İletişim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Güzel Sanatlar Kampüsü
55100 İlkadım / SAMSUN

T: 362 457 57 66
F: 362 445 27 70