Etkinlikler


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümü "ateşin Ucundaki Sanat, Cam Üfleme ile Kültürlerin Buluşması".