Heykel Bölümü

İnsanoğlunun biçimlendirme arzusu ve yaşamsal pratiklerine sanatsal biçimlendirmeleri de katma duygusu sanatsal çağlar, dönemler, akımlar ve anlayışlar içinde her zaman diri ve dinamik bir olgu olarak sürmektedir. Sanat ve tasarımın uzay ya da zaman sınırlaması olmadan kendini vücuda taşıması tüm sanat tarihi içinde gözlemlenmektedir. Sanatın üretim ve tüketime dönüştürüldüğü, estetik değer ve yargıların basit bir beğeni ya da hoşlanmaya indirgendiği çağımızda, sanatsal etkileşimin kitlesel ve popüler kılınması arzusu ve çabalarının de giderek arttığı söylenebilir. İnsanların hayatlarını büyük oranda rutinlere bağladığı, günlük hayatının giderek parsellendiği, yaşam deneyimlerinin kalıplaştırıldığı kent yaşamları içinde sanata daha yakın olma ihtiyacı söz konusu olmaktadır/olacaktır. İç mekân kadar dış mekânlarda da insanlar ile sanatı temas ettirmenin yolları aranmaktadır. Heykel sanatı bu noktada oldukça önemli görülmelidir. Geçmişin anıt ve abidelerinin yerine bugün, parklarda, kent mekânlarında, kamusal alanlarda heykele daha çok yer ayırılmaktadır. Heykel sanatı her zamankinden daha değişken, dinamik ve niteliksel kimlik arayışları sergilemek durumundadır.
 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü, kentimizin, bölgemizin ve ülkemizin bu alanda seçkin bölümlerinden biri olmak hedefindedir. Bölgenin ihtiyaçları, beklentileri ve öğrenci potansiyelleri dikkate alındığında giderek genişleyebilecek gereksinimler gündeme gelebilecektir. Heykel bölümü geleneksel ve çağdaş anlayışların, yöntemlerin ve materyallerin yeni üslup, dil ve kavrayış birlikteliği ile iletişimin ve etkileşimin kaynağı olabilecek boyuttadır. Sanatın ulaşılabilir ve paylaşılabilir özelliklerini haiz heykel çalışmaları, yeni görsel kimlik ve tesir oluşturmanın uzayında ve algısında önem kazanmaktadır.
 
Ondokuz mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nün amacı, öncelikli olarak sanatçı yetiştirmektir. Sorgulayıcı, araştırmacı, yaratıcı kimliğini açığa çıkaran bir eğitim programı ekseninde her türlü anlatım dilini kullanarak kendilerini ifade edebilecek teknik ve düşünsel donanıma sahip heykeltraşlar yetiştirmektir.
 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü eğitim-öğretim süreci sekiz (8) yarıyıldan ibarettir. Birinci ve ikinci yarıyıl içinde öğrenciler temel tasarıma yönelik dersler ile ortak teorik dersler alırlar. İkinci yarıyıldan sekizinci yarıyıla kadar toplam altı yarıyıl heykel atelye dersleri ağırlıklı olarak verilir. Ayrıca heykel sanatının diğer materyal, teknik ve teknolojik içeriklerine dönük atelye dersleri ile desteklenir. İkinci ve üçüncü sınıfta alan kuramsal derslerin yanında seçmeli kuramsal ve uygulamalı dersler verilir. Son sınıfta öğrenci sanatsal olgunlaşmanın performansları olarak etkinlikleri, sergilere ve özellikle mezuniyet proje çalışmalarına odaklanır. Heykel bölümü mezunlarının, sanat tarihi bilinci, genel kültür ve alan bilgisi, sosyal ve iletişim becerileri, kendine güven, sanat eserleri hakkında eleştirel yaklaşım gösterebilme ve eserler sergileyebilme, ulusal ve uluslararası temsil becerisine sahip olabilme gibi yeti ve yeterliklerin kazandırılması da sağlanır. Ayrıca öğrencilerin sanatsal gelişimlerini desteklemek amacıyla, yurtiçi eğitim, inceleme ve araştırma gezileri düzenlenmektedir.