye öğrencileri, öncelikli olarak kil malzeme üzerinde kopya etüd çalışmaları gerçekleştirirler. Söz konusu çalışmalarda malzemeye ilişkin deneyimin yanında profesyonel anlamda örnek çalışmaları üzerinde teknik çözümlemeler gerçekleştirilir. Çamur malzeme üzerinde eklemeci  (addidative) ve çıkarmacı (subraective) yöntemler kullanılarak biçimlendirmeye ilişkin tespitler ve yöntemsel alternatifler sınanmış olur.
 
Atelye öğrencileri, doğal formlar, doğal materyaller, doğal yapılaşma ilkeleri üzerinde bir takım çalışmalar için incelemelerde bulunur. Doğal formlardan somut anlatım biçimlerine, soyut kurgulara yönelimler sergiler. Araştırma formları ile tasarımlama formları arasındaki ilgiyi kurmaya çalışır. Ayrıca doğal formların üzerine çeşitli müdahale biçimleri ile üretimlere, tasarımlara dönüştürmeyi gerçekleştirirler.
 
Dersin sınavları bir vize ve bir final ve gerektiğinde bütünleme olmak üzere uygulamalı ve teorik biçimde gerçekleştirilebilir.
 
Ders Kitapları:
 • Body In Sculpture : Art Library, Tom FLYNN, Weidenfeld, 1999.
 • Resim Heykel ve Plastik Ögeler, Sadettin ÇAĞLARCA,  İnkilap Yay, İstanbul 2006.
 • Modern Sculpture, Herbert READ, Thames&Hudson,  1964
 • Heykel Sanatı, Mehmet Yılmaz, İmge Kitabevi, İstanbul 1999.
 • Modern Ve Soyut Heykelin Doğuşu, Nilgün BİLGE, Boğaziçi Üniversitesi  Yay. İstanbul 2000.
 • Sculpture: Principles and Practice, Louis SLOBUDKIN, Corier Dover, 1972.
 • Methods for Modern Sculptors, Ronald D YOUNG, Robert A FENNELL, Sculpt Nouveau, 2000.
 
GSS 413 Resim  Atelye 223 ECTS 3
Dördüncü yarıyıl resim atelye uygulamaları kapsamında optik/objektif yansıtma, ekspresif (dışavurumcu yansıtma), deformatif (biçim bozucu) yansıtma ve transformasyon (biçimden biçime geçiş) çalışması veya transmisyon (görev değişimi) çalışması gerçekleştirilmektedir.
Bu çalışmalar, resim sanatının anlatım, teknik ve üslup varyasyonlarını  öğrencinin kazanımlarına dönüştürmek amacındadır.
Bu ders uygulamalı ders olup, bir vize final ve bütünleme sınavları yapılır. Sınavlar uygulamalı, proje çalışması ya da yazılı olarak gerçekleştirilebilir.
 
Ders Kitapları:
 • Gilbert Clark-Enra zimmerman, Teaching Talented Art Students, teacher Colloge Press, New York 2004.
 • K.S.Fleckenstein-L.T.Calendrillo-D.A. Worley, Language and Image Into Reading-Writing Clüssroom: Teaching Vision, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey-Mahwah-London 2002.
 • Christian leborg, Visual Grammar, Princeton architechtural Press, New York 2004.
 • Michael Leyton, The Structure of Painting, Springer, Vien-New York 2006.
 
GSS 414 Seramik-Cam Atelye 223 ECTS 3
Çamur tornasının tanıtımı yapılır. Plastik kırmızı ve beyaz bünye torna çamurları, çamur yoğurma, merkeze çekme, hava alma, silindir çekme, yüzey aşındırma süreçleri tanımlanır ve gösterilir. İş organizasyonu, dip alma, ayak çıkartma, iş ve dış sıvama, şablon forma hazırlama, bisküvi pişirimi gibi aşamalar incelenir. Çamur tornasında kullanılmak üzere torna çamuru hazırlama, elastikiyet kazandırma teknikleri, el torna koordinasyonu, devinim, hareket ve simetri üzerinde deneyim çalışmaları gerçekleştirilir. Basit kullanım eşyaları, tabak, çanak, çömlek vs. yapımı çalışmaları.
Cam form tasarımları, harman hazırlamak, sanatsal şekillendirmeler gerçekleştirmek, yarı otomatik (makine-manuel) çalışmalar gerçekleştirmek, fabrikasyon modeller araştırmak.
 
Bu ders uygulamalı ders olup, bir vize final ve bütünleme sınavları yapılır. Sınavlar uygulamalı, proje çalışması ya da yazılı olarak gerçekleştirilebilir.
 
Ders Kitapları:
 • R.W Douglas-Susan Frank, A History of Glassmaking, The Whitefriars Press, London 1972.
 • Roger Dodsworth, Glass and Glassmaking, Shire Publications, London1996.
 • Keith Cummings, Techniques of Kiln Formed Glass, A&C Black Limited, London 1997.
 • Keith Cummings, The Technique of Glass Forming, B&T Batsford, London 1980.
 • Marak Cousins, Twentieth Century Glass, Shoting Star Press, New York 1996.
 • Roberts Charleston, Masterpieces of Glass, Harry N. Abrams, New York 1990.
 • James F. Shackelford,-Robert H. Doremus, Ceramic and Glass Materials, Springer, New York 2008.
 • Steve Mattison, The Complete Potter, Apple Press, London 2003.
 • Gönül Öney, Anadoluda Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2007.
 • Sıdıka Sibel Sevim, Seramik Dekorlar ve Uygulama Teknikleri, Yorum Sanat Yayınları, İstanbul 2007.
 
GSS 415 Sanat ve Tasarımda Aktüalite 202 ECTS 3
Tasarım kültürünün en çağdaş ve güncel konularına dair bilgilere ulaşabilir olmak, eleştirel bir yaklaşımla çağdaş, popüler ve evrensel tasarım konularını değerlendirebilmek, ve de bunları sürekli takip edecek yöntem ve alışkanlıkları kazanmak.
 
Teorik bir ders olup sınavları bir vize, final ve bütünleme şeklinde yapılmaktadır.
 
Ders Kitapları:
 • Universal Design Handbook, Wolfgang P.E. Preiser, Korydon H. Smith, McGraw-Hill, 2011
 • Essential of System Analysis and Design, Joseph S. Valacich, Joey F. George, Jeffrey A. Hoffer, Pearson, 2012
 • Design Process İmprovement, John Clarkson, Claudia Eckert, Springer, 2005
 • Design Secrets: Products, IDSA, 2001
 • Design Secrets: Products 2, IDSA, 2004
 • The Design of Things to Come How Ordinary People Create Extraordinary Products, Wharton School Publishing, New Jersey. Walsh, V., Roy, R., Bruce, M. and Potter, S. (1992)
 
GSS 416 İç Mekan Tasarımı 223 ECTS 3
Çeşitli mimari özelliklerin tamamlayıcılıklarını, uyumlarını ve estetik yönsemelerini ön planda tutan ve iç mekan kavramı üzerinde odaklanmak. Mekan uzaylarının tasarımsal ve estetik konular, içerikler ve ehedfler ile örtüşebilecek projeler incelemek. Mobilya, mimari doku, insan algıları, renk analizleri, ışık, hareket, dinamizm ve denge gibi sanatsal, estetik, tasarımsal içeriklerin işlenmesi.
 
Bu ders uygulamalı bir ders olup, sınavları bir vize, final ve bütünlemeden oluşmaktadır. Sınavlar yazılı, uygulamalı ya da proje-ödev biçiminde gerçekleştirilebilir.
 
Ders Kitapları:
 • Designing for Re-use-The Life of Consumer Packaging, Tom Fisher, Janet Shipton, Earthscan, 2010
 • Packaging Sustainability: Tools, Systems, and Strategies for Innovative Package Design, Wendy Jedlicka, John Wiley&Sons, Inc. 2009.
 
GSS 417 Ambalaj Tasarımı 223 ECTS 3
Bir ürünün, üreticiden tüketiciye ulaşana dek, korunmasını, taşınmasını, depolanmasını kolaylaştırmak ve farklılaştırmak için yaratıcı tasarımlar oluştururken, çevresel etkenleri, ürün -ambalaj-iletişim bağlantısı içinde üstlendiği rolle, gözönüne almayı; ürüne uygun şekilde tasarlanabilmesi için temel bilgileri vermeyi ve çeşitli uygulamalarla doğru iletişim dilini oluşturulmayı sağlamak.
Ürün ambalajlama yöntemleri, ambalaj malzeme ve üretim teknikleri, ambalaj seçimi ve tasarımı, depolama saklama koşulları, geri dönüşüm yöntemleri ve uygun malzeme seçimleri.
 
Bu ders uygulamalı bir ders olup, sınavları bir vize, final ve bütünlemeden oluşmaktadır. Sınavlar yazılı, uygulamalı ya da proje-ödev biçiminde gerçekleştirilebilir.
 
Ders Kitapları:
 • Designing for Re-use-The Life of Consumer Packaging, Tom Fisher, Janet Shipton, Earthscan, 2010
 • Packaging Sustainability: Tools, Systems, and Strategies for Innovative Package Design, Wendy Jedlicka, John Wiley&Sons, Inc. 2009.
 
GSS 418 Engelliler İçin Sanat ve Tasarım 223 ECTS 3
Sosyal yaşamın içinde doğal olgulardan biri olarak engelliler için tasarımın önemine ve gerekliliğine ilişkin farkındalığın geliştirilmesi. İç mekan ve dış mekanlar içinde engellilerin karşılaşabileceği engel sınıfına girebilecek proslemlerin çözümü için tasarımlar geliştirmek, projeler oluşturmak ve uygulamak.
 
Bu ders uygulamalı bir ders olup, sınavları bir vize, final ve bütünlemeden oluşmaktadır. Sınavlar yazılı, uygulamalı ya da proje-ödev biçiminde gerçekleştirilebilir.
 
Ders Kitapları:
 
 • Design for Environment, Joseph Fiksel, McGraw-Hill, 2009
 • Emotionally Durable Design: Objects, Experiences and Empathy,
     Jonathan Chapman, Earthscan, London, 2005
 • The Green Imperative, Natural Design for teh Real World, Victor Papanek, Thames&Hudson, 1995
 • Green Design, Design for the Environment Dorothy Mackenzie, 1997 (2nd edition), Laurence King Publishing, London.
  
Önkoşullu Dersler
Aşağıdaki derslerden GSF 102 Temel Tasarım II. dersinin alınabilmesi için GSF 101 Temel Tasarım I. dersinin başarılmış olması, GSF 106 Çizim II. dersinin alınabilmesi için GSF 105 Çizim I. dersinin başarılmış olması ve GSF 104 Perspektif II. dersinin alınabilmesi için GSF 103 Perspektif I. derslerinin başarılmış olması zorunludur.
 
 1. GSF 101 Temel Tasarım I. 335 ECTS  7
 2. GSF 102 Temel Tasarım II. 335 ECTS 7
 3. GSF 105 Çizim I 223 ECTS  5
 4. GSF 106 Çizim II 223 ECTS 5
 5. GSF 103 Perspektif I ECTS  5
 6. GSF 104 Perspektif II ECTS 5
Kısaltmalar:
GSF: Güzel Sanatlar Fakültesi
GİT: Görsel İletişim Tasarımı
GSS: Güzel Sanatlar Seçmeli
TDİ: Türk Dili
YDİ: Yabancı Dil
ATİ: Atatürk İlkeleri