Etkinlikler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Samsun Kültür ve Sanat Platformu Derneği "2. Kültür Sanat ve Çalıştayı"nı düzenledi. Çalıştay, OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü, OMÜ sahnesi'nde yapıldı.